langvarige samlivskonflikter barnas erfaringer n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Langvarige samlivskonflikter – barnas erfaringer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Langvarige samlivskonflikter – barnas erfaringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Langvarige samlivskonflikter – barnas erfaringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 264 Views
 • Uploaded on

Langvarige samlivskonflikter – barnas erfaringer. Per Arne Rød Stipendiat Senter for kunnskapsbasert praksis Høgskolen i Bergen per.rod@hib.no. Forskningsspørsmål. Hvilke opplevelser og erfaringer har barn av domstolsbehandling av foreldres samlivsbrudd?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Langvarige samlivskonflikter – barnas erfaringer' - noel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
langvarige samlivskonflikter barnas erfaringer

Langvarige samlivskonflikter – barnas erfaringer

Per Arne Rød

Stipendiat

Senter for kunnskapsbasert praksis

Høgskolen i Bergen

per.rod@hib.no

forskningssp rsm l
Forskningsspørsmål
 • Hvilke opplevelser og erfaringer har barn av domstolsbehandling av foreldres samlivsbrudd?
 • Hvilke behov har barna og øvrige familie i årene etter domstolsbehandlingen?
 • Hvilke faktorer hemmer eller fremmer en konfliktreduserende prosess i ettertid av domstolsbehandlingen?

Per Arne Rød

betydningsfulle bestemmelser
Betydningsfulle bestemmelser
 • FNs barnekonvensjon: Barn skal høres
 • Lov om barn og foreldre: Barn ned til sju år skal bli hørt – fra 12 år skal deres ønsker tas hensyn til
 • Barnevernloven: … legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen

Per Arne Rød

samlivskonflikter for retten
Samlivskonflikter for retten
 • Barna blir hørt
 • Foreldre bruker barna i striden med den andre
 • Foreldre påvirker/krever at barna tar stilling i samlivskonflikten
 • Lagmannsretten:
  • 49 % til mor
  • 44 % til far
  • 7 % søsknene delt

Skjørten 2005

Per Arne Rød

kning i antall skilsmisser mulige konsekvenser for barna
Økning i antall skilsmisser - mulige konsekvenser for barna
 • Forståelsen av søskenrelasjoner endres
  • Blodsbånd og hushold ikke enerådende grunnlag
 • Erfarer et mangfold av strukturelle rammer
  • Vekslinger mellom kjernefamilie, eneforsørgerfamilie, sammensatte familier eller to-hjems-familier
 • Kan utvikle refleksivitet om hjem og oppvekstrammer
  • Endringene gir utgangspunkt for å vurdere ulike omsorgsalternativer

Per Arne Rød

skilsmisse ikke bare oppl sning
Skilsmisse – ikke bare oppløsning
 • Utvikling av nye sosiale relasjoner
 • Nye foreldreroller og ordninger for barnetilsyn og feriesamvær
 • Dannelse av nye sosiale bånd mellom barn
 • Hva vil dette innebære for den nye barndommen?

Per Arne Rød

st meld nr 29 2002 2003 om familien forpliktende samliv og foreldreskap
St.meld. nr. 29 (2002-2003) Om familien – forpliktende samliv og foreldreskap
 • Den stabile kjernefamilien er generelt sett den beste oppvekstrammen for barn
 • Barn har behov for god kontakt med begge foreldrene
 • En offentlig oppgave å bevare båndene mellom barn og foreldre etter samlivsbrudd

Per Arne Rød

familiens nye betydning
Familiens nye betydning
 • Ekteskapet – fra praktisk til følelsesmessig fundament
 • Familien viktigere for selvrealisering
 • Familien økt betydning for identitetsforankring
 • Familien som usikkert ankerfeste
 • Ny intimitet: samliv så lenge som tilfredsstillende for begge parter

Giddens 1992

Per Arne Rød

barns betydning for foreldrene
Barns betydning for foreldrene
 • Viktigere enn noen gang
 • I relasjonen foreldre – barn tilfredsstilles behovet for nære og varige relasjoner
 • Barn er blitt en viktig del av foreldres livsprosjekt, derfor
 • Skjerpet kamp om barna ved samlivsbrudd
 • Fathers rights organizations

Beck og Beck-Gernsheim 1995

Per Arne Rød

status norge 2005
Status Norge 2005
 • Tre av fire barn bor sammen med begge foreldrene
 • Ca 30.000 barn opplever årlig at foreldrene går fra hverandre
 • De fleste foreldre ordner barnefordelingen gjennom private forhandlinger
 • 40% av foreldrene uenig om barnefordeling når de møter til mekling
 • 10% av foreldrene får barnefordelingen avgjort av domstolene
 • Domstolene kan ikke bestemme ’delt bosted’

Per Arne Rød

noen forskningsresultater
Noen forskningsresultater
 • Kvinnene tar i 65 – 80% av tilfellene initiativ til samlivsbruddene (Moxnes 2005)
 • De fleste samlivsbrudd skyldes mangel på likhet og likestilling (Moxnes 2005)
 • Utroskap den vanligste grunn til skilsmisse
  • 60% av de bedratte rapporterer om psykiske problemer (Thuen 2005)
 • Svært mange menn opplever økt stress og dårligere helse etter samlivsbrudd (Folkehelseinstituttet 2005)
 • Skilsmissereglene fremmer ikke samarbeid, de fremmer konflikt(Thuen 2005)

Per Arne Rød

konomien i samlivsbruddet
Økonomien i samlivsbruddet
 • Den som får daglig omsorg får
  • Overgangsstønad
  • Ekstra barnetrygd
  • Barnebidrag
  • Støtte til barnetilsyn
  • Skatteklasse 2
 • Den som ikke får daglig omsorg, får ingen støtte, men må betale barnebidrag

Per Arne Rød

barns allianser
Barns allianser
 • 75% av barn i alderen 9-12 år som hadde skilte foreldre, allierte seg med en av foreldrene (u.s. fra USA)
  • Langt lavere andel for yngre barn
 • Foreldrefientlighetssyndrom
  • Utvikles når foreldrene ikke samarbeider om barna
  • Mor tror ikke far alene greier omsorgen
  • På vakt for alt far sier / gjør
  • Involverer barnet ved å si / vise sin bekymring
  • Barnet identifiserer seg med mors oppfatning av far – en måte å løse den uløselige lojalitetskonflikten

Per Arne Rød

noen forel pige resultater
Noen foreløpige resultater
 • Konflikten mellom foreldrene – ikke domstolens beslutning – står i fokus
 • Årsak til samlivsbrudd plasseres hos en av foreldrene
 • Ingen av barna sier at det er blitt bedre for dem etter samlivsbruddet

Per Arne Rød

resultater forts
Resultater, forts.
 • Noen få barn / jenter ser ikke ut til å være særlig berørt av bruddet
 • Konfirmasjon og lignende er krigsområder
 • Økonomi er det dominerende stridsområde
 • De fleste sliter med psykologisk smerte

Per Arne Rød

resultater forts1
Resultater, forts.
 • Vedvarende reaksjoner
 • Rausheten som forsvant
 • Behovsblokkering
 • Maktesløshet
 • Den nye familie
  • Skjøre nye relasjoner
  • Halvsøsken og stesøsken uproblematisk – men steforeldre …..

Per Arne Rød