landstinget kronoberg barn och ungdomsh lsan 6 18 r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år PowerPoint Presentation
Download Presentation
Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år. Kronobergs Län 186 160 invånarna, varav ca 27000 i ålder 6-18 år. Kronobergs län . Driftorganisation – centrum . Landstinget Kronoberg. Verksamhetens syfte och mål. Förebygga psykisk ohälsa i samverkan med andra aktörer.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Landstinget Kronoberg Barn- och Ungdomshälsan 6-18 år' - vachel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
verksamhetens syfte och m l
Verksamhetens syfte och mål

Förebygga psykisk ohälsa i samverkan med andra aktörer.

Behandla lindrig psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.

uppdrag
Uppdrag

Samverka med andra verksamheter som riktar sig till barn och unga.

Handleda personal inom landstinget runt prevention och tidiga insatser gällande barns och ungas psykiska ohälsa.

Förmedla ny kunskap och medverka vid utbildningar.

barnet ungdomens fokus i fokus
Barnet/ungdomens fokus i fokus
 • Tillgänglighet
 • Helhetsfokus
 • Flexibilitet
 • Kommunikation
 • Salutogenes
remittera eller brygga vidare
Remittera eller brygga vidare
 • Ett annat sätt att remittera?
 • Familjen ska inte behöva navigera på egen hand i det organisatoriska landskapet!
 • Vi ska hjälpa dem att hitta rätt
slide11

Barn- och Ungdomshälsan

Åldersfördelning pojkar/flickorInkomna ärenden januari-december 2013

mobil app f r ungdomar
Mobil APP för ungdomar

Syfte med förstudie

 • Kan en mobilapp stödja verksamhetsutveckling? Beslutsunderlag till Barn- och ungdomshälsan och Landstinget Kronoberg.

Mål med hela projektet

 • Utveckla behandlingen och öka effektiviteten inom Barn- och ungdomshälsan
 • Utvecklingen av appen ska involvera ungdomarna/ patientgruppen
 • Bygga en närmare relation med ungdomarna/patientgruppen
behandlingsprocessen
Behandlingsprocessen

Mellanmötenatestasidén

Förstamötet

Andramötet

 • En mobilappskakunna:
 • Påminnaattutföra ”idén”
 • Beskriva ”idén”
 • Underlättarapportering
 • Kännasstärkande
 • Utvecklabehandlingen

Idépåvadsomkanfungera

Vad funkade? Vad förstärkte?

arbetss tt
Arbetssätt
 • Barn- och ungdomshälsan arbetar med att hjälpa och stötta barn och ungdomar med lättare psykisk ohälsa
 • Det finns en följsamhetsproblematik och att hemuppgifter inte alltid utförs
 • Barn och Ungdomar använder mobilen 24/7
 • Resultatet av förstudien visar att det finns behov av en mobilapp som stöttar processen.
 • Barn- och ungdomshälsan tror också att hemuppgifterna kan utvecklas med hjälp av en mobilapp och ge ännu bättre behandlingar.
ungas mobilvanor
Ungas mobilvanor
 • De flesta går hellre utan ytterjacka än utan mobiltelefon.
 • Hur ofta tittar ungdomarna på mobilen?
n gra framg ngsfaktorer
Några framgångsfaktorer
 • Var nyfiken och våga pröva
 • Identifiera utvecklingsbehov och avgränsa
 • Ta in ny kunskap och annan kompetens
 • Småskaligt och hanterbart
 • Användardriven process – involvera användarna (behandlare och ungdomar)
 • Utvecklingsarbete behöver utrymme i verksamheten – det kräver engagemang och tid både hos ledning och personal
samarbete med elevh lsan
Samarbete med elevhälsan
 • ”Genom vårt samarbete har vi fått tydligare bilder, bekräftelser på att ex. relationsproblematik, samspelsproblematik är områden som elever söker hjälp inom. Vi kan på så sätt jobba mer i ett generellt förebyggande perspektiv inom detta område. ”.Barn- och ungdomshälsan delar med sig och förmedlar kunskap, erfarenhet och medverkar vid olika former av utbildningar, erfarenheten från detta första år är att ”ingenting är omöjligt”.

Citat från Anders Olsson, verksamhetschef elevhälsan, Alvesta kommun

citat fr n s ren kirkegaard
Citat från Sören Kirkegaard
 • Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra.
 • För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förståvad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer.
kontaktuppgifter till barn och ungdomsh lsan
Kontaktuppgifter till Barn- och Ungdomshälsan
 • Annie-Lie Jarhult, avdelningschefTelefon: 0709-84 44 31annie-lie.jarhult@ltkronoberg.se
 • Barn- och ungdomshälsan

0470-582030

 • Webbsida: http://www.ltkronoberg.se/Centrum/BKC/Barn--och-ungdomskliniken/Barn--och-ungdomshalsan-6-18-ar/
 • Officiell e-postadress:barn-och-ungdomshalsan-6-18ar@ltkronoberg.se