Download
ledelsesinformation n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ledelsesinformation PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ledelsesinformation

Ledelsesinformation

118 Views Download Presentation
Download Presentation

Ledelsesinformation

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ledelsesinformation med budgettering

 2. Thomas Rosenberg • Uddannelsesmæssig baggrund: Cand. Merc. i styring og ledelse. • Til daglig underviser jeg online på eBrock i Erhvervsøkonomi og SmartLearning. • Tidligere har jeg undervist på HD-studiet på Handelshøjskolen i Strategi og Organisation. • Jeg bor i Slangerup i Nordsjælland. Gift og har 2 børn.

 3. Sofie

 4. Jakob

 5. Hvem er I? • Ganske kort: • Navn • Uddannelse

 6. Hvem er ledelsen?

 7. Ledelsens sammensætning Ledelsen består som oftest af: • Direktøren og evt. andre direktører • Ledere af forskellige afdelinger

 8. 4.1 Resultatopgørelsen Hver dag bogføres butikkens køb og salg År 0 År 1 År 2 tid Inden butikken åbner, opstilles et budget for år 1. I starten af år 2 kan årsregnskabet for år 1 udarbejdes.

 9. 4.1 Resultatopgørelsen År 0 År 1 År 2 tid 1.1 31.3 30.6 30.9 31.12 Evt. halvårs-regnskab Evt. regnskab for 1. kvartal Evt. regnskab for 3. kvartal

 10. 4.1 Resultatopgørelsen Hver dag bogføres butikkens køb og salg År 0 År 1 År 2 tid

 11. 4.1 Resultatopgørelsen År 1 År 2 År 3 tid I slutningen af år 1 opstilles budget for år 2. I starten af år 3 kan årsregnskabet for år 2 udarbejdes.

 12. 4.1 Resultatopgørelsen Et årsregnskab består af enresultatopgørelse og en balance. År 0 1.1 År 1 31.12 År 2 tid En resultatopgørelse for heleregnskabsåret En balanceultimo regnskabsåret

 13. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode.

 14. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode.

 15. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode.

 16. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode.

 17. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode.

 18. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Indtægter større end omkostninger = overskud

 19. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Indtægter større end omkostninger = overskud

 20. 4.1 Resultatopgørelsen opstilles for en periode. Summen i højre og venstre side skal altid være ens.

 21. 4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud?

 22. 4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Omkostninger større end indtægter = underskud

 23. 4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Omkostninger større end indtægter = underskud

 24. 4.1 Resultatopgørelsen Hvad nu, hvis omkostningerne og indtægterne ser således ud? Summen i højre og venstre side skal altid være ens.

 25. 4.2 Balancen Et årsregnskab består af enresultatopgørelse og en balance. År 0 1.1 År 1 31.12 År 2 tid En resultatopgørelse for heleregnskabsåret En balanceultimo regnskabsåret

 26. 4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt.

 27. 4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Aktiverne viser virksomhedens pengebinding. Pengebinding= de aktiver (værdier) virksomheden ejer.

 28. 4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt.

 29. 4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Passiverne viser finansieringen. Finansiering= Hvor pengene er kommet fra til at anskaffe aktiverne.

 30. 4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt.

 31. 4.2 Balancen opstilles for et bestemt tidspunkt. Summen i højre og venstre side skal altid være ens.

 32. 4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? ? Tip! Se formeltil beregning af egenkapital.

 33. 4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? ? Egenkapital = ’Aktiver i alt’ - gæld Har du brug for endnu et tip?

 34. 4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? ? Gæld i alt Egenkapital = ’Aktiver i alt’ - gæld Her er løsningen.

 35. 4.2 Balancen Hvor stor er FashionSHOEs egenkapital d. 31. marts år 2? 1.350.000 Egenkapital = ’Aktiver i alt’ - gæld Egenkapital = 2.600.000 – 1.250.000 = 1.350.000

 36. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringsregler Forskellen mellem det beløb, der er bogført i debet og det beløb, der er bogført i kredit, kaldes kontoens saldo Når et beløb registreres i kreditkolonnen siger man, at kontoen krediteres Når et beløb registreres i debetkolonnen siger man, at kontoen debiteres 600 600 D 200 400 D Hvis summen i debet er størst, kaldes saldoen en debetsaldo. Hvis summen i kredit er størst, kaldes saldoen en kreditsaldo.

 37. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringsregler Årsregnskab Resultatopgørelse Balance Debet = omkostninger Kredit = indtægter Debet = aktiver Kredit = passiver

 38. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Det dobbelte bogholderis princip: • Ved registrering af bilag, skal der i bogholderiet altid debiteres og krediteres lige store beløb. • Bogføringsregler

 39. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringseksempel 1: • En virksomhed køber varer for kr. 15.000, der betales kontant ved overførsel fra bankkontoen. • Bogføringsregler

 40. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringseksempel 2: • Virksomheden sælger varer for kr. 25.000 mod kontant betaling. Beløbet er lagt i kassen. • Bogføringsregler

 41. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringseksempel 3: • Virksomheden indsætter kr. 18.000 på bankkontoen. Beløbet tages i kassen. • Bogføringsregler

 42. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringseksempel 4: • Virksomheden betaler kr. 12.000 kr. i husleje ved overførsel fra bankkontoen. • Bogføringsregler

 43. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringseksempel 5: • Virksomheden køber en bærbar computer til kr. 10.000 kr. Beløbet betales ved overførsel fra bankkontoen. • Bogføringsregler

 44. Årsregnskabetogregistreringssytemet • Bogføringsregler

 45. Præsentation af årsregnskabet

 46. Præsentationafårsregnskabet • Intern rapportering • Led i økonomistyringen • Ekstern økonomirapportering: • Virksomhedsejere • Långivere • Leverandører • Kunder • Medarbejdere • Offentlige myndigheder • Årsregnskabets formål

 47. Præsentationafårsregnskabet • Artsopdelt resultatopgørelse for Birk Pejse • Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed

 48. Præsentationafårsregnskabet • Balance for Birk Pejse • Opstilling af årsregnskabet for en handelsvirksomhed

 49. Præsentationafårsregnskabet • Varestrømmen: • Opstilling af årsregnskabet for en produktionsvirksomhed