interne communicatie en verandering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Interne communicatie en verandering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Interne communicatie en verandering

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Interne communicatie en verandering - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Interne communicatie en verandering. Veel voorkomende fouten bij veranderprocessen. Te veel zelfgenoegzaamheid toelaten. Nalaten een voldoende krachtige leidraad te vormen. De kracht van visie onderschatten. De visie 10 (of 100 of zelfs 1000) keer te weinig communiceren.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Interne communicatie en verandering' - winola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
veel voorkomende fouten bij veranderprocessen

Veel voorkomende fouten bij veranderprocessen

 • Te veel zelfgenoegzaamheid toelaten.
 • Nalaten een voldoende krachtige leidraad te vormen.
 • De kracht van visie onderschatten.
 • De visie 10 (of 100 of zelfs 1000) keer te weinig communiceren.
 • Toelaten dat obstakels de nieuwe visie in de weg staan.
 • Nalaten korte termijnsuccessen te creëren.
 • Te vroeg juichen.
 • Verzuimen om veranderingen stevig te verankeren in de
 • organisatiecultuur.
gevolgen van de fouten

Gevolgen van de fouten

 • Nieuwe strategieën worden niet goed geïmplementeerd.
 • Actieplannen bereiken niet het verwachte resultaat.
 • Re-engineering duurt te lang en kost te veel.
 • Saneringen krijgen de kosten niet onder controle.
 • Kwaliteitsprogramma’s leveren niet de gehoopte resultaten op.
samenhang factoren

Samenhang factoren

Visie / Koers

Omgeving

Structuur

Cultuur

Ik

(manager)

veranderen van factoren

Veranderen van factoren

Mate van verandering

Visie

Structuur

Cultuur

Tijd

8 standaard fouten in verandertrajecten
8 Standaard fouten in verandertrajecten

1.Teveel tevredenheid over de huidige situatie laten bestaan

 • Fout nummer 1 bij veranderingen
 • De verkopers van het idee maakt niet voldoende duidelijk hoe noodzakelijk deze verandering is.
 • Mensen denken daardoor dat er nog een andere route mogelijk is

2.Een niet voldoende sterke groep de verandering laten implementeren

 • Het is voor 1 individu erg moeilijk om een verandering te implementeren
 • Een projectgroep met te weinig macht of leiderschapskwaliteiten zal geen verandering kunnen realiseren.
8 standaard fouten in verandertrajecten1
8 Standaard fouten in verandertrajecten

3.Onderschatting van de kracht van visie

 • Gezamenlijke, positieve visie geven organisaties richting
 • Organisaties worden hechter als naar een gezamenlijk doel wordt gestreefd
 • Zonder visie, buigen projecten vaak af in allerlei verschillende richtingen

4.Te weinig communiceren van de visie

 • Veranderingen vereisen toewijding en inzet van mensen binnen de organisatie
 • Mensen zijn niet bereid deze inzet te leveren als zij niet duidelijk zien wat de achterliggende visie is en wat de mogelijke voordelen zijn.
8 standaard fouten in verandertrajecten2
8 Standaard fouten in verandertrajecten

5. Toestaan dat obstakels de verandering tegenhouden

 • Het niet aanpakken van obstakels voor de verandering maakt een team zwakker en remt het veranderproces

6.Niet voldoende vieren van tussentijdse winstpunten

 • Verandering kost tijd
 • Kleine stappen om naar toe te kunnen werken geven mensen het gevoel van voortgang
 • Interesse in de verandering vervaagt als dit gevoel er niet is
 • Een leider moet korte termijn successen creëren om te voorkomen dat de medewerking van de mensen kwijtraakt.
8 standaard fouten in verandertrajecten3
8 Standaard fouten in verandertrajecten

7.Te vroeg de overwinning vieren

 • Verandering kost tijd
 • Verandering komt als het onderdeel is van de dagelijkse routine
 • Het team vertellen dat je de verandering hebt behaald bij de eerste tekenen van succes kan te vroeg zijn
 • Te vroeg vieren zorgt ervoor dat de verandering geen onderdeel wordt van de dagelijkse routine en daarom niet blijft plakken

8.De verandering geen onderdeel maken van de dagelijkse routine

 • Nieuwe gedragingen kunnen weerstand opwekken zolang ze niet in de dagelijkse routine ingebed zijn
 • Een leider moet blijven aantonen wat de positieve bijdrage is geweest van de verandering
 • Nieuwe mensen in het team moeten de verandering omarmen
slide13

“Interne communicatie is het aanbieden van boodschappen van zenders aan ontvangers die deel uitmaken van dezelfde organisatie, met het oogmerk organisatorische doelen en/of individuele doelen te verwezenlijken. Hierbij kunnen zender en ontvanger van rol wisselen.”(Koeleman, 2002)

slide14
“Interne communicatie is een proces van continue uitwisseling van boodschappen en de betekenisgeving daarvan tussen personen die beroepshalve betrokken zijn bij de organisatie.”(Reijnders, 2006 p. 126)
interne communicatie

Interne communicatie

Doelen & functies

Soorten informatie

Richting van de informatie

persoonlijke communicatie

Persoonlijkecommunicatie

 • Werkoverleg
 • Management by walking around
 • Tweegesprek
 • Beoordelings- en functioneringsgesprekken
 • Personeelsbijeenkomst (toespraken)
 • Groepsdiscussies
 • Brainstormsessies
 • Interne lezingen
 • Ombudsman/vrouw
 • Wandelgangen
 • Roddelcircuit
schriftelijke communicatie

Schriftelijkecommunicatie

 • Personeelsblad
 • Mededelingen van het management
 • Nieuwsbrieven (per dienst / per thema)
 • Memo & informatienota
 • Mededelingenbord
 • Informatie op de loonbrief
 • Knipselkrant
 • Instructienota’s
 • Ideeënbus
 • Personeelsgids
 • Wie-is-wie-gids
 • Jaarverslag
 • Posters en affiches
 • Interne folders
 • Informatie in externe kanalen (vb. vakbonds-informatie)
audiovisuele en digitale communicatie

Audiovisuele en digitalecommunicatie

 • Interne TV-uitzendingen
 • Interne radio-uitzendingen
 • Interne infolijn
 • Mobiele telefoons / SMS
 • Intranet
 • E-mail
 • E-zine
 • Vodcast / Podcast
 • Weblog / videoblog
 • Bedrijfswiki
 • Internet
 • Elektronisch mededelingenbord
criteria die de keuze voor een kanaal bepalen

Criteria die de keuzevooreenkanaalbepalen

 • Communicatiedoel
 • Bereik (breedte)
 • Diepgang
 • Aanmaaktijd
 • Kosten
 • Vertrouwdheid met het kanaal
 • Mate van vertrouwelijk-heid (privacy)
 • Gebruikstijd
 • Herhaling
 • Gemak van encoderen en decoderen
 • Aanpasbaarheid
 • Toegankelijkheid
 • Overzichtelijkheid
 • Eenduidigheid
doelen interne communicatie

Doelen interne communicatie

Bron: Reijnders, p. 124.

functies interne communicatie

Functies interne communicatie

 • Smeerfunctie: IC zorgt ervoor dat taken efficiënt en doelgericht uitgevoerd worden
 • Bindfunctie: IC wil medewerkers binden aan de organisatie (trots, wij-gevoel, identiteit)
 • Interpretatiefunctie: via IC kunnen we betekenissen construeren en delen (begrip leidt tot een gedeeld handelingsperspectief)
soorten informatie

SoortenInformatie

 • Taakinformatie(werkinstructies, procesinformatie, commerciële informatie, beheersinformatie)
 • Beleidsinformatie(beleidsdoelen en –strategieën)
 • Personeels - & Organisatie-informatie (=beheersinformatie) (huishoudelijke zaken, faciliteiten en regelingen, arbeidsvoorwaarden)
 • Motiverende informatie(hygiënefactoren, motiverende factoren, metaniveau)
richting van informatie

Richting van Informatie

 • Verticaal: langs de hiërarchische lijn (top-down en bottom-up)
 • Horizontaal:tussen mensen binnen één dienst, tussen diensten of afdelingen
 • Diagonaal

Informeel vs formele communicatie

Verbale vs non-verbale communicatie

goede informatie is

Goedeinformatie is …

 • Tijdig verstrekt en ontvangen
 • Inhoudelijk correct
 • Relevant en bruikbaar
 • Helder en toegankelijk
 • Compleet
verschillen in informatiebehoefte hangen af van

Verschillen in informatiebehoeftehangenaf van …

 • Het onderwerp en de betrokkenheid erbij
 • De waarden die iemand in zijn werk belangrijk vindt
 • De hiërarchische positie in de organisatie
 • De persoonlijke voorkeur voor structuur

Inhoud/doelgroepenmatrix opstellen vanuit oogpunt van de ontvanger (zie voorbeeld)