Erfaringer fra netværkssamarbejde - PowerPoint PPT Presentation

erfaringer fra netv rkssamarbejde n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Erfaringer fra netværkssamarbejde PowerPoint Presentation
Download Presentation
Erfaringer fra netværkssamarbejde

play fullscreen
1 / 13
Erfaringer fra netværkssamarbejde
91 Views
Download Presentation
zahina
Download Presentation

Erfaringer fra netværkssamarbejde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Erfaringer fra netværkssamarbejde ”Hvad virker, hvad forstyrrer, hvad kan vi gøre bedre?” Dorthe Petersen CBS

 2. Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere

 3. Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere

 4. Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere

 5. Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere

 6. Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere

 7. Spørgeskemaundersøgelse blandt de tre skolers lærere

 8. Spørgeskemaundersøgelse: Hvad virker?

 9. Hvad virker? • Undervisning/lærer • Efteruddannelse af lærere/ledere • Sammenligning giver ny selvforståelse • Operationel ledelse • Skoleudvikling: Helhedstænkning fra undervisning til strategi • Godt at blive ”forstyrret” af de andre og de helt anderledes • Strategisk ledelse • Træning i markedsgørelse/neoliberal styring: • styring af selvstyring • man kan ikke overleve ved at efterleve regler – man skal tolke, hvordan man vil beskrive sig selv

 10. Hvad virker?Undervisning og strategi er to sider af samme sag • Undervisningsniveau (ma-en evaluering) • Teamniveau (AT og studieplan) • Målsætningsniveau/indsatsområder (Ny skriftlighed) • Ledelses-/strateginiveau (Kvalitetsarbejde som styringsredskab i al slags vejr)

 11. Spørgeskemaundersøgelse: Hvad forstyrrer?

 12. Hvad kan vi gøre bedre? • På det lavpraktiske niveau: • Klarhed om opgavefordeling • Sikring af god elektronisk kommunikation • Respekt for deadlines • På det strategiske niveau: • At netværkssamarbejde er en del af målsætningen/indsatsområde • At blive bedre til at anvende de andre og de anderledes til selvindsigt og dermed give plads for udviklingspotentiale • Og på sigt: • Gøre nogle læreres viden til alle læreres viden/videndeling i skolen

 13. Skolenetværk og kvalitetsarbejde: netværk er hot, netværk er godt - go’ fornøjelse • Netværk er hot + godt • God fornøjelse