datab zov syst my ii n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Databázové systémy II

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

Databázové systémy II - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Databázové systémy II. Přednáška č. 1 RNDr. David Žák, Ph.D . Fakulta elektrotechniky a informatiky david.zak @ upce.cz. Náplň předmětu IDAS2. Konzolové aplikace sqlplus, iSQL*Plus. Nástroj SQL developer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Databázové systémy II' - connor-stevens


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
datab zov syst my ii

Databázové systémy II

Přednáška č. 1

RNDr. David Žák, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatikydavid.zak@upce.cz

n pl p edm tu idas2
Náplň předmětu IDAS2
 • Konzolové aplikace sqlplus, iSQL*Plus. Nástroj SQL developer.
 • Zabezpečení a ochrana dat – uživatelské účty, systémová a objektová oprávnění, role, profily.
 • Transakce, návratové body, automatické zamykání, konzistentní čtení.
 • Přístup k databázi z vyššího programovacího jazyka. Bezpečnost a SQL injection.

Databázové systémy 2 - př. 1

n pl p edm tu idas21
Náplň předmětu IDAS2
 • Jazyk PL/SQL, proměnné, syntaxe bloku, operátory.
 • Řízení toku programu - podmínky, cykly, kurzory, záznamy, ošetření chyb.
 • Systémové jednotky DBMS_OUTPUT a DBMS_RANDOM.
 • Procedury a funkce, balíky procedur.
 • Triggery a jejich využití.

Databázové systémy 2 - př. 1

n pl p edm tu idas22
Náplň předmětu IDAS2
 • Export a import dat, práce s textovými soubory a XML dokumenty.
 • Normální formy, dekompozice, normalizace.

Databázové systémy 2 - př. 1

pl n pr ce na cvi en ch
Plán práce na cvičeních
 • Logický a fyzický návrh modelu databáze
 • Práce se systémovým katalogem
 • Opakování DML – dotazy střední náročnosti
 • Transakce, systémová a objektová práva

Databázové systémy 2 - př. 1

pl n pr ce na cvi en ch1
Plán práce na cvičeních
 • PL/SQL - tvorba bloku a spuštění kódu, balíček DBMS_OUTPUT
 • PL/SQL - procedury a funkce, primitivní balíček, ošetření výjimky
 • PL/SQL - triggery pro úpravu vkládaných dat do DTB, pokročilé hlídání konzistence FK a PK, logování událostí
 • PL/SQL - opakování, práce s hodnotami NULL a datumem a časem v různých formátech
 • Hierarchické dotazy
 • Analytické funkce

Databázové systémy 2 - př. 1

pl n pr ce na cvi en ch2
Plán práce na cvičeních
 • Průběžně na všech cvičeních:
  • Testy (opakování)
  • Konzultace semestrální práce
  • Kontrola řešení semestrální práce (rozpracovanosti)

Zápočet je třeba získat a zapsat do STAGu i indexu do 2 týdnů od ukončení výukového období. V tomto období budou vypsány i 2 náhradní termíny pro opakování zápočtových testů.

Databázové systémy 2 - př. 1

doporu en literatura
Doporučená literatura
 • Lacko, L. Oracle, správa, programování a použití databázového systému. Computer Press, 2007.
 • Urman, S., Hardman, R., McLaughlin, M.: Oracle - programování v PL/SQL. Computer Press, 2008.
 • Groff, J.R., Weinberg, P.N.: SQL - kompletní průvodce. Computer Press, 2005.
 • Stephens, K.R., Plew, R.R.: Naučte se SQL za 21 dní. Computer Press, 2004.
 • Opel, A.: Databáze bez předchozích znalostí. Computer Press, 2006.

Databázové systémy 2 - př. 1

obsah
Obsah
 • Systémový katalog
 • Zajištění bezpečnosti dat

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k
Systémový katalog (Datový slovník)

Systémový katalog (Oracle Data Dictionary) se skládá z tabulek a pohledů poskytujících informace o databázi, ty jsou uloženy v tabulkovém prostoru SYSTEM, slovník se skládá z:

 • základní tabulky (typicky x$…)
  • uchovávají informace o databázi
  • pouze Oracle by měl zapisovat a číst do/z těchto tabulek, protože jsou normalizované, na některých systémech může dotaz nad takovou tabulkou shodit databázi
  • jsou důležité pro správnou funkčnost databáze
 • pohledy
  • tyto pohledy shromažďují a zobrazují v čitelné podobě informace uložené v základních tabulkách katalogu (např. DBA_TABLES)
 • Všechny tabulky i pohledy vlastní uživatel SYS.

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k1
Systémový katalog (Datový slovník)
 • Systémový katalog má tři základní použití:
  • Oracle zde hledá informace o uživatelích, objektech a strukturách používané pro ukládání (storage structures).
  • Oracle jej mění po každém DDL příkazu.
  • Libovolný uživatel si jej může prohlížet (to, na co má práva).
 • Při databázových operacích Oracle zjišťuje, zda objekty existují a zda má na ně uživatel právo.
 • Oracle vytváří public synonyma pro mnoho pohledů systémového katalogu, aby se na ně uživatel nemusel odkazovat včetně uvádění schématu.
 • Další produkty Oracle mohou odkazovat na současné pohledy, ale vytvořit si i nové tabulky a pohledy.
 • Ne všechna data jsou dostupná všem uživatelům

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k2
Systémový katalog (Datový slovník)
 • systémový katalog je složen z množin pohledů. V mnoha případech mají množiny tři podobné pohledy lišící se v názvu prefixem:
  • USER_ – všechny objekty, které uživatel vlastní
  • ALL_ – všechny objekty, ke kterým má uživatel přístup
  • DBA_ – všechny objekty (pohledy pro DBA)
 • sloupce v každé množině jsou identické s následujícími výjimkami:
  • pohledy s prefixem USER většinou nemají sloupce OWNER (očekává se, že vlastníkem je uživatel, který dotaz spustil)
  • některé DBA pohledy mají další sloupce navíc s informacemi užitečnými pro DBA
  • některé tabulky (např. USER/ALL/DBA_USERS)

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k3
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady názvů pohledů:

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k4
Systémový katalog (Datový slovník)

Zjištění různých pohledů systémového katalogu a jejich významu:

SELECT * FROM dictionaryORDER BY table_name

Lze omezit např.:

SELECT table_name, comments

FROM dictionary

WHERE table_name LIKE '%TABLE%'

ORDER BY table_name

Popisy sloupců lze najít takto:

SELECT column_name, comments FROM dict_columnsWHERE table_name = 'ALL_TAB_COLUMNS'

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k5
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady často používaných synonym:

CAT synonymum pro pohled USER_CATALOG

DICT DICTIONARY

OBJ USER_OBJECTS

SYN USER_SYNONYMS

TABS USER_TABLES

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k6
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady pohledů (synonymum)

CATALOG(ALL_, DBA_, USER_ (CAT))

Informace o databázových tabulkách, pohledech, synonymech a sekvencích

CONSTRAINTS(ALL_, DBA_, USER_)

Informace o integritních omezeních databáze

INDEXES(ALL_, DBA_, USER_, (IND))

Informace o indexech v databázi

OBJECTS(ALL_, DBA_, USER_, (OBJ))

Informace o databázových objektech

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k7
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady pohledů (synonymum)

ROLE_PRIVS(DBA_, USER_)

Informace o rolích přidělených uživateli

TABLES(ALL_, DBA_, USER_, (TABS))

Informace o tabulkách v databázi

USERS(ALL_, DBA_, USER_)

Informace o uživatelích v databázi

VIEWS(ALL_, DBA_, USER_)

Informace o pohledech v databázi

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k8
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady pohledů (synonymum)

DATA_FILES(DBA_)

Informace o datových souborech databáze

LOCKS(DBA_)

Informace o DLL a DML uzamčeních v databázovém serveru

ROLE_PRIVS(DBA_, USER_)

Informace o rolích přidělených uživateli

SOURCE(ALL_, DBA_, USER_)

Zdrojové texty uložených procedur, funkcí, specifikací a těl balíků v databázi

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k9
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady pohledů (synonymum)

DEPENDENCIES(ALL_, DBA_, USER_)

Informace o závislostech mezi objekty v databázi

TABLESPACES(DBA_, USER_)

Informace o tabulkových prostorech databáze

TRIGGERS(ALL_, DBA_, USER_)

Informace o triggerech v databázi

V$TRANSACTIONInformace o aktuálně prováděných databázových transakcích

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov katalog datov slovn k10
Systémový katalog (Datový slovník)

Příklady:

SELECT name, type, referenced_name, referenced_type

FROM user_dependencies

WHERE referenced_owner=user order by name;

SELECT object_name, object_type, status

FROM user_objects;

SELECTtablespace_name

FROM user_indexes

WHERE index_name = ‘idx_name’;

Databázové systémy 2 - př. 1

spojov n pohled syst katalogu
Spojování pohledů syst. katalogu
 • Příklad – zjištění názvů sloupců ve schématu A_HR, které jsou typu NUMBER a jsou součástí primárních klíčů tabulek

SELECT column_name, table_name, data_type

FROM all_constraints

JOIN all_cons_columnsusing(constraint_name, owner, table_name)

JOIN all_tab_colsusing (owner, table_name, column_name)

WHERE owner='A_HR'

AND constraint_type='P'

AND data_type = 'NUMBER';

Databázové systémy 2 - př. 1

zaji t n bezpe nosti dat
Zajištění bezpečnosti dat

Cíle, které je třeba vzít v úvahu při návrhu databázové aplikace z pohledu bezpečnosti:

 • Důvěrnost(secrecy) - informace by neměly být přístupné neautorizovaným uživatelům.
 • Integrita(integrity) - modifikovat data může jen autorizovaný uživatel.
 • Dostupnost(availability) - autorizovaným uživatelům by nemělo být bráněno v přístupu.
  • bezpečnostní politika - kdo co může s jakými daty dělat
  • bezpečnostní mechanismy - zajištění bezpečnostní politiky

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy
Bezpečnostní mechanismy

Pohledy

 • umožní přístup jen k některým sloupcům tabulek
 • možnost omezit přístupné řádky
 • možnost skrýt skutečnou strukturu tabulek
 • mohu omezit, že některé pohledy mají sloužit pouze ke čtení (read only)

CREATE VIEW V_UKAZKA AS

SELECT sloupec_A novy_nazev_sloupce, sloupec_B omezení a přejmenování sloupců

FROM tabulka_1 skrytí skutečné tabulky

WHERE podmínka omezení řádků

[WITH CHECK OPTION [CONSTRAINT constraint] ] omezení pro INSERT a UPDATE řádků

[WITH READ ONLY] pohled pouze pro čtení

Databázové systémy 2 - př. 1

p stup k datab zi
Přístup k databázi

Pro přístup do databáze je nutné, aby uživatel měl v databázi zaregistrováno uživatelské jméno a odpovídající heslo. Tuto registraci provádí správce databáze při registraci nového uživatele příkazem CREATE USER.

CREATE USER <user_name> IDENTIFIED BY <new_password>

Příklad

CREATE USER jnovak IDENTIFIED BY w25sqx;

Příkaz vytvořil v databázi uživatele s názvem JNOVAK,

který bude mít heslo "w25sqx".

Databázové systémy 2 - př. 1

p stup k datab zi1
Přístup k databázi

Při vytvoření uživatele je možno zároveň přidělit uživateli default tablespace a temporary tablespace neboli implicitní a dočasný tabulkový prostor.

CREATE USER <user_name> IDENTIFIED BY <new_password>

DEFAULT TABLESPACE <def_tablespace>

TEMPORARY TABLESPACE <temp_tablespace>

Dále je možné např. definovat, že uživatel musí změnit heslo při dalším přihlášení, nastavit uživateli profil, omezit velikost přiděleného místa v tabulkových prostorech atd.

Příklad

CREATE USER jnovak IDENTIFIED BY w25sqx DEFAULT TABLESPACE users TEMPORARY TABLESPACE temp;

Příklad ukazuje vytvoření uživatele a přidělení tabulkových prostorů. Pokud tabulkové prostory nejsou určeny, nastaví se implicitní hodnoty.

Databázové systémy 2 - př. 1

p stup k datab zi2
Přístup k databázi

Uživatel si může změnit heslo uvedeným příkazem. Stejně tak to za něj může provést administrátor.

ALTER USER <user_name>IDENTIFIED BY <new_password>;

Příklad

ALTER USER JNOVAK IDENTIFIED BY sdf45t;

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov p stupov pr va
Systémová přístupová práva

poskytují možnost operace na úrovni schématu uživatele nebo na úrovni celé databáze.

GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO JNOVAK;

Příkazem GRANT byla uživateli JNOVAK přidělena práva přístupu k databázi a vytváření tabulek.

REVOKE CREATE TABLE FROM JNOVAK;

Příkazem REVOKE bylo stejnému uživateli odebráno právo vytvářet tabulky. Uživatel musí mít minimálně právo CREATE SESSION, aby se mohl přihlásit do databáze.

GRANT CREATE PROCEDURE TO JNOVAK WITH ADMIN OPTION;

Pokud bylo uživateli přiděleno právo např. CREATE PROCEDURE příkazem s klauzulí WITH ADMIN OPTION, získává uživatel zároveň právo přidělovat právo CREATE PROCEDURE i jiným uživatelům.

SELECT * FROM user_sys_privs;

Informace ze systémového katalogu o systémových právech přidělených uživateli.

Databázové systémy 2 - př. 1

syst mov p stupov pr va1
Systémová přístupová práva

CREATE PROCEDURE

CREATE SEQUENCE

CREATE SESSION

CREATE SYNONYM

CREATE TABLE

CREATE TRIGGER

CREATE TYPE

CREATE USER

CREATE VIEW

Databázové systémy 2 - př. 1

p stupov pr va k objekt m
Přístupová práva k objektům

- poskytují uživateli možnost provádět databázové operace s určitými objekty jiného uživatele. Tyto práva může poskytovat správce nebo vlastník objektu.

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON cisla TO jnovak;

Uživatel, který vlastní tabulku CISLA přidělil právo dotazu, vkládání, aktualizace a rušení záznamů nad touto tabulkou uživateli JNOVAK.

SELECT * FROM pholy.cisla;

Uživatel s přidělenými právy pro dotaz nad tabulkou CISLA vlastníka(tedy schématu) PHOLY provedl dotaz v této tabulce.

SELECT * FROM user_tab_privs;

SELECT * FROM user_tab_privs_made;

SELECT * FROM user_tab_privs_recd;

Informace ze systémového katalogu o všech, přidělených a přijatých objektových právech.

Databázové systémy 2 - př. 1

objektov pr va
Objektová práva

Tabulky, pohledy:

ALTER

DELETE

INDEX

INSERT

UPDATE

SELECT

REFERENCES

Procedury, funkce:

EXECUTE

DEBUG

Databázové systémy 2 - př. 1

vytv en rol
Vytváření rolí

Pro zjednodušení správy přístupových práv je možno použít prostředek nazvaný role.

Role je množina souvisejících práv, které může správce přidělit najednou uživatelům databáze a ostatním rolím.

Pro vývoj aplikace jsou programátorovi nejčastěji přiděleny role CONNECT a RESOURCE.

GRANT CONNECT TO jnovak;

GRANT RESOURCE TO jnovak;

Přidělení rolí CONNECT a RESOURCE uživateli jnovak.

SELECT * FROM user_role_privs;

USERNAME GRANTED_ROLE ADM DEF OS_

-------------------------- ----------------------- --- --- ---

JNOVAK CONNECT NO YES NO

JNOVAK RESOURCE NO YES NO

Výpis přidělených rolí přihlášeného uživatele.

Databázové systémy 2 - př. 1

vytv en rol1
Vytváření rolí

Jaká práva role obsahují je možno zjistit z pohledu syst. katalogu ROLE_SYS_PRIVS.

SELECT * FROM role_sys_privs

ROLE PRIVILEGE ADM

------------------------------ ---------------------------------------- -------------- ------------ -

CONNECT ALTER SESSION NO

CONNECT CREATE CLUSTER NO

CONNECT CREATE DATABASE LINK NO

CONNECT CREATE SEQUENCE NO

CONNECT CREATE SESSION NO

CONNECT CREATE SYNONYM NO

CONNECT CREATE TABLE NO

CONNECT CREATE VIEW NO

RESOURCE CREATE CLUSTER NO

RESOURCE CREATE INDEXTYPE NO

RESOURCE CREATE OPERATOR NO

RESOURCE CREATE PROCEDURE NO

RESOURCE CREATE SEQUENCE NO

RESOURCE CREATE TABLE NO

RESOURCE CREATE TRIGGER NO

RESOURCE CREATE TYPE NO

Databázové systémy 2 - př. 1

vytvo en a p id len rol
Vytvoření a přidělení rolí

CREATE ROLE sklad;

Příklad vytvoření role. Pro tento příkaz je nutno mít právo CREATE ROLE, které může přidělit správce.

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON prijem TO sklad;

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON vydej TO sklad;

Přidělení přístupových práv na tabulky PRIJEM a VYDEJ roli SKLAD.

GRANT sklad TO uživ1, uživ2, uživ3...;

Přidělení role SKLAD uživatelům.

SET ROLE sklad;

Aktivování role SKLAD a zrušení ostatních přístupových práv.

Tento příkaz je možno použít např. při spuštění aplikace.

Databázové systémy 2 - př. 1

p id len pr v v em u ivatel m
Přidělení práv všem uživatelům

TO PUBLIC .. tj. všem uživatelům

GRANT SELECT ON knihy TO PUBLIC;

Přidělení přístupových práv na čtení tabulky knihy všem uživatelům.

Databázové systémy 2 - př. 1

sch mata v syst mu oracle
Schémata v systému Oracle
 • Schéma je množina databázových objektů, které spolu souvisejí. Databázovými objekty mohou být tabulky, pohledy, indexy, clustery, sekvence, synonyma, uložené procedury, uložené triggery, databázové linky, snapshoty (používané pro repliky vzdálených tabulek).
 • Při vytvoření uživatele správcem se implicitně vytvoří databázové schéma uživatele v definovaném tabulkovém prostoru. Ve svém databázovém schématu vlastní uživatel všechny objekty.

Tip: všechny vytvořené databázové objekty si zobrazíte příkazem

SELECT * fromuser_objects;

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle
Bezpečnostní mechanismy Oracle
 • Zajištění principu minimálních nutných práv
 • Mechanismus řízení přístupu pomocí systémových i objektových práv
 • Řízení přístupu na úrovni záznamů
 • Transparentní šifrování dat
 • Šifrování záloh
 • Šifrování komunikace
 • Detailní audit operací
 • Centrální správa uživatelů - spolupráce s LDAP
 • Bezpečnostní certifikace

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle1
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusSecure Application Role

 • uživatel může určité operace provádět jen pokud přistupuje z dané aplikace a nikoliv, pokud k přístupu použije třeba databázovou konzoli
 • tyto role jsou pevně svázány s určitou databázovou package (knihovnou uložených procedur) a mohou být aktivovány pouze z této package.

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle2
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusVirtual Private Database (VPD)

 • VPD zajišťuje automatické a transparentní doplnění jakéhokoliv dotazu o bezpečnostní podmínku. Ta pak omezuje data, se kterými uživatel může pracovat. I když tedy dva uživatelé zadají stejný dotaz (například výpis celé tabulky), může každý získat jiná data
 • Např. uživatelé z různých oddělení mohou pracovat pouze se svými daty, i když jsou data celého podniku ve stejné tabulce

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle3
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusOracle Label Security Option

 • Každý záznam je označen štítkem určujícím jeho citlivost. Každý uživatel má na druhé straně definovány bezpečnostní úrovně, se kterými může pracovat.
 • Databáze Oracle pak zajistí, že uživatel může pracovat pouze s těmi daty, jejichž citlivost odpovídá jeho úrovni.

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle4
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusOracle Advanced Security Option (ASO)

 • V rámci ASO je možné využít pokročilé metody ověřování, jako jsou třeba klientské SSL certifikáty, nebo využití různých autentizačních služeb postavených na standardech Kerberos či RADIUS.
 • Pomocí těchto služeb lze například zajistit ověřování pomocí různých elektronických karet nebo biometrických údajů.

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle5
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusProxy Authentication

 • Problém s identifikací uživatelů však může nastat u webových aplikací, kdy se aplikace do databáze přihlašuje stále pod stejným jménem a heslem. Databáze totiž neví, kdo s ním skutečně pracuje, což blokuje řadu jejích bezpečnostních funkcí.
 • Mechanismus Proxy Authentication aplikaci sice umožní přistupovat do databáze stále pod stejným jménem a heslem (a ušetřit tak čas na vytvoření spojení), avšak zároveň dovoluje předat informace o skutečném uživateli, který s aplikací pracuje.
 • Databázový systém pak tuto informaci využije při řízení přístupu i auditování.

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle6
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusAdvanced Security Optionpro šifrování

 • Šifrování přenosu dat má za cíl zabránit odposlechnutí či dokonce pozměnění komunikace. Šifrování komunikace je přitom transparentní pro samotnou aplikaci – neznamená nutnost zásahu do kódu aplikace. Kromě SSL existují i další techniky.
 • Nástroje pro výběrové programové šifrování a dešifrování dat pomocí standardních algoritmů (DES, 3DES, AES a MD5) umožňují zašifrovat obzvláště citlivá data (rodná čísla, čísla kreditních karet).
 • Možnost šifrování dat v tabulkách, které je transparentní z pohledu aplikace, nastavuje se deklarativně při definici tabulky. Tento mechanismus chrání před unikem dat při přístupu obcházejícím databázový server – např. kopírováním datových souborů, nebo zcizením záložních médií.

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle7
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusFine Grained Auditing (FGA)

 • Nedílnou součástí bezpečnostních mechanismů je i možnost auditování operací prováděných jednotlivými uživateli.
 • Základní auditovací mechanismy většinou vytvářejí velký objem záznamů – nepřehledné, těžce zpracovatelné – proto Oracle vyvinul FGA.
 • FGA umožňuje detailně určit jakých dat se má operace týkat specifikací sloupce tabulky a podmínky. Pouze pokud se v rámci uživatelem prováděné operace začne pracovat se záznamem splňujícím podmínku a je vrácena informace z definovaného sloupce, je tato operace zapsána do auditovacího logu. Při takové události je možné spustit i uloženou proceduru, která zajistí patřičnou reakci – například zašle SMS správci databáze.

Databázové systémy 2 - př. 1

bezpe nostn mechanismy oracle8
Bezpečnostní mechanismy Oracle

MechanismusOracle Internet Directory (OID)

 • Standardní správa uživatelů vyžaduje aktualizace uživatelů v mnoha systémech při odchodech či nástupech zaměstnanců do zaměstnání a změnách funkcí zaměstnanců. Častým jevem je neaktuálnost uživatelských účtů a nezrušení jejich účtů v systémech.
 • Řešením je centrální správa uživatelů na jednom místě, ze kterého si jednotlivé aplikace přebírají data pomocí standardu LDAP. V prostředí Oracle funkci tohoto centrálního prvku plní OID.
 • Centrální správu uživatelů v OID lze samozřejmě využít i pro správu databázových uživatelů a rolí. Tato funkcionalita je označena jako Enterprise User Security. Databáze může přebírat nejen seznam uživatelů, ale může z OID získat i seznam rolí přiřazených uživatelům.

Databázové systémy 2 - př. 1

spr va u ivatel tradi n zp sob

Správa uživatelů

Správa uživatelů

Správa uživatelů

Správa uživatelů

Správa uživatelů

Správa uživatelů Tradiční způsob
 • Samostatná správa pro jednotlivé aplikace a komponenty
 • Vysoké náklady na správu (duplikace práce)
 • Nekonzistentní informace
 • Pomalá reakce na změnu
 • Riziko ponechání přístupu neoprávněné osobě
 • Špatná kontrola

Aplikace 1

Aplikace 2

Aplikace 3

Databázové systémy 2 - př. 1

centr ln evidence u ivatel

Správa

uživatelů

Správa

uživatelů

Centrální evidence uživatelů
 • Oracle Internet Directory
 • LDAP v3
 • Uložení dat v Oracle DB
  • Výkon
  • Velké objemy dat
  • Bezpečnost
  • Dostupnost
 • Vyšší přehlednost
 • Rychlejší reakce
 • Efektivnější správa

Aplikace 1

Aplikace 2

Aplikace 3

Adresářová služba (LDAP)

Databázové systémy 2 - př. 1

centr ln spr va identit v heterogenn m prost ed

Samoobslužný webový přístup

Administrátorské prostředí

Personalistika

Schvalovací procesy

Identity Management Server

Audit

Schvalovací procesy

Oracle Virtual Directory

ADAPTERY

Centrální správa identit v heterogenním prostředí

Aplikace ERP

Aplikace CRM

Vlastní aplikace

EMail

Operační systémy

LDAP V3

Oracle Internet Directory

Osvědčená Oracle Internet Directory a to nejlepší z Oblix, Phaos, Thor Technologies, OctetString

Databázové systémy 2 - př. 1

oracle identity management
Oracle Identity Management

Externí uživatelé

Interní uživatelé

SOA

aplikace

Delegovaná

správa

Občané

Podřízenéorganizace

IT oddělení

Zaměstnanci

SOA

aplikace

Služba Identity Management

 • Zabezpečení přístupu
 • Ověření& jednotné přihlášení
 • Autorizace
 • Federovaná identita

Správa identit

 • Delegovaná administrace
 • Samoregistrace, uživatelskásamoobsluha
 • Správa uživatelů a skupin

Auditing

a

výkazy

Monitoring

a

správa

Definice a provoz automatizovaných procesů

 • Adresářové služby
 • LDAP adresář
 • Metadata adresář
 • Virtuální adresář
 • Synchronizace s aplikacemi
 • Obousměrná synchronizace
 • Uživatelé, role, práva
 • Nezávislé na cílové aplikaci

Aplikace

Systémy a úložiště

ERP

vlastní

OS

Personálnísystém

Mainframe

LDAP a jinéadresáře

Databázové systémy 2 - př. 1

ad