T ema: Legile naţionale şi legile europene - PowerPoint PPT Presentation

t ema legile na ionale i legile europene n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
T ema: Legile naţionale şi legile europene PowerPoint Presentation
Download Presentation
T ema: Legile naţionale şi legile europene

play fullscreen
1 / 7
T ema: Legile naţionale şi legile europene
778 Views
Download Presentation
sydney
Download Presentation

T ema: Legile naţionale şi legile europene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tema: Legile naţionale şi legile europene • Elaborat de : Popescu M.Herea A. • L/T “Alecu Russo” Orhei • Coordonat de: Slivca Alexei, profesor de istorie şi ed. civică

  2. LEGILE REPUBLICII MOLDOVA • Privind modul provizoriu de executare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 • LEGE privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010 nr. 15 din 26.02.2010  • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009  • La 1 decembrie 2009, prin Hotărîrea nr 790 guvernul a aprobat Programul de stabilizare si relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011. • Legea privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilării sau a altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitării obligaţiunilor de serviciu Nr.278-XIV din 11.02.99  • Legea privind statutul alesului local nr. 768-XIV din 02.02.2000  • Lеgea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl Nr.909-XII din 30.01.92  • Lеgea privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni nr. 499-XIV din 14.07.99  • LEGE cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie Nr.933-XIV din 14.04.2000  • Legea cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie Nr.121-XV din 03.05.2001  • Legea privind acordarea unor garanţii sociale membrilor Guvernului care au demisionat Nr.1191-XIII din 21.05.97  • Legea asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne Nr.1544-XII din 23.06.1993 

  3. LEGILE REPUBLICII MOLDOVA • Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008  • LEGE privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale nr. 289-XV din 22.07.2004  • Legea privind sistemul public de asigurări sociale Nr.489-XIV din 08.07.1999  • Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11.12.2008

  4. LEGILE REPUBLICII MOLDOVA • Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat Nr.156-XIV din 14.10.98  • Legea privind recalcularea pensiilor Nr.613-XV din 08.11.2001  • Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr.756-XIV din 24.12.99  • Legea cu privire la capitalizarea plăţilor periodice Nr.123-XIV din 30.07.98 

  5. LEGE • Legea Republicii Moldova cu privire la drepturile persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale şi la statutul juridic al organizaţiilor lor Nr.382-XV din 19.07.2001 (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.107/819 din 04.09.2001) • Demonstrînd devotament faţă de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de alte acte juridice internaţionale privind drepturile omului, inclusiv faţă de Convenţia-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale; confirmînd şi dezvoltînd drepturile, libertăţile şi obligaţiile fundamentale ale cetăţenilor, consfinţite în Constituţia Republicii Moldova; ţinînd cont de diversitatea etnică, culturală şi lingvistică a poporului Republicii Moldova constituită pe parcursul istoriei; pornind de la principiile juridice internaţionale conform cărora protecţia minorităţilor naţionale, a drepturilor şi libertăţilor persoanelor aparţinînd acestor minorităţi este parte inseparabilă a protecţiei drepturilor omului; Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

  6. LEGILE UE • 1. Legea europeana stabileste: a) regulile financiare care fixeaza în special procedura de stabilire si executie a bugetului, de predare si de verificare a conturilor; b) regulile referitoare la controlul responsabilitatii controlorilor financiari, în special referitoare la autorizarea ordonatorilor si contabililor. Aceasta se adopta dupa consultarea Curtii de Conturi. 2. Consiliul adopta, la propunerea Comisiei, un regulament european care stabileste modalitatile si procedura conform careia veniturile bugetare prevazute prin aranjamentele referitoare la resursele proprii ale Uniunii sunt puse la dispozitia Comisiei, precum si masurile de luat pentru a face fata, atunci când se impune, nevoii de lichiditati. Consiliul hotaraste dupa consultarea Parlamentului European si a Curtii de Conturi. 3. Consiliul hotaraste în unanimitate pâna la 31 decembrie 2006 în toate cazurile prevazute în prezentul articol. 

  7. Lege europeana: facturile trebuie platitie in maximum 30 de zile • Parlamentul European a votat miercuri acordul la care s-a ajuns cu Consiliul privind stabilirea unui termen de 30 de zile pentru efectuarea platilor catre companii pentru bunuri sau servicii furnizate. Noile reguli trebuie sa asigure ca intreprinderile europene mici si mijlocii nu vormai avea probleme financiare din cauza intarzierii platilor din partea autoritatilor publice sau a altor companii.  • Ca regula generala, termenul atat pentru sectorul public cat si pentru cel privat pentru efectuarea platii pentru bunuri sau servicii furnizate va fi de acum inainte de 30 de zile. Negociatorii PE au vizat evitarea vidului legislativ si asigurarea faptului ca derogarile de la termenul general sunt acceptate numai in conditii speciale.  • Noile termene de plata  • In ceea ce priveste tranzactiile intre companii, termenul general de efectuare a platii este de 30 de zile, atata timp cat nimic altceva nu este stipulat in contract. Daca ambele parti sunt de acord, termenul poate fi prelungit pana la 60 de zile. Perioada poate fi extinsa chiar mai mult fata de termenul de 60 de zile, daca acordul dintre creditor si debitor este "convenit in mod expres" si daca prelungirea termenului nu este "foarte injusta" fata de creditor.  • Pentru tranzactiile dintre autoritatile publice si companii, termenul de plata este de 30 de zile. Daca ambele parti doresc sa extinda termenul, acest lucru trebuie sa fie convenit in mod expres si „justificat din punct de vedere obiectiv,” luand in considerare natura si caracteristicile contractului. Deputatii europeni au insistat mai ales pentru a asigura ca autoritatile publice nu vor putea amana efectuarea platilor mai mult de 60 de zile.  • Dispensa pentru autoritatile publice din sistemul medical  • Statele membre pot alege un termen de plata de pana la 60 de zile pentru autoritatile publice din sistemul medical. Aceasta se datoreaza naturii deosebite a acestor institutii, cum ar fi spitalele, finantate in mare parte prin rambursarea costurilor prin sistemele de protectie sociala.  • Urmatorii pasi  • In continuare, acordul trebuie sa fie adoptat in mod formal de catre Consiliu. Noua directiva va intra in vigoare la 20 de zile dupa publicarea in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene. Statele membre au doi ani la dispozitie pentru punerea in aplicare a acestor dispozitii.