koncepcja klastra a konkurencyjno przedsi biorstw
Download
Skip this Video
Download Presentation
Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw. Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Tarnów, 27 marca 2003. Od konkurencji... do konkurencji klastrów. Kapitalizm konkurentów. Kapitalizm sojuszników (alliance capitalism).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw' - vin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koncepcja klastra a konkurencyjno przedsi biorstw

Koncepcja klastra a konkurencyjność przedsiębiorstw

Stanisław Szultka

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Tarnów, 27 marca 2003

od konkurencji do konkurencji klastr w
Od konkurencji... do konkurencji klastrów

Kapitalizm konkurentów

Kapitalizm sojuszników

(alliance capitalism)

slide3
Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

M. Porter, 1990

slide4
Klastry są to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale także współpracujących.

M. Porter, 1998

koncepcja klastra
Koncepcja klastra
 • Koncentruje się na wszystkich elementach klastra, a nie na indywidualnym przedsiębiorstwie,
 • Koncentruje się na partnerstwie pomiędzy poszczególnymi „aktorami” życia gospodarczego (klienci, dostawcy, konkurenci, instytucje wspierające),
 • Nastawienie na osiąganie długookresowych celów i budowaniu wewnętrznych zdolności/ przewag,
 • Koncentruje się na lokalnym otoczeniu przedsiębiorczości, a nie na subsydiowaniu firm czy przedsięwzięć,
slide7
Szybszy dostęp, niższe koszty transportu

Lokalny łańcuch podażowy

Wyspecjalizowana siła robocza

Wyższa produktywność

Specjalistyczne usługi

Szybszy i łatwiejszy dostęp

Możliwość wspólnych przedsięwzięć, pracy w sieciach

Duża liczba firm

Możliwość wyboru dostawcy

Niższy koszt, wyższa jakość

Po co te klastry?

Wspólna wizja, planowanie

Stowarzyszenia

Uczenie się

Transfer technologii i innowacje

w oski klaster obuwniczy
Włoski klaster obuwniczy

Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

kalifornijski klaster win
Kalifornijski klaster win

Źródło: Porter, M., Konkurencyjna przewaga narodów, 1990.

klaster technologii informatycznych w cambridge
Klaster technologii informatycznych w Cambridge

Źródło: Cooke, P. Clusters as Key Determinants of Economic Growth: The Example of Biotechnology in: Mariussen, Aa. (2001),

instrumenty polityki opartej o klastry w krajach oecd
Instrumenty polityki opartej o klastry w krajach OECD
 • Wspieranie sieci przedsiębiorstw,
 • Promocja zachowań kooperatywnych,
 • Wspieranie dostępu do specyficznej dla klastra infrastruktury,
 • Rozwój zasobów ludzkich, kształcenie pracowników,
 • Wspieranie rozwoju usług okołobiznesowych,
 • Przyciąganie inwestycji zagranicznych,
 • Poprawa dostępu do źródeł finansowania,
 • Wspieranie eksportu.
warunki skutecznej polityki opartej o klastry
Warunki skutecznej polityki opartej o klastry:

- wspierać klastry mające rzeczywiste przewagi i/lub szanse na osiągniecie przewag w przyszłości,

- należy unikać nadmiernego uzależnienia od jednej specjalizacji,

- klastry nie mogą być „zamknięte” muszą mieć powiązania z innymi regionami/ krajami,

- niezbędne jest zaangażowanie jak najszerszej rzeszy interesariuszy

s abo ci klastr w w polsce
Słabości klastrów w Polsce
 • Dominująca kultura konkurencji,
 • Brak formalnych struktur organizacyjnych,
 • Niechęć do uczestnictwa w stowarzyszeniach/ zrzeszeniach,
 • Słabe związki z sektorem B+R,
 • Bardzo ograniczona rola (współpraca) władz publicznych,
slide14
Więcej informacji na stronie:

www.klastry.pl

Dziękuję za uwagę.

ad