organizacija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacija PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacija

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Organizacija - PowerPoint PPT Presentation


 • 446 Views
 • Uploaded on

Organizacija. Organiziranje je proces: dizajniranja strukture, raspoređivanja dužnosti i koordiniranja osoba u njihovim naporima da ostvare ciljeve poduzeća.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizacija' - villette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Organiziranje je proces: dizajniranja strukture, raspoređivanja dužnosti i koordiniranja osoba u njihovim naporima da ostvare ciljeve poduzeća.
 • Ovaj proces ima dvije specifične strane: strukturui koordinaciju. Odredivši ciljeve i strategiju u fazi planiranja, organizacija treba odrediti tko će što raditi i kako postići intra i interdepartmentalnu koordinaciju.
 • Organizacija - svjesna djelatnost čovjeka kojom se usklađuje materijalne i nematerijalne faktore proizvodnje u poduzeću, organizaciji.
definicija organizacije
Definicija organizacije
 • Organizacija je svjesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke s najmanjim mogućim naporom, najmanjim troškom na bilo kojem području rada i života
 • Pojam organizacija se upotrebljava za označavanje procesa discipline
slide4
Svaka organizacija treba biti dinamičan, otvoren i svrhovit sustav koji ima osnovni zadatak postizanje cilja, odnosno transformaciju inputa u outpute, a sve u svrhu zadovoljavanju korisnika.
 • Organizacija nastaje strukturiranjem prirodnog, tehnološkog i ekonomskog podsustava.
slide5
Temeljna načela organizacije su:
 • stvaranje hijerarhalnih razina i radnih gupa
 • mehanizmi za distribuciju zaduženja
 • aranžmani za koordinaciju aktivnosti i provođenje upravljanja i kontrole
 • uspostavljanje odijela
 • centralizacija i decentralizacija aktivnosti
slide6
Organizacija jest proces gdje treba upozoriti na organiziranje sljedećih aktivnosti: komunikacije s potencijalnim kupcima o ponudama, koliko kupaca godišnje prolazi kroz tvrtku, organizacija prijevoza, informacije o savjetovanju, servisu i cijenama, savjetovanje s strankama, isporuka robe i dostava, organizacija plaćanja, reklamacije.
visoka i ravna organizacijska struktura
Visoka i ravna organizacijska struktura

Svaka promjena strategije razvoja poduzeća zahtjeva i promjene u organizacijskoj strukturi.

Kažemo da su međuovisne.

slide9
Organizacijska struktura - predstavlja odnose između faktora proizvodnje i odnose unutar tih faktora. Predstavlja raspored organizacijskih potencijala. Organizacijska struktura je sredstvo za ostvarenje cilja.
 • Organiziranje je dinamički proces kojim treba permanentno usklađivati organizaciju sa strategijom
organizacijska struktura
Organizacijska struktura
 • Svrha organizacijske sheme je:
  • definiranje sustava odgovornosti u organizaciji
  • informiranje pojedinca o njegovom položaju unutar hijerarhije managementa
  • olakšavanje oblikovanja organizacije
  • omogućavanje pripreme programa za napredovanje managera
  • ukazivanje na komunikacijske puteve
  • ukazivanje na mogućnosti kontroliranja svakoga managera
slide11
Organizacijska struktura je temelj svakog poduzeća.
 • Organizacija predstavlja organizam sačinjen od trajne imovine i ljudi sa definiranim procesom i međusobnim odnosima među elementima procesa.
 • Organzacijsku strukturu čine:
  • radni sustav
  • socijalni sustav
  • tehnički sustav
vrste organizacijskih struktura
Vrste organizacijskih struktura
 • Vrste organizacijskih struktura najviše ovise o djelatnosti s kojom se poduzeće bavi, veličini poduzeća, ali i ovezama kao i dinamici aktivnosti među podsustavama.

Vrste organizacijskih struktura su :

  • funkcionalna organizacijska struktura
  • divizijska organizacijska struktura
  • matrična organizacijska struktura
na slici je prikazan temeljni oblik funkcionalne organizacijske strukture u poduze u
Na slici je prikazan temeljni oblik funkcionalne organizacijske strukture u poduzeću:
 • Ova organizacijska struktura pogodna je za manja i srednja poduzeća
slide14
Divizijska organizacijska struktura se oblikuje po predmetnom ili teritorijalnom načelu.To znači da se svi proizvodi vežu za odgovarajuče jedinice koje obuhvaćaju sve bitnije funkcije. Ova organizacijska struktura pogodna je za srednja ili veća poduzeća koja imaju više različitih proizvoda te kada su teritorijalne proizvodnje udaljene te kada je riječ o masovnoj proizvodnji.
slide16
Zbog stalnih i brzih promjena došlo je do formiranja matričke organizacijskestrukture. U sklopu matričke organizacijske strukture postoji oblik nazvan projektna organizacijska struktura koji se upotrijebljava za djelatnosti koje se orijentiraju na zadatke (graditeljstvo npr.). To znači da se za svaki novi zadatak (projekt) traži novi tip projektne organizacijske strukture.
slide17
Matrička organizacijska struktura se upotrijebljava u manjim poduzećima sa djelatnostima:
  • graditeljstvo ( montaža)
  • proizvodnja
  • trgovina
  • servis
  • projektiranje
  • usluge
slide20
Poduzeće koje se bavi proizvodnjom i radi sa malom količinom proizvoda obično je kooperant nekog poduzeća. To znači da svaki proizvod ima određenu količinu koju poduzeće mora proizvesti u određenom roku. Uprava ima ulogu komercijale, razvoja, financija. Prateće funkcije proizvodnji su logistika i priprema. Računovodstvo može biti unutar ili van poduzeća, ali mora imati neki oblik razvoja proizvoda bez razlike na veličinu poduzeća
slide22
Poduzetnik koji se bavi trgovinom mora biti upoznat sa vještinama marketinga i financija. Ako je to zadovoljeno, onda računovodstvo može biti unutar poduzeća te poduzetnik može obavljati ostale administrativne poslove. Ako to nije zadovoljeno poduzetnik mora biti usko vezan, u stručnom smislu za računovodstvo kao izvor financija i informacija.
slide24
Servis je specifično organizirana djelatnost koja je organizirana na projektni način.Svaki novi zadatak ima novi pristup. Vlasnik mora biti tehnički obrazovan ali i sa obrazovanjem iz marketinga i financija. Kvaliteta je veoma važna u ovakvome poduzeću, to može kontolirati vlasnik ili stručno angažirana osoba.
slide26
Projektno poduzeće je skup visokostručnih kadrova koji izrađuju razne projektne dokumentacije. U ovome tipu poduzeća svaki projekt je ne samo operativni nego i ujedno i istraživačko- razvojni projekt te izuskuje veliku stručnost od vlasnika.
slide28
Uslužne djelatnosti , predstavljaju veliki dio gospodarstva. Vlasnik mora imati sve kvalitete glede vršenja usluga u izvedbenom, komercijalnom i financijskom smislu. Razvijenost organizacijske strukture ovisi o vrstama i intenzitetu vršenja usluga.
strategija
Strategija

Strategije su sredstvo organizacije pomoću kojih se ostvaruju zacrtani ciljevi poduzeća:

 • ciljevi: "Što treba postići?"
 • strategije: "Kako to treba učiniti?"
kod strategije razlikujemo ove faze
Kod strategije razlikujemo ove faze:
 • formuliranje ili oblikovanje strategije
 • implementacija ili primjena strategije (osiguravanje materijalnih i nematerijalnih resursa, ljudskih resursa)
 • evaluacija (vrednovanje) i kontrola (potrebno je pratiti da li strategija ostvaruje ciljeve, rezultate)
vrste strategija
Vrste strategija
 • GLOBALNA/OPĆA STRATEGIJA - prva se mora formulirati u poduzeću. Odnosi se na poduzeće kao cjelinu i omogućuje ostvarivanje ciljeva poduzeća.
 • POSLOVNE STRATEGIJE - Predstavljaju dio globalne/opće strategije i te se strategije odnose na strateške poslovne jedinice kao dijelove poduzeća.
 • FUNKCIONALNE(OPERATIVNE) STRATEGIJE - strategije poslovnih funkcija poduzeća (nabava materijala, prodaja proizvoda, kadrovska
tipovi strategija poduze a
Tipovi strategija poduzeća
 • OFANZIVNA STRATEGIJA - cilj vodstvo u grani
 • DEFANZIVNA STRATEGIJA - cilj obraniti poduzeće od konkurencije (jak nalet)
 • STRATEGIJA IMITACIJE - poduzeće drži korak iza razvijenih
 • PODREĐENA ILI OVISNA STRATEGIJA - jedno poduzeće ovisno o drugom
 • TRADICIONALISTIČKA STRATEGIJA - poduzeće ne mijenja obilježja proizvoda
 • OPORTUNISTIČKA STRATEGIJA - poduzeće traži slobodan prostor da bi se "ubacilo"
slide34
Strategija mora biti realna i uspješna.
 • Realna strategija- temelji se na prilikama u okruženju i na prednostima koje kompanija ima u usporedbi s konkurencijom
 • Uspješna strategija- ako poduzeće koncentrira svoje ljudske i materijalne sposobnosti tamo gdje je vjerojatnost uspjeha najveća (da se ograničene sposobnosti ne troše na nevažne stvari)
 • Optimalna strategija- mora se zasnivati na mogućnostima i potencijalu poduzeća i na realnim i usklađenim ciljevima
suvremeni organizacijski koncepti
Suvremeni organizacijski koncepti
 • Razvoj tehnike i tehnologijeiziskuje proučavanje kao i aplikacije, novih suvremenih koncepata, odnosno pristupa organizaciji. Neka od suvremenih dostignuća su:
  • paralelni inženjering
  • vitka tvornica
  • fraktalna tvornica
  • inženjering poslovnog procesa
  • virtualna organizacija
slide36
Paralelni inženjering se unaprijeđuje uvođenjem računala, uvođenjem novih tehnologija,te kooperacijom. Paralelni inženjeting ima sljedeća obilježja:
  • timski rad uz integraciju različitih kvalifikacija , s manjim brojem hijerarhalnih razina, uz vođenje putem suradnje
  • visoki stupanj samostalnosti i suradnje voditelja i izvršitelja
  • permanentno obrazovanje osoblja
slide37
Vitka tvornica se odnosi na kompletnu tvrtku, ali i na organizaciju proizvodnje ili usluga u pojedinom odjelu. Gdje je najvažnije:
  • smanjiti vezivanje kapitala
  • smanjiti troškove
  • povećati prilagodljivost organizacije
  • povećati profit
prema istom izvoru najva niji instrumenti vitke linije su sljede i
Prema istom izvoru, najvažniji instrumenti vitke linije su sljedeći:
 • razvoj i konstrukcija prema zahtjevima obrade, montaže i kontrole
 • isporučitelji u potpunosti odgovaraju za vrijeme i kvalitetu isporučenih proizvoda
 • poštivanje rokova kod svih sudionika
 • neprekinuti tok materijala s minimalnim skladištenjem i zalihama
 • pravovremena odluka „da li sam uraditi ili kupiti“
 • pravovremeno informiranje s tržišta
 • pavilna predodžba o kapacitetima vlastite proizvodnje
slide39
Fraktalne tvornice su samostalne tvorevine s visokim stupnjem organiziranosti, samooptimiranosti i dinamike, odnosno fractal je samostalno agitirana organizacijska jedinica koja ima ciljeve i izvršenje.
 • Kod fraktalne tvornice se radi o usmjerenosti prema zajedničkom mišljenju glede proizvodnje ili pružanju usluga i to od managera do radnika. Cilj je da se ciljevi i metode objedinjuju u pojedinim dijelovima (fraktalima). Temelj koncepta je u poistovjećivanju ciljeva fraktala sa ciljevima poduzeća.
slide40
Rad i organiziranje fraktalne tvornice se temelji na sljedećim načelima:
  • samostalnost
  • samoorganiziranost
  • orijentiranost cjelokupne tvornice prema cilju
  • dinamičnost
  • transparentnost tokova
  • motivacija
  • suradnja umjesto konfrontacije
  • svijest o kvaliteti
  • nepostojanje rivalstva unutar poduzeća
slide41
Zahtjevi tržišta vremenski su donijele nove i kompleksne metode u upravljanju i organizaciji poduzeća. Stoga je razvijen Business Proces Reengineering (BPR) kao postupak za temeljito preoblikovanje pojedinih proizvodnih ili uslužnih procesa pa i cijelog poduzeća.
 • Inžinjering poslovnog procesa je postupak za temeljito preobljikovanje pojedinih proizvodnih ili uslužnih procesa pa i cijelog poduzeća. Glavno pitanje kod provođenja ove mjere jest što treba tvrtka da učini a zatim kako. Cilj joj je poboljšanje. Bitni postupci su:
  • povećanje specijalizacije
  • odgovornost se prebacuje na pojedinca tako da se smanjuje potreba za nadzorom
  • manager postaje trener umjesto zapvjednika
slide43
Pri reinženjeringu koristimo šest koraka:
  • uvođenje potrebe za reinženjeringom
  • mobiliziranje resursa- izgraditi tim, odrediti potrebe kupca, odrediti prikladne mjere uspjeha
  • komuniciranje- razvoj vizije i ciljeva
  • djelovanje- izvršavanje zadataka
  • mjerenje i evaluacija performansi
  • održavanje postignutih performansi
slide44
Principi koji bi trebali vladati u novonastaloj horizontalnoj organizaciji uspostavljenoj zbog reinženjeringa:
 • fokusirati se prema kupcu
 • uskladiti organizacijske uloge i resurse oko procesa koji proizvodi i isporučuje vrijednost kupcu
 • integrirati kupce i dobavljače oko procesa i njegovih ciljeva te uloge svih u njega uključenih
 • učiniti preostale funkcije odjela , koji nisu transformirani uslijed BPR-a partnerima u postizanju performansi procesa
 • učiniti timove organizacijskim građevnim blokovima
 • transformirati ulog menadžmenta od „komande i kontrole“ do dovođenja procesa
 • prilagoditi sustavu managementa sustave nagrađivanja, promovirati edukaciju zaposlenih
slide45
Virtuelna organizacija podrazumijeva vremensku kombinaciju proizvodnih čimbenika. U taj proces je upućen i kupac kao suproizvođač. Proizvodni proces počinje misaono i koncepcijski već od naručitelja koji surađuje u procesu proizvodnje. Tako partneri kooperiraju i smanjuju troškove, vrijeme i greške.
zajedni ke zna ajke ovih koncepata su
Zajedničke značajke ovih koncepata su:
 • orijentacija prema kupcu
 • management orijentiran prema kvaliteti
 • procesni lanac kao primaran element oblikovanja organizacije
 • jačanje vlastite odgovornosti managementa
 • timski rad
 • vođenje putem suradnje
 • primjena informatičke tehnologije
 • kooperacija izvan poduzeća
slide47
Kod primjene modernih organizacijskih pristupa u poduzeću treba imati na umu veličinu poduzeća, vrstu djelatnosti, proizvoda i usluga te prostoru razmještenost. Treba primjeniti odgovarajuću organizacijsku strukturu uz kombinaciju učinkovitih elemenata modernih koncepata.
slide48
Management mora stalno vršiti unapređenja, posebno marketing, gdje su temeljna načela stalnih promjena sljedeća:
  • održavanje utvrđenih pozitivnih vrijednosti
  • unapređenje tih pozitivnih vrijednosti
  • inovacije i njihovo postupno vođenje
  • postupno napuštanje nedjelotvornih modela
the end
THE END
 • Seminar napravili:

Igor Ježabek

Robert Bašić

Ivan Švasta

Dalibor Grčić

Lucija Grgić

Marko Perković