Större mångfald - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Större mångfald PowerPoint Presentation
Download Presentation
Större mångfald

play fullscreen
1 / 64
Större mångfald
139 Views
Download Presentation
emanuel
Download Presentation

Större mångfald

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ny på högskolan Större mångfald - Om Studieteknik och Stresshantering Karolina KälloffStudenthälsanOla TostrupStudievägledningen Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 2. Hur känns det att vara ny? Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 3. Hur känns det att vara ny? Större mångfald KulturSpråkNormer KulturSpråkNormer Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 4. Greppar du de akademiska begreppen? Större mångfald • Substituera • Kontext • Diskrepans • Ad-hoc • Diametral • Kompromettera • Reciprok = Ta istället för = Sammanhang = Skillnad = Tillfällig, improviserad = Tvärtom = Säga ngt taskigt om ngn = Ömsesidig Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 5. Hur känns det att vara ny? Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 6. Hur känns det att vara ny? Större mångfald - Vänjer man sig då? - Du är här för att lära – inte för att du redan kan! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 7. Stresshantering Större mångfald Om stress och stresshantering Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 8. Stresshantering Större mångfald Vad gör dig stressad? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 9. Stressreaktioner Större mångfald Flykt Kamp Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 10. Hotande tankar Större mångfald Orm? eller Pinne? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 11. Vad är stress? Större mångfald Obalans mellan de krav och påfrestningar en människa utsätts för och hennes resurser att uppfylla eller handskas med dessa Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 12. Balans mellan krav och resurser Större mångfald KRAV KRAV RESURS RESURS RESURS KRAV Sätt rimliga krav på dig själv i förhållande till dina resurser -försök att hålla balansen! Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 13. Sambandet krav-prestation Större mångfald Prestation För höga Krav ! För låga krav ! Optimal kravnivå Krav Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 14. Stresshantering Större mångfald Kartläggning av livssituationen • Vad är det som orsakar min stress och • obalans? Studier? Arbete? Privatliv? • Hur ser mina personliga egenskaper ut? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 15. Stresshantering Större mångfald • Lika viktigt är……. • Hitta de positiva krafterna i tillvaron • Vad ger mig energi? Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 16. Stresshantering Större mångfald Vad kan jag själv förändra? Omprioriteringar? Sänka mina krav? Avstå från något? Göra fler saker som ger energi Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 17. Stresshantering Större mångfald Du kan höja dina resurser bl.a. genom att: • Hitta din inlärningsstil • Lära dig studieteknik • Ha koll på kost och motion • Umgås med vänner, familj … • Hitta dina återhämtningsytor • Lära dig att hantera negativa och stressande tankar Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 18. Tankens kraft Större mångfald Sambandet mellan tanke, känsla och beteende Jag vet inte hur tentan kommer att gå – jag ska göra så gott jag kan – kanske går det bra Tankar Jag kommer aldrig att klara tentan Jag känner att jag inte duger till – att jag inte håller måttet Orkar inte studera Beteende Känslor Jag känner mig nöjd med att ha gjort så gott jag kan – ingen kan kräva något mer Jag studerar och förbereder mig så mycket jag kan och tycker är rimligt Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 19. Tankefällor Större mångfald Katastroftanke Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan Katastroftanke ..och lyckas inte få någon utbildning Ingen utbildning - inget jobb Jag får leva på social-bidrag Jag kommer att dö fattig Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 20. Tankefällor Större mångfald Katastroftanke Tänk om jag inte klarar tentan Tänk om jag inte klarar tentan Då klarar jag säkert inte om-tentan Det kommer en om-tenta Katastroftanke Positiv/neutral tanke ...och jag kanske lyckas med den ..och lyckas inte få någon utbildning Lyckas jag med den lyckas jag säkert med fler Ingen utbildning - inget jobb Klarar jag mina tentor klarar jag utbildningen Jag får leva på social-bidrag Utbildning är åtminstone ett första steg till ett jobb Jag kommer att dö fattig Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 21. Tankefällor Större mångfald ”Jämförelsenoja” +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- …sluta att jämföra dig med summan av alla andras förträfflighet Alla människor har plus och minus… +/- +/- Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 22. Tankefällor Större mångfald Perfektionism Om du bestämt dig för att om du inte kan göra det perfekt är det ingen idé att göra det alls är risken stor att ingenting heller blir gjort! Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 23. Tankefällor Större mångfald • Hantering av tankefällor • Sätt etikett på tankefällan • Ifrågasätt bevisen • Utveckla alternativa tankar • Testa alternativa beteenden Studenthälsan | Studentcentrum | Malmö högskola

 24. Unika individer – unik situation – unika lösningar Större mångfald Hur KAN du göra? I vilken SITUATION befinner du dig i? Hur ÄR du? Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 25. Unika individer – vi lär bäst på olika sätt Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 26. Unika individer - individuell tolkningsmanual Studievägledningen vid Malmö högskola Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 27. Unika individer – vi lär bäst på olika sätt Större mångfald • Olika lärstilar att ta hänsyn till • Miljömässiga faktorer • Emotionella faktorer • Sociala faktorer • Fysiologiska faktorer • Övriga faktorer Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 28. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Visuell inlärningsstil • Ta in information • Stryka under • Använda färger • Symboler, kartor, diagram • Bilder, video • Lärare som använder gester och ett varierat språk Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 29. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Visuell inlärningsstil • Hur effektivisera inlärningen? • Lägg till egna bilder • Byt ord mot symboler • Inför en tenta – beskriv dina bilder i ord • Mindmaps • Färger • Skriv sammanfattningar, ord, berättelser Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 30. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Auditiv inlärningsstil • Ta in information • Gå på föreläsningar • Diskutera med andra • Förklara/beskriv för andra • Använd bandspelare • Memorera exempel/historier Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 31. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Auditiv inlärningsstil • Hur effektivisera inlärningen? • Läs in dina anteckningar- och lyssna! • Läs dina anteckningar - högt för dig själv Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 32. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald ”Read and write” • Ta in information • Läsa böcker • Anteckningar • Manualer, uppslagsverk • Listor, rubriker, glosor • ”Informationstäta” lärare Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 33. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald ”Read and write” • Hur effektivisera inlärningen? • Repetera anteckningarna • Skriv viktiga saker- om och om igen • Gör om bilder till ord • Listor • Skriv alla svar Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 34. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Kinestetisk • Ta in information • Använd alla sinnen • Laborationer och exkursioner • Exempel från verkliga livet • ”Trial and error” Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 35. V.A.R.K – vilken stil är din stil? Större mångfald Kinestetisk • Hur effektivisera inlärningen? • Diskutera med en annankinestet • Hitta egna exempel ochkonkretiseringar – från verkliga livet • Minns det som hände, försök anteckna Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 36. Bli din egen boss! Om självstudier och självdisciplin… Liten time out! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 37. Njut av friheten – men låt den inte förföra dig… Större mångfald Arbetsliv • Fastlagda arbetstider och arbetsfria dagar • Chef som leder och fördelar arbetet Högskolestudier • Få inbokade föreläsningar och resten självstudier • Väldigt flexibla arbetstider! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 38. Bli din egen boss! Större mångfald In i kalendern… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 39. Bli din egen boss! Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 40. Vikten av tydlighet – sätt ett schema Större mångfald - Skriv in de schemalagda, fasta och återkommande aktiviteterna (lektioner, föreläsningar, gruppövningar)… - Men också tid för enskilda studier! - Samt belöningar och vilodagar… Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 41. Vikten av tydlighet Större mångfald - Mot dig själv! - Mot din omgivning! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 42. Hur blir du disciplinerad? Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 43. Hur blir du disciplinerad? Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 44. Vikten av tydlighet Större mångfald ”Mer än 90% av de målsättningar som fastställs kan inte bearbetas av hjärnan på rätt sätt, därför att de inte är tillräckligt specificerade och detaljerade vad gäller tid, kvalitet och kvantitet” Björn Ringom Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 45. Tips vid planeringen Större mångfald • Samordna ditt veckomönster med andra • Överlasta inte din tidsplan – prioritera och se till att få med de viktigaste aktiviteterna • Lägga den tråkigaste aktiviteten tidigast på dan? • Planlägg aktiviteterna med hänsyn till din dygnsrytm • Avsätt en arbetsfri dag! Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 46. Vinster Större mångfald • Du slipper ödsla tid och energi på att tänka ut vad du ska göra • Risken att glömma saker eller att du ska avledas till mindre viktiga aktiviteter minskar Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 47. Vanor utförs automatiskt… Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 48. Få syn på dina studiemarodörer Större mångfald - Vad stör dig mest vid självstudier? - Vad kan du göra åt detta? 3 5 7 9 0 1 2 4 6 8 10 Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 49. Identifiera stöd för att nå framåt… Större mångfald Organisationer/föreningar Modeller/förebilder Platser Människor Saker Utbildning/kurs Personliga resurser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola

 50. Så kan du läsa facklitteratur Större mångfald Studievägledningen | Studentcentrum | Malmö högskola