gezondheid en beleid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gezondheid en beleid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gezondheid en beleid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Gezondheid en beleid - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Gezondheid en beleid. SBG 2 HC 6. Hoe krijg je NL gezond(er)? ?. Levensverwachting in NL. Bij de geboorte: v oor mannen 79,2 jaar voor vrouwen 82,9 jaar Op 65-jarige leeftijd: 18,3 jaar voor mannen 21,3 jaar voor vrouwen. Bron: CBS, 2011. L evensverwachting.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gezondheid en beleid' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gezondheid en beleid

Gezondheid en beleid

SBG 2

HC 6

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

hoe krijg je nl gezond er
Hoe krijg je NL gezond(er)??

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

levensverwachting in nl
Levensverwachting in NL
 • Bij de geboorte:
  • voor mannen 79,2 jaar
  • voor vrouwen 82,9 jaar
 • Op 65-jarige leeftijd:
  • 18,3 jaar voor mannen
  • 21,3 jaar voor vrouwen

Bron: CBS, 2011

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

organisatie gezondheidszorg
Organisatie gezondheidszorg
 • Eerste lijn: huisarts, psycholoog, tandarts, fysiotherapeut
 • Tweede lijn: na verwijzing: ziekenhuis

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

kosten van de zorg in nl
Kosten van de zorg in NL
 • In 2012 werd bijna € 93 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg en welzijnszorg
  • Ziekenhuiszorg: 25,8%
  • Tandartsen en paramedici: 5,2%
  • GGZ: 6,1%
  • Gehandicaptenzorg: 9,9%
  • Geneesmiddelen: 6,4%
  • 15,4% van het BNP!!
  • +7,9% tov 2011
  • € 5.535,- per inwoner

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

wie betaalt dat
Wie betaalt dat?

1) AWBZ:Algemene wet bijzondere ziektekosten

 • ziekenhuis vanaf de 366e dag
 • verpleeghuis
 • verzorgingshuis
 • psychiatrische inrichting
 • instelling voor zintuiglijk gehandicapten;
 • instelling voor verstandelijk gehandicapten;
 • gezinsvervangend tehuis voor gehandicapten;
 • beschermde woonvorm voor ex-psychiatrische patiënten en sociaal kwetsbaren;
 • dagverblijf voor gehandicapten
 • thuiszorg
 • inentingen

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

wie betaalt dat1
Wie betaalt dat?

2) Zorgverzekeraars (de burgers zelf via ziektekostenverzekering

 • Basispakket (dekt 94% vd zorgkosten)
  • Geneeskundige zorg, zoals zorg door huisartsen, verloskundigen en medisch specialisten
  • Mondzorg tot 18 jaar
  • Geneesmiddelen
  • Hulpmiddelen (hoortoestellen, gebitsprothesen, etc.)
  • Opname ziekenhuis (365 dagen)
  • Verloskundige en kraamzorg
  • Verblijf i.v.m. geneeskundige hulp (zorghotel)
  • Vervoer
 • Aanvullende pakket: tandarts, fysiotherapie, alternative geneeswijze, brillen, etc, etc
model van lalonde
Model van Lalonde

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

meer ziekte maar niet minder gezond
Meer ziektemaarniet minder gezond

Definitie Gezondheid: gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken (WHO, 1948)

Gezondheid is….

je gezondvoelen

of je nouziek bent of niet

beleid overheid
BeleidOverheid
 • 2010: Van gezond naar beter
  • Van preventie van ziekten naar preventie van beperkingen
  • Aandacht voor leefstijl en gezondheidsbevordering
  • Wettelijke maatregelen + accijnzen + omgevingsinterventies + leefstijlinterventies
integrale aanpak overheid
Integrale aanpak overheid
 • Inrichting van de fysieke en sociale omgeving
 • Regelgeving en handhaving
 • Voorlichting en educatie
 • Signalering/screening en advies
 • Ondersteuning voor specifieke doelgroepen

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

inrichting fysieke ruimte
Inrichting fysieke ruimte

piano

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

regelgeving en handhaving
Regelgeving en handhaving

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

voorlichting en educatie
Voorlichting en educatie

nixx18- filmpje

roken – filmpje

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

kabinetsbeleid 2011
Kabinetsbeleid 2011

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

extra aandachtspunten
Extra aandachtspunten
 • Gezondheidsrisico’s in de omgeving.
  • Ziekte van Lymn
 • Perinatale sterfte
  • Is hoger in NL
 • Toename chronische ziekten
  • Diabetes, comorbiditeit
 • Psychische aandoeningen
  • depressie

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

van gezond naar beter
Van gezond naar beter
 • Voorkomen is beterdangenezen maar nietgoedkoper
 • Gezondemensengebruikenlangduriger minder zorg
 • Ongezondemensengebruikenkortermeerzorg
gezondheidsbevordering omdat
Gezondheidsbevordering omdat:
 • Deelname aan de samenleving!!!!
  • Arbeidsparticipatie
  • Arbeidsverzuim
  • Arbeidsproductiviteit

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

preventie
Preventie

Ziekte gerelateerd

Doelgroep gerelateerd

effecten van preventie
Effecten van preventie
 • Prijsmaatregelen en wetgeving zijn effectief
 • Geïndiceerde preventie kan veel gezondheidswinst opleveren
 • Kortdurende leefstijlinterventies hebben vaak geen blijvende effecten
 • De fysieke en sociale omgeving zijn belangrijke aangrijpingspunten
 • Doelmatig beleid vraagt om doelgroepgerichte benadering

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

roken en preventie
ROKEN en preventie
 • Het percentage rokers verminderde in Nederland van 60% in 1958 tot 28% in 2008.
 • Rookverboden en accijnsverhogingen zijn erg effectief
 • Kortdurende schoolprogramma’s leiden tot uitstel, maar niet tot afstel.
 • Individuele stop-roken-ondersteuning verhoogt de stopkans.
 • Vergoeding van deze ondersteuning en gebruik van internet verhogen het bereik.
 • Rookpreventie levert op de lange termijn gezondheidswinst op.

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

alcohol en preventie
ALCOHOL en preventie
 • Alcoholconsumptie en overmatig alcoholgebruik zijn in Nederland al jaren stabiel.
 • Accijnzen, leeftijdsgrenzen en reclameverboden dringen het alcoholgebruik terug.
 • Het betrekken van ouders bij schoolprogramma’s verhoogt de effectiviteit.
 • Individuele preventie gericht op probleemdrinkers is effectief.
 • Slechts een fractie van de probleemdrinkers wordt bereikt met deze interventies.
 • Meer bekendheid over de mogelijkheden tot vergoeding kan het bereik verhogen.
 • Alcoholpreventie leidt tot gezondheidswinst én tot afname van maatschappelijke gevolgen.

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

diabetes en preventie
DIABETES en preventie
 • Het aantal mensen met diabetes in Nederland verdubbelt tussen 2005 en 2025.
 • In theorie zou de helft van deze groei kunnen worden voorkomen met overgewichtpreventie.
 • In de praktijk wordt slechts een fractie van deze groei daadwerkelijk voorkomen.
 • Gecombineerde leefstijlinterventies bij pre diabetes verminderen het risico op diabetes.
 • Preventie in de zorg kan een deel van de diabetescomplicaties voorkomen.
 • Diabetespreventie leidt tot gezondheidswinst, maar het bereik en effectiviteit van leefstijlinterventies moet omhoog.

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

overgewicht en preventie
OVERGEWICHT en preventie
 • De stijging van het aantal mensen met overgewicht lijkt in Nederland voorbij.
 • Wetgeving en prijsmaatregelen leiden tot een gezonder voeding- en beweegpatroon.
 • Collectieve preventie leidt tot kortdurende verbeteringen in voedings- en
 • beweegpatroon.
 • Effecten van collectieve preventie op overgewicht zijn nauwelijks aangetoond.
 • Individuele preventie voor mensen met overgewicht heeft op de korte termijn effect.
 • Langetermijneffecten van individuele preventie zijn nog vrijwel niet bekend.
 • Integrale, lokale aanpak lijkt aangewezen; hard bewijs ontbreekt vooralsnog.
 • Meer bewegen en gezonder eten leveren uiteindelijk forse gezondheidswinst

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

b eleidscysclus
Beleidscysclus

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

taken gemeente m b t gezondheid vlg de wet publieke gezondheid wpg
Taken gemeente m.b.t. Gezondheid vlg. de Wet Publieke Gezondheid (WPG)
 • Het bestrijden van infectieziekten
 • Het bevorderen van gezondheid
 • De gezondheidszorg voor kinderen en jongeren van 0-19 jaar
 • De regie over de gezondheidszorg voor ouderen
 • Het afstemmen van preventieve en curatieve zorg
 • Epidemiologie: bevolking enquête eens per 4 jaar
 • Medische milieukunde

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

gemeente groningen
Gemeente Groningen
 • Gezonde Stad – Structureel investeren in een gezonde stad door het scheppen van ruimtelijke en sociale voorwaarden die onze inwoners stimuleren tot gezonde keuzes en een gezonde en actieve leefstijl
 • Gezonde Wijk - Extra investeren in wijken waar relatief veel mensen wonen met een substantiële gezondheidsachterstand;
 • Gezonde Jeugd - Extra investeren in de Groninger jeugd omdat een gezonde jeugd zichzelf en de samenleving de beste toekomstperspectieven biedt.

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

voorbeeldproject
Voorbeeldproject
 • scoren voor gezondheid

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

v oorbeeldprojecten
Voorbeeldprojecten
 • JOGG – Jongeren op Gezond Gewicht
  • op basis van Frans model EPODE
  • bewezen effectief
  • samenwerking overheid en bedrijfsleven
  • volgende week centraal: gastspreker GGD Drenthe

Instituut voor Sportstudies, Opleiding: Sport, Gezondheid en Management

opdracht werkcollege

Opdracht Werkcollege

Gezondheidsinterventies