universitatea cre tin dimitrie cantemir facultatea de rela ii economice interna ionale bra ov
Download
Skip this Video
Download Presentation
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Rela ţii Economice Internaţionale Braşov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Rela ţii Economice Internaţionale Braşov - PowerPoint PPT Presentation


 • 229 Views
 • Uploaded on

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Rela ţii Economice Internaţionale Braşov. Cursuri online. MARKETING ANUL II ZI / FR. TEMA 8. POLITICA DE PRODUS Partea a II a. Obiective. identificarea etapelor de dezvoltare a unui produs nou; definirea mărcii unui produs ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Rela ţii Economice Internaţionale Braşov' - iolana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
universitatea cre tin dimitrie cantemir facultatea de rela ii economice interna ionale bra ov

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”Facultatea de Relaţii Economice InternaţionaleBraşov

Cursuri online

tema 8

TEMA 8

POLITICA DE PRODUS

Partea a II a

obiective
Obiective
 • identificarea etapelor de dezvoltare a unui produs nou;
 • definirea mărcii unui produs;
 • evaluarea strategiilor de produs.
con inut
Conţinut

8.5 Produsele noi

8.6 Marca

8.7 Strategii de produs

8 5 produsele noi
8.5 Produsele noi
 • Conceptul de produs nou are o accepţiune foarte largă.

Un produs nou este un produs care, prin caracteristicile sale,

se deosebeşte de produsele aflate pe piaţă. Un produs nou

satisface o nevoie nouă a consumatorului sau nevoi deja

existente, dar într-un mod nou. Majoritatea produselor noi

lansate pe piaţă se încadrează în categoria produselor

imitate, mărcilor noi, produselor modificate sau

nou-poziţionate.

8 5 produsele noi1
8.5 Produsele noi
 • Categorii de produse noi, în funcţie de noutatea lor pentru întreprindere şi pentru piaţă:

•produse de noutate mondială sau absolută – cele care

contribuie la formarea şi dezvoltarea unor noi pieţe;

• linii de produse noi – produsele prin intermediul cărora

întreprinderea poate pătrunde, pentru prima oară, pe o piaţă

deja existentă;

• adăugări la liniile de produse existente – produsele care

lărgesc o liniedeja existentă;

8 5 produsele noi2
8.5 Produsele noi

• îmbunătăţiri (sau revizuiri) ale produselor existente – sunt

reprezentatede generaţii noi de produse, cu performanţe şi

caracteristiciîmbunătăţite, produse care urmează să le

înlocuiască pe cele uzate dinpunct de vedere moral;

• repoziţionări – orientări ale produselor către noi segmente

de piaţă;

• reproiectări – produse cu aceleaşi performanţe, dar

realizate cumateriale diferite şi cu un cost mai scăzut.

8 5 produsele noi3
8.5 Produsele noi
 • Clasificare înfuncţie de gradul de diferenţiere a

produsului nou faţă de cele deja existente pepiaţă:

 • inovaţii,
 • înlocuitori
 • imitaţii.
8 5 produsele noi4
8.5 Produsele noi

Procesul de introducere a unui produs nou presupune

parcurgerea maimultor etape:

 • ideea de produs, care poate avea surse interne (top

management,departament de cercetare-dezvoltare,

departament de vânzări) sauexterne (concurenţă,

distribuitori, furnizori, clienţi, universităţi şicentre de

cercetare). Metodele de generare a ideilor includ:

brainstormingul, analiza valorii, analiza morfologică,

sondajele etc.;

8 5 produsele noi5
8.5 Produsele noi
 • analiza preliminară, etapă în care se urmăreşte:
 • oportunitatea de dezvoltare a produsului pe o piaţă nouă

sau depenetrare pe o piaţă existentă;

 • compatibilitatea ideii de produs nou cu obiectivele

întreprinderii şiresursele de care dispune;

8 5 produsele noi6
8.5 Produsele noi
 • crearea şi testarea conceptului de produs.

Un concept de produs esteformat dintr-o descriere mai precisă a

produsului, a poziţionăriiurmărite, a caracterizării avantajelor faţă de alte

produse similare, aidentificării segmentelor-ţintă şi a situaţiei de utilizare.

Printestarea/verificarea conceptului de produs se urmăreşte:

- ideea, respectiv utilitatea este uşor de înţeles pentru consumatori;

- prezentarea produsului şi avantajele oferite sunt credibile;

- performanţele produsului comparativ cu produsele similare pecare

consumatorii deja le utilizează;

- cât de des ar fi utilizat produsul;

- cine îl utilizează cel mai des;

- cât sunt dispuşi consumatorii să plătească pentru un asemenea

produs;

- câţi consumatori sunt convinşi că ar cumpăra produsul.

8 5 produsele noi7
8.5 Produsele noi
 • estimarea costurilor şi profiturilor (analiza financiară) –

Urmăreşte determinarea profiturilor potenţiale ale noului

produs şi estimeazăpentru o perioadă de 3-5 ani următorii

indicatori: venituri din vânzări;costuri de producţie; cheltuieli

de marketing; profituri estimate; duratade recuperare a

investiţiei ş.a.;

 • crearea produsului - presupune transpunerea ideii într-o

formăconcretă, fizică şi are loc doar dacă ideea de produs a

trecut cu bine deanaliza economică anterioară.

8 5 produsele noi8
8.5 Produsele noi

Deciziile referitoare la dezvoltarea produsului vizează tipul şi

calitateamaterialelor folosite, tehnologiile de producţie,

capacitatea de producţie, varianteleconstructive şi

alternativele de culoare, dotările opţionale.

Verificarea produsuluipresupune testarea acestuia din punct

de vedere funcţional şi al satisfaceriiconsumatorilor.

Produsul va fi analizat atât ca întreg, cât şi pe

elemente/trăsăturidistinctive, urmărindu-se diferite aspecte:

calitatea, preţul, marca etc.;

8 5 produsele noi9
8.5 Produsele noi
 • testarea de piaţă. Un test de piaţă este o verificare a

vânzăriiproduselor într-o zonă de testare. După ce au fost

parcurse celelalte etape şi s-a obţinut avizulfavorabil al

marketerilor, produsul primeşte un nume, un ambalaj, şi cu o

strategie preliminarăva fi testat la locul utilizării sale reale, la

consumatori.

 • comercializarea, etapă care se realizează după ce

produsul a primitavizul de lansare pe piaţă, luând în

considerare următorii factori:gradul de acceptare a noului

produs de către consumatori şidistribuitori, preţuri practicate,

intensitatea distribuţiei, mixulpromoţional, concurenţa,

costurile comercializării etc.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse
Procesului de dezvoltare a noilor produse

Dezvoltarea noilor produse presupune analiza:

Elementelormacromediului – demografic, economic,

ecologic, tehnologic,politic, cultural, legislativ etc.; pieţelor;

concurenţei; distribuitorilor; strategiilor de marketing

(concretizate în obiective, ţinte şi tactici); organizării

(structurile formală,funcţională şi eficienţa acestora);

sistemelor (informaţionale, de planificare,control,

rentabilitate); variabilelor de marketing etc.

Analiza realizată în scopul determinării oportunităţii

dezvoltării noilorproduse vizează atât adoptarea unor decizii

referitoare la liniile de produse actualeale întreprinderii

(abandonare sau menţinere), cât şi decizii vizândpiaţa.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse1
Procesului de dezvoltare a noilor produse
 • Procesul de dezvoltare a noilor produse implică o serie

de etapeinterdependente, care nu se derulează însă într-o

ordine cronologică strictă. Acesteetape sunt:

• determinarea obiectivelor;

• generarea ideilor;

• selecţia ideilor;

• testarea conceptului;

• analiza afacerii;

• dezvoltarea produsului;

• testarea produsului;

• analiza pieţei de probă;

• lansarea produsului.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse2
Procesului de dezvoltare a noilor produse

1.Determinarea obiectivelor

Întreprinderea va trebuisă determinecare este principala

funcţie a noului produs şi în cemăsură această funcţie va

putea contribui la realizarea obiectivelor sale.

 • modificarea liniei de produse, care presupune reconceperea sau

„reformularea” unui produs, în scopul creşterii vânzărilor, la nivelul liniei

respective; sepoate apela la îmbunătăţirea calităţii produselor;

 • extinderea liniei de produse, care constă în introducerea unor noi

produse, cu caracteristici diferite, care, într-o anumită măsură, le

înlocuiesc pe cele existente. Prin extinderea liniei de produse se poate

cuceri un nou segment de piaţă, prin atragerea clienţilorconcurenţei sau,

se poate stimula cererea în rândul nonconsumatorilor;

p rocesului de dezvoltare a noilor produse3
Procesului de dezvoltare a noilor produse
 • introducerea unor produsele complementare– produse care se

Utilizeazăîmpreună cu cele existente deja pe piaţă; aceste produse sunt

Lansatepe piaţă în scopul creşterii vânzărilor la produsele pe care le

„completează”;

 • diversificarea, care constă în lansarea unor noi produse, pe noi pieţe.

Diversificarea se realizează în scopul valorificării, la un moment dat, a

unor oportunităţi care se manifestă pe piaţă şi se poate concretiza în:

diversificare orizontală, diversificare verticală şi diversificare mixtă

sau combinată.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse4
Procesului de dezvoltare a noilor produse

2. Generarea ideilor

În scopul extinderii gamelor de produse existente,

întreprinderile pot apelala una din următoarele modalităţi:

• adoptarea de produse existente deja pe piaţă, neprotejate din punct

devedere legal;

• imitaţia, prin adăugarea unor noi caracteristici la produse cunoscute;

• achiziţionarea de licenţede fabricaţie pentru produse noi;

• cumpărarea unor întreprindericare fabrică anumite produse (produse

ce prezintă interes pentru întreprinderea care doreşte să le lanseze pe

piaţă, într-un anumit context);

• experienţa întreprinderii în cauză, acumulată în timp.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse5
Procesului de dezvoltare a noilor produse

Surse de generarea ideilor, la nivelulîntreprinderii:

 • Surse interne
 • Departamentul de
 • marketing
 • Managementul
 • Forţa de vânzare
 • Surse externe
 • Agenţiile de
 • publicitate
 • Produsele noi ale
 • concurenţei
 • Canalele de distribuţie
p rocesului de dezvoltare a noilor produse6
Procesului de dezvoltare a noilor produse

3. Selecţia ideilor

Se apelează la un număr de trei criterii general în procesul

deselectare a ideilor referitoare la noul produs ce urmează a

sedezvolta, acestea fiind:

 • profilul pieţei - potenţialul vânzărilor, gradul de penetrare pe piaţă al

produsului, metodele utilizate în evaluarea pieţei, investiţiile necesare în

vederea pătrunderii pe piaţă, gradul de risc asociat cu pătrunderea pe

piaţă etc

 • variabilele de marketing care se manifestă la nivelul

întreprinderii:ciclul de viaţă al produsului, specificul producţieice urmează

a firealizată, poziţia ocupată pe piaţă, specificuldistribuţiei etc.

 • principalele resurse de care dispune întreprinderea, la un moment

dat:tehnologia disponibilă, dimensiunile pieţei pecare acţionează

întreprinderea, nivelul competiţiei, situaţia diverselro departamentedin

structura întreprinderii etc.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse7
Procesului de dezvoltare a noilor produse

4. Testarea conceptului

Testarea conceptului presupune considerarea unui ansamblu

de factori şielemente care exercită o influenţă de o deosebită

importanţă asupra evoluţieiviitoare a produsului, şi anume:

• intenţiile de cumpărare;

• motivele cumpărării sau noncumpărării;

• frecvenţa sperată a consumului;

• unicitatea;

• diferenţierea

p rocesului de dezvoltare a noilor produse8
Procesului de dezvoltare a noilor produse

5. Analiza afacerii

După ce a fost acceptat conceptul noului produs se

realizează o analiză prin intermediul căreia să se determine

atractivitatea comercialăa acestuia. În acest scop sunt

considerate un număr de trei elemente:

 • evaluareapieţei -estimării vânzărilor întreprinderii şi a pieţei potenţiale pe care urmează să evolueze întreprinderea.
 • analiza viabilităţii tehnice a produsului-procesul de

determinare a necesarului de mijloace şi instrumente de

natură tehnică necesareconceperii şi obţinerii efective a

produsului

 • analiza rentabilităţii produsului
p rocesului de dezvoltare a noilor produse9
Procesului de dezvoltare a noilor produse

6. Dezvoltarea produsului

În această etapă se obţin prototipuri sau mici cantităţi, se

efectuează probede laborator şi alte evaluări de natură

tehnică etc. Dezvoltarea produsuluipresupune analiza:

• conceptului original;

• beneficiilor de bază pe care urmează să le genereze

produsul;

• clienţilor potenţiali;

• costurilor şi preţurilor estimate;

• amplitudinii liniei şi gamei;

• atributelor determinante ale produsului.

p rocesului de dezvoltare a noilor produse10
Procesului de dezvoltare a noilor produse

7.Testarea produsului

După obţinerea prototipului, acesta este supus unor teste

diverse, care vizeazădeterminarea nivelului la care se

manifestă performanţele noului produs. Testareanoului

produs presupune două tipuri principale de teste, şi anume:

 • teste de naturătehnică (efectuate în laboratoare) şi
 • teste denatură comercială (ce vizează modul de

comportare a produsului pe piaţă).

p rocesului de dezvoltare a noilor produse11
Procesului de dezvoltare a noilor produse

8.Analiza pieţei de probă

La nivelul acestei etape se inventariază o serie de decizii

importante pecare urmează să le adopte întreprinderea, şi

care se referă la:

 • numărul de localităţiîn care urmează să fie testat produsul;
 • criteriile în funcţie de care se va amplasaprodusul în anumitepuncte de vânzare;
 • informaţiile necesare referitoare la pieţelerespective etc.
p rocesului de dezvoltare a noilor produse12
Procesului de dezvoltare a noilor produse

9.Lansarea produsului

Această etapă presupune realizarea uneiambianţe adecvate

în vederea lansării efective a produsului, informarea

publiculuiîn legătură cu noul produs, facilitarea pătrunderii

produsului pe piaţă.

8 6 marca
8.6 Marca

Marca este semnul distinctiv folosit de întreprinderi pentru a

individualizaşi identifica produsele, lucrările şi serviciile lor

de cele identice sau similare alealtor întreprinderi.

 • marca – nume, un termen, un simbol, un design, sau o

combinaţie aacestora, în scopul identificării bunurilor şi

serviciilor unui vânzătorsau grup de vânzători şi al

diferenţierii lor de bunurile şi serviciileconcurenţilor;

 • numele de marcă – elementele care fac posibilă

pronunţarea efectivă,altfel spus componenta fonetică a

mărcii;

8 6 marca1
8.6 Marca
 • logotipul – desenul, simbolul sau semnul grafic ce permite

localizareasau identificarea vizuală a mărcii;

 • marca înregistrată – marca protejată din punct de vedere

legal şi carepoate fi utilizată, în exclusivitate.

Funcţiile mărcii:

• funcţia de practicabilitate. Mărcile permit memorarea

rezultatelorexperienţelor anterioare de alegere a lor;

• funcţia de garanţie. O marcă poate apare ca o asigurare a

calităţiiprodusului;

8 6 marca2
8.6 Marca

Funcţiile mărcii:

• funcţia de personalizare. Alegerea anumitor mărci permite

consumatorului să-şi afirme originalitatea, personalitatea;

• funcţia ludică. Varietatea mărcilor conferă un anumit grad

de satisfacţieconsumatorului;

• funcţia de specificitate. Marca se referă la o configuraţie

unică deatribute ale produsului;

• funcţia distinctivă. Marca este punctul de sprijin în

diferenţiereaprodusului.

8 6 marca3
8.6 Marca
 • Categorii de mărci:

• mărci individuale, care sunt utilizate îndeosebi de către

marileîntreprinderi, presupunând utilizarea unui nume

distinct pentru fiecareprodus;

• mărci colective (sau de familie), utilizate în cazul atribuirii

unui numepentru o întreagă linie de produse;

• mărci-umbrelă, prin intermediul cărora numele

întreprinderiieste legatde numele produsului, chiar şi în

condiţiile în careprodusele suntfoarte diferite unele de altele.

8 6 marca4
8.6 Marca

Politica de marcăconstituie unul dintre elementele centrale

ale politicii de produs, contribuinddecisiv la vânzarea

produselor unei întreprinderi. Un articol de marcă este

promisiunea unei oferte de servicii orientate spre beneficiul

clienţilor, standardizatăla o calitate constantă.

8 6 marca5
8.6 Marca
 • „marcă ideală”, care ar trebui sărăspundă următoarelor exigenţe:

• să se distingă de celelalte mărci existente pe piaţă;

• să poate fi asociată cu întreprinderea;

• să comunice beneficiile sau avantajele produsului;

• să atragă atenţia clienţilor;

• să evoce sentimente pozitive;

• să poată fi protejată legal;

• numele să fie simplu şi scurt, uşor de pronunţat şi de reţinut etc

8 6 marca6
8.6 Marca

Avantajele mărcii pentruconsumator şi producător:

• ajută la identificarea produselor şi facilitează adoptareadeciziei de

cumpărare;

• asigură calitatea produselor şi serviciilor cumpărate,

• oferă siguranţă şi reduce riscurile achiziţiei pentru consumatori care au

mai multă încredere într-o marcăfamiliară şi pentru care există oatitudine

favorabilă;

• creşte prestigiul produselor şi reduce rezistenţa la preţ aconsumatorilor;

• ajută la segmentarea pieţei şi la construirea unei imagini distincte

pentru produsele întreprinderii;

• asigură loialitatea consumatorilor pentru toată gama de produse oferite

de o întreprindere;

• creşte gradul de acceptare a noilor produse oferite subaceeaşi marcă;

• este un bun al organizaţiei, o marcă puternică creşte valoarea financiară

a întreprinderii.

8 6 marca7
8.6 Marca
 • Utilizarea mărcii presupune atribuirea unor valori (utilităţi)

produsului, cu ajutorul cărora:

• se creează identitatea şi imaginea dorite;

• creşte valoarea percepută (de către cumpărător) a

produsului;

• creează percepţia de unicitate;

• comunică cu cumpărătorii şi stabilesc relaţii cu aceştia în

cadrul procesului de cumpărare.

Valoarea unei mărci constă în acele calităţi care

maximizează volumulvânzărilor. Mărcile de valoare se

bucură întotdeauna de loialitatea consumatorilor,

determină preţuri mai mari şi rezistă mai bine concurenţei.

8 6 marca8
8.6 Marca

Din punctul de vedere al consumatoruluifinal, marca:

 • facilitează economia de timp, prin reducerea intervalului de

timp afectat adoptării deciziei de cumpărare;

 • reduce riscurile asociate procesuluide cumpărare, ea

reprezentând o garanţie a calităţii produsului şi oferind, în

acelaşitimp siguranţă;

 • în anumite situaţii, oferă beneficii de natură psihologică,

îndeosebiatunci când este asociată cu imaginea unei vedete

apreciate de consumator.

8 6 marca9
8.6 Marca

Dinperspectiva ofertantului produsului, marca generează o

serie de avantaje sau debeneficii, după cum urmează:

 • fidelizează clientela;
 • permite practicarea unorstrategii de preţuri ridicate;
 • facilitează procesul de lansare pe piaţă a noilorproduse;
 • eficientizează promovarea etc.

O activitate extrem de importantă în politica de produs este

reprezentată deevaluarea din punct de vedere economic a

mărcii, care vizează:

 • evaluarea prinintermediul costurilor,
 • evaluarea prin intermediul beneficiilor viitoare estimate,
 • evaluarea multicriterială a potenţialului mărcii.
8 7 strategii de produs
8.7 Strategii de produs
 • Strategia de produs reflectă opţiunile întreprinderii

referitoare ladimensiunile, structura şi dinamica gamei de

produse pe care le produce sau comercializează.

Strategia de produs este subordonată strategiei de piaţă a

întreprinderii.

 • În funcţie de resursele materiale, financiareşi umane de

care dispune, întreprinderea îşi poate stabili mai multe

alternativepentru elaborarea politicii sale de produs.

8 7 strategii de produs1
8.7 Strategii de produs

După gradul de înnoirea produselor, întreprinderea are la

dispoziţie următoarele strategii de produs:

 • strategia menţinerii gradului de noutate prin introducerea si

eliminarea, anual, a aceluiaşi număr de articole, fără a se

afectastructura gamei de produse;

 • strategia perfecţionării produselor - presupune

îmbunătăţirea permanentăa parametrilor calitativi ai

produselor din mixul oferit pe piaţă;

 • strategia înnoirii produselor - este cea mai riscantă şi

presupune lansarea unor produse noi, destinate fieaceluiaşi

segment de clientelă, fie unorsegmente noi.

8 7 strategii de produs2
8.7 Strategii de produs

În funcţie de dimensiunile gamei de produse:

 • strategia stabilităţii sortimentale - presupune menţinerea dimensiunilorgamei de produse.
 • strategia de selecţie sau de restrângere sortimentală –

constă însimplificarea gamei ca urmare a eliminării

produselor aflate în faza dedeclin a ciclului de viaţă şi a celor

cu un grad de uzură morală ridicată.

 • strategia diversificării sortimentale -creşterea

dimensiunilor gamei de produse.

8 7 strategii de produs3
8.7 Strategii de produs

Strategia diversificăriiproduselor se poate realiza în

următoarele direcţii:

 • diversificare orizontală - presupune creşterea numărului de

produse din cadrul gamei, diversifică gama cu o nouă linie de

produse;

 • - diversificare verticală - presupune integrarea în linia de

produse aunor produse noi care erau achiziţionate înainte ca

materie primăsau care se fabricau din materiale produse de

alte întreprinderi (deexemplu, producătorul de confecţii

achiziţionează propria fabricăde stofe);

8 7 strategii de produs4
8.7 Strategii de produs
 • diversificarea laterală - presupune dezvoltarea gamei de

produseca urmare a introducerii în fabricaţie a unor produse

din ramuriconexe (de exemplu, un producător de confecţii

investeşte îndomeniul turismului).

8 7 strategii de produs5
8.7 Strategii de produs

Un alt criteriu important de delimitare a strategiilor de

produs estereprezentat de poziţionarea produsului pe

piaţă:

 • nevoile şi avantajele căutate de consumator;
 • caracteristicile produsului;
 • modul de utilizare a produsului;
 • utilizatorii produsului;
 • concurenţa care se manifestă pe piaţă.
8 7 strategii de produs6
8.7 Strategii de produs

În ceea ce priveşte produsul, o întreprindere poate avea

mai multe opţiunistrategice în funcţie de modalitatea

concretă de concepere a mixului de produs,care se pot

concretiza în:

 • menţinerea actualului mix de produse;
 • modificareaprodusului;
 • extinderea liniei de produse;
 • simplificarea liniei de produse;
 • abandonarea liniei/produsului.
8 7 strategii de produs7
8.7 Strategii de produs

Strategii de produs în funcţie de etapa din ciclul de viaţă

al produselor:

 • În etapa de lansare a produsului pe piaţă – strategii:
 • fructificarea avantajului de piaţăgenerat de noul produs,
 • pătrunderea pe piaţă.
8 7 strategii de produs8
8.7 Strategii de produs
 • În etapa de creştere (sau de avânt), etapă caracterizată

prin creşterea rapidăa vânzărilor produsului, strategii:

creşterea calităţii;

 • introducerea în fabricaţie a unor noi modele;
 • utilizarea unor noicanale de distribuţie în vederea unei mai
 • bune acoperiri a pieţei;
 • utilizarea unor instrumente şi tehnici promoţionale care să
 • stimuleze achiziţionarea produsului;
 • modificarea preţului în vederea creşterii numărului de

consumatori etc.

8 7 strategii de produs9
8.7 Strategii de produs
 • În etapa de maturitate, strategii:
 • îmbunătăţirea performanţelor produsului;
 • îmbunătăţirea caracteristicilor calitative;
 • îmbunătăţirea imaginii etc.
8 7 strategii de produs10
8.7 Strategii de produs
 • În etapa de declin:
 • creşterea investiţiilorîn scopul îmbunătăţirii poziţiei pe piaţă, comparativ cu concurenţa;
 • menţinereainvestiţiilor la acelaşi nivel, până în momentul înlăturării incertitudinilor existente,
 • scăderea nivelului investiţiilor, abandonareaconsumatorilor neprofitabili,
 • valorificarea eficientă a investiţiilor existente,
 • renunţarea la activitatea respectivă, atunci când numai există o altă variantă viabilă.
8 7 strategii de produs11
8.7 Strategii de produs
 • În funcţie de scopul urmărit de întreprindere:
 • strategii de creştere
 • strategii de selecţie.

Strategiile de creştere vizează extinderea activităţii

întreprinderii, prin pătrunderea pe noi pieţe, prin

diversificarea produselor, prinatragerea unor noi segmente

de consumatori etc.

Strategiile de selecţie: alegerea, din portofoliul de produse al

întreprinderii, a celor maiprofitabile produse, precum şi în

alegerea celor mai profitabile pieţe pentru întreprindere.

expresii i concepte cheie
Expresii şi concepte cheie
 • Produsul nou
 • Marca
 • Strategia de produs
bibliografie
Bibliografie
 • Manole,V., Stoian,M., Marketing – Editura ASE, Bucureşti, 2004
 • Balaure, V., coord.şi colab., Marketing, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, EdituraUranus, Bucureşti, 2002
 • Demetrescu, M. C. Metode de analiză în marketing, Editura Teora,Bucureşti, 2001
 • Florescu, C., coord. Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2001
ad