biolo ki aspekti li nosti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biološki aspekti ličnosti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biološki aspekti ličnosti

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Biološki aspekti ličnosti - PowerPoint PPT Presentation


 • 173 Views
 • Uploaded on

Biološki aspekti ličnosti. Ključni aspekti biološkog pristupa. Genetika ponašanja Evolucijska teorija Fiziološki pristup. Genetika ponašanja. Cilj - odrediti postotak u kojem su individualne razlike u nekoj psihološkoj karakteristici (npr. osobini ličnosti) uzrokovane:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biološki aspekti ličnosti' - washington


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
klju ni aspekti biolo kog pristupa
Ključni aspekti biološkog pristupa
 • Genetika ponašanja
 • Evolucijska teorija
 • Fiziološki pristup
genetika pona anja
Genetika ponašanja
 • Cilj - odrediti postotak u kojem su individualne razlike u nekoj psihološkoj karakteristici (npr. osobini ličnosti) uzrokovane:
  • genetskim naslijeđem
  • okolinskim utjecajima
 • U ljudskom genomu većina gena ista kod svih ljudi
 • Mali broj gena se razlikuje, uključujući one koji određuju fizičke osobine (npr.visinu) i osobine ličnosti (npr. emocionalnu stabilnost)
genetika pona anja1
Genetika ponašanja
 • Uz određivanje pojedinačnog doprinosa gena i okoline razlikama među ljudima, genetika ponašanja istražuje i:
  • Načine na koje su geni i okolina u interakciji – kako međusobno djeluju u “proizvodnji” razlika među ljudima
  • Koji to specifični okolinski utjecaji djeluju – roditeljski odgoj, učitelji u školi
to je nasljednost
Što je nasljednost?
 • Što to znači kad kažemo da je neka psihološka osobina (npr. druželjubivost) 57% nasljedna?
 • Zablude:
  • Nasljednost se ne odnosi na pojedinca (moja druželjubivost nije 57% nasljedna)
  • 57% nasljednosti znači da su individualne razlike među ljudima 57% nasljedne
to je nasljednost1
Što je nasljednost?
 • Nasljednost je proporcija varijabiliteta među ljudima u nekoj osobini koja se može objasniti genima
 • Ekvivalentnan pojam – dio varijabiliteta među pojedincima koji se može objasniti djelovanjem okoline
metode genetike pona anja
Metode genetike ponašanja
 • Studije obitelji
  • Ako je neka osobina u visokoj mjeri nasljedna, tada će genetski bliži članovi obitelji biti međusobno sličniji od genetski udaljenijih (npr. sestre sličnije od sestrični)
  • Problem: ista obitelji - ista okolina – tu se miješaju genetski utjecaji s utjecajima okoline
 • Studije blizanaca
  • Određuje se jesu li jednojajčani blizanci (100% zajedničkih gena) sličniji po nekoj osobini nego dvojajčani blizanci (50% zajedničkih gena)
  • Ako jesu, to je dokaz o nasljednosti osobine
metode genetike pona anja1
Metode genetike ponašanja
 • Studije usvajanja
  • pozitivna povezanost između djece i usvajatelja za neku osobinu potvrđuje utjecaj okoline
  • pozitivna povezanost između djece i bioloških roditelja za neku osobinu potvrđuje utjecaj okoline
  • Tu su naročito dragocjene studije blizanaca odraslih odvojeno – genetski potpuno isti, odrasli u različitim okolinama
glavni nalazi genetike pona anja
Glavni nalazi genetike ponašanja
 • Nasljednost glavnih osobina ličnosti (ekstraverzija, neuroticizam, otvorenost, ugodnost, savjesnost) – 20-45%
 • Stavovi – vrlo se razlikuju po stupnju nasljednosti
  • Tradicionalizam – 60%
  • Vjera u boga, stavovi prema integraciji manjina – niska nasljednost
 • Pušenje i pijenje
  • sklonost također u određenoj mjeri nasljedna
evolu cijska teorija li nosti
Evolucijska teorija ličnosti
 • Primjena Darwinove teorije evolucije u tumačenju porijekla osobina ličnosti
 • Od svojih predaka nasljeđujemo osobine koje nam omogućuju preživljavanje
 • mnoge osobine važne za opstanak javljaju se tijekom razvoja
 • Darwin – uveo pojam prirodnog odabira
 • Prilagodba okolini rezultat mehanizma prirodnog odabira
evolu cijska teorija li nosti1
Evolucijska teorija ličnosti
 • Ljudska priroda je rezultat evolucijskih procesa
 • Psihološki mehanizmi i osobine koji pomažu u preživljavanju i reprodukciji su se tijekom evolucije proširili na cjelokupnu populaciju
 • Primjeri:
  • Potreba za pripadanjem
  • Univerzalne emocije
  • Altruizam i pomaganje
evolucija i spolne razlike
Evolucija i spolne razlike
 • Očekuju se razlike u onim područjima gdje su spolovi imali različite zahtjeve prilagodbe
 • Primjeri:
  • Spolne razlike u agresivnosti
  • Spolne razlike u ljubomori
  • Spolne razlike u želji za seksualnom raznolikošću
  • Spolne razlike u odabiru partnera
spolne razlike u agresivnosti
Spolne razlike u agresivnosti
 • muškarci su u velikoj većini počinitelji, ali i žrtve agresije
 • objašnjenje - kod vrsta gdje ženke rađaju malo potomaka i moraju jako puno ulagati u njihovo podizanje, jako će birati partnera
 • Muškarci se moraju natjecati za to da ih žene odabiru agresivno natjecanje, natjecanje za socijalni prestiž
spolne razlike u ljubomori
Spolne razlike u ljubomori
 • Tko je ljubomorniji – muškarci ili žene?
 • Muškarci - više ljubomorni na seksualnu nevjeru mogućnost da partnerica zatrudni s drugim
 • Rizik da nisu očevi “svoje” djece, da investiraju u podizanje tuđe djece
 • Žene – više ljubomorne na emocionalnu nevjeru mogućnost da i muškarac ostavi njih i potomstvo
spolne razlike u elji za seksualnom raznoliko u
Spolne razlike u želji za seksualnom raznolikošću
 • Što mislite, koliko u prosjeku partnera/ica tijekom života želi:
  • Prosječna žena?
  • Prosječni muškarac?
 • Podaci istraživanja u 52 zemlje – muškarci prosječno 13, žene 2.5 tijekom života
 • muškarci koji manje vremena i resursa ulaže u podizanje potomstva manje su izbirljivi u odabiru partnerica i skloniji većem broju partnerica
spolne razlike u odabiru partnera
Spolne razlike u odabiru partnera
 • I muškarcima i ženama najvažnija ličnost partnera
 • Ali, razlikuju se u procjeni važnosti izgleda i materijalnog statusa
 • Muškarcima je važniji izgled i mladost partnerice – upućuje na njezinu plodnost
 • Ženama je važniji materijalni status partera i s njim povezane osobine – ambicija, marljivost, pouzdanost
osobine li nosti i evolucija
Osobine ličnosti i evolucija
 • Pet osnovnih osobina ličnosti iz evolucijske perspektive:
  • Ekstraverzija – omogućuje da se pojedinac nametne u društvenim situacijama i zadobije status u društvenoj hijerarhiji
  • Ugodnost – lojalni prijatelji i partneri, spremni na suradnju i altruistični
  • Savjesnost – pouzdan oslonac u poteškoćama, marljivi u pribavljanju resursa
  • Neuroticizam – opterećuju vlastitim problemima, uzimaju tuđe vrijeme, ne nose se dobro s poteškoćama
  • Otvorenost – nude različita rješenja problema, svašta znaju, kreativni, mogu dati mudar savjet
fiziolo ki pristup li nosti
Fiziološki pristup ličnosti
 • U povijesti – puno spekulacija o tome kako su neka fizička obilježja, npr. oblik tijela, povezana s ličnošću
 • Danas – glasno istraživačko pitanje je da li ljudi koji se razlikuju po svojim osobinama ličnosti u određenim situacijama imaju različite fiziološke reakcije
 • Koriste se indikatori funkcioniranja različitih sustava u tijelu – npr. otkucaji srca, moždani valovi i sl.
fiziolo ke mjere u istra ivanjima li nosti
Fiziološke mjere u istraživanjima ličnosti
 • Provodljivost kože
  • Kod uzbuđenja znoje nam se ruke, provodljivost kože raste
  • Mjeri se kod odgovora na različite situacije, npr. iznenadnog zvuka, straha, krivnje, boli
  • Povezana s anksioznošću i neuroticizmom
 • Kardiovaskularna aktivnost
  • Krvni tlak – raste u situaciji stresa
  • Otkucaji srca – rastu u situaciji straha, anksioznosti, intelektualnog napora
  • Srčana reaktivnost – porast tlaka i otkucaja srca kao reakcija na određene situacije
   • Povezana s nestrpljivošću, kompetitivnošću, srdžbom
fiziolo ke mjere u istra ivanjima li nosti1
Fiziološke mjere u istraživanjima ličnosti
 • Električna aktivnost mozga –
  • EEG – mjera električnih valova koje proizvodi mozak
  • Tehnike skeniranja mozga – pozitronska emisija (PET) i magnetska rezonanca (MRI)
 • Biokemijska analiza krvi i sline
osobine li nosti s fiziolo kom osnovom
Osobine ličnosti s fiziološkom osnovom
 • Najpoznatije:
  • Ekstroverzija – introverzija
  • Traženje uzbuđenja
  • Jutarnjost - večernjost
ektsroverzija introverzija
Ektsroverzija – introverzija
 • Jeste li pričljiva osoba? DA NE
 • Da li se na zabavama obično prepustite i uživate? DA NE
 • Uživate li susretati nove ljude? DA NE
 • Imate li puno prijatelja? DA NE
 • Jeste li uglavnom bezbrižni? DA NE
 • Jeste li uglavnom tihi u društvu? DA NE
 • Volite li se baviti stvarima u kojima treba brzo reagirati? DA NE
 • Volite li da je oko vas puno događanja i uzbuđenja? DA NE
ektsroverzija introverzija1
Ektsroverzija – introverzija
 • Ekstravertirani – pričljivi, izravni, vole nove ljude i nove aktivnosti, vole društvo i druženje, ne vole rutinu
 • Introvertirani – tihi i povučeni, ne vole gužvu i gomilu, vole manja društva, više vole rutinu
 • Hans Eysenck:
  • introverti jače reagiraju na umjerenu razinu podražaja izvana – jnjihov živčani sustav je jače pobudljiv
  • zato introverti traže manje stimulacije izvana od ekstraverata
tra enje uzbu enja
Traženje uzbuđenja
 • Sklonost uzbudljivim aktivnostima, rizicima
 • Primjer – oni koji se bave ekstremnim sportovima
 • izrazita potreba za uzbuđenjima:
  • takve osobe trebaju puno stimulacije iz okoline da bi postigle optimalnu razinu pobuđenosti živčanog sustava
 • Ima fiziološku osnovu u biokemijskim procesima u mozgu
jutarnjost ve ernjost
Jutarnjost - večernjost
 • Jeste li jutarnji ili večernji tip?
 • To je stabilno obilježje uzrokovano razlikama u biološkim ritmovima
 • Brojni fiziološki procesi odvijaju se u ciklusu od otprilike 24 sata
 • Oni s kraćim ciklusom bioloških ritmova ranije u toku dana dostignu najveću budnost, ranije im se navečer spava – jutarnji tipovi
 • Oni s duljim ciklusom, koji dostignu optimalnu budnost kasnije – večernji tipovi
pitanja
Pitanja….
 • Ako je savjesnost 50% nasljedna, to znači da je 50% savjesnosti kod mene određeno genima T N
 • Većina glavnih crta ličnosti u određenoj je mjeri nasljedna T N
 • Da bismo razumjeli proces adaptacije, moramo znati koji adaptacijski problem ona rješava T N
 • Prema evolucijskoj teoriji, muškarci su ljubomorniji od žena na seksualnu nevjeru T N
 • Ekstraverti trebaju manje stimulacije iz okoline, jer je njihov živčani sustav više pobuđen od živčanog sustava introverata T N