Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Folkmängd 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Folkmängd 2013

Folkmängd 2013

137 Views Download Presentation
Download Presentation

Folkmängd 2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Folkmängd 2013 Centrum Folkmängd 2013 Krokslätt Guldheden Johanneberg Vasastaden Stampen Heden Landala Inom Vallgraven Lorensberg Centrum 12 082 9 778 7 331 6 795 6 637 5 894 4 667 4 077 1 810 59 071 Stampen Inom Vallgraven Heden Vasastaden Lorensberg Landala Johanneberg Krokslätt Guldheden

 2. Bostäder efter upplåtelseform 2013 Centrum

 3. Bostadsbyggande 2003-2012 Centrum

 4. Åldersfördelning 2013 Centrum Varje åldersgrupps andel av befolkningen Befolkningspyramid, antal

 5. Åldersfördelning 2013, åldersklasser Centrum

 6. Utländsk bakgrund 2013 Centrum

 7. Utbildningsnivå 2013, 25-64 år Centrum

 8. Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år Centrum

 9. Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år Centrum

 10. Förvärvsfrekvens, 25-64 år Centrum

 11. Förvärvsfrekvens, 25-64 år Centrum

 12. Förvärvsfrekvens, 25-64 år Centrum

 13. Arbetslöshet 2013, 18-64 år Centrum

 14. Arbetslöshet 2013, 18-64 år Centrum

 15. Arbetslöshet 2013, 18-64 år Centrum

 16. Arbetslöshet 2013, 18-64 år Centrum

 17. Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år Centrum

 18. Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år Centrum

 19. Medelinkomst 2012, 20-64 år Centrum

 20. Medelinkomst 2012, 20-64 år Centrum

 21. Medelinkomst 2012, 20-64 år Centrum

 22. Medelinkomst 2012, 20-64 år Centrum

 23. Inkomstfördelning 2012, 20-64 år Inkomstfördelning Majorna-Linné 2011, 20-64 år Centrum

 24. Försörjningsstöd 2012, andel hushåll Centrum

 25. Befolkningsutveckling, 2009-2013 Centrum 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Födelsenetto Antal födda minus antal avlidna under året + Flyttnetto Antal inflyttade minus antal utflyttade under året = Folkökning Födelsenetto plus flyttnetto (och eventuella korrigeringar i befolkningsregistret)

 26. Befolkningsförändring, 2013 Centrum