lahjakkaan oppilaan tunnistaminen n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen. Aineiston laatijat: Aleksandr Asmolov Anatoli Glazunov Vladimir Orlov Hans Henrik Knoop Vladimir Dubrovsky. Esityksen pääsisältö. Lahjakkuuden käsite Lahjakkaiden lasten kanssa työskentelyssä sovellettavat opetusmenetelmät Opetuksen sisältö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen' - woods


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lahjakkaan oppilaan tunnistaminen

Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen

Aineiston laatijat:

Aleksandr Asmolov

Anatoli Glazunov

Vladimir Orlov

Hans Henrik Knoop

Vladimir Dubrovsky

esityksen p sis lt
Esityksen pääsisältö
 • Lahjakkuuden käsite
 • Lahjakkaiden lasten kanssa työskentelyssä sovellettavat opetusmenetelmät
 • Opetuksen sisältö
 • Lahjakkaiden lasten kanssa työskentelevien opettajien koulutus
lahjakkuuden m rittely
Lahjakkuuden määrittely
 • Ei ole olemassa yleisesti tunnustettua lahjakkuuden määritelmää.
 • On olemassa paljon määritykselle läheisiä tarkastelutapoja.
lahjakkuus

Älyllinen kiihtyvyys menee ohi ikäryhmänsä normaalista

Lahjakkuus =

?

älylliset kyvyt

+

luova asenne/ lähestymistapa

+

sinnikkyys

Motivaatio optimit luovuuden suhteen

Poikkeuksellisen suuri

J. Renzulli. The enrichment trial model, a guide for developing programs for the gifted and talented. 1977

keit ovat lahjakkaat oppilaat
Keitä ovat lahjakkaat oppilaat?
 • Kyvykäs, taitava?
 • Kiinnostunut?
 • Halukkaita miellyttämään?

Vladimir Dubrovsky 2006

harjoittelu tekee mestarin
”Harjoittelu tekee mestarin!”

Germany 1995/96

Japani 1993

Soccer players

General population

Soccer players

General population

Brasilia 1995/96

Australia 1995/96

Soccer players

General population

Soccer players

General population

miksi haluamme opettaa heit
Miksi haluamme opettaa heitä?
 • Jotta heistä tulisi tutkijoita?
 • Jotta heistä tulisi hyviä insinöörejä?
 • Kehittääksemme inhimillistä älykkyyttämme?
 • Jotta he läpäisisivät pääsykokeita, voittaisivat kilpailuja jne.?

Vladimir Dubrovsky 2006

milloin tulisi aloittaa
Milloin tulisi aloittaa?
 • Kotona
 • Lastentarhassa, päivähoidossa?
 • Peruskoulussa? Ala- vai yläluokilla?
 • Lukiossa (Ammattioppilaitoksessa)?

Vladimir Dubrovsky 2006

miss opetetaan
Missä opetetaan?
 • Erikoiskouluissa?
 • Erikoisluokilla?
 • Kesäkouluissa?
 • Koulun jälkeen, esim. kerhoissa?

Vladimir Dubrovsky 2006

kuka opettaa
Kuka opettaa?
 • Opettajat (luokanopettaja, aineenopettaja)
 • Tutkijat (yliopisto/AMKK)?

Vladimir Dubrovsky 2006

mit opetetaan miten opetetaan
Vähemmän tärkeää; riippuu tavoitteista

Tärkeämpää; Määrittelee tulokset

Mitä opetetaan? - Miten opetetaan?

Vladimir Dubrovsky 2006

divergentti toimintatapaa pidet n luovana
Divergentit (hajauttava)

Laaja luovan toiminnan spektri

Voimakas mielikuvitus

Konformismin puute

Sisäinen motivaatio

Omaksuvat helposti uusia suhtautumistapoja ja ajatuksia

Saavat tyydytystä tiedostamiseen liittyvistä tunteista

Konvergentit (yhdentävä)

Kapea-alaiset, tavoitteelliset tutkimukset

Keskittymiskyky

Konformismi

Ulkoinen motivaatio

Kulkevat tuttua tietä

Puuttuvat tiedostavat tunteet

Divergenttiä toimintatapaa pidetään luovana
min kuva
Minä kuva
 • Itsensä käsittämisen järjestelmä, jonka pohjalta ihminen on vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa
 • Varhainen rakentaminen tärkeää
  • Tehtävä: Muodostaa lapselle terve itsetuntemus:
   • Lapsi kokee, että hänellä on jotakin, mitä antaa maailmalle ja jonka maailma ottaa iloiten vastaan
min kuvan rakentamisessa on kehitett v
Minä kuvan rakentamisessa on kehitettävä
 • tiedon halua
 • tapaa tukeutua omiin voimiin
 • vastuuta omista teoista
 • tiedostettuun itsensä arviointiin perustuvaa varmuutta
vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden p ominaisuudet 1 2
Vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden pääominaisuudet 1/2
 • varhain aloitettu puhuminen
 • varhain aloitettu laskeminen ja lukeminen
 • vaikeiden sanojen käyttö
 • poikien lahjakkuus havaitaan hieman myöhemmin
 • lapset reagoivat voimakkaammin erilaisiin tapahtumiin
vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden p ominaisuudet 2 2
Vanhempien huomaamat varhaislahjakkuuden pääominaisuudet 2/2
 • valtava hellittämättömyys heitä kiinnostavissa asioissa
 • kaikenkattava uteliaisuus
 • pystyvät näkemään ilmiöiden ja tapahtuminen väliset yhteydet
 • tiedostamiskyvyt heijastavat kanssakäymisen lakien ymmärtämistä
 • pystyvät keksimään itselleen tekemistä itsenäisesti
suosituksia vanhemmille lasten luovan potentiaalin kehitt miseksi
Suosituksia vanhemmille lasten luovan potentiaalin kehittämiseksi
 • Tue lasten ajatuksia ja ehdotuksia
 • Luo ”positiivinen ilmapiiri”, johon kuuluvat arvioimattomuus ja psykologisen turvallisuus
 • Varmista, että lapset voivat valita ratkaisunsa riippumattomasti ja he voivat kontrolloida itsenäisesti omaa edistymistään.
psykologien m ritt m t lahjakkaiden lasten ominaisuudet
Psykologien määrittämät lahjakkaiden lasten ominaisuudet
 • Suuri tiedonhalu
 • Korkea biokemiallinen ja sähköinen aktiivisuus
 • hyvä muisti
 • hyvä huomion keskittämiskyky
psykososiaaliset ominaisuudet
Psykososiaaliset ominaisuudet
 • kehittynyt oikeudenmukaisuuden tunne
 • laaja henkilökohtainen arvojärjestelmä
 • huumorintaju (yleensä)
 • pelkojen liioittelu (esim. seurausten vaarallisuuden liioittelu)
 • itsekeskeisyys
 • korkea energeettinen taso
 • suhteellisen lyhyt uni
luovien kykyjen ja ongelmien ratkaisemisen tutkimusmenetelmi
Luovien kykyjen ja ongelmien ratkaisemisen tutkimusmenetelmiä
 • Tarkkanäköisyys
 • Ajattelunopeus
 • Assosiaatiokyky
 • Puheen helppous
 • Kyky määrittää kohteiden kategoriat
 • Seurausten johtaminen
 • Monikolliset ryhmitykset
 • Kohteen parantaminen
 • Mielikuvitus
 • Piirrosten loppuunsaattaminen
lahjakkuutta ja erityist vahvuutta tukevat opetusmenetelm t
Lahjakkuutta ja erityistä vahvuutta tukevat opetusmenetelmät
 • Opiskelijan erittäin aktiivinen rooli
 • Opiskelijan motivaatio
 • Opintoprosessin voimaperäisyys
 • Ryhmä- ja yksilöllisten muotojen yhdistäminen
 • Opetusmuotojen ja –menetelmien optimaalinen aktiivisuus
 • Toimintatulosten arviointijärjestelmän käyttö (yksilöllisempi arviointi)
 • Positivismin, ”menestyksen ilmapiirin” muodostaminen opetuksessa
muistettava lahjakkaiden lasten kanssa ty skennelless
Muistettava lahjakkaiden lasten kanssa työskennellessä
 • Kohtuuden tunne
  • Motivaatio-optimi on yksilöllistä
  • Opetuksen luova toiminta vaatii yleensä korkeata tunnepitoisuutta/emotionaalisuutta
 • Luova ilmapiiri ja opetustyön muoto vaikuttaa enemmän lopputulokseen kuin sisältö
 • Luovuuden kehittäminen rakentuu suureen tieto- ja taitomäärään
  • ”Luominen luomisen tähden” on tuhoisaa

Eteenpäin

Flow

slide23

Aivojen kehitys

2003 Hans Henrik Knoop

Ihmisen kulttuuri evoluutio

~ 1000 sukupolvea

Luovuus

Uusi-aivokuori

Järjestys - Kaaos

Limbinen järjestelmä

Mielihyvä - kipu

Ihmisen biologinen evoluutio

~ 2,5 milj. vuotta

~ 200000 sukupolvea

Oppiminen

Matelija aivot

Elämä - Kuolema

Nisäkkäät

~ 200 milj vuotta

Tunteet

Yleinen herkkyystaipumus spontaanille itsenäiselle monimutkaisuuden kasvulle

Matelijat

~ 350 milj.vuotta

Perusaistit

slide24

Taidot ja haasteet oppimisessa

2003 Hans Henrik Knoop

Ahdistus

Korkea

A3

A4

Flow

Haasteet

A1

A2

Matala

Turhautuminen

0

Taidot

0

Matala

Korkea

Flow: The natural balance between challenges and competence

(Knoop 1997 after Csikszentmihalyi, 1991)

edellytyksi flow lle i
Edellytyksiä Flow:lle I

TURVALLISUUS

RIITTÄVÄT HAASTEET

LEIKKISYYS

OHJATTU TUTKIMINEN

VAHVAT POSITIIVISET TUNTEET

SISÄLLÖN KÄYTTÖKELPOISUUS JA HYÖDYLLISYYS

MYÖS LAAJEMASSA PERSPEKTIIVISSÄ

edellytyksi flow lle ii
Edellytyksiä Flow:lle II

Opiskelijan henkilökohtaiset taidot:

 • Kyky asettaa tavoitteita itselle, vaikka sillä hetkellä ei olisikaan mitään erityistä tehtävää
 • Kyky ymmärtää, seurata ja luoda sääntöjä ja ohjeita
 • Kyky sovittaa taidot ympärillä oleviin mahdollisuuksiin
 • Kyky lukea palautetta, jota muut eivät huomaa
 • Kyky keskittyneeseen työhön ja häiriön sietoon

Oppimisympäristölliset tekijät:

 • Selkeät, yksilöllisesti asetettavat tavoitteet
 • Selvät, kohtuulliset toimintaohjeet (mallit)
 • Mahdollisuus säätää haasteita kykyjen mukaan
 • Selkeä tieto siitä, kuinka hyvin menee
 • Häiritsevien elementtien häivyttäminen
luovuuden kehitt mismenetelm eduard de bonon mukaan
Luovuuden kehittämismenetelmä Eduard de Bonon mukaan
 • Ongelman ratkaisuehtojen esille saaminen
 • Taito luopua/etääntyä menneestä kokemuksesta, uusien keinojen etsiminen
 • Monifunktionaalisten yhteyksien näkeminen
 • Assosiatiivinen ajattelu – vastakkaisten keinojen yhdistäminen
 • Polarisoivien ajatusten tuominen ilmi ja kehittäminen
brain storm metodiikka
Brain-Storm -metodiikka
 • Ehdotettujen ideoiden kritiikin kieltäminen
 • Kaikkien ideoiden kannustaminen
 • Maksimoidaan ideoiden lukumäärä
 • Ideoiden yhdistäminen ja parantaminen
 • Kiistely/väittely keskeytetään, koska kiistelyssä hukkuu totuus
opetusk yt nt jen nelj ongelmatasoa
Opetuskäytäntöjen neljä ongelmatasoa
 • Opettaja muotoilee, tutkii ja ratkaisee ongelman, opettaja esittelee ongelmien ratkaisemisen mekanismin
 • Opettaja muotoilee, tutkii ja ratkaisee ongelman yhdessä oppilaan kanssa
 • Opettaja muotoilee ongelman yhdessä oppilaan kanssa, oppilas tutkii ja ratkaisee ongelman
 • Oppilas muotoilee, tutkii ja ratkaisee ongelman

Autonomia

oppimistasot
Oppimistasot
 • Tunnistaminen
 • Mieleen painaminen
 • Ymmärtäminen
 • Tietoihin perustuva toiminta
 • Luova soveltaminen uudessa tilanteessa
slide31
”Koeryhmän oppilaiden akateemisen minäkuvan ja itsearvostuksen heikko yhteys osoittaa, että myös akateemisesti kyvykkäät oppilaat tarvitsisivat opetuksellista erityishuomiota ja opinto-ohjausta kokeakseen oppimisen ja menestymisen koulussa itselleen tärkeäksi. Ilman opetuksellisia erityistoimenpiteitä suomalainen peruskoulu ja yhteiskunta näyttävät tällä hetkellä menettävän osan akateemisesti lahjakkaiden oppilaiden potentiaalista.”

Risto Hotulainen31.1.2003

Joensuun yliopisto

slide32
Tulevaisuudessa erilaisen lahjakkuuden ja luovuuden entistä parempi tunnistaminen ja tukeminen voisi olla peruskoulun yksi painopistealue.
 • Se ei vaadi peruskoulussa erilliskouluja tai -luokkia, vaan pedagogista eriyttämistä, jossa erilaisia oppilaita opetetaan niin, että jokainen saa sen hetkisen tasonsa mukaista opetusta - aivan kuten peruskoulumme isät aikanaan suunnittelivat.

(Kari Uusikylä YLE Radio 1:n Ykkösaamussa 28.12.2004)

lopuksi
Lopuksi:
 • Muistettava, että jokaisella on yksilöllinen motivaatio optimi
 • Lahjakkaiden opettamiseen tarvitaan lahjakas opettaja
 • Ensisijaista on valita yksilöllinen sopiva opetusmenetelmä sisällöt eivät ole niin tärkeässä asemassa
ad