slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizacija: PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizacija:

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Organizacija: - PowerPoint PPT Presentation

britanney-kidd
118 Views
Download Presentation

Organizacija:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Parlament učenika Tehničke škole u Boru je želeo da upozna učenike osnovnih škola sa našim zanimanjima Prijavilismo se nakonkurskoji je objavilaZaječarska inicijativa u okviruprograma “Mladi u pokretu”. Nakonštosunamodobriliprojekatnašaakcijapočinje!

 2. Organizacija: ... Okupljanje učenika i profesora

 3. Osmišljavanje biltena • Naziv • Naslovna strana • Teme • Materijal (intervjui, tekstovi....) • Slike

 4. U akcijiosmišljavanjanaziva za biltenučestvovalisusviučenicinašeškole Konačno naziv biltena je.... Raspisan je konkurs za naziv biltena Tehnikum

 5. U našojškolismoobjavililikovnikonkurs za naslovnustranubiltena. IzabralismoradučenikaBoškaŠabazovića

 6. Teme su se ticale zanimanja za koja mi školujemo učenike, želeći na taj način da učenicima osnovnih škola i kroz stručni deo ali i onaj zabavni opišemo šta će učiti tokom školovanja. Da bi biltensadržaosve u vezioveakcijenašinovinarisumoralida.... Akcija je nazvana: "Korak napred ka željenom zanimanju"

 7. Da Pišu članke o... zanimanjima zanimljivostima obrazovnim profilima

 8. Intervjuisali su... Direktore Zaposlene Studente

 9. Teme u časopisu su se odnosile na obrazovne profile u našoj školi a to su: Tehničar za zaštitu životne sredine Tehničar za recilažu Prehrambeni tehničar Hemijski laborant Frizeri

 10. Prikupili smo materijal i počeli uređivanje stranica....

 11. Pisalismo o tome štaćebudućiučeniciučiti Kakvasu to zanimanja, takođei o aktuelnimtemama a kako bi sve to bilozanimljivopisalismo o anegdotama, nekimeksperimentimakojeučenicimoguisamostalnodaizveduimnogimdrugimtemama...

 12. Pripreme za tribinu

 13. Predstavljanje časopisa na tribini

 14. Intervju o projektu...

 15. Tribini se odazvao veliki broj učenika i građana...

 16. Javnaakcijapodele biltena u centrugrada

 17. Ostvarili smo cilj: daučenici osnovnih škola i gradjani upoznaju naša zanimanja i da lakše donesu odluku o upisu srednje škole Zahvaljujemo se Zaječarskojinicijativištonam je odobrilaprojekatkaoisvimučenicimaionima koji su učestvovali u realizacijiovogprojekta! 