Fizi na organizacija podatkov
Download
1 / 25

Fizična organizacija podatkov - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Fizična organizacija podatkov. Razpored zapisov v datoteki (zapis  vrstica tabele) zapisi spremenljivega formata število in tip zapisov ni vnaprej znan redko pri PB, saj konceptualna in notranja shema narekujeta format zapisa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fizična organizacija podatkov' - nira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Fizi na organizacija podatkov
Fizična organizacija podatkov

Razpored zapisov v datoteki (zapis  vrstica tabele)

 • zapisi spremenljivega formata

  • število in tip zapisov ni vnaprej znan

  • redko pri PB, saj konceptualna in notranja shema narekujeta format zapisa

  • nanaša (pojavlja) se pri pol-strukturiranih podatkih kot je XML (znotraj zapisov je zajet tudi format zapisa, t.i. ‘self describing’ data)

 • zapisi fiksnega formata (naš fokus!)

  • format zapisa je znan vnaprej (zapisan je v notranji shemi)

  • ločimo:

   • zapise, ki imajo polja fiksne dolžine ali

   • zapise, ki imajo polja spremenljive dolžine


Izhodi e logi na datoteka mo ica zapisov istega tipa
Izhodišče:logična datoteka = možica zapisov istega tipa

 • zapis – skupina podatkovnih elementov, s katerimi opišemo posamezno dejstvo

 • podatkovni element - najmanjši del podatkov, ki ga ne moremo razstaviti na dva ali več delov, ne da bi pri tem izgubili pomen (ime, datum rojstva, ..)

 • istovrstna dejstva predstavljamo z enako oblikovanimi zapisi, ki pripadajo določenemu tipu zapisa

 • tip zapisa – formalizem, ki ga moramo poznati pri branju in oblikovanju zapisov; s tipom zapisa predstavimo:

  • strukturo zapisa(kateri podatkovni el. sestavljajo zapis)

  • vrsto in obliko podatkovnih elementov, ki sestavljajo zapise (kakšni so podatkovni elementi, ki sestavljajo zapis)Predstavitev podatkovnih elementov
Predstavitev podatkovnih elementov

 • integer (2 bytes); primer 35=

 • boolean – primer:

  FALSE

  TRUE

 • real, float - n bitov za osnovo; m za eksponent

 • datum – primer:

  • Integer (število dni od 1. 1. 1900)

  • 8 znakov (DDMMLLLL)

 • čas – primer:

  • Integer (število sekund od polnoči)

  • 6 znakov (uummss)

 • datum & čas – realna števila

 • znaki – ASCII, Scan Code, Unicode, … - primer (8-bitni ASCII):

  • A

  • a

  • LF


 • Delitev zapisov glede na strukturo
  Delitev zapisov glede na strukturo:

  • zapisi nespremenljivedolžine – primer: rojstni podatki

  • zapisi spremenljive dolžine- dopustno je ponavljanje posameznih podatkovnih elementov /denimo ponavljanje opravljanja izpitov :)/ v enem zapisu lahko predstavimo več dejstev hkrati – primer: podatki o opravljanju izpitov


  Tip zapisa z nespremenljivo dol ino
  Tip zapisa z nespremenljivo dolžino

  • <ime_tipa_zapisa>

  • služi za identifikacijo tipa;

  • z njim poimenujemo tudi logično datoteko, ki jo zapisi tega tipa sestavljajo

  tip <ime_tipa_zapisa> = (<ime pod el 1>:<tip_1>,

  <ime_pod_el_2>: tip_2>,

  .....

  <ime_pod_el_n>:<tip_n>)

  • <tip_pod_el>

  • podaja način kodiranja in velikost pomnilnega prostora, ki ga pod. el. zaseda (znakovni(n), celoštevilčni, realni, ...)

  Primer:

  tip rojstva =

  ( ime: znakovni(10),

  datum : datumski,

  kraj: znakovni(20))

  • <ime_podatkovnega_elementa>

  • služi za sklicevanje na podat. elemente v zapisih in za predstavitev strukture zapisov


  Tip zapisa s spremenljivo dol ino
  Tip zapisa s spremenljivo dolžino

  • spremenljivost dolžine povzročajo ponavljajoči se podatkovni elementi znotraj enega zapisa

  • ponovljivost predstavimo z uporabo zavitih oklepajev

   tip <ime_tipa_zapisa> =

   (<ime_pod_el_1> : <tip_1>,

   {<ime_pod_el_2> : <tip_2>,

   {<ime_pod_el_3> : <tip_3>}},

   <ime_pod_el_4> : <tip_4>)

  Primer:

  tip izpit =

  ( ime_dijaka : znakovni(10),

  { predmet : znakovni(3),

  ocena : celoštevilski})


  Zapisa p odatkovn i element i na osnovi katerih je mo na enoli na identifikacija posameznih zapisov
  zapisa =podatkovni element(i), na osnovi katerih je možna enolična identifikacija posameznih zapisov

  • dejstva morajo biti predstavljena z zapisi tako, da lahko njihove predstavitve ločimomed seboj

   ključ=

   <ime_pod_el_1>,..<ime_pod_el_m>):<vrsta_ključa>

   vrste ključev:

   • razločevalni(v datoteki ne smeta obstajati dva zapisa z enako vrednostjo ključa) – EMŠO, davčna številka

   • nerazločevalni -priimek

  • pri nekaterih vrstah fizičnih datotek ključ zapisa predstavlja osnovo za urejanje zapisov


  Logi na datoteka fizi na datoteka
  Logična datoteka  Fizična datoteka

  • logična datoteka

   • obstaja le kot koncept

   • nima neposredne fizične predstavitve

   • zapisi logičnih datotek sshranjujejo s pomočjo blokov fizičnih datotek

  • povezava med logičnimi in fizičnimi datotekami je preslikava: LD -> FD;

   • možnosti za preslikavo:

    • 1:1

    • M:1 (MSAccess)

    • 1:M (Paradox)

    • M:N


  Preslikava logi ni zapis fizi ni zapis
  Preslikava logični zapis  fizični zapis

  logični zapisi – zapisi logičnih datotek

  – shranjujejo se v blokih fizičnih

  datoteke s pomočjo fizičnih zapisov

  struktura fizičnega zapisa:

  • je lahko enaka strukturi logičnega zapisa

  • je razširjena z meta podatki (kazalci, števci ponovljivosti podatkovnih elementov)

  • obsega le del podatkovnih elementov logičnega zapisa (logični zapis je predstavljen z dvema ali več fizičnimi zapisi)


  logični zapis nespremenljive dolžine fizični zapisnespremenljive dolžine

  logični zapis spremenljive dolžine

  2.1. fizični zapis spremenljive dolžine: pred ponavljajočimi podatkovnimi elementi oziroma skupinami ponovljivih podatkovnih elementov dodamo števce ponovljivosti

  tip <ime_tipa_zapisa> =

  (<ime_pe1> : <tip_1>,

  <števec_1>

  {<ime_pe2> : <tip_2>,

  <števec_2>

  {<ime_pe3> : <tip_3>}},

  <ime_pe4> : <tip_4>)

  tip <ime_tipa_zapisa> =

  (<ime_pe1> : <tip_1>,

  {<ime_pe2> : <tip_2>,

  {<ime_pe3> : <tip_3>}},

  <ime_pe4> : <tip_4>)


  2.2. fizični zapis nespremenljive dolžine:

  2.2.1.  ponavljajo se celotni zapisi

  2.2.2.  uporabimo povezovanje zapisov s kazalci

  tip <FZ1> =

  (<ime_pe1> : <tip_1>,

  K1 : kazalec,

  <ime_pe3> : <tip_3>)

  tip <ime_tipa_zapisa> =

  (<ime_pe1> : <tip_1>,

  {<ime_pe2> : <tip_2>},

  <ime_pe3> : <tip_3>)

  tip <FZ2> =

  (<ime_pe2> : <tip_2>,

  K2 : kazalec)

  primer ponavljanja celotnih zapisov


  primer uporabe kazalcev

  Del logičnega zapisa, ki je fiksne dolžine + kazalec na del zapisa spremenljive dolžine

  Del logičnega zapisa, ki je spremenljive dolžine + kazalec na ostanek zapisa


  Zapisi s podatkovnimi elementi fiksne dol ine fizi ni zapis nespremenljive dol ine
  Zapisi s podatkovnimi elementi fiksne dolžine => fizični zapis nespremenljive dolžine

  • dolžine in offseti (odmiki) podatkovnih elementov so konstantni, to lahko vnaprej izračunamo iz sheme

  • primer:

   CREATE TABLE Oseba (Sifra INT,

   Ime CHAR(10),

   Priimek CHAR (10));

   // predpostavimo, da je int 4 bytno celo število

  Ime

  Priimek

  Sifra

  Zapis tabele Oseba


  Shranjevanje zapisov nespremenljive dol ine v fizi ne bloke
  Shranjevanje zapisov nespremenljive dolžine v fizične bloke

  • posamezen fizičniblok razdelimo na enako velika polja

  • dolžina polj je prilagojena dolžini zapisov

  • fizičnega bloka (največkrat) ni mogoče razdeliti na polja brez ostanka v bloku ostane tudi nekaj neizkoriščenega prostora

  • to jefiksna delitev(relativne lege polj v vseh blokih so enake)


  Zapisi s podatkovnimi elementi spremenljivke dol ine fizi ni zapis spremenljive dol ine
  Zapisi s podatkovnimi elementi spremenljivke dolžine => blokefizični zapis spremenljive dolžine

  • Dolžin in odmikov podatkovnih elementov ne moremo izračunati iz sheme ( so ‘nepredvidljivi’)

  • Več možni pristopov

  • Pomembno: vsa polja (podatkovne elemente) spremenljive dolžine postavi na konec zapisa!

  • primer:

   CREATE TABLE Oseba (Sifra INT,

   Ime VARCHAR(10),

   Priimek VARCHAR (10));

  • Pristop 1: uporabi ločila med pod. elementi

  • Pristop 2: uporabi tabelo odmikov


  Fizi ni zapisi spremenljive dol ine nad
  Fizični zapisi spremenljive dolžine (nad.) bloke

  • Spreminjanje podatkov, če se s tem spreminja tudi dolžina podatkovnega elementa, je zahtevno

  • Razvrstitev (postavitev) zapisov v komercialnih DB

   • DB2, SQL Server, Informix, Sybase inačice uporabljajo tabele odmikov (DBMS v fiksni del zapisa shrani offset in dolžino polj spremenljive dolžine, odmik kaže na začetek polja v delu zapisa, ki je spremenljive dolžine)

   • Oracle: zapisi so strukturirani tako, kot da bi bila vsa polja potencialno spremenljive dolžine (zapis je zaporedje: (dolžina,podatki) parov, pri čemer posebna vrednost dolžine opredeljuje NULL vrednost)

  • Podatkovni elementi tipa LOB (large objects) – slike, glasba, …

   CREATE TABLE Oseba (Sifra INT, Ime CHAR(10),

   Priimek CHAR (10), Slika BLOB(32000));

  • DBMS samodejno shrani LOB podatek na neko ‘drugo’ mesto, ta postopek je uporabniku neviden; konceptualno gledano, DBMS razdeli tabelo na dva dela: Oseba (Sifra, Ime, Priimek, ID_slika) in Slika(ID_slika, slika)


  Shranjevanje zapisov spremenljive dol ine v fizi ne bloke dinami na delitev

  polje1 bloke

  polje2

  polje3

  polje4

  polje5

  p61

  p62

  polje7

  Shranjevanje zapisov spremenljive dolžine v fizične bloke – dinamična delitev

  • če želimo izkoristiti blok v celoti

  • če shranjujemo zapise spremenljive dolžine

  • če shranjujemo zapise, ki so daljši od fizičnih blokov

   nekatera polja se delijo preko dveh ali več logično sosednjih blokov.

  polje8

  polje1

  polje2

  p31

  p32

  polje4

  fizični blok 1

  fizični blok 2

  • to jedinamična delitev

  • izvede se ob vpisu posameznega zapisa v fizično datoteko


  Ozna evanje prostih zapisov znotraj bloka
  Označevanje prostih zapisov znotraj bloka bloke

  • status polja: zasedeno (vsebuje zapis) / prosto

   a) uporabimo posebno oznako

   • oznako zapiši na začetek prostega polja

   • pozor: z uporabo oznake je omejena dopustna vrednost zapisa - veljaven zapis se ne sme pričeti z vrednostjo, ki pripada omenjeni oznaki!

  • b) uporabimo bitno sliko

   • vsakemu polju priredi bit:(1 - polje zasedeno; 0 – prosto)

   • bitna slika sodi med meta podatke, ki so zapisani na začetku (koncu) bloka  metapodatki zmanjšajo efektivno kapaciteto fizičnega bloka


  Nsm oz n ary storage model
  NSM oz. N-ary Storage Model bloke

  • Uporablja ga večina komercialnih SUPB-jev

  • Zapisi se shranjujejo od začetka bloka naprej

  • Na koncu vsakega bloka je t.i. ‘slot directory’, namen:

   • Lociranje (iskanje) zapisov in upravljanje z nezasedenim prostorom bloka

   • Določitev začetka/konca podatkovnih elementov spremenljive dolžine

  • Opcije pri spreminjanju podatkov

  • Reorganizacija po izvedbi vsakega brisanja / spreminjanja podatkov  izognemo se ‘luknjam’ med podatki  v povprečju moramo prepisati ½ bloka

  • Za zapise fiksne dolžine: reorganizacija po brisanju ( v slot direktoriju imej kazalec na prvo prosto polje)

  • Sploh ne izvajaj reorganizacije: v slot direktoriju hrani bitno sliko, ki kaže zasedenost/nezasedenost posameznih zapisov


  Zvrsti datotek 1 goste redke
  Zvrsti datotek (1) blokegoste / redke

  Glede na pojavljanje prostih polj v fizični datoteki ločimo:

  • goste datoteke - prosta polja se pojavljajo le v zadnjem delu logično zadnjega fizičnega bloka, sicer pa vsa polja vsebujejo zapise,

  • redke datoteke- prosta polja se lahko pojavljajo v kateremukoli fizičnem bloku

   Pri istem številu zapisov obsega gosta datoteka v splošnem manj fizičnih blokov kot redka datoteka.


  Zvrsti datotek 2 vezani nevezani zapisi
  Zvrsti datotek (2) blokevezani / nevezani zapisi

  Glede na to, ali smemo zapis, ki je bil ob dodajanju v datoteko shranjen v določeno polje, premakniti kdaj kasneje v kako drugo polje, s čimer mu spremenimo naslov ločimo:

  • vezane zapise- zapisi so vezani na polje, v katerega so shranjeni, ker so naslovi polj v katerih se nahajajo shranjeni kot kazalci v drugih zapisih. Če bi vezani zapisi zamenjali svoj naslov, bi bili s pomočjo prvotnega naslova izgubljeni (denimo, če je ključ zapisa podatek tipa autoincrement in velja, da je fizični naslov enak logičnemu naslovu)

  • nevezane zapise- pri nevezanih zapisi ni omejitve glede zamenjave polj. Po potrebi se lahko premaknejo v katerokoli polje, le da ostanejo v zanje namenjenih blokih.


  Operacije nad zapisi
  Operacije nad zapisi bloke

  ažuriranje = spreminjanje vsebine logičnih datotek

  • obsega dodajanje novih zapisov ter spreminjanje in brisanje obstoječih zapisov.

  • Logična datoteka ima svojo fizično predstavitev v obliki ene ali več fizičnih datotek posamezna operacija ažuriranja logične datoteke se dejansko izvede kot eno ali več ažuriranj fizičnih datotek.

   Štiri osnovne operacije nad zapisi fizičnih datotek:

  • iskanje

  • dodajanje

  • spreminjanje

  • brisanje


  1 iskanje
  1. iskanje bloke

  • osnovna operacija

  • sestavni del vseh operacij ažuriranj

  • iskanje = iskanje naslova polja, v katerem se (naj bi se) nahajal iskani zapis oz. iskanje naslova polja, v katerega želimo shraniti zapis, ki se dodaja datoteki.

  • k iskanju prištevamo tudi branje fizičnega bloka, v katerem se polje s poiskanim naslovom nahaja, v datotečni vmesnik

  • osnova za iskanje zapisa je lahko:

   • vrednost enega ali več podatkovnih elementov, pogosto ključa, ki jih iskani zapis ali zapis, ki ga dodajamo datoteki vsebuje

   • naslov polja ali fizičnega bloka ali skupine fizičnih blokov, ki vsebuje ali naj bi vseboval zapis

   • kombinacija vrednosti podatkovnih elementov in naslovov


  2 dodajanje
  2. dodajanje bloke

  • poišči ustrezno prosto polje, v katerega (po kriteriju urejenosti datoteke) sodi novi zapis

  • vpiši zapis v poiskano polje v fizičnem bloku, ki se je v okviru iskanja prenesel v datotečni vmesnik

  • prepiši fizični blok iz datotečnega vmesnika na prejšnjo lokacijo na disku

  3. brisanje

  • poišči polje z zapisom

  • v fizičnem bloku označi, da je polje prazno

  • prepiši fizični blok iz datotečnega vmesnika nazaj na disk

  4. spreminjanje

  • podobno brisanju - polje z zapisom se ne označi kot prosto, pač se vanj vpiše nova vsebina

  • (pogoj: da ne spremenimo vrednosti ključa zapisa; če nameravamo spremeniti vrednost ključa, izvedemo najprej brisanje prvotnega zapisa in nato dodajanje novega/spremenjenega zapisa)


  ad