vaarojen tunnistaminen ja arviointi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vaarojen tunnistaminen ja arviointi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi - PowerPoint PPT Presentation


 • 205 Views
 • Uploaded on

Vaarojen tunnistaminen ja arviointi. Yleistä. Työntekoon liittyy aina erilaisia vaaroja ja niistä seuraavia riskejä, jotka kuvaavat vaaran suuruutta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vaarojen tunnistaminen ja arviointi' - monifa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yleist
Yleistä
 • Työntekoon liittyy aina erilaisia vaaroja ja niistä seuraavia riskejä, jotka kuvaavat vaaran suuruutta
 • Työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät on työturvallisuuslain mukaan tunnistettava ja selvitettävä järjestelmällisesti ja säännöllisin välein
 • Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat on pyrittävä poistamaan
slide3

Jos kaikkia työpaikalla tunnistettuja vaaroja ei heti voida poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle

 • Vaarojen tunnistaminen ja arviointi voidaan tehdä työpaikalla itse. Jos työnantajalla ei itsellään ole siitä tarpeeksi asiantuntemusta, on käytettävä päteviä, ulkopuolisia asiantuntijoita

Yleistä

vaarojen tunnistaminen
Vaarojen tunnistaminen
 • Vaarojen tunnistamisen avulla pyritään selvittämään mitkä tekijät työssä aiheuttavat vaaraa työntekijöiden terveydelle ja/tai turvallisuudelle
 • Tarkoituksena on ennakoida vaarojen syntymistä ja siten ehkäistä työtapaturmia jo etukäteen
 • Työn vaarojen tunnistaminen aloitetaan luetteloimalla työpaikalla tehtävät työt, miettimällä mitä missäkin työpisteissä tehdään, mitä vahinkoja missäkin työpisteessä voi tapahtua ja voiko työntekijöille aiheutua niistä vaaraa
slide5

Vaarat tulee selvittää kaikista työpaikalla tehtävistä eri töistä ja työpisteiltä sekä kaikkien työntekijöiden osalta niin kattavasti kuin se on mahdollista

 • Vaarojen tunnistamisessa kannattaa myös samalla kirjata ylös jo toteutettuja toimenpiteitä sekä nykyistä varautumista vaarojen osalta, sillä vaara saattaa jo olla näiden toimien avulla hallinnassa

Vaarojen tunnistaminen

vaarojen riskien arviointi
Vaarojen riskien arviointi
 • Ensisijaisesti kaikki tunnistetut vaarat on siis pyrittävä poistamaan kokonaan
 • Jos työn vaaroja ei kuitenkaan voida heti poistaa, on arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle eli on arvioitava vaarojen riskit
vaarojen riskien arviointi1
Vaarojen riskien arviointi
 • Vaarojen riskien arviointi perustuu niiden suuruuden määrittämiseen
 • Suuruuden määrittämiseen kuuluu vaarallisen tapahtuman esiintymistodennäköisyyden ja mahdollisten seurausten vakavuuden arviointi riskimatriisin avulla
 • Suuruuden arvioinnin jälkeen mietitään toimenpiteet, aikataulu(t) ja vastuuhenkilö(t) vaarojen riskien torjumiseksi tai pienentämiseksi
riskimatriisi
Riskimatriisi
 • Riskimatriisin avulla luokitellaan vaaran aiheuttaman riskin suuruus haitallisen tapahtuman seurausten vakavuuden ja esiintymisen todennäköisyyden perusteella
 • Riski on valitun todennäköisyyden ja vakavuuden leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen
 • Riskin suuruus on välillä 1-5, joista 1 on pienin ja 5 suurin riski
riskimatriisi2
Riskimatriisi
 • Jos riskin suuruus on 1, on riski niin pieni ettei toimenpiteitä tarvita
 • Jos riskin suuruus on 2, ei toimenpiteitä välttämättä tarvita mutta tilannetta tulee seurata jatkossa
 • Jos riskin suuruus on 3, on ryhdyttävä toimenpiteisiin riskin pienentämiseksi.
 • Jos riskin suuruus on 4, on pienentäminen välttämätöntä ja toimenpiteet tulee aloittaa nopeasti
 • Jos riskin suuruus on 5, on riskin poistaminen välttämätöntä ja toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi. Riskialtista työtä ei saa jatkaa ennen riskin poistamista