Aandrijfsystemen: Motoren - PowerPoint PPT Presentation

aandrijfsystemen motoren n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aandrijfsystemen: Motoren PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aandrijfsystemen: Motoren

play fullscreen
1 / 81
Aandrijfsystemen: Motoren
481 Views
Download Presentation
Download Presentation

Aandrijfsystemen: Motoren

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Aandrijfsystemen: Motoren VTI Brugge F. Rubben, ing.

 2. Aandrijfmethoden Bron: Elektrische aandrijftechniek – dr.ir. R. D’hulster

 3. Keuze Motor? • Parameters bij bepalen van de Motor? • Spanning en frequentie? • Type Motor? • Vermogen en Snelheid? • Dynamisch Regelgedrag? • Belastingsprofiel? • Type behuizing? • Afmetingen? • Montagemogelijkheden? • Omgevingsfactoren? • Aankoopprijs? • Onderhouds- en energiekosten?

 4. pK? 1pK = 746W • 5000W = ……….. pK • 2pK’tje = …………W

 5. Soorten Elektrische Motoren

 6. Soorten Elektrische Motoren

 7. Soorten Elektrische Motoren

 8. INDUCTIEMOTOREN (3F) • Synchrone vs Asynchrone motoren • Draaiveld • Slip, poolparen, frequentie • Types asynchrone motoren • Hoe loopt kooirotor aan? • TN-curve ASM: • eigenschappen • Invloeden op de TN-curve => effecten in labo • Hoe TN-curve (motor dus) GEWENST beïnvloeden? • In the picture: FREQUENTIEREGELAAR • In the picture: niet perfect net…

 9. INDUCTIEMOTOREN (3F) • Synchrone vs Asynchrone motoren • Draaiveld • Slip, poolparen, frequentie • Types asynchrone motoren • Hoe loopt kooirotor aan? • TN-curve ASM: • eigenschappen • Invloeden op de TN-curve => effecten in labo • Hoe TN-curve (motor dus) GEWENST beïnvloeden? • In the picture: FREQUENTIEREGELAAR • In the picture: niet perfect net…

 10. Inductiemotoren: ASM vs SM? • What’s in a name? • ASM: • SM: • STATOR HEEFT DEZELFDE BOUW. • ONTSTAAN Draaiveld?

 11. Bouw inductiemotor?

 12. Inductiemotoren: stator Statorwikkelingen zijn 120° verschoven!!! • > 3fase spanningen aangesloten • > Rond stroomvoerende windingen ontstaat een magnetisch veld > Door variërende spanningen (en dus stromen) ontstaat er een draaiveld.

 13. Inductiemotoren: stator Bron: http://www.elektromotorendevier.nl/elektromotoren.php

 14. Inductiemotoren: DRAAIVELD • Theorie in bundel!

 15. Inductiemotoren: DRAAIVELD • Vereenvoudigde voorstelling: • Snelheid draaiveld: • Synchrone snelheid • Ns = 60 * f / p • Eenheid: [trn/min] • f: aangelegde frequentie • p: aantal poolparen

 16. Inductiemotoren: DRAAIVELD • Voorbeeld.

 17. Inductiemotoren: DRAAIVELD • Slip? • Asynchrone motor: rotor draait niet zo snel als het magnetisch veld in de stator. • Ns <> Nr  verschil in % uitgedrukt

 18. De slip • Oefeningen. • Motor draait op 1350 trn/min. Als er 2 poolparen zijn, wat is de slip bij 50Hz? • Zelfde motor als hierboven, die stilstaat. Bereken nu de slip. • Zelfde motor als hierboven, wat is de slip bij 60Hz? • Zelfde motor als hierboven, hoe groot is de slip bij 1500trn/min? • Zelfde motor als hierboven, hoe groot is de slip als de motor op 1600 trn/min draait?

 19. INDUCTIEMOTOREN (3F) • Synchrone vs Asynchrone motoren • Draaiveld • Slip, poolparen, frequentie • Types asynchrone motoren • Hoe loopt kooirotor aan? • TN-curve ASM: • eigenschappen • Invloeden op de TN-curve => effecten in labo • Hoe TN-curve (motor dus) GEWENST beïnvloeden? • In the picture: FREQUENTIEREGELAAR • In the picture: niet perfect net…

 20. 3f ASM: bouw rotor Kooianker of Kooirotor Sleepringanker Kortgesloten staven vormen een kooi. Rotoraansluitingen bereikbaar van buitenaf.

 21. KA DASM • Staven liggen schuin. • Reden? • Vorm rotorstaven varieert. • Doel? • Krijgen van andere motorkarakteristieken.

 22. SA DASM • 3 extra aansluiting bij motor • Rotor belasten met R’n? • Andere motorkarakteristiek… Bron: http://users.skynet.be/kevin.vangenechten/

 23. SA DASM

 24. 3f ASM: Aanzetten kooirotor • Stator: • 3fase spanningen aangesloten • Rond stroomvoerende windingen ontstaat een magnetisch veld • Door variërende spanningen (en dus stromen) ontstaat er een draaiveld. • Rotor: • Staat stil! Magnetisch veld beweegt t.o.v. een geleider. • ° inductiespanning in de geleiders. • In die geleiders (‘kort’gesloten)  ° inductiestromen • Stroomvoerende geleider in magnetisch veld: °FL. • Elkaar versterkende krachten rond een as: ° Koppel (M of T) • Motor begint te draaien. (Mm > Mlast)

 25. Mmot > Mlast? • Aanzetten motor • Motor versnelt • tot Mmot < Mlast • Motor vertraagt • Tot Mmot > Mlast • Motor versnelt • … • tot evenwicht

 26. INDUCTIEMOTOREN (3F) • Synchrone vs Asynchrone motoren • Draaiveld • Slip, poolparen, frequentie • Types asynchrone motoren • Hoe loopt kooirotor aan? • TN-curve ASM: • eigenschappen • Invloeden op de TN-curve => effecten in labo • Hoe TN-curve (motor dus) GEWENST beïnvloeden? • In the picture: FREQUENTIEREGELAAR • In the picture: niet perfect net…

 27. TN-curve

 28. i T N S N = 0 S = 1 Ns s=0 IN-curve

 29. Praktische problemen TN?

 30. 5. Aanzetten van een ASM Bij aanzet: Relatief groot koppel, maar ook grote stroom. Hoge stroom vaak ongewenst. Beperken van de stroom bij aanzetten van ASM! Oplossingen? Verlagen statorspanning (U daalt > I daalt ook) Ster-driehoek Transformator Softstarter Gebruiken rotorweerstanden (SA-motoren!!!)

 31. i T N S N = 0 S = 1 Ns s=0 5.0. Probleemschetsing Aanzetstroom: Zéér groot… Werkingsgebied Stroom aanvaardbaar Inom Tnom

 32. 5.1. Ster-driehoek T last2 i D D T last1 T St St N S N = 0 S = 1 Ns s=0 Bij belasting 1 is dit geen probleem om te gebruiken!!! Bij belasting 2 is dit niet aangewezen! (motor kan niet aanzetten in Ster) Andere oplossingen? B.v. softstarter

 33. 5.2. Transformator T last2 i U1 T last1 T U1 U2 N S N = 0 S = 1 Ns s=0

 34. 5.3. Softstarter i T N S N = 0 S = 1 Ns s=0 T last5 T last4 i T last3 T T begin (instelbaar in %) Softstarter: lagere spanning/stroom D.m.v. vermogenelectronica wordt de statorspanning geregeld. Meestal kan men een aantal parameters instellen: softstarter in klas: beginkoppel (start torque), aanlooptijd (rise time), uitlooptijd. Bij sommige belastingen (last 4) moet het aanzetkoppel echter groot zijn!!! => softstarter is ook niet geschikt. last 4: kunnen voor deze motor dan beter direct aanzetten) last 5: andere methode zoeken

 35. 5.4. Aanzetweerstanden (rotor) R neemt toe

 36. 5.5. frequentie regelen (bij het aanzetten!!!) U/f = cte U T 50 f N S 1500 N = 0 f neemt toe? U ook, Zolang U/f = Cte.

 37. 5.5. frequentie regelen (bij het aanzetten!!!) T T transportband N S Frequentieregelaar gaat van beginfrequentie bouwt op een continue manier de frequentie op. Hierdoor verschuift het werkpunt van links naar rechts tothet gewenste toerental bereikt is.

 38. 6.1. Remmen SA

 39. 6.2. Vermogenelectronica • Softstarter • Frequentieregelaar • DC-rem

 40. Driefasig Asynchrone Motor • Bouw • Principes • Types • Karakteristieken: • Koppel-toerentalcurve • Stroom-toerentalcurve • Slip • Aanzetten • Remmen • Snelheid regelen