consf tuirile na ionale ale inspectorilor de specialitate n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DE SPECIALITATE PowerPoint Presentation
Download Presentation
CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DE SPECIALITATE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DE SPECIALITATE - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DE SPECIALITATE. Limbi Moderne. 4 -7 SEPTEMBRIE 2013 Bucureşti. Diagnoza procesului educaţional din anul scolar 2013-2014 : 3 tipuri fundamentale de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DE SPECIALITATE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
consf tuirile na ionale ale inspectorilor de specialitate
CONSFĂTUIRILE NAŢIONALE ALE INSPECTORILOR DESPECIALITATE

Limbi Moderne

4 -7SEPTEMBRIE 2013

Bucureşti

 • Diagnoza procesului educaţional din anul scolar 2013-2014:

3 tipuri fundamentale de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar:

inspecția școlară generală a unităților de învățământ preuniversitar,

inspecția tematică

inspecția de specialitate.

slide2

Inspecţia şcolară

 • Inspecţia şcolară reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii desfăşurate de cadrele didactice, colectivele de catedră / comisiile metodice, conducerile unităţilor de învăţământ, inspectorii şcolari, inspectorii şcolari de specialitate, inspectori şcolari generali adjuncţi şi inspectorii şcolari generali, în cadrul procesului de învăţământ;
 • - Inspecţia şcolară asigură o evaluare externă de proces a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale;
 • - Inspecţia şcolară se desfăşoară prin acţiuni specifice proiectate şi realizate la nivelul unităţii de învăţământ, al inspectoratului şcolar şi al Ministerului Educaţiei Naționale;
 • - Inspecţia şcolară este organizată de către:
  • a) Ministerul Educaţiei Naționale;
  • b) Inspectoratele şcolare.
slide3

FUNCŢIILE INSPECŢIEI ŞCOLARE

 • dediagnoză, prognoză şi prospecţie a sistemului de învăţământ pe o perioadă determinată;
 • de planificare şi organizare a sistemului de învăţământ;
 • de orientare şi îndrumare metodologică a procesului de învăţământ;
 • de monitorizare a eliminării disfuncţiilor constatate prin aplicarea planului de măsuri;
 • de reglare/autoreglare a sistemului şi/sau a procesului de învăţământ.
slide4

SCOPUL INSPECŢIEI ŞCOLARE

 • sprijinirea unităţilor şcolare şi a personalului didactic în creşterea calităţii procesului educativ prin consiliere şi revizuire continuă;
 • sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, la nivel naţional, regional, judeţean şi local, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie.
slide5

Principiile inspecţiei şcolare sunt:

 • Principiul calităţii ofertei educaţionale;
 • Principiul egalităţii şanselor;
 • Principiul ameliorării şi dezvoltării;
 • Principiul autoevaluării;
 • Principiul feed-back-ului constructiv;
 • Principiul competenţei şi profesionalismului;
 • Principiul emiterii judecăţilor de valoare;
 • Principiul examinării multicriteriale;
 • Principiul transparenţei.
slide6

Inspecția de specialitate se realizeaza în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5547/6.10.2011 privind Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar

 • Inspecția de specialitate are în vedere 2 tipuri majore de activități:

1. Activități de asistență la lecție/lecții, analiză, autoevaluare, evaluare și consiliere

2. Analiza documentelor și a activităților catedrei și consilierea membrilor catedrei

inspec ia de specialitate scop obiective etape
Inspecția de specialitate. Scop, obiective, etape
 • Scopul inspecției de specialitate il constituie evaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice, consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatealor profesională și posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră.
 • Principalele obiective urmărite în cadrul inspecției de specialitate sunt:
 • a) evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de a elabora, pe baza unei lecturi personalizate a programei școlare, planificările calendaristice și proiectele unităților de învățare;
 • b) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu realizarea activităților de planificare și proiectare didactică;
 • c) evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a proiecta și utiliza strategii didactice corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe;
slide8

d) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu proiectarea și utilizarea unor strategii didactice corespunzătoare învățământului modern bazat pe competențe;

 • e) evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) și lecțiile din cadrul Platformei de eLearning(AEL) în activitatea didactică;
 • f) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrareaTIC și a lecțiilor AEL în activitatea didactică;
 • g) evaluarea competențelor cadrului didactic inspectat de autiliza metodele de învățare diferențiată;
 • h) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu utilizarea unor metode de învățare diferențiată;
 • i) evaluarea capacității cadrului didactic inspectat de a integra elementele de evaluare în cadrul activităților de predare-învățare;
 • j) consilierea cadrului didactic inspectat în legătură cu integrarea elementelor de evaluare în cadrul activităților de predare-învățare;
slide9

k) consilierea cadrelor didactice în vederea diversificării ofertei curriculare de cursuri opționale;

 • l) consilierea cadrelor didactice în legătură cu posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră.
slide10

SUCCES TUTUROR

ÎN NOUL AN ŞCOLAR !