Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NRK PowerPoint Presentation

NRK

956 Views Download Presentation
Download Presentation

NRK

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NRK KringkastingssjefHans-Tore Bjerkaas Økonomi og eiendom Jon Espen Lohne Organisasjon Solveig Jølstad Juridisk Olav A. Nyhus Informasjon Tommy Hansen (fung) Kringkasting Annika Biørnstad Marienlyst Per Arne Kalbakk Teknologi Nils Bjarne Foss SapmiNils Johan Heatta Distrikt Grethe Gynnild-Johnsen Hordaland Medier Sport Publisering Nyheter og aktualiteter Trøndelag Nyheter Strategi og prosjekt Produksjonssystemer Troms og Finnmark Dokumentar og samfunn Prosjekter Sogn og Fjordane IT Østafjells Distribusjon Produksjon Østfold Hedmark og Oppland Underholdning Rogaland Super Nordland P3/UNG Østlandssendingen Kultur Møre og Romsdal Sørlandet Arkiv og Research

 2. Kringkastingsdivisjonen Kringkastingsdivisjonen Annika Biørnstad Økonomi Geir Hauge Personal og administrasjon Hege Grova Medier Øyvind Lund Strategi og prosjekt Lene EinangFlach DistribusjonØyvind Vasaasen Prosjekt- organisasjonen Investeringer Geir Børdalen Radio Marius Lillelien Analyse Kristian Tolonen Nye medier Sindre Østgård Rettigheter Turid Schnell TV Arne Helsingen Program-presentasjon Tor Pundsnes MarkedAnne Britt Osland

 3. Distriktsdivisjonen Distriktsdivisjonen Grethe Gynnild-Johnsen Økonomi Inger Lise Haugen Personal og organisasjon Hege GlasøWiggen Utvikling (radio/TV)Kjell Jarle Høyheim Utvikling (nett) Kai Aage Pedersen Teknologi Eva Digre Prosjektsjef Lars H. Alstadsæter Hordaland Unni Arnøy Sogn og Fjordane Rolf Sanne-Gundersen Hedmark og Oppland Inger Johanne Solli Trøndelag Bjørn Stuevold Østafjells Heidi Pleym Østlandssendingen Otto Haug Troms og Finnmark Pål Hansen Nordland Tone Kunst Møre og Romsdal Hallstein Vemøy Østfold Ulf Morten Davidsen Rogaland Ragnar Christensen Sørlandet Anders Sårheim

 4. Marienlystdivisjonen Marienlyst- divisjonen Per Arne Kalbakk Økonomi Ann Lodell Mathisen Personal og organisasjon Karoline Høver-Hansen UtviklingIvar Ragne Jenssen Administrativ redaktør Tom B.Torgersen KulturH. Duckert Sport R. Haug Nyheter S.Bjøntegård Dokumentarog samfunn L. Kristiansen Produksjon J. Lien UnderholdningC. Halvorsen Super N. Stokke P3/UngT.Donald Arkiv & researchS. Prestvik Humor og underholdning V. Batzer Nyheter E. Graff Radio og utvikling M.Sirum-Eikre Feature M.M.Warmedal Stor- produksjon Kristin Bergsager Produksjon A. Flølo Barn H. Gulliksen Drama H. Rossiné NRK Gull S. Sandnes Underholdning og event C. Wiese Småbarn I. Hafstad Helse, livsstilog forbruk C. Myhrvold Flater S. Molven Musikk A.M.Reistad Metadata M. Wettmark Nett R. Strømsnes TV og prosjekt S. Tvedt Plan Å. Trommald Nye medier E. Rian KORK R.L. Stensø Super- kringkaster T. Storaa Arkiv- Publisering I. Belt TV H. Moslet Design A. Gundhus Humor C. Rezk Resar Samfunn T. Grønlund Utenriks K. E. Holm Produksjon P. Jordal Kultur tema I. Garbo Radio B. T. Grøtte Utstyr J. Heid Radio og nett R. Lind Undersøkende journalistikk V. Haug Produksjon H.B. Skaar Musikk- seksjonen K. Jacobsen Økopol K. Nakkim Produksjon K. Huseby Allmen- produksjon S. Ødegård Musikk M. B. Bugge Research senteret S. Standal Magasin og debatt H. Løchen Produksjon B.Iuel Nyheter og Sport Å. Westrum Tyholtarkivet T.Kjensjord Nyhetsnett M. Stensland

 5. Teknologidivisjonen Nils Bjarne Foss Teknologidivisjonen Økonomi Ole-Jacob Røkkum Personal ogorganisasjon Ellen Brekke Beredskap Jan A. Gaardsø Utvikling Hroar Pettersen Publisering Rita Nottveit Produksjonssystemer Per Chr Fusche IT Magne Halsos Rådgivere Per Bøhler, Aasmund Flo, Reidar O Johansen, Finn Westlie MCR/FR Kjersti M. Suhrke Nett-tjenesterHåkon Brynildsen Metadata/ integrasjon Odd Johansen Filbasert prod.Egil Ljøstad Nettverk/Telefoni Ulf Pettersen Server/lagringChristian E Borch Kringkastings- tjenester Bjørnar Langen Installasjon Peik Borud SystemplanleggingEspen Sæther Servicedesk Yngvar Ånesen FellessystemerJorild Eiksund VedlikeholdYngvar Andersson

 6. SAPMI Direktør/sameradiosjef Nils Johan Heatta Administrasjonssjef Nils Johan J. Gaup Nyhetsredaktør Rávdná N. Buljo Programredaktør Ole Rune Hætta Teknologisjef Edmund Grønmo Fjernsyn Maria Saijets Barn/ungdom Norleif Krokmo Radio/nye medier Ann-Irene Buljo Progr/prosjekter Wenche M. Hætta

 7. Økonomi og eiendom Økonomi og eiendom Jon Espen Lohne Personal og organisasjon Ellen Brekke Mediehusøkonomi Ole André Hansen Innkjøp og kontrakt Arne Selmer Hustjenester Alf Magnus Reistad Controller Harald Haugerud Finans Alf Kr. Nordberg Eiendom, drift og prosjekt Per Aas Administrativt tjenestesenter Tina Voigt Eiendom Kjersti Nordtveit Lisensavdelingen Freddy Lysfjord Kantine Ole Kjærsgaard Kunde 1 Elisabeth Brean EDB Audun Strand Regnskap Camilla Aschehoug LogistikkAnne Øye Kunde 2 Roar Olsen Økonomi Liv Liland SikkerhetReid Downie PersonalserviceMarianne Aulie Foretak Kirsti Østensen Kontroll Ronny Forslund Inkasso Robin Grønvold

 8. Organisasjonsstab OrganisasjonsstabSolveig Jølstad Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø Bjørn Skrattegård Kompetanse Frank Barth-Nilsen Bedriftshelse- tjenesten Ulf Finsberg Nynorsk mediesenterMagni Øvrebotten Organisasjons- utvikling Inger Djupskås

 9. Informasjon Informasjons- avdelingenTommy Hansen (fung) DokumentarkivVilde Ronge InformasjonØyvind Werner Øfsti PublikumsserviceGro Stenvik

 10. Mediehuset NRK Trøndelag RegionredaktørBjørn Stuevold Administrasjon Jo Ragnar Tremoen Teknologi Steinar Bjørlykke Gruppeleder Foto Anne G. Kværnø Utvikling nett og nye medier Bjarte M. Johannsen • Program og nyheter • Sigrid Gjellan Foto Anne G. Kværnø Riksnyheter Erik Skarrud Musikk Terje Qvam Magasin Line G. Andersen Tema Henning Olstad Vitenskap Ida Kvissel Prosjekt TV Eiliv Flakne Nyheter Ty Merete Verstad Nyheter St Vegard Woll

 11. Mediehuset NRK Hordaland RegionredaktørUnni Arnøy • Nyheter • Vigdis Holmaas Programmer Rune Møklebust Teknologi Odd Fosse Administrasjon Anne Grethe Teigland NyheterDag OlavMosevoll Fakta/ UnderholdningSvein Haaland Flater Christel Higraff NaturTerje Dale Folk/Norge Rundt Oddbjørn Rosnes

 12. Mediehuset NRK Troms og Finnmark RegionredaktørPål Hansen • Nordnytt – Tromsø • Nina Einem • Nordnytt – Vadsø • Torill Olsen • Riks • Reuben Sletten • Teknologi • Jørn Inge Johansen Administrasjon Evelyn Bjørkås

 13. Kringkasting - Medier Medier Øyvind Lund Mediebestillere Anniken Næss Kristina Thomsen Steinar Nilsen Profil Cecilie Lyng Sportsrettighetssjef Runar Østmo TV Arne Helsingen Radio Marius Lillelien Nye medier Sindre Østgård MarkedAnne Britt Osland NRK1 Lise Storm Hansen On demand Trond Johansen / Nicolai Flesjø Prosjektledere/ Markedsrådgiver P1 Jon Branæs NRK2 Fredrik Færden Marked produksjon Hanne Normann Tvete Tjenester Erik Bolstad P2 Ole Jan Larsen Nett Andreas Munkelien NRK3 Elisabeth Mjøs Plandesk Radio Mona Kvam Ytring Halvor Tretvoll Nettutvikling Marlene Åckerstrøm Innkjøp Fredrik Luihn Musikk Knut Henrik Ytre-Arne Sjangerdesken Hege Øygaren Nettredaksjon Frank Gander Ekstern Petter Wallace Frontdesken Tone Libråten

 14. Kringkasting - Strategi og prosjekt Strategi og prosjekt Lene EinangFlach Prosjekt- organisasjonen Christian Sommerfelt Rolf Brandrud Investeringer Geir Børdalen Analyse Kristian Tolonen Rettigheter Turid Schnell Program-presentasjon Tor Pundsnes Kontrakts-kontoret Mette Goplen PresentasjonHans Raavand Arkivsalg Terje Johannesen SenderedaksjonenØivind Lahnstein Tekste-redaksjonenReidun Martol Musikk- rettigheter Per Ole Hagen NRK Tegnspråk Siri Antonsen

 15. Marienlystdivisjonen -Sport Sport Rune Haug Administrasjon Truls Kristiansen Personalleder Marie Mordt Nyheter Espen Graff Flater Sjur Molven Nye medier Ellen Rian ProduksjonPer Jordal

 16. Marienlystdivisjonen -Nyheter Nyheter S.Bjøntegård Administrasjon Gro Skjensvold PersonalKristin Jynge Sentralbord/vertinner Mette Bay Leder X-98Tone A. Torske Radio og utvikling Marit Sirum-Eikre TV og prosjekt Solveig Tvedt Utenriks Knut Erik Holm Økopol Kyrre Nakkim Magasin, Kulturnytt og debatt Hilde Løchen Nyhetsnett Morten Stensland Produksjon Jan Georg Vedeler Redaksjonsleder Alf Hartgen RedaksjonslederOle Eivind Henden Redaksjonsleder Rune Alstadsæter Redaksjonsleder Berit Ytrehus Redaksjonsleder Chris Carlsen Redaksjonsleder Knut Magnus Berge Redaksjonsleder Ellen B. Kasnes Redaksjonsleder Åslaug Undheim Redaksjonsleder Ingebjørg Berdal Gruppeleder EVN Marit Moi Redaksjonsleder Hanna Thorsen Gruppeleder Kirsti Hovden-Bloom

 17. Marienlystdivisjonen -Dokumentar og samfunn Dokumentarog samfunn Lars Kristiansen Administrasjon Bente Håkerud Produksjon Birgitte Iuel Feature M.M.Warmedal Helse, livsstil og forbruk Charlotte Myhrvold Samfunn Turid Grønlund Undersøkende journalistikk Vibeke Haug

 18. Marienlystdivisjonen – • Produksjon Produksjons-redaktør Jan-Eirik Lien TeknologiDag Gulbrandsen PersonalLine Østby Administrasjon Gisle Knudsen Storproduksjon Kristin Bergsager Plan Åsne Trommald Design Arild Gundhus Utstyr Jørgen Heid Enkamera og lyddesign Stein Ødegård Nyheter og Sport Åse Westrum Bilde Bente Bjurholt Planledere, piloter ogkoordinatorer Grafisk design Thomas Goodwin Utstyr StorproduksjonJon-Dag Skagmo Lyd Anna Mostad Foto Jan Erik Winther KK/Mix/ Innspillingsledere Elisabeth Veka Redigering LiseannTefre Setdesign Torgny Braaten UtstyrAllmennprod. Are Andreassen Fotoredigerere 1 Line R.Karoliussen SNG/Link Jan Åge Blegeberg Flerkamera lyd/ Musikkteknikk Morten Jutkvam Design-produksjon Even Risborg TOM Grethe Higraff Foto og etterarbeid Vibeke Ravndal VB Jørn Langerud Avvikling nyheter/sport TV Bjørg Likværn Maske og kostymedesign Elin H. Demoniere Bil og transport Pål Brynhildsen Fotoredigerere 2 Torill Skibenes Aaserud Grafisk teknikk Per A. Solberg Radioteknikk Nina Grann

 19. Marienlystdivisjonen -Underholdning Underholdning Charlo Halvorsen Administrasjon Åse Eline Nilsen PersonalSiss Kvamme Produksjon Anette Flølo Underholdning og event Claus Wiese Humor Charlo Halvorsen Radio og nett Rune Lind

 20. Marienlystdivisjonen -Super SuperNils Stokke Administrasjon Vegar Breimo Produksjon Hildegunn B. Skaar Barn Hildri Gulliksen Småbarn Ingrid Hafstad Super- kringkaster Trond Storaa

 21. P3/Ung Tone Donald Marienlystdivisjonen P3/Ung • Administrasjonsleder • Anita Dypvik Skants • Personalleder • Frank Hanssen Radio Bjørn Tore Grøtte Musikk Mats Borch Bugge • TV • Håkon Moslet Humor og underholdning Vilde Batzer Nett Roy Strømsnes

 22. Marienlystdivisjonen -Kultur Kultur Hege Duckert Administrasjon Grethe Haaland Produksjon Kristin Huseby Drama Hans Rossiné Musikk Alf Magnus Reistad KORK Rolf Lennart Stensø Kultur tema Ingvald Garbo

 23. Marienlystdivisjonen -Arkiv & Research Arkiv & Research Svein Prestvik Administrasjon og -personal Kristin Johannessen NRK Gull Svein Sandnes Metadataseksjonen Maja Wettmark Arkivpublisering Ingrid Belt Musikkseksjonen Kari Jacobsen Researchsenteret Synnøve Standal Tyholtarkivet Tormod Kjensjord Metadata på arkivmaterialet Nina B.Fleischer Oppfølging i redaksjonene Marte H. Howlid 1.linje/skranke Tine Dahl Ingest Astrid Evang Filmrestaurering May Noreld