velkommen til masterstudiet i konomi og administrasjon n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VELKOMMEN TIL MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON PowerPoint Presentation
Download Presentation
VELKOMMEN TIL MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

VELKOMMEN TIL MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - PowerPoint PPT Presentation

wendi
113 Views
Download Presentation

VELKOMMEN TIL MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VELKOMMEN TIL MASTERSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Kenneth Fjell, dekanMarianne Eskeland, Studieadministrativ avdeling

 2. Faglig organisering Styret Institutt for foretaksøkonomi Programutvalget for bachelorutdanningen (PBU) Programutvalget for masterutdanningen (PMU) Utvalg for forskning, formidling og forskerutdanning (FFF) Institutt for finans Institutt for samfunnsøkonomi Institutt for strategi og ledelse Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon

 3. Programutvalget for masterutdanningen (PMU) Øverste faglige ansvar for masterutdanningen • Utvikle studier og undervisningsopplegg • Kvalitetssikre undervisningen • Behandle studentforslag

 4. Oversikt over masterstudiene ved NHH 8 Profiler • BUS – Økonomisk styring • FIE – Finansiell økonomi • STR – Strategi og ledelse • ECN – Economic • ECO – Økonomisk analyse • MBM – Marketing and Brand Management • INB – International Business • ENE – Energy, Natural Resources and the Environment 3 Masterstudiet i regnskap og revisjon 2 Masterstudiet i økonomi og administrasjon (Siste del av den femårige siviløkonom-utdanningen) 3 • NHH kandidater • Andre norskspråklige kandidater • Engelskspråklige kandidater

 5. Studieplan MØA

 6. Presentasjoner av profilene Torsdag 14.8 10.15 – 11.00: Presentasjon i plenum alle profilene – Aud D 11.15 – 11.45 og 12.00 – 12.30: Separate presentasjoner av profilene

 7. Internasjonale muligheter • Utveksling • CEMS • Dobbelgrad • Gründerskolen • Onsdag 13.august – kl 10.00 – 10.45 – Aud D

 8. Semesterregistrering og utdanningsplan Oppmelding til eksamen og bekrefte utdanningsplan - frist 1. september NB! Adgangsbegrensede kurs: 19. august Avmeldingsfrist: 3 uker før eksamen Fritak for kurs, søknadsfrist1. september Studentweb: nhh.no/studentsider Individuell utdanningsplan Både undervisningmelding og eksamensmelding Riktig semesteradresse?Semesterkort i posten innen 2-3 dager

 9. Oppsummering • Alle kurs er på 7,5 studiepoeng • For å ta eksamen må du ha oppnådd kursgodkjenning • Eksamen kun i samme semester som undervisning

 10. Studierett – i 3 år Forutsetning for å beholde studieretten: - bekreftet utdanningsplan innen 1. september For progresjonskrav - se forskriften for studiet. Tre eksamensforsøk per eksamen (forutsatt at det avholdeseksamen i kurset). Jfr. Forskrift for masterstudiet i økonomi og administrasjon

 11. NHH.no - Studentsider • Studiehåndboken • Timeplaner • Eksamensplan • It’s Learning • StudentWeb • NHH – A - Å • Skjemaer • FAQ

 12. IT-verktøy • Det du trenger å vite om IT-verktøy ved NHH finner du til enhver tid på http://www.nhh.no/it • Studentbrukerstøtten kan kontaktes på e-post: hjelp@nhh.no eller på telefon 55 95 95 57

 13. Sjekkstudentmailjevnlig! All informasjon som sendes per e-post fra høyskolen går ut til studentene via studentadressen: Kari.Normann@student.nhh.noaliass14xxxx@student.nhh.no Sett opp videresending

 14. Fotograferingtilstudentkort • Sted: Biblioteket • Tid: Denne uken! • Husk: PIN koden • Fremgangsmåte: • Finn navnet ditt i listen • Ta bilde • Godkjenn

 15. Lesesalerogkollokvierom Alle lesesaler er tilgjengelig for alle Ingen faste plasser Sett deg inn i lesesalsreglementet http://www.nhh.no/no/studentsider/lesesalar.aspx Kollokvierom Rommene reserveres på booking.nhh.no

 16. Bokskap Finnes i Servicebygget og i Nybygget Studenter på masternivå prioriteres Utdeling til master 26. og 27. august

 17. Programmet videre Tirsdag Onsdag 11.15 - 12.00 NHHS 12.00 - 12.15 Biblioteket 10.15 – 11.00 Internasjonale muligheter – Aud D11.15. – 12.00 Karrieresenteret (SiB) - Aud D12.15-12.45 SiB - Aud Max 12.45-13.00 Studentprestene - Aud Max

 18. Presentasjoner av profilene Torsdag 14.8 10.15 – 11.00: Presentasjon i plenum alle profilene – Aud D 11.15 – 11.45 og 12.00 – 12.30: Separate presentasjoner av profilene

 19. Behov for studieveiledning? • Timebestilling i Infosenteret eller på epost (stud@nhh.no) • Sett deg inn i studieplanen, forskrifter m.m. før du kommer til veiledning. • Tilrettelegging av studiet/eksamen • Søknad med dokumentasjon til inger.eikeland@nhh.noinnen • 1. september

 20. Husk å fylle ut pårørendeskjema! • Gjøres elektronisk så snart som mulig • Link til personlig skjema allerede tilsendt på e-post (studentadressen)

 21. Spørsmål? • Åpningstider infosenteret • 18.-20. august: kl 09.00-15.00 • mandag – fredag kl 09.00-11.15 og 12.00-14.30 • stud@nhh.no