Download
n i k o l a k o p e r n i k n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
N I K O L A K O P E R N I K PowerPoint Presentation
Download Presentation
N I K O L A K O P E R N I K

N I K O L A K O P E R N I K

179 Views Download Presentation
Download Presentation

N I K O L A K O P E R N I K

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. N I K O L AK O P E R N I K Dorotea Luzina, MF Povijest fizike 2007/08

 2. Našu je predodžbu o svemiru postupno stvorio čitav niz predanih ljudi, često ismijavanih, a gdjekad i progonjenih • Čak ni do 16. st. nije postignuta suglasnost glede mjesta što ga Zemlja zauzima u svemiru, kao ni toga kako se nebo okreće oko nje • Smatralo se da su zvijezde uglavljene u divovsku nebesku sferu što se jednom dnevno okrene oko Zemlje, ali je mnogo teže bilo objasniti nepravilno gibanje 7 “zvijezda lutalica”: Sunca, Mjeseca, Merkura, Venere, Marsa, Jupitera i Saturna • Grčki su filozofi pokušali objasniti gibanje planeta okretanjem drugih, planetarnih sfera, koje da su smještene jadna u drugu, dok je Zemlja u njihovom zajedničkom središtu, no njihove su teorije bile jako komplicirane

 3. Nikola Kopernik se rodio 14. veljače 1473. g. u poljskom gradu Torunu na rijeci Visli • Otac mu je bio imućan trgovac pa ga je 1491. poslao da studira na sveučilištu u Krakovu • Nastavio je školovanje u Italiji gdje je proveo 6 godina, najprije u Bologni pa zatim na padovanskom sveučilištu • Kad se 1503. vratio u Poljsku da preuzme mjesto kanonika katedrale u Fromborku, Kopernik je već uspio upiti skoro sva onovjeka znanja iz matematike, astronomije i medicine

 4. Nikola Kopernik, poljski astronom (1473. – 1543.) bio je prvi znanstvenik, od antičkih vremena, koji je tvrdio da se Zemlja okreće oko Sunca • Matematički je utemeljio heliocentrični sustav i po tome se smatra OSNIVAČEM MODERNE ASTRONOMIJE • Svoja prva astronomska opažanja proveo je 1497. g. , a nastavio je s njima i po povratku u Poljsku te je izveo točne proračune planetarnih putanja. Ta su ga mjerenja uvjerila da Ptolomejev sustav počiva na vrlo bitnim zabludama • Ponovno je pročitao djela starih Grka • Jako ga se dojmila Aristarhova (oko 270. pr. Krista) teorija da se Sunce nalazi u središtu nebesa, a Zemlja i ostali planeti da se okreću oko njega

 5. Naime, do tada se vjerovalo da je Zemlja središte svemira, a svi planeti, zvijeze i Sunce da se okreću oko nje • Taj veliki poljski astronom i znanstvenik smjestio je nebeska tijela na njihova stvarna mjesta • Poslije Ptolomejeve teorije koju je podupirala i Crkva pojavilo se glasovito revolucionarno djelo DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM (O obrtanjima nebeskih krugova) objavljeno 1543. g. Nikole Kopernika koje je teoretski protumačilo gibanje nebeskih tijela i jednom zauvijek srušilo naivni geocentrični sustav • U Kopernikovu se heliocentričnom sustavu, dakle, Sunce nalazi u središtu svijeta, a svi planeti se okreću oko Sunca

 6. Kopernika su na heliocentričnu teoriju navele mnoge teškoće geocentričnog sustava • Njemu je bilo povjereno sudjelovanje u radu na reformi kalendara koji je već pokazivao znatna odstupanja od stvarnosti • Izračunavanje vremena bilo je usko vezano uz pojavu precesije, tj. pomicanja proljetne točke • Kopernik je pretpostavio da precesija nastaje zbog pomicanja Zemaljske osi.

 7. Ako Zemlja ima os, ona sigurno rotira, a ako rotira i time već obavlja jedno gibanje zašto ne dopustiti i njezino gibanje oko Sunca • Tako je Kopernik zamislio trostruko gibanje Zemlje: godišnje, tj. revoluciju Zemlje oko Sunca, dnevno, tj. rotaciju Zemlje i precesijsko, tj. gibanje Zemaljske osi • Vjerovao je da Mjesec nije planet, nego Zemljin satelit

 8. Kopernik je imao pravo rasporedivši planete ispravnim redoslijedom, postavivši Merkur najbliže Suncu, a Saturn najdalje od njega ( Uran, Neptun i Pluton tada još nisu bili otkriveni )

 9. Iako je u korist novog sustava govorilo mnogo toga, on je imao i svoje slabosti osobito zbog toga što je Kopernik pogrešno pretpostavio da se planeti moraju gibati kružnim stazama • Kao i svi njegovi suvremenici i Kopernik je svoja promatranja mogao obavljati samo golim okom zato što u to doba teleskop još nije bio izumljen

 10. Talijanski astronom Galileo Galilei (1564. – 1642.) prvi je upotrijebio teleskop. • Na osnovu svojih promatranja Jupiterovih satelita u orbitama i prividno promjenljiva oblika Venere tijekom kruženja oko Sunca zaključio je da je Kopernik bio u pravu – PLANETI SE UISTINU OKREĆU OKO SUNCA ! • Kopernikova teorija revolucionarno je promijenila čovjekova shvaćanja i stvorila pretpostavke za velika Keplerova i Newtonova otkrića

 11. Crkveni dogmatičari dugo su odolijevali naletu novih spoznaja, ali istina se nije mogla niti spaliti niti sakriti: godine 1757. više od 2 stoljeća poslije smrti Nikole Kopernika, Sveta Stolica proglasila je da su znanstveni dokazi da je Sunce središte planetarnog sustava neoborivi te je odobrila Kopernikova djela

 12. Spomenik Koperniku u Varšavi

 13. Kopernik na marci

 14. Sliku takva Kopernika nalazimo u enciklopedijama

 15. Literatura: • Enciklopedijski časopis za mlade “Drvo znanja” , studeni 1998. • Enciklopedijski časopis za mlade “Drvo znanja” , rujan 1997. • Dadić: Povijest metoda u matematici i fizici