Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De opdracht van het onderzoek in 2007 was: PowerPoint Presentation
Download Presentation
De opdracht van het onderzoek in 2007 was:

De opdracht van het onderzoek in 2007 was:

107 Views Download Presentation
Download Presentation

De opdracht van het onderzoek in 2007 was:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De geschiedenis • De opdracht van het onderzoek in 2007 was: verbetermogelijkheden onderzoeken in de keten van acute zorg • Doel van het onderzoek was: gezondheidwinst voor de inwoners van de deelnemende gemeente, indien er sprake is van een acute circulatiestilstand. Dat is een stilstand in de bloedsomloop, in de volksmond ook wel hartstilstand genoemd

 2. De landelijkecijfers • Jaarlijks worden in Nederland 15 duizend mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een circulatiestilstand • Reanimatiedoor omstanders zoals u was lange tijd het enige middel om de lage overlevingskans van 5% bij een circulatiestilstand te verdubbelen • Medisch gezien is reanimeren zonder snelle hartdefibrillatie een achterhaalde methode van hulpverlening bij een circulatiestilstand

 3. CIJFERGEGEVENS ONDERZOEK (NOORD- EN OOST GELDERLAND) • 13 van de 136 kernen hebben een aanrijtijd van minder dan 6 minuten • Gemiddelde aanrijtijd 10,72 minuten (Binnen de landelijke norm!) • Ca. 680 patiënten per jaar met een circulatiestilstand

 4. AANBEVELINGEN • Organiseren van burenhulp • Delaytijd bij verdenking reanimatie verkorten naar 6 minuten • Deze hulpverlening 7 dagen per week 24 uur per dag mogelijk maken • Alarmering geborgd in zorgverleningketen (MKA) • Afstemming met bestaande initiatieven (EHBO, Brandweer etc.)

 5. Eisenaan de alarmering • Alarmering via de meldkamer ambulancezorg • Een systeem voor burenhulp waarbij relevante gegevens door de MKA worden doorgezet naar SMS alarmering • Terugkoppeling door vrijwilliger na SMS oproep en annulering SMS bij voldoende vrijwilligers • Alarmeren op basis van een minimum aantal vrijwilligers (reanimator / AED bediener)

 6. Uitgangspuntenalarmering • Er wordt alleen gealarmeerd indien er bij de 112 melding direct sprake is van een reanimatie • Slachtoffer dient een volwassen persoon te zijn • Geen inzet bij: - pasgeborenen - kinderen - zelfdodingen - onbekende postcode en/of huisnummer

 7. Melding van de calamiteit Alarmering

 8. Alarmerenreanimators Alarmering Ga naar Markt 1 en start de reanimatie

 9. Alarmeren AED bedieners Alarmering Ga naar Dorpstraat 3 en haal de AED, pincode 1234V. Ga dan naar Markt 1

 10. Organigramorganisatie

 11. Nietalleenmaarsamen

 12. Visie • Lekenhulpverlening is een aanvulling op de reguliere ambulancezorg • Er komt altijd een ambulance ter plaatse • Tijdwinst is gezondheidwinst • Basale reanimatie net zo belangrijk als inzet AED • Training conform normen NRR • Nazorg belangrijk voor kwaliteit en behoud van de motivatie • Niet met de auto maar op de fiets!

 13. Het kritische pad van de patiënt Kwaliteit van Leven Overleven Ziekenhuis Overleven Reanimatie 14

 14. Conclusie • Na een prehospitale reanimatie verkeert iemand in een relatief goede staat van gezondheid • Vooral de heel snel behandelde patiënten hebben een betere kwaliteit van leven • Bij 58% van de patiënten is geconstateerd dat er geen enkele schade is aan de cognitieve domeinen • Een groot deel van de patiënten functioneert zonder hulp • De kwaliteit van leven wordt vooral door de patiënt zelf bepaald (ik ben er nog)

 15. AANMELDEN VRIJWILLIGER (EN/OF AED) • www.hartveiligwonen.nl • Eigen profiel met wachtwoord (kan aangepast worden) • Optie woon- en werkadres • Algemene voorwaarden tekenen • Volledig invullen anders wordt de aanmelding niet geaccepteerd

 16. Maakuwomgevingookhartveilig!