slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projekt: „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK “ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projekt: „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK “

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Projekt: „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK “ - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Projekt: „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK “. Moravskoslezský kraj. Identifikace operačního programu a výzvy. Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Oblast podpory – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Projekt: „Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK “' - yoshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Projekt:

„Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách MSK “

Moravskoslezský kraj

identifikace opera n ho programu a v zvy
Identifikace operačního programu a výzvy
 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Oblast podpory – Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit
 • Výzva pro kraje k předkládání IP v rámci 3.2 – Integrace příslušníků romských lokalit
 • Žádost byla předložena dne 7. 4. 2010
 • Schválena 24. 8. 2011
z kladn informace k projektu
Základní informace k projektu

Zkrácený název: „VYLOUČENÉ LOKALITY“

 • OBDOBÍ REALIZACE:
 • 1.1.2012 – 31.12.2013
 • FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:
 • Celkové způsobilé výdaje – 34.702.823,- Kč
 • Prostředky Evropského sociálního fondu (85%) – 29.497.399,55,- Kč
 • Prostředky státního rozpočtu (15%) – 5.205.423,45,- Kč
 • WEBOVÉ STRÁNKY PROJEKTU
 • www.kr-moravskoslezsky.cz – Sociální věci – Evropské projekty
projektov t m
Projektový tým
 • PROJEKTOVÝ MANAŽER - Ing. Markéta Hučková
 • ODBORNÝ GARANT – Mgr. Daniel Vrána
 • FINANČNÍ MANAŽER – Bc. Zuzana Vašinová, Ing. Marcela Dworoková
 • REFERENT PRO KONTROLU A MONITORING – Ing.Marcela Dworoková
 • ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK- Bc. Veronika Tešnarová, Mgr. Denisa Staníková
c l projektu
Cíl projektu
 • Podpora sociálních služeb dle zákona č.108/2006 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších předpisů, zaměřených na příslušníky romských komunit, kteří žijí v sociálně vyloučených lokalitách na území MSK, a které nejsou dosud zahrnuty do komplexní sítě soc. služeb realizovaných krajem
 • Zmapovat a aktualizovat stav soc. vyloučených lokalit na celém území MSK
 • Zefektivnění systému poskytování služeb
pro koho je projekt ur en c lov skupina
Pro koho je projekt určen - cílová skupina
 • PŘÍSLUŠNÍCI SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH ROMSKÝCH KOMUNIT
 • POSKYTOVATELÉ SOC. SLUŽEB
c l projektu bude dosa eno prost ednictv m n sleduj c ch kl ov ch aktivit
Cílů projektu bude dosaženo prostřednictvím následujících klíčových aktivit:
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění (§ 62)
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění ( § 65)
 • Terénní programy dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění (§ 69)
 • Analýza sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje
zemn rozlo en poskytovan ch slu eb dle jednotliv ch obc
Územní rozložení poskytovaných služeb dle jednotlivých obcí

Bohumín (TP)

Bruntál (SAS, NZDM)

Frýdek-Místek (TP)

Opava (SAS)

Ostrava (SAS, NZDM, TP)

8

hlavn p nos projektu
Hlavní přínos projektu

Hlavním přínosem projektu je zajištění poskytování a zkvalitnění sociálních služeb určených příslušníkům romských komunit žijících na území MSK a eliminace negativních faktorů pramenících ze sociálního vyloučení. Dalším přínosem projektu je návaznost a propojenost soc. služeb na celém území kraje vedoucí k vytvoření komplexní sítě sociálních služeb poskytovaných na území kraje.

p edpokl dan v stupy projektu
Předpokládané výstupy projektu
 • Minimálně 1112 podpořených osob
 • Analýza sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje