Kulatý stůl 16.5.2013 - PowerPoint PPT Presentation

kulat st l 16 5 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kulatý stůl 16.5.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kulatý stůl 16.5.2013

play fullscreen
1 / 13
Kulatý stůl 16.5.2013
87 Views
Download Presentation
zahi
Download Presentation

Kulatý stůl 16.5.2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kulatý stůl 16.5.2013 Dana Linhartová CZ.1.04/3.4.04/76.00328 Rodina a práce: PROČ NE?

 2. Univerzitní mateřská škola HrášekMendelovy univerzity v Brně Besedy pro rodiče

 3. Organizace besed • Místo realizace: prostory UMŠ • Délka trvání: 60 minut 20 minut – úvodní seznámení s tématem; 40 minut – následné aktivity, např. ukázky činností, sdílení zkušeností, otázky a odpovědi, debata.

 4. Témata besed pro rodiče: • Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku. • Rozvoj psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku. • Jak s dětmi trávit čas zábavně a přitom je něčemu naučit? • Hyperaktivita u dětí? • Jak mám vychovávat? • Relaxace rodičů a dětí. • Čas přítel i nepřítel, aneb timemanagement pro rodiče. • Muž a dítě, aneb aktivní otcovství.

 5. Rozvoj komunikačních dovedností u dětí předškolního věku • Význam komunikace pro vývoj dítěte. • Rozvoj komunikace s ohledem na věk dítěte. • Kdy je vývoj v normě? • Kdy je nutné vyhledat pomoc? • Role čtení. • Náměty na cvičení. • Praktické ukázky.

 6. Rozvoj psychomotorických dovedností u dětí předškolního věku • Význam psychomotoriky pro vývoj dítěte. • Rozvoj psychomotoriky s ohledem na věk dítěte. • Kdy je vývoj v normě? • Kdy je nutné vyhledat pomoc? • Jak pomoc realizovat? • Náměty na cvičení. • Praktické ukázky.

 7. Jak s dětmi trávit čas zábavně a přitom je něčemu naučit? • Co je možné s dětmi podnikat? • Činnosti dítěte s ohledem na jeho věk. • Náměty na cvičení. • Praktické ukázky.

 8. Hyperaktivita u dětí? • Je moje dítě hyperaktivní nebo jen živé? • Poruchy pozornosti. • Bude dyslektik? • Kdy je nutné vyhledat pomoc? • Jak pomoc realizovat? • Náměty na cvičení. • Praktické ukázky.

 9. Jak mám vychovávat? • Výchova. • Slabé vedení? • Dominantní vedení? • Sociálně integrační vedení? • Mantinely ve výchově. • Malé děti – malé problémy, velké děti – velké problémy. • Náměty na cvičení. • Praktické ukázky.

 10. Relaxace rodičů a dětí • Význam relaxace. • Jak relaxovat? • Náměty na cvičení. • Praktické ukázky.

 11. Čas přítel i nepřítel, aneb timemanagement pro rodiče • Čas přítel. • Čas nepřítel. • Čas pro druhé a pro mě. • Plánování času. • Praktické ukázky.

 12. Muž a dítě, aneb aktivní otcovství • Role v rodině. • Vlastní a nevlastní děti? • Role muže v rodině. • Když tatínek chybí … • Kde a kdy hledat pomoc? • Lidské příběhy.

 13. LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ • PROČ? Zjistit, které děti mají či by mohly mít komunikační problémy. • PRO KOHO? Žáci UMŠ Hrášek MENDELU za přítomnosti rodičů. • CO? Zjišťována bude formální stránka řeči (výslovnost, artikulace, tempo řeči) a její obsahová stránka (rozsah slovní zásoby, mluvní „apetit“). • JAK DLOUHO? 10 – 15 minut. • KDO? Mgr. Dita Janderková, Ph.D.