Aplikace enzymů
Download
1 / 16

Aplikace enzymů - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Aplikace enzymů. Použití enzymů v praxi. Některé enzymy využívány od nepaměti (jako součást biologických materiálů  alkoholové kvašení způsobené kvasinkami; tenderizace masa proteasami v listech papajovníku; srážení kaseinu chymosinem z telecích žaludků ...). Použití enzymů v praxi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Aplikace enzymů' - vilmos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Pou it enzym v praxi
Použití enzymů v praxi

 • Některé enzymy využívány od nepaměti (jako součást biologických materiálů  alkoholové kvašení způsobené kvasinkami; tenderizace masa proteasami v listech papajovníku; srážení kaseinu chymosinem z telecích žaludků ...)


Pou it enzym v praxi1
Použití enzymů v praxi

 • Pro průmyslové využití je nutno mít k dispozici dostatečné množství enzymu  nejvhodnější zdroj jsou mikroorganismy

 • Důležité rostlinné enzymy  papain, bromelain, ficin

 • Důležité živočišné enzymy  trypsin, chymotrypsin, chymosin, papain, amylasy, lipasy


Rozd len d le it ch e nzym
Rozdělení důležitýchenzymů

 • Průmyslové enzymy

  • Velká možství (tuny za rok)

  • Obvykle nízká čistota

  • Nízká cena (ca $5-40 / kg)

  • Relativně nízký finanční zisk

 • Speciální enzymy

  • Malá množství (g – kg za rok)

  • Vysoká čistota

  • Vysoká cena ($5 – 10,000 / g)

  • Vysoký finanční zisk


Enzym y v pr myslu
Enzymy v průmyslu

 • Rozdělení enzymů podle substrátu

  • hydrolyzujícíproteiny 59%

  • hydrolyzující sacharidy 28%

  • hydrolyzující lipidy 3%

  • Speciální (analytika, léčiva, výzkum) 10%


E nzym y sou asn trend y
Enzymy: současné trendy

 • Vzrůst výroby a spotřeby o 10-15% ročně

 • Vzrůst hodnoty o 4-5% ročně

 • Zvýšení zájmu o speciální enzymy

  • Diagnostické enzymy

  • Výroba speciálních chemikálií

  • Příprava optických isomerů

  • Medicína


Nejv znamn j technick aplikace enzym
Nejvýznamnější technické aplikace enzymů

Proteolytické enzymy

 • Biodetergenty (termostabilní, alkalické bakteriální proteasy)

 • Mlékárenský průmysl (chymosin z telecích žaludků  specifická proteolýza kapa-kaseinu  tvorba sýřeniny)

 • Krmivářský průmysl  výroba technických hydrolyzátů bílkovin

 • Masný průmysl  tenderizace (změkčení) masa (rostlinná proteasa papain)

 • Pivovarnictví  enzymové stabilizátory piva (odstraňování chladových zákalů)


Nejv znamn j technick aplikace enzym1
Nejvýznamnější technické aplikace enzymů

Amylasy

 • α-amylasy  hydrolýza 1,4-α-glukosidických vazeb uvnitř polysacharidové molekuly

 • Ztekucování škrobu (nezbytné při následné výrobě glukosových syrupů a glukosy)

 • Součást biodetergentů (odstraňování škrobového pojidla z textilních vláken)

 • Součást prostředků do automatických myček

 • Zlepšování filtrovatelnosti cukrových a ovocných šťáv


Nejv znamn j technick aplikace enzym glykosidasy
Nejvýznamnější technické aplikace enzymů (glykosidasy)

 • β-amylasy  odštěpují maltosové jednotky z neredukujícího konce polysacharidového řetězce

 • Glukoamylasa  odštěpuje glukosové jednotky od neredukujícího konce (zpracování škrobu na škrobové sirupy; odbourávání zbytkových dextrinů v pivu  vyšší stupeň prokvašení, diabetické pivo)

 • Invertasa  hydrolýza sacharosy na glukosu a fruktosu, výroba invertního cukru

 • β-galaktosidasa  hydrolýza laktosy na glukosu a galaktosu (výroba delaktosovaného mléka, mléko pro výrobu zmrzliny (zabránění krystalizace laktosy))


Nejv znamn j technick aplikace enzym2
Nejvýznamnější technické aplikace enzymů

Glukosaisomerasa (xylosaisomerasa)

 • Isomerace glukosy na fruktosu

 • Výroba fruktosových sirupů (42 % - 55 % fruktosy) z glukosových sirupů (zejména z kukuřičných a obilních škrobů)  vyšší sladivost


Sugars from starches enzymatically
Sugars from starches: enzymatically

pH adjustments

Wet-milled Corn

Alkali

Acid

Alkali

NaOH

Starch

HCl

pH 3.5-4.2

Liquefaction

NaOH

pH 6.0-6.2

105oC 5-8 min

95oC 1-2 hours

Saccharification

pH 4.2-4.5, 60oC

36-48/96 hours

Isomerization

pH 7.8, 60oC

0.3-3 hours

42% fructose

Glucoamylase + Pullulanase

Enzyme:

a-amylase

Glucose isomerase


Nejv znamn j technick aplikace enzym3
Nejvýznamnější technické aplikace enzymů

Celulasy

 • Komplexní enzymový systém katalyzující hydrolýzu celulosy

 • Celulasa z Trichoderma viridae odbourání nativní celulosy

 • Zpracování celulosové suroviny (dřevěné odpady, odpadní papír)

 • Výroba instatních potravin (káva, čaj), digestiva v krmných směsích, zvýšení účinnosti extrakce šťav z rostlinných materiálů


Nejv znamn j technick aplikace enzym4
Nejvýznamnější technické aplikace enzymů

Lipasy

 • Postupná hydrolýza lipidů (triacylglyceroly diacylglyceroly  monoacylglyceroly  glycerol [+ uvolněné mastné kyseliny])

 • Reakční rychlost se postupně snižuje  úplná hydrolýza je obtížná

 • Reakce probíhá v heterogenním systému (lipidy jsou nerozpustné ve vodě)

 • Ovlivnění chuti a vůně potravinářských výrobků (sýrařství !!!)

 • Součást digestivních přípravků


Nejv znamn j analytick aplikace enzym
Nejvýznamnější analytické aplikace enzymů

 • Činidla pro stanovení nejrůznějších biologicky aktivních látek (substráty, inhibitory, aktivátory)

 • Rovnovážná metoda  proměření celkové změny produktu či substrátu po dosažení rovnováhy (pouze pro sloučeniny, které se reakce účastní jako substráty)

 • Kinetická metoda  měření změny koncentrace substrátu nebo produktu


P klady l ka sk ch aplikac enzym
Příklady lékařských aplikací enzymů

 • Fibrinolýza (cílené rozpouštění krevních sraženin)  plasmin, streptokinasa, urokinasa (aktivátory plasminogenu)

 • Cílená tvorba krevních sraženin  thrombin

 • Trávicí enzymy

 • Trypsin  čištění ran od hnisu

 • Analytická činidla pro stanovení diagnosticky významných látek


ad