het kanaliseren van de stromen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Het Kanaliseren van de Stromen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Het Kanaliseren van de Stromen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Het Kanaliseren van de Stromen - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Het Kanaliseren van de Stromen. RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland Terug Naar de Bron 3 juni 2010 Ruud van Rossem Alg. Programmamanager BGT. Doel van de BGT. De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie. Doel van de BGT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Het Kanaliseren van de Stromen' - lidia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
het kanaliseren van de stromen

Het Kanaliseren van de Stromen

RSV GBKN Utrecht Zuid-Holland

Terug Naar de Bron

3 juni 2010

Ruud van Rossem

Alg. Programmamanager BGT

doel van de bgt
Doel van de BGT

De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie

doel van de bgt1
Doel van de BGT

De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie

De realisatie draagt bij aan:

Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven

Administratieve lastenverlichting

Betere samenwerking binnen de overheid

Kostenbesparing in ketens

doel van de bgt2
Doel van de BGT

De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige Topografie

De realisatie draagt bij aan:

Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven

Administratieve lastenverlichting

Betere samenwerking binnen de overheid

Kostenbesparing in ketens

Betere informatieuitwisseling

Kostenbesparing door eenmalig inwinnen meervoudig gebruik

slide5

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

slide6

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

slide7

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

slide8

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

slide9

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

slide10

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

slide11

Stuurgroep

Overall Sturing

Programma-

bureau

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Lijn-

organisatie

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

fasering verandertraject
Fasering verandertraject

Gebruik

huidige situatie

Wet van kracht m.b.t. Gebruik

Afsluiting

Programma

Start

Programma

Wet van kracht m.b.t. productie

Ver-

kenning

Programma

Uitvoeringsfase

Produktie

Huidige situatie

Produktie

nieuwe situatie

Transitie

Gebruik

nieuwe situatie

Transitie

Tijd

Fase 1 Fase 2 Fase 3

afspraken
Afspraken

Verkenningsfase: Intentieverklaring

Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase):Convenant / Wet

Fase 2: implementatie in de productieorganisatie (bouwfase)

Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase)

programma aanpak
Programma-aanpak

3 fasen:

Verkenningsfase

Fase 1: Beleidsmatige fase (ontwerpfase)

Fase 2: implementatie in de productieorganisatie (bouwfase)

Fase 3: Implementatie bij gebruikers (invoeringsfase)

Tijdindicatie:

Fase 1: najaar 2009 - eind 2010

Fase 2: 2011 - 2012

Fase 3: 2013 - 2014

Plan per fase. Dan hardere planning

slide15

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

fasen
Fasen
 • Fase 1 klaar:
  • Totaal ontwerp gereed.
  • Wettekst klaar en in procedure.
  • Tekst lagere regelgeving klaar.
  • Afspraken met huidige en toekomstige producenten over transitie productie.
slide17

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

fasen1
Fasen
 • Fase 1 klaar:
  • Totaalontwerpgereed.
  • Wettekstklaar en in procedure.
  • Tekstlagereregelgevingklaar.
  • Afspraken met huidige en toekomstigeproducenten over transitieproductie.
 • Fase 2 klaar:
  • Bestand BGT-conform.
  • Productieorganisatiefunctioneert.
slide19

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

fasen2
Fasen
 • Fase 1 klaar:
  • Totaalontwerpgereed.
  • Wettekstklaar en in procedure.
  • Tekstlagereregelgevingklaar.
  • Afspraken met huidige en toekomstigeproducenten over transitieproductie.
 • Fase 2 klaar:
  • Bestand BGT-conform.
  • Productieorganisatiefunctioneert.
 • Fase 3 klaar:
  • Gebruikersaangesloten.
slide21

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

fasen3
Fasen
 • Fase 1 klaar:
  • Totaalontwerpgereed.
  • Wettekstklaar en in procedure.
  • Tekstlagereregelgevingklaar.
  • Afspraken met huidige en toekomstigeproducenten over transitieproductie.
 • Fase 2 klaar:
  • Bestand BGT-conform.
  • Productieorganisatiefunctioneert.
 • Fase 3 klaar:
  • Gebruikersaangesloten.
 • Afsluitingprogramma:
  • Governance in de lijnorganisatiefunctioneert.
slide23

Overall Sturing

Maat-

schap-

pelijke

Baten

Implementatie

bij

Producenten

Verandering

van

Werkwijze

Implementatie

bij

Gebruikers

Verandering

van

Werkwijze

Beleid

Ontwerp

Transitie-

strategie

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Programma- Productie- Gebruikers

bureau organisatie

slide27

Minister van VROM

Beleid

Regieraad

Gebruikersoverleg

Stafbureau

Bronhouders en Landelijke

Voorzieningen overleg

Bestuurlijke organisatie

Uitvoering

Bronhouder

Landelijke

Voorzieninghouder

Gebruikers

Bronhouder

Gebruikers

Bronhouder

Gebruikers

Productieorganisatie

Gebruikers

slide28

Sturing

Productie

Gebruik

slide29

Sturing

Productie

Gebruik

‘Enabling’

slide30

Sturing

Behoeften

Wensen

Behoeften

Wensen

Wet- en

regelgeving

Toezicht

Productie

Gebruik

slide32

Landelijke

Voorziening

Eigen budget Productiekosten

Centraal

Budget

BGT

Verg.

Kosten

Bijdragen

Financiers

BGT

Productie

BGT-Inhoud

Eigen budget Productiekosten

4 september 2014

slide33

Variant B

Landelijke

Voorziening

Centraal

Budget

BGT

Productie

BGT-Inhoud

Eigen budget Productiekosten

4 september 2014

slide35

Beoogde Bronhouders

Rechtszekerheid

OOV

Gebruikers

Belasting

Spoorwegbeheer

Handhaving

Rijkswaterstaat

Projectontwikkelaars

Geo-referentie

Landelijke

voorziening

ProRail

Leidingbeheerders

Beleidsmakers

BGT

Gemeenten

Terreinbeheer

Waterbeheer

Waterschappen

Groenbeheer

NWB en AHN

(VenW)

Ruimtelijkeordening

Stedelijke

ontwikkeling

Provincies

Wegbeheer

Milieu en natuur-

Planbureau (VROM)

...................

Onderzoek

Vastgoedbeheer

Vergunningverlening

...................

slide37

GEMEENTE

RIJKSWEG

slide38

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

RIJKSWEG

slide39

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

RIJKSWEG

P.

W

E

G

slide40

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

GEMEENTE

GEMEENTE

RIJKSWEG

P.

W

E

G

slide41

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

GEMEENTE

WATERLOOP

GEMEENTE

RIJKSWEG

P.

W

E

G

slide42

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

GEMEENTE

WATERLOOP

Buiten-

gebied

GEMEENTE

KOM

KOM

RIJKSWEG

P.

W

E

G

slide45

Waterschap

watergangen

slide50

LNV

Gemeente Vlaardingen

Waterschap

Rijkswaterstaat

slide56

Prorail

Rijkswaterstaat

Waterschap

Prorail

Rijkswaterstaat

Waterschap

vuistregels
Vuistregels
 • Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorendeterreinen en kunstwerken).
vuistregels1
Vuistregels
 • Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorendeterreinen en kunstwerken).
 • Provincie: provincialewegen.
vuistregels2
Vuistregels
 • Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorendeterreinen en kunstwerken).
 • Provincie: provincialewegen.
 • Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grotevaarwegen, zee- en rivierdijken, kust.
vuistregels3
Vuistregels
 • Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorendeterreinen en kunstwerken).
 • Provincie: provincialewegen.
 • Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grotevaarwegen, zee- en rivierdijken, kust.
 • Prorail: Spoorwegen.
vuistregels4
Vuistregels
 • Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorendeterreinen en kunstwerken).
 • Provincie: provincialewegen.
 • Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grotevaarwegen, zee- en rivierdijken, kust.
 • Prorail: Spoorwegen.
 • LNV: Landelijkgebied.
vuistregels5
Vuistregels
 • Waterschap: waterlopen, dijken (en bijbehorendeterreinen en kunstwerken).
 • Provincie: provincialewegen.
 • Rijkswaterstaat: Rijkswegen, grotevaarwegen, zee- en rivierdijken, kust.
 • Prorail: Spoorwegen.
 • LNV: Landelijkgebied.
 • Gemeente: bebouwdekom, gemeentelijkewegen,bebouwingbuitenbebouwdekom.
slide63

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

GEMEENTE

WATERLOOP

Buiten-

gebied

GEMEENTE

KOM

KOM

RIJKSWEG

P.

W

E

G

slide64

S

P

O

O

R

L

IJ

N

GEMEENTE

GEMEENTE

Samenwerking

in Productie

WATERLOOP

Buiten-

gebied

GEMEENTE

KOM

KOM

RIJKSWEG

P.

W

E

G

twee modellen
Twee modellen
 • Telebankieren
twee modellen1
Twee modellen
 • Telebankieren
 • De coöperatievemelkfabriek
slide67

Programma BGT:

Kanaliseren van de stromen.

slide68

Informatie:

www.VROM.nl/basisregistraties

Vragen: Postbus.BGT@minvrom.nl