b l msel ara tirma y ntemler l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 444 Views
  • Uploaded on

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ. Nitel Araştırma Yöntemleri. Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi. Başlıca iki araştırma metodolojisi vardır: niceliksel araştırma ( quantitative research ) ve niteliksel araştırma ( qualitative research ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
b l msel ara tirma y ntemler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Nitel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Mustafa Ergün

AKÜ - Eğitim Fakültesi

slide2

Başlıca iki araştırma metodolojisi vardır:

niceliksel araştırma (quantitative research) ve niteliksel araştırma (qualitative research)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide3

Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır. Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”)araştırma denir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide4

Psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim gibi sosyal bilim alanlarında insan ve toplum davranışları incelenmektedir. Bu davranışları sayılarla açıklamak zordur.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide5

Ölçümler bize kaç kişinin nasıl davrandığını gösterir, ama “niçin?” sorusuna cevap veremez.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide6

İnsan ve grup davranışlarının “niçin”ini anlamaya yönelik araştırmalara niteliksel (“qualitative”)araştırma denir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide7

Nitel araştırmalar dünyanın sosyal yönü ile ilgilenir ve şu sorulara yanıt arar:

İnsanlar niçin böyle davranır?

Kanaatler ve vaziyet alışlar nasıl oluşur?

İnsanlar çevrelerinde olup bitenden nasıl etkilenir?

Kültürler niçin ve nasıl gelişir?

Sosyal gruplar arasındaki farklar nelerdir?

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide8

Nitel ve nicel araştırmalar arasındaki farklar

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide9

Nitel araştırma Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar.

Nicel araştırmaNe kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık, Ne kadar yaygın? sorularına yanıt arar.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide10

Nitel araştırma kişilerin kanaatleri, tecrübeleri, algıları ve duyguları gibi subjektif verilerle (data) meşgul olur.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide11

Nitel araştırma bir sosyal olayı doğal ortamı ve doğal oluşumu içinde tasvir eder. Deneysel nicel araştırmalar gibi olayın değişkenleriyle oynamaz.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide12

Nitel araştırma bir durumu ilişki bağlantıları içinde anlamaya çalışır (holistic perspective). Bir olayı etkileyen değişkenleri kendisi ortaya çıkarır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide13

Nicel araştırma teori ve denence ile başlar (deduktif). Nitel araştırma ise araştırma sonunda kavram ve teoriler oluşturur (induktif).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide14

Nitel araştırmalarda veriler gözlem, mülakat ve anket yoluyla toplanır. Zaman alıcı olması dolayısıyla küçük örneklemler (small samples) üzerinde çalışılır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide15

Qualitative Research Quantitative Research

Subjective Objective

Phenomenological Scientific

Anti positivist Positivist

Descriptive Experimental

Naturalistic Contrived

Inductive Deductive

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide16

Nitel araştırma desenlerinin dört ana çeşidi:

1) Fenomenoloji (phenomenology)

2) Etnografi (ethnography)

3) Gömülü teori (grounded theory)

4) Örnek olay (case study)

Başka bir araştırma deseni tipi de saha taraması (survey)dır. Ama bu hem niteliksel hem de niceliksel alabilir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide17

Fenomenoloji: Nitel araştırmaların bir türüdür. Fenomenler olaylar, durumlar, tecrübeler veya kavramlar olabilir. Mesela, okul başarısızlığının gençlerin uyuşturucu kullanımıyla ilişkileri araştırılıp tasvir edilebilir. Bir konuyu aydınlatma, oraya dikkat çekme

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide18

Etnografi

Bir halkın, bir kültür grubunun gelenekleri, inançları, birbiriyle bağlantıları vs tasvir edilir (descriptive studies).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide19

Gömülü teoride, araştırmacı veri toplarken veya yorumlarken dataların içine gömülü olan teoriyi ortaya çıkartır ve araştırma boyunca yeni kavram ve teorilere ulaşabilir (ruhsal ihtiyaçlar kavramı dini olmaktan çıkar, barışa, sevgiye dayalı yeni bir kavrama dönüşür).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide20

Örnek olay incelemesi (Case study), tek bir olayı veya birkaç olayı derinlemesine inceleme demektir. Bazen bir zaman dilimindeki sosyal olaylar da incelenebilir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide21

Veri toplamada nitel yaklaşımlar (qualitative approaches to data collection)

Bireysel görüşme, mülakat (individual interviews)

Grup görüşmesi (focus groups)

Gözlem (observation)

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide22

Mülakat (interview)

Sıkı yapılandırılmış (highly structured),

Gevşek yapılandırılmış(semi structured)ve

Yapılandırılmamış(unstructured) görüşmeler olarak üçe ayrılır.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide23

Sıkı yapılandırılmış mülakatta sorular önceden belirlenmiştir ve herkese aynı sorular sorulur (anket gibi).

Gevşek yapılandırılmış mülakatta bazı açık uçlu (open ended) sorular vardır. Görüşen ve görüş veren bazı konularda derine gidebilir.

Yapılandırılmamış mülakatta sorular serbesttir. İstenilen konuda derinlemesine gidilebilir. Verilen cevaplar yönlendirici olur.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide24

Grup görüşmesi (Focus groups)

Bazen birçok kişiden görüş toplamak yerine bir uzmanlar grubundan görüş almak, gerçeğin daha doğru anlaşılmasını sağlar.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide25

Görüşme gruplarının 6-10 kişiden oluşması en uygun olanıdır. Daha azı güvensiz, faha fazlası zordur.r

Bir araştırmada birkaç grubun görüşleri alınırsa daha iyi olur. Tek grubun görüşlerine dayanmak yanlış olabilir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide26

Gözlem (Observation)

Nitel verilerin hepsi doğrudan görüşmelerle sağlanamaz.

Bazen başkalarının gözlem ve düşüncelerinden ziyade doğrudan gözlem yapmak daha güvenilirdir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide27

Gözlemle veri toplama teknikleri

(Techniques for collecting data through observation)

Yazılı tasvirler (Written descriptions)

Video kayıtları (Video recording)

Fotoğraf ve malzemeler (Photographs and artefacts)

Yazılı kaynaklar (Documentation).

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide28

Nitel araştırma yapanların iyi gözlem yapabilme, insanlarla ılımlı ilişkiler kurabilme, dinleyebilme ve verileri iyi analiz edebilme gibi becerilerinin olması gerekir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ

slide29

Unutulmaması gereken bir başka nokta da, niteliksel verilerin istatistiksel analizlerinin yapılabilmesi için, önce üzerinde bir dizi çalışmalar yapılması gerekir.

Bilimsel Araştırma Yöntemleri Prof.Dr. Mustafa Ergün AKÜ