slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sayıların Bilimsel Gösterimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sayıların Bilimsel Gösterimi

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
yoshino-gen

Sayıların Bilimsel Gösterimi - PowerPoint PPT Presentation

410 Views
Download Presentation
Sayıların Bilimsel Gösterimi
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SayılarınBilimselGösterimi ÇOK BÜYÜK ve ÇOK KÜÇÜK POZİTİF SAYILARIN BİLİMSEL GÖSTERİMİ

 2. SayılarınBilimselGösterimi

 3. SayılarınBilimselGösterimi Bilimsel gösterim, çok büyük ve çok küçüksayıları göstermek için kullanılan bir standarttır.

 4. SayılarınBilimselGösterimi Bilimsel gösterim, çok büyük ve çok küçüksayıları göstermek için kullanılan bir standarttır. Bilim adamlarının ilgilendikleri pek çok nicelik ya çok büyük ya da çok küçük değerlerdir.

 5. SayılarınBilimselGösterimi Örneğin ışığın hızı yaklaşık olarak 300 000 m/sn’dir. Bir AIDS virüsünün uzunluğu 0,00011 mm'dir.

 6. SayılarınBilimselGösterimi Örneğin ışığın hızı yaklaşık olarak 300 000 m/sn’dir. Bir AIDS virüsünün uzunluğu 0,00011 mm'dir. Böyle sayıları okumak, yazmak ve dikkatle takip etmek oldukça zordur. Bundan kurtulmak için 10 sayısının kuvvetleri kullanılır.

 7. SayılarınBilimselGösterimi Bir sayının bilimsel gösterimi : ax10nşeklindedir. (a sayısı 1 ≤ a < 10 olacak şekilde bir  rasyonel sayı, n ise bir tam sayıdır.)

 8. SayılarınBilimselGösterimi Ay ile Dünya arasındaki  uzaklık: 384 400 000 m’dir.

 9. SayılarınBilimselGösterimi Ay ile Dünya arasındaki  uzaklığı bilimsel olarak gösterelim: Ay ile Dünya arasındaki uzaklık: 384 400 000 m = 3,844x108m’dir.

 10. SayılarınBilimselGösterimi Plüton’un Güneş’e olan uzaklığı:  5 900 000 000 km’dir.

 11. SayılarınBilimselGösterimi Plüton’un Güneş’e olan uzaklığını bilimsel olarak gösterelim: Plüton’un Güneş’e olan uzaklığı: 5 900 000 000 km=5,9x109km’dir.

 12. SayılarınBilimselGösterimi AIDS virüsünün uzunluğu: 0,00011 mm’dir.

 13. SayılarınBilimselGösterimi AIDS virüsünün uzunluğunu bilimsel olarak gösterelim: AIDS virüsünün uzunluğu: 0,00011 mm = 1,1x10-4mm’dir.

 14. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 38 000 000  sayısının bilimsel gösterimini yazalım.

 15. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 38 000 000  sayısının bilimsel gösterimini yazalım. 38 000 000 = 3,8x107

 16. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 4 000 000 000  sayısının bilimsel gösterimini yazalım.

 17. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 4 000 000 000  sayısının bilimsel gösterimini yazalım. 4 000 000 000 = 4x109

 18. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 0,0000003   sayısının bilimsel gösterimini yazalım.

 19. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 0,0000003   sayısının bilimsel gösterimini yazalım. 0,0000003 = 3x10-7

 20. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 0,00704 sayısının bilimsel gösterimini yazalım.

 21. SayılarınBilimselGösterimi ÖRNEK: 0,00704 sayısının bilimsel gösterimini yazalım. 0,00704 = 7,04x10-3

 22. SayılarınBilimselGösterimi Birsayınınbilimselgösterimiax10nşeklindedir. (a sayısı 1 ≤ a < 10 olacak şekilde bir  rasyonel sayı, n ise bir tam sayıdır.)