erfaringer med at v re patientrepr sentant n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Erfaringer med at være patientrepræsentant

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Erfaringer med at være patientrepræsentant - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Erfaringer med at være patientrepræsentant. Jette Bay Politisk næstformand Scleroseforeningen. Repræsentationer. Arbejdsgruppe * Baggrundsgruppe Bestyrelse# Brugerpanel# Brugerråd# Ekspertpanel Forum# Følgegruppe# Netværk *. Nævn Referencegruppe * Råd# Styregruppe# Tænketank *

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Erfaringer med at være patientrepræsentant' - selah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
erfaringer med at v re patientrepr sentant

Erfaringer med at være patientrepræsentant

Jette Bay

Politisk næstformand Scleroseforeningen

repr sentationer
Repræsentationer
 • Arbejdsgruppe*
 • Baggrundsgruppe
 • Bestyrelse#
 • Brugerpanel#
 • Brugerråd#
 • Ekspertpanel
 • Forum#
 • Følgegruppe#
 • Netværk*
 • Nævn
 • Referencegruppe*
 • Råd#
 • Styregruppe#
 • Tænketank*
 • Udvalg#
 • Den røde tråd *
 • Andet *
  • der er DP repræsentanter 81 steder

Jette Bay # DH, Scleroseforeningen… *

opgaven og m l
OPGAVEN OG MÅL

Som patienternes repræsentant/talsmand i sundhedsvæsenet er din vigtigste opgave at holde fast i patienternes ønsker, behov og perspektiver samt at arbejde for, at de bliver inddraget i sundhedsvæsenets arbejde.

Du kan bidrage til at skabe bedre behandlingsvilkår for fremtidens patienter og deres pårørende.

Som bruger af sundhedsvæsnet har du meget at tilbyde, ikke mindst din viden, reflektioner og erfaring.

Det forventes ikke, du er ekspert på alle mulige områder.

pr misserne
PRÆMISSERNE
 • DP beskæftiger sig udelukkende med den politik, der er enighed om på tværs.
  • Du skal vide, hvad der enighed om!
 • Du taler på alles vegne
  • Derfor er det vigtigt, at du har et bagland, der kan klæde dig på med denne viden.
mission og vision for danske patienter
MISSION OG VISIONFOR DANSKE PATIENTER
 • Danske Patienters mission er at fremme medlemsorganisationernes interesser til gavn for patienterne.
 • Danske Patienters indsats skal bidrage til visionen om et patientcentreret sundhedsvæsen i høj international klasse. Danske Patienter arbejder for, at det danske sundhedsvæsen bliver centreret om brugernes behov og leverer sundhedsfaglig-, organisatorisk- og patientoplevet kvalitet på et højt niveau.
 • Det brugercentrerede sundhedsvæsen er en fælles vision for alle sundhedsaktører. Men visionen bliver kun til virkelighed, hvis patienternes unikke viden bringes i spil.
 • Danske Patienter har formuleret syv principper, som karakteriserer det brugercentrerede sundhedsvæsen, hvor patientperspektivet er integreret i sundhedsvæsenets organisering og praksis.
syv principper for det brugercentrerede sundhedsv sen
Syv principper for det brugercentrerede sundhedsvæsen
 • Høj faglig kvalitet Patienter skal tilbydes behandling og pleje af højeste faglige kvalitet. Høj faglig kvalitet indebærer hurtig og rettidig behandling med brug af bedste teknologi og medicin.
 • Støtte og omsorg Patienter skal tilbydes den fornødne støtte og omsorg. Sundhedsvæsenet skal være i stand til at tage hånd om patienten i den konkrete livssituation og tilpasse indsatsen efter individuelle behov.
 • Egenomsorg og egenkontrol Sundhedsvæsenet skal mobilisere den enkelte patients ressourcer, så patienten opnår så stor egenkontrol som muligt.
 • InddragelseSundhedsvæsenet skal være brugercentreret. Sundhedsvæsenet skal samarbejde med patienterne som ligeværdige aktører på alle niveauer – fra det enkelte behandlingsforløb til den overordnede planlægning af sektoren.
 • Tilgængelighed Alle borgere skal have fri og lige adgang til hurtig og rettidig behandling af højeste kvalitet. Tilgængelighed baserer sig på åbenhed og fuld information til patienterne.
 • Sammenhæng Patienterne skal sikres sammenhæng i behandlingsforløbet. Sundhedsvæsenet skal forbedre kommunikationen og koordinationen mellem afdelinger, sygehuse og sektorer, og ydelserne skal i videst mulige omfang samles omkring patienten.
 • Fokus på individet Det brugercentrerede sundhedsvæsen tager udgangspunkt i det hele menneske. Sundhedsvæsenet skal være i stand til at imødekomme den enkelte patients fysiske, psykiske og sociale behov gennem dialog, fleksibilitet og valgfrihed.
med udgangspunkt i det generelle
MED UDGANGSPUNKT I DET GENERELLE
 • En del af arbejdet som patientrepræsentant består i at gøre opmærksom på generelle patientinteresser.
 • Alle patienter er individuelle og skal behandles sådan, men undersøgelser viser, at der er nogle overordnede forventninger til sundhedsvæsnet, som patienter næsten altid har.
 • Den viden kan du bruge, hvis du for eksempel skal bedømme et forslag eller argumentere over for andre.
slide10

Patientcentreret praksisMål

Gode overgange. - afdelinger - sektorer

Koordineret i hele forløbet

Kontinuitet i behandlerteamet

God information,

Kommunikation,

Patientuddannelse

PartnerskabInvolvering

Psykisk støtte

Fysisk

komfort

Let adgang

Pårørende

inddragelse

Høj faglig kvalitet / patientsikkerhed

symptom isbjerget
SymptomISBJERGET
 • 2.474 voksne 18-60 år
 • 75% havdemindst et symptom iløbetaf en 2 ugersperiode
 • Kun 9% konsulteredeegenlægeellerandensundhedsperson

Elliott et al BMC FamPract 2011;12:16

tilgang til brugerinddragelse
TILGANG TIL BRUGERINDDRAGELSE

Kirsten Petersen i ’Rehabilitering. Teori og Praksis.’ FADL

grader af brugerdeltagelse og medbestemmelse
GRADER AF BRUGERDELTAGELSEOG MEDBESTEMMELSE

Informeres Høres Medbestemmelse Styrer

PASSIV deltagelse AKTIV deltagelse

Kirsten Petersen i ’Rehabilitering. Teori og Praksis’. FADL

niveauer for inddragelse
NIVEAUER FOR INDDRAGELSE
 • INDIVIDUELT – i eget/pårørendes forløb
 • REPRÆSENTATIVT
  • Brugerundersøgelser (indirekte)
   • spørgeskema, tilfredshedsundersøgelser, høring m.v.
  • Repræsentanter (direkte)
   • del af fokusgruppe, brugerpaneler, brugerråd
   • repræsentanter med formel udpegning
anbefalinger om organisatorisk patientinddragelse
ANBEFALINGER OM ORGANISATORISKPATIENTINDDRAGELSE
 • Inddrag altid
 • Inddrag fra start
 • Udpeg de rigtige
 • Sørg for ligevægt i perspektiver
 • Sørg for uddannelse
 • Indhent viden
 • Evaluer effekten
pr misser fortsat
PRÆMISSER fortsat
 • Forberedelse bydende nødvendig
  • Du skal være villig til at agere både proaktivt, argumentere konstruktivt samt følge op på møderne.
  • Du skal være åben og lyttende over for andres perspektiv og mening.
  • Hold dig orienteret indenfor området.
pr misser fortsat1
PRÆMISSER fortsat
 • Videregiv dine erfaringer
  • Du ’ejer’ ikke den viden og erfaring, der kommer ud af arbejdet.
ad