slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
13 יוני 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
13 יוני 2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
viviana-hurley

13 יוני 2013 - PowerPoint PPT Presentation

68 Views
Download Presentation
13 יוני 2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. לוגיסטיקה מטלה – 4-B-2 ניהול ההחלטות לגבי בעיות הספקה וקליטה , אובדן מטען ותביעות נזיקין • עורך ומרצה – עוזי הרפז 13 יוני 2013

 2. תנאי מכר ניתוח הוצאות – Spend Analysis • רקע • בשינוע בינלאומי בעיקר מתעוררות בעיות הספקה שונות בין הקונה למוכר הכוללות: • עמידה בזמן אספקה מובטח • אחריות על הטובין במקרה של נזק • תשלומים • בהרצאה זו נתמקד בנקודות העיקריות שיש להתייחס אליהם בשעה שאנו באים לפתור בעיות בשינוע הטובין

 3. תנאי מכר ניתוח הוצאות – Spend Analysis • תנאי הובלה • קיימים תנאי "“ INCOTERMS ( תנאים מסחריים בינלאומיים) שעל פיהם מוגדרים תנאי הסחר בין הקונה למוכר והמנהל נדרש קודם כל להתייחס אליהם, כדוגמא: • EX WORKS • FOB – Free On Board –מחיר עד לסיפון האנייה בציון נמל הטעינה • CFR – Cost and Freight- מחיר כולל עלות הסחורה וההובלה עד לנקודת יעד מוגדרת • CIF – Cost , Insurance& Freight - המוכר מעביר את הסחורה לנמל היעד כולל בטוח והובלה

 4. מערכות למעקב אחר הספקות • ארגונים גדולים מפעילים מערכת בקרה שינוע המאפשר לקבל מידע זמין היכן נמצא המשלוח בכל רגע כדי לוודא מועד מסירת המשלוח • מערכות אלו מאפשרים לשולח לבצע פעולה מתקנת ולנתב את הסחורה ליעד אחר כדי לעמוד בדרישת לקוח דחופה • הרוכש מצד שני, יכול להשתמש במערכת הבקרה של המוביל ( אווירי או ימי) ולקבל מידע זמין בכל נקודת זמן • חלק מהמטענים מזוהים בתג זיהוי RFID המאפשר בקרה גם על יחידת הקונטיינר הבודד

 5. מדדים לביצוע ההספקה ניתוח הוצאות – Spend Analysis • מדד ביצוע ההספקה חשוב לקביעת שביעת רצון של הלקוחות • ערך הנזק נמדד ע"י : • סכום הנזק לכל כלי רכב • סכום הנזק לסחורה שנפגעה בעת ההובלה • סכום הנזק לסחורה שנפגעה בעת העמסה • סכום נזק לסחורה שנפגעה בעת פריקה • הספקות מאוחרות כאחוז מתוך סך האספקות • אחוז ההזמנות שסופקו • אחוז ההספקות מעבר לטווח מועדי המשלוח שהוגדר מראש • עלות תביעות נזיקין

 6. נזר גלוי לעומת נזק סמוי ניתוח הוצאות – Spend Analysis • נזק גלוי • נזק שניתן להבחין בבדיקה שגרתית כגון אובדן או פגיעה שניתן לראות בעין • לנזק גלוי ניתן לסרב לקבלן או שניתן להחליפן ללא עלות נוספת ( במצב זה , יש לציין את הנזק על תעודת המשלוח ולשמור העתק) • נזק סמוי • לא קל לזיהוי ולא ניתן להבחין בו בבדיקה שגרתית כדוגמא: מדחס שנראה חיצונית כתקין אך עם הפעלתו אינו עובד כנדרש • אובדן או נזק סמוי קשה יותר לאכיפה כיוון שקשה לקבוע היכן התרחש הנזק • מומלץ עדין לתבוע אחריות כדי לתקן או להחליף את המוצר

 7. כללים לתביעות נזיקין של סחורות ניתוח הוצאות – Spend Analysis • תביעות נזיקין של סחורות כנגד המוביל מתחלקות ל: • אובדן או נזק לטובין בעת השינוע • טעויות במשקל הסחורה ועלויות הוצאות המשלוח • התביעה מתבצעת בדר"כ באמצעות טפסים תקניים תוך הקפדה על : • תיעוד מפורט של הנזק • איסוף נתונים • בקרה על תהליך התביעה משלב הגשתה ועד קבלת התשלום בפועל

 8. תהליך קבלת החלטות בנושא הגשת תביעה ניתוח הוצאות – Spend Analysis • בשלב ראשון אם זיהוי המשלוח שאבד או שהגיע באיחור / פגום,או כמות עודפת , ניתן להתקשר לספק ולהחליט יחד עימו על פעולה מתקנת כגון: • החלפת מוצר פגום • תיקון מוצר על חשבון הספק • השלמת כמות חסרה • זיכוי לכמות פגומה • זיכוי כספי לעלויות משלוח גבוהות מהנדרש שנדרשו ע"י המוביל • בשלב הבא , יש לאסוף את כל הנתונים האפשריים והתיעוד הנדרש כדי להגיע לפשרה עם הספק • כאשר לא ניתן להגיע לפתרון בין הצדדים , ניתן לעבור לתביעה משפטית היכולה להיות יקרה וגוזלת זמן רב של כל המעורבים

 9. תהליך קבלת החלטות בנושא הגשת תביעה ניתוח הוצאות – Spend Analysis • פעולה מתקנת • על מנת למנוע הסלמה של תביעות כנגד המוביל, עומדת בפני המוביל אפשרות של פעולה מתקנת כגון: • המוביל יוצר קשר עם השולח ועם הנמען ומודיע להם מראש שהסחורה אבדה במהלך ההובלה. לאחר מכן הוא מנסה להחזיר את הסחורה . במידה ולא ניתן לאתר את הסחורה , יגיש הנמען תביעה משפטית. • כאשר התבצע משלוח עודף, הארגון הרוכש יכול לשמור אותה ולשלם עבורה או להחזירה אל השולח ולקבל פיצוי כספי • במקרה של מוצר פגום , ניתן להחליף או לתקן אותם, או שהארגון המקבל יכול לתקן את המוצר בעצמו ולחייב את הגורם האחראי עבור התיקון

 10. נהלים לביקורות סחורות ניתוח הוצאות – Spend Analysis • כל ארגון נדרש ליישם נהלים לבקרה שוטפת של חשבונות הובלה, עקב טעויות רבות החלות בחיובים אלו: • טעויות אנוש • טעות במחירים • טעות תיאורים • טעות במשקלים • חשבונות נמל ודלק • ארגון גדל יכול לחוות טעות של 3-5 אחוז שהינו טעות משמעותית • חלק מהחברות מפעילות קבלן חיצוני הבודק באופן שוטף את כל החשבונות ( חברות קטנות לא יכולות להקצות עובד בעל ניסיון בתחום זה ומעדיפות להשתמש בקבלן חיצוני)

 11. תודה רבה!!!