lev davidovi bron tejn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lev Davidovič Bronštejn PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lev Davidovič Bronštejn

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
wade-carson

Lev Davidovič Bronštejn - PowerPoint PPT Presentation

83 Views
Download Presentation
Lev Davidovič Bronštejn
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lev DavidovičBronštejn Vladislav Bernard, 6. A

  2. Lev DavidovičTrockij • Narozen 7. listopadu 1879 (Janivka) • Bolševický revolucionář • Marxistický teoretik • Židovský původ • Představitel VŘSR (7. listopad 1917) • Vrchní velitel bolševické armády • Neměl se rád se Stalinem • Zemřel 21. srpna 1940 (Mexico city)

  3. Před rokem 1917 • Židovští rodiče, dobře zabezpečení • Učaroval mu marxismus • 1902 deportován na Sibiř (utíká do VB jako Trockij) • Vůdce neúspěšné revoluce v Petrohradě (1905) • Do roku 1917 ve Vídni • Rozcházel se názorově s V. I. Leninem • Člen RSDDS – nebyl ve frakci • 1. sv. v považoval za následek úpadku kapitalismu • Nepodporoval žádnou ze stran • Odjel do New Yorku, v roce 1917 se vrací

  4. Říjnová revoluce • Sbližoval se s Leninem (názorově…) • Od května v Petrohradu tvořili vůdčí duo bolševiků • Ozbrojený konflikt s Prozatímní vládou (sjezd) • 7. listopadu 1917 vypukla VŘSR • Trockij jedním z hlavních vůdců (s Leninem) • Obsadili mosty ve městě • Výstřel z křižníku Aurora • Dobyli Zimní palác (sídlo Prozatímní vlády)

  5. Období u moci • Působil ve vedení státu • Podepsal brestlitevský mír • Komisař vojenství a námořnictva (bez zkušeností) • Byl velice zdatný, osobně bojoval • Udržoval morálku a disciplínu (krutě) • Věnoval se i ekonomice (Nová ekonomická politika) • Kladl důraz na centralizaci a držení plánů

  6. Boj o moc • Po Leninově smrti (1924) boj o moc se Stalinem • Neúčast na Leninově pohřbu (intrika Stalina) • Ostré názorové střety na výstavbu státu • 1925 odstoupil z významných funkcí • S příznivci byl roku 1928 vyloučen ze strany • Vyhoštěn do Almaty – dále kontakt s opozicí • Stalin mu dal ultimátum • Neuposlechl a roku 1929 vyhoštěn ze SSSR

  7. Trockého názory • Nastolení komunismu po celém světě • Násilné revoluce ve všech zemích (teror) • Nikde se to nedařilo – kritika Stalina • Odmítal rozlišování lidí podle národnosti • Napadal byrokratizaci režimu • Žádal svobodné vyjadřování názorů ve straně • Řízení ekonomiky pomocí centrálního plánu • Po výhře Stalin zaváděl jeho názory do praxe

  8. Vyhnanství • Většina zemí ho nechtěla přijmout • Přijmulo ho Turecko • 1933 Hitler (konec celosvětového komunismu) • Chvíli byl ve Francii a v Norsku – nechtěli ho • 1936 ho přijmulo Mexico • Jeho příbuzní v SSSR zabiti, nepřítel lidu • Vytvořil tribunál pro souzení Stalina • První atentát přežil, druhý dostal cepín do hlavy • Jeho vrah dostal 20 let, po propuštění v ČS