RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 20 13 -201 4 Proiecte educa ţ ionale ale Uniunii Europene - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 20 13 -201 4 Proiecte educa ţ ionale ale Uniunii Europene PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 20 13 -201 4 Proiecte educa ţ ionale ale Uniunii Europene

play fullscreen
1 / 37
RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 20 13 -201 4 Proiecte educa ţ ionale ale Uniunii Europene
349 Views
Download Presentation
arsenio-clements
Download Presentation

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 20 13 -201 4 Proiecte educa ţ ionale ale Uniunii Europene

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE 2013-2014 Proiecteeducaţionaleale Uniunii Europene Inspector şcolar, prof. Conea Gabriela 8.10.2014

 2. Asigurarea de consiliere unităţilor şcolare în domeniul proiectelor europene Încurajarea cadrelor didactice să participe la mobilităţi, seminarii şi vizite de studiu Implicarea ISJ şi a unităţilor şcolare în proiecte de parteneriat cu unităţi similare din spaţiul european Promovarea şi valorificarea diversităţii şi interculturalităţii în educaţie Focalizarea demersurilor educaționale pe formarea competențelor cheie și a competențelor transversale la elevi • OBIECTIVE  8.10.2014 2

 3. informarea periodică a grupului de discuţii -europrojectis@yahoogroups.com (responsabili din şcoli: grupul s-a extins de la 70 membri la 01 sept 2010 la 310 membri la 31 07 2014), despre oportunităţile de formare, colaborare, accesare de fonduri, de la surse de maxima credibilitate (ANPCDEFP, Serviciul Eurodesk, Portalul fonduri structurale) organizarea Consfătuirii judeţene a profesorilor responsabili cu activitatea de cooperare europeană (26-09-2013) transmiterea de informări periodice la Prefectura Iași, MEN si ANPCDEFP • Activităţi de informare 8.10.2014 3

 4. Rezolvarea solicitărilor MEN pentru selecția unui grup de 15 profesori, inspectori, metodiști și directori din învățământul primar și secundar pentru a participa la cursurile de formare privind programele TIMSS și PIRLS (septembrie - octombrie 2013) curs pilot de scriere a proiectelor Erasmus+ desfășurat de ANPCDEFP la ISJ Iași: 18-20 octombrie 2013. Participanti: 20 persoane implicate in activitati de tineret. http://www.tinact.ro/detaliu-calendar/IDevent/1024 reuniune regională de prezentare a programului Erasmus+, atelier de scriere candidaturi în prezența expertelor ANPCDEFP Ileana Racoviceanu și Nadia Maxim- 29 ianuarie 2014, Colegiul Național, Iași. Participanti-180 persoane din regiunea Nord-est. • Activităţi de formare 8.10.2014 4

 5. prezentarea programelor CORAI și „Sinergii pentru viitor”-7 februarie 2014: Prefectura Iași Pilotarea cursului Spatial Citizenship for Education din cadrul proiectului Comenius “SpaceIT- educație pentru cetățenie spațială-iulie 2014, Colegiul National, Iasi. Participanti-31 profesori de geografie din jud. Iasi. • Activităţi de formare 8.10.2014 5

 6. înregistrare audio difuzată la Radio Iași: elevii, prof. Monica Grădinaru și asistentul Comenius, Alessia Vallorani, din Italia, au prezentat activitatea desfășurată cu ocazia Zilei Limbilor Europene, in cadrul Târgului ZEL, organizat cu sprijinul Centrului Europe Direct Iași la Școala Gimnazială "Ștefan Bârsănescu", Iași -29 septembrie 2013. Concursul Lider European, dezvoltat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale-derulat la nivel național fiind deschis tuturor liceelor din România - octombrie 2013. Campania ”Europa - casa noastră”, la Școala Gimnazială Satu Nou și „Liceul teoretic D. Cantemir” ( 27.05.2014). Erasmus+ Activităţi de promovare a unor noi proiecte/activități: 8.10.2014 6

 7. organizarea Consfătuirii judeţene cu responsabilii de proiecte educative europene din şcoli pentru prezentarea Raportului de activitate din anul precedent şi analiza direcţiilor de acţiune pentru anul în curs - 26.09.2013. participarea la ANPCDEFP privind consilierea tuturor coordonatorilor de proiecte Comenius și Leonardo da Vinci (sept – oct 2013). consilierea coordonatorilor de proiecte şi directorilor din unităţile şcolare care au depus candidaturi în cadrul programului Erasmus+ (febr –apr 2014). • Activităţi de consiliere 8.10.2014 7

 8. . În anul școlar 2013-2014 au fost implementate în judIași: 32 proiecte Comenius (16 an I, 16 an II), 5 proiecte Grundtvig (3 an I, 2 an II), 10 proiecteLeonardo da Vinci. Au fost monitorizate 10 instituţii de învăţământ care au derulat proiecte în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (LLP) -7 Comenius și 3 LdV- rezultatele fiind colectate pe baza chestionarelor standard aplicate grupurilor vizate: profesorii şcolii, directori, elevi. Rapoartele realizate în cadrul vizitelor de monitorizare au fost înaintate la ANPCDEFP Bucureşti. • Activităţi de monitorizare 8.10.2014 8

 9. Locație: Colegiul Național “ Mihai Eminescu “ Iași Data:21 martie 2014 Participanți: s-au înscris 42 de produse de proiect (7 premii I, 14 premii II, 18 premii III, 4 mențiuni) dintre care 7 –cele cu premiul I- au fost calificate la etapa națională de la Brașov. Produsele au fost de înalt nivel calitativ și au fost foarte bine mediatizate în presa locală - 7est. BZI, Digi24, pagina Facebook a ISJ Iași. • Activităţi organizatorice:etapa județeană a Concursului Made for Europe 8.10.2014 9

 10. Comunicate de presa: Colegiul “Costache Negruzzi”, Liceul tehnologic economic ”V Madgearu”, Școala Gimnaziala “Ion Ghica”, Şcoala Europeană „Titu Maiorescu” Colegiul tehnic "Ioan C. Ștefănescu” ISJ Iași • Activităţi de diseminare 8.10.2014 10

 11. Schimb de experienţă transfrontalier (3-5 octombrie 2013) cu tema „Tehnologii moderne în organizarea şi desfăşurarea activităţii educaţionale la nivelul unităţii şcolare” la Direcţia Generală de Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău Gala Excelenţei în Educaţie (19-20 noiembrie 2013): Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași a fost gazda oaspeţilor din Republica Moldova Proiectmultilateral GrundtvigV.IN.T.AG.E– „Valorizarea tehnologiilor inovatoare în rândul populaţiei vârstnice din Europa” (2011-2013). Detalii: http://www.vintageproject.eu/ Proiect Leonardo da Vinci (TOI-EUKCEM, 2012-2014).Detalii: www. eu-mobility.eu • Activităţi interne ISJ 8.10.2014 11

 12. Proiect transfrontalier “ VIRTUAL PLATFORM FOR CROSS-BORDER YOUTH EXCHANGE “ (2013-2014). Detalii: isjiasi.ro Proiect Grundtvig - “ Proiecte comunitare de inovare socială prin experiențe de voluntariat intergenerațional “-ComeOn! (2013-2015). Detalii: http://www.comeon-project.eu/ Proiect Comenius Regio Partnerships: “ Let's Share Our Problems “ (2013-2015, coordonator CCD Iași). Detalii: www. lesop.eu Proiect Leonardo da Vinci –„Asigurarea calității în mobilități ECVET” (2013-2015). Detalii: http://www.qaecvet.com Proiect Leonardo da Vinci-VETPRO (2013-2014) -Metodologii și strategii inovative de mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la cariera didactica a profesorilor debutanți. Detalii: isjiasi.ro • Activităţi interne ISJ 8.10.2014 12

 13. Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" Iașia găzduit în perioada 11 - 15 mai 2013 ultima întâlnire de lucru a proiectului Comenius"Today's Seeds Are Tomorrow's Forest". Colegiul Tehnic "Mihail Sturdza" - Iași a fost gazdă în perioada 12 -16 mai 2013 pentru o delegație de profesori și elevi în cadrul proiectului Comenius "The Memory Room of Our Identity - Our Museums". Colegiul tehnic “Ioan C. Ștefănescu “ - Iași derulează proiectul de mobilități Leonardo da Vinci (VETPRO), finanțat de Comisia Europeana prin Programul Lifelong Learning: “COping and Sustaining Youngsters with bullying problems” (2013-1-IT1-LEO03-03874-COSY). Timp de doua săptămâni - 10-23 mai 2014, școala a fost instituție de primire pentru 6 profesori de la IISS Leonardo da Vinci din Roma (Italia). • Întâlniri de proiect 8.10.2014 13

 14. Colegiul “Costache Negruzzi” - proiectul bilateral Comenius, intitulat “Collaborative contribution to Wikipedia content on fantastic creatures in Romanian and French cultures” . Colegiul tehnic "Ioan C. Ștefănescu", a fost instituție gazdă pentru cea de-a treia reuniune de lucru, din cadrul proiectului de parteneriat Grundtvig: “No Waste: good practices forgotten for not wasting” Școala Gimnaziala nr.1 Holboca a organizat prima întâlnire a proiectului multilateral Comenius Water for Life, cu participarea reprezentanților de la școlile partenere din Spania, Polonia, Letonia si Turcia, Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil: Reuniune de proiect “New technologies help to get closer to our European neighbours”. Masă rotundă la ISJ Iași – Education system in Romania” • Întâlniri de proiect 8.10.2014 14

 15. Colegiul "Costache Negruzzi"- întâlnirea din cadrul proiectului Multilateral Comenius "Nature, a root of European understanding" (Natura, o cale de înțelegere europeana), 22 - 27 octombrie 2013. CCD Iași: Comenus Regio "Let’sshareourproblems"- Masă rotundă la ISJ Iași, 10-15 noiembrie 2013. Școala Gimnaziala "Iacob Negruzzi" Trifești a fost gazda celei de-a patra reuniuni in cadrul proiectului scolar multilateral Comenius "Littera'Tourd'Europe en 80 semaines". . • Întâlniri de proiect 8.10.2014 15

 16. Liceul Tehnologic Anghel Saligny IasisiPalatulCopiilor Iasi gazdepentrudelegatiile din proiectul Comenius “Water-Every Drop Counts” Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Iași a primit în perioada 22 - 25 noiembrie 2013 vizita de lucru a partenerilor din Italia, de la Liceo Statale "Enrico BoggioLera" din Catania- Italia din cadrul proiectului bilateral Comenius "Active Learning of Professional Highkey - competencesAcquiredbypupils" (2013 – 2015) - activități de documentare din domeniul nanotehnologiei. • Întâlniri de proiect 8.10.2014 16

 17. ASPECTELE POZITIVE – Concurs Euroscola • Concursul național "Euroscola": Biroul de Informare al Parlamentului European în România alături de reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale au încheiat evaluarea proiectelor prezentate în cadrul celei de-a VI-a ediții (2013-2014). Județul Iași a avut cea mai numeroasă participare în concurs – 6 școli – iar 3 dintre acestea: • -Liceul Teoretic de Informatică « Grigore Moisil », • Liceul Teoretic « Miron Costin », • Liceul Teoretic « Dimitrie Cantemir » • și-au desemnat echipele formate din câte 24 de elevi și 2 profesori să participe la Zilele Euroscola de la Strasbourg, în lunile februarie-martie 2014. • Concursul – organizat în contextul Anului european al cetățenilor – a vizat conceperea și implementarea unui proiect de campanie cu titlul Drepturile noastre în Uniunea Europeană care să cuprindă două module: proiectul propriu-zis și afiș creativ; acesta din urmă având ca temă/ finalitate creșterea participării cetățenilor la alegerile pentru Parlamentul European din mai 2014. 8.10.2014 17

 18. ASPECTELE POZITIVE – premii la etapanationala a Concursului Made for Europe (Brasov) 8.10.2014 18

 19. ASPECTELE POZITIVE – Concurs ''Școală europeană'' • Din județul Iași, în sesiunea 2014 s-au înscris în competiție 11 școli (din 117 la nivel național) iar 7 dintre acestea (din 65 la nivel național) au fost câștigătoare, propulsând jud Iași pe locul I pe tara: • Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iași • Fundația EuroEd Iași • Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași • Colegiul Național „Mihai Eminescu”Iaşi • Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi • Școala „Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iași • Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iași 8.10.2014 19

 20. ASPECTELE POZITIVEERASMUS+ K1-formare profesionala 8.10.2014 20

 21. ASPECTELE POZITIVE – ERASMUS+ K1-educație școlara 8.10.2014 21

 22. ASPECTELE POZITIVE – ERASMUS+: K2 8.10.2014 22

 23. ASPECTELE POZITIVE – ERASMUS+: K2 8.10.2014 23

 24. Calendar ERASMUS+ 2015 8.10.2014 24

 25. In derulare: 16 proiecte Comenius 2 proiecteGrundtvig 10 proiecte Erasmus+ K1, 15proiecte Erasmus+ K2 Atenție!!! Integritate și transparență în constituirea echipelor de proiect Disciplină financiară Respectarea acţiunilor de diseminare propuse în formularele de candidatură Implementare - proiecteaprobate 8.10.2014 25

 26. Termenul limită pentru trimiterea poveștilor este 12 octombrie. În cadrul concursului "Povești în mișcare" te premiem pentru cea mai frumoasă poveste de mobilitate!  În concursul organizat în acest an vor intra în competiție povești ale mobilităților efectuate în perioada 2008 - 2014. Detaliiaici Concursul "Povești în mișcare" 8.10.2014 26

 27. atitudinea rezervată a unor manageri şcolari faţă de programele europene şi acţiunile cu caracter european desfăşurate în unităţile de învăţământ intensificarea activităților de diseminare a rezultatelor obținute din proiectele LLP intensificarea participării la competiția europeană European Language Label creșterea gradului de comunicare și implicare a responsabililor cu proiectele europene în viața școlii mobilizarea unui număr cât mai mare de profesori în activităţi de cooperare europeană aderarea profesorilor la AEDE - Asociaţia europeană a profesorilor sporirea receptivităţii cadrelor didactice faţă de programele mai puţin populare: bursele Pestalozzi, bursele SUA Honeywell iniţiere şi implicare în proiecte transfrontaliere cu parteneri din R. Moldova identificarea de noi programe de cooperare ASPECTELE CARE AU NEVOIE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 8.10.2014 27

 28. desemnarea în şcoli ca responsabili pentru proiecte educative europene a unor persoane active, cu spirit de iniţiativă şi competenţe lingvistice şi de comunicare popularizarea intensă a programelor europene şi a cooperării la nivel european şi internaţional în rândul cadrelor didactice, elevilor, managerilor şcolari şi al comunităţii implicarea unui număr important de elevi şi cadre didactice în derularea proiectelor europene sau cu finanţare europeană monitorizarea constantă a derulării programelor europene şi a activităţilor adiacente de către inspectorul de specialitate şi membrii Consiliului Consultativ informarea managerilor şcolari şi a cadrelor didactice în legătură cu beneficiile accesării fondurilor europene pentru unitatea de învăţământ şi comunitatea locală organizarea 1-2 sesiuni de formare a cadrelor didactice pentru fiecare tip de proiect PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE 8.10.2014 28

 29. CV- format Europass baza de date cu finanțările europene ale școlii raport semestrial/anual activitate Bibliografie profesională Portofoliul Responsabilului cu activitatea de cooperare europeana 8.10.2014 29

 30. -site Erasmus+: http://www.erasmusplus.ro/ GhidulProgramuluiErasmusPlus2015 -proiectecentralizate: http://eacea.ec.europa.eu/llp/ -proiectetransfrontaliere: http://www.ro-ua-md.net -site Europass: http://www.europass-ro.ro/index.php -burse Pestalozzi (Program de formare continua a profesorilororganizat de catreConsiliulEuropei in colaborare cu MECTS) http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/About_us_en.asp#TopOfPage - SUA: training Huntsville (Alabama): http://www.spacecamp.com/educators/ -asociatiaeuropeana a profesorilor: http://www.aede.eu/, http://www.aeder.org/files/index.php Bibliografie profesionala 8.10.2014 30

 31. Legea 1/2011: ART. 32 4) Stagiile de pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice sau vocaţionale se pot organiza la nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii economici ori instituţiile publice cu care unitatea de învăţământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la organizaţiigazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională iniţială. Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. ART. 33 (3) Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass Bibliografie profesionala 8.10.2014 31

 32. Legea 1/2011: ART. 95 (1) Inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,cu personalitate juridică, având în principal următoarele atribuţii: f) monitorizează implementarea programelor naţionale iniţiate de Ministerul Educaţiei,Cercetării, Tineretului şi Sportului pe aria judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a proiectelor derulate de unităţile şcolare şi cele conexe în cadrul programelor Uniunii Europene în domeniul educaţiei şi tineretului; Bibliografie profesionala 8.10.2014 32

 33. Legea 1/2011: ART. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativteritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli: k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Bibliografie profesionala 8.10.2014 33

 34. Legea 1/2011: ART. 347 (1) Programele de formare profesională iniţială şi continuă, precum şi sistemele de evaluare a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale vor respecta asigurarea mobilităţii ocupaţionale pe orizontală şi pe verticală prin utilizarea sistemului de credite transferabile pentru educaţie şi formare profesională. (2) Metodologia de acordare a creditelor transferabile se elaborează de MECTS, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi de Autoritatea Naţională pentru Calificări şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (3) Rezultatele învăţării şi creditele asociate acestora, dobândite anterior în contexte formale sau ca urmare a evaluării rezultatelor învăţării nonformale şi informale, sunt transferate şi integrate în programul de formare profesională Bibliografie profesionala 8.10.2014 34

 35. Legea 1/2011: ART. 349 (3) Portofoliul educaţional integrează şi instrumentele europene care evidenţiază rezultatele învăţării unei persoane, cum ar fi Europass şi Youthpass. -Ordinul 4469/12.06.2012 emis d MECTS, Ministerul MFPS privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si YouthPass si a Metodologiei cadru privind serviciile de consiliere si orientare a carierei pe parcursul vietii -Ordinul MECTS 5564/2012 ce contine Anexa la Metodologia de recunoastere a rezultatelor invatarii in contexte nonformale si informale a cadrelor didactice si de echivalare a acestora in credite pentru educatie si formare profesionala Bibliografie profesionala 8.10.2014 35

 36. Prof. Gabriela Conea, Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale proiecte.isjiasi@yahoo.com Tel. 075 8089407 https://www.facebook.com/proiecte.isjiasi europrojectis@yahoogroups.com http://isjiasi.ro 8.10.2014 36

 37. 8.10.2014