Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2008 Yili Bilimsel Arastirma Projeleri Faaliyet Raporu PowerPoint Presentation
Download Presentation
2008 Yili Bilimsel Arastirma Projeleri Faaliyet Raporu

2008 Yili Bilimsel Arastirma Projeleri Faaliyet Raporu

292 Views Download Presentation
Download Presentation

2008 Yili Bilimsel Arastirma Projeleri Faaliyet Raporu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. 2008 Yili Bilimsel Arastirma Projeleri Faaliyet Raporu* *BAP Mali Koordinatrlg tarafindan hazirlanmistir

  3. Genel Degerlendirme

  4. Proje Sayisinin Trlere Gre Dagilimi Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  5. Projelerin Bte Miktari Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  6. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu Bilimsel Arastirma Projeleri ve DPT Projeleri

  7. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu BAP Projelerinin Harcama Kalemlerine Gre Dagilimi

  8. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu BAP Projelerinin Trlere Gre Dagilimi

  9. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu BAP Projelerinin Trlere Gre Oransal Dagilimi

  10. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu BAP Projelerinin Trlere Gre Bteden Aldiklari Pay

  11. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu Bap Projelerinin Faklte ve Blmlere Gre Dagilimi

  12. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  13. Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu 2008den nce Kabul Edilip Devam Eden ve 2008 Yilinda Kabul Edilen Projelerin Birimlere Gre Dagilimi

  14. DPT Projelerinin Faklte ve Blmlere Gre Dagilimi

  15. DPT Projeleri Harcama Kalemlerine Gre Bte Dagilimi

  16. TBITAK Projelerinin Fakltelere Gre Dagilimi Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  17. TBITAK Projelerinin Blmlere Gre Dagilimi Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  18. TBITAK Projeleri Kabul/Red Orani PROJE DURUMU ADET nerilen Proje 64 Yrrlge Giren 23 Szlesmesi Hazirlanan 5 Geri ekilen 2 Iade Edilen 3 neri Degerlendirmede 1 Reddedilen 30

  19. Islem Trleri Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  20. Islem Trleri (BAP) Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu

  21. Islem Trleri (TBITAK) Bilimsel Arastirma Projeleri 2008 Faaliyet Sunumu