prof dr sc nada bodiroga vukobrat mobbing pravni aspekti l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat MOBBING – PRAVNI ASPEKTI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat MOBBING – PRAVNI ASPEKTI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat MOBBING – PRAVNI ASPEKTI - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat MOBBING – PRAVNI ASPEKTI. Zagreb, 13. listopad 2006. Mobbing- eng. glagol “to mob”; “ mob law” Razgraničenja pojma “mobbing” od pojma “bossing” pojam prvi upotrijebio Heinz Leymann (istraživanja kraj 70-tih i početak 80-tih godina)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prof. dr. sc. Nada Bodiroga-Vukobrat MOBBING – PRAVNI ASPEKTI' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Mobbing- eng. glagol “to mob”; “mob law”
 • Razgraničenja pojma “mobbing” od pojma “bossing”
 • pojam prvi upotrijebio Heinz Leymann (istraživanja kraj 70-tih i početak 80-tih godina)
 • prve rezultate objavio 1984. godine
 • 1993. godine knjiga “Mobbing- psihoteror na radnom mjestu i kako se od njega obraniti”
slide3
Mobbing je fenomen koji se javlja u svijetu rada, gdje postoji konflikt na radnom mjestu koji se sustavno i stalno ponavlja kao napadaj na suprotnu stranu, koji traje duže vrijeme, gdje je osoba na koju je usmjeren napadaj osjeća ugroženom (i ugrožena je) i to se stalno ponavlja.
zna ajke mobbinga su
Značajke mobbinga su:
 • konflikt na radnom mjestu
 • sustavni i stalno ponavljani napadaji
 • trajanje duže vremena
 • osoba koja je pogođena osjeća se diskriminiranom
 • isključivanje pogođenoga (žrtve mobbinga) iz svijeta rada.
slide5
Mobbing uvijek započinje socijalnim konfliktom gdje postoji interakcija između minimalno dva međusobno ovisna sudionika, gdje jedna strana svjesno pokušava poduzeti diskriminirajuća ponašanja naspram druge.
konflikti
Konflikti
 • prikriveni socijalni konflikti
 • otvoreni socijalni konflikti

Odnos

 • zaposleni - nadređeni
 • zaposleni - poslodavac
djelovanje mobbinga na svijet rada
Djelovanje mobbinga na svijet rada

U literaturi je zabilježeno 45 formi izražavanja mobbinga

 • Napadi na mogućnost samoizražavanja
 • Napadi na socijalni ugled
 • Napadi na kvalitetu poslovne i životne situacije
 • Napadi na zdravlje
slide8
Rezultati istraživanja u SR Njemačkoj – mobbingom je pogođeno između 300.000 i 1.000.000 ljudi.
 • Svaka četvrta osoba tijekom svoje karijere biva objektom mobbinga.
 •  2/3 pogođenih su žene
 • 1/3 muškarci
 • 75 % svih mobbing slučajeva počinili su pretpostavljeni.
 • Inteligentni mobberi su suptilniji, te ih je teže otkriti.
uzroci mobbinga
UZROCI MOBBINGA
 • Strah od gubitka posla / Smanjivanje broja radnih mjesta, outsourcing, globalizacija, shareholder 
 • Nove managerske strategije-npr. trend manjih timova, delegiranje odgovornosti
 • Smanjivanje broja zaposlenih
 • Nedostatak socijalnih ovlasti pretpostavljenih
 • Promjena svijeta rada
stajali ta suda
Stajališta suda
 • Sud za radne sporove Kiel utvrdio je da mobbing predstavlja područje prijetnje, intriga, ignoriranja, koje osobu na koju je usmjereno može natjerati u bolest, pa i smrt.
bundesarbeitsgerichts iz 1997
Bundesarbeitsgerichts iz 1997.:
 • Mobbing je sustavno šikaniranje ili diskriminiranje posloprimca od strane drugih posloprimaca ili od strane pretpostavljenog ili (pretpostavljenih) pri čemu kroz stresne situacije na radnom mjestu, čiji su uzroci među ostalim pretjerani ili premali zahtjevi prema pojedinim zaposlenicima (osjećaj nesigurnosti), dolazi do diskriminacije te isključenja iz svijeta rada.
slide12
Temeljem definicije Suda, Brinkmann: “ da se radi o napadajima tijekom duljega vremena, koje sustavno slijede i to da se nekoga želi “smrviti”.
 • Namjera koja se realizira tijekom pola godine, u pravilnim vremenskim razmacima
 • kauzalna veza
 • protupravnost djelovanja u smislu radnog, građanskog i kaznenog prava.
slide13
Istraživanja u Njemačkoj pokazuju da su troškovi kao posljedica mobbinga iznosili oko 15 milijardi EUR godišnje. (Wolmerath 2000).
 • Od 1. siječnja 2002. njemačke Krankenkasse priznaju liječenje žrtava mobbinga u okviru obveznog osiguranja “osigurani rizik”.
 • Prva bolnica za žrtve mobbinga u Saarbrueckenu
tro kovi
TROŠKOVI:
 • troškovi izazvani bolovanjem, liječenjem,
 • troškovi izazvani internim premještanjem
 • troškovi izazvani gubitkom radnog mjesta
 • troškovi izazvani novim namještenjima
slide15

- Zakon o radu, Narodne novine br. 38/95, 54/95,65/95, 17/01, 82/01 i 137/2004.

- Čl. 2 i čl. 30. Zakona o radu

gra anskopravna odgovornost

Građanskopravna odgovornost

Od. 1. siječnja 2006. stupio je na snagu novi Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, br. 35/2005, koji navedenu materiju regulira na sljedeći način:

čl. 4. ZOO – načelo savjesnosti i poštenja

čl. 8. ZOO - zabrana prouzročenja štete

čl. 19. ZOO – prava osobnosti

čl. 1100 - 1104. popravljanje neimovinske štete

čl. 111 - 1104. pretpostavke prouzročenja štete

gra anskopravna odgovornost17
Obveza naknade štete zbog nedopuštenog djelovanja § 823 BGB

Obveza naknade štete zbog namjernog nanošenja štete protivno dobrim običajima § 826 BGB

Obveza naknade štete zbog povrede ugovora §843 BGB

Obveza plaćanja naknade neimovinske štete § 847 BGB

U Hrvatskojčl. 154. ZOO

povreda načela savjesnosti i poštenja čl. 12. ZOO

Naknada štete zbog povrede ugovora čl. 262. ZOO

Obveza plaćanja naknade neimovinske štete čl. 200-203. ZOO

Građanskopravna odgovornost
kaznenopravna odgovornost
Nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja §223 i 229. StGB

Nasilje i prisila § 240 StGB

Nanošenje uvrede § 186 StGB

Kleveta § 186 StGB

Nanošenje materijalne štete § 303 StGB

Kaznena djela protiv zaposleničkoga vijeća i njegovih članova § 119 BetrVG

Čl. 101. KZ Hrvatske

Čl. 128. KZ

Čl. 199. KZ

Čl. 200. KZ

Kaznenopravna odgovornost
radnopravna evaluacija djelovanja mobbera
Radnopravna evaluacija djelovanja mobbera
 • opomena mobbera
 • premještaj mobbera
 • otkaz mobberu
neophodnost izmjena pozitivnoga zakonodavstva
Neophodnost izmjena pozitivnoga zakonodavstva
 • Novele u Kaznenom zakonu
 • Novele u ZOO
 • Izmjene socijalno - radnozaštitnog zakonodavstva
to jo u initi
Što još učiniti?
 • Senzibiliziranje javnosti
 • Otvaranje dnevnih ambulanti za žrtve mobbinga
 • Pravna pomoć žrtvama mobbinga
 • Donošenje zakona o sprečavanju mobbinga
radni predlo ak zakon o sprje avanju mobbinga na radnom mjestu
RADNI PREDLOŽAKZakon o sprječavanju mobbinga na radnom mjestu
 • Čl. 1. Cilj Zakona:

Sprječavanje psihičkoga zlostavljanja na radnome mjestu.

 • Čl. 2. Polje primjene:

Zaštitu uživaju radnici i radnice zaposleni u javnom i privatnom sektoru, državni službenici i namještenici, djelatne vojne osobe.

slide30
Čl. 3. Definicija psihičkoga zlostavljanja na radnom mjestu:

Psihičko zlostavljanje u smislu ovoga Zakona je zlostavljanje koje predstavlja proces (događanje) kojim počinitelj odnosno odnosno počinitelji vrši/vrše,( stalne) sustavne napadaje i povrede na izražavanje i mogućnost izražavanja, slobodu donošenja odluka, ograničavanje prava osobnosti, ograničavanje i ispoljavanje vlastitih vrijednosti, socijalnih kontakata, dostojanstva, časti i ugleda, te mogućnosti ispoljavanja ovih zaštićenih vrijednosti u procesu rada.

 • čl. 4. Zaštita od psihičkog zlostavljanja na radnom mjestu