ajankohtaista esr ohjelmasta 2007 2013 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AJANKOHTAISTA ESR –OHJELMASTA 2007-2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
AJANKOHTAISTA ESR –OHJELMASTA 2007-2013

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

AJANKOHTAISTA ESR –OHJELMASTA 2007-2013 - PowerPoint PPT Presentation

uriah-cameron
119 Views
Download Presentation

AJANKOHTAISTA ESR –OHJELMASTA 2007-2013

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. AJANKOHTAISTA ESR –OHJELMASTA 2007-2013 YTR:n HANKESEMINAARI 22.5.2007 ylitarkastaja Leena Uskelin, työministeriö

 2. ALUSTUKSEN SISÄLTÖ • ESR-OHJELMAKAUSI 2000-2006 • kokemuksia ja määrällisiä toteumatietoja • ESR-OHJELMAKAUDEN 2007-2013 SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA UUDET KÄYTÄNNÖT • Mikä muuttuu? • Aikataulu • Uuden ohjelmakauden tavoitteet toimintalinjoittain • YHTEENVETO ja LISÄTIETOJA

 3. ESR-OHJELMAKAUSI 2000-2006 • KOKEMUKSIA TOIMINTALINJOITTAIN • 1. TYÖVOIMAN KYSYNNÄN HYÖDYNTÄMINEN JA TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN • 2. TASA-ARVO JA YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET TYÖELÄMÄSSÄ • sukupuolten tasa-arvo • syrjäytymisen torjuminen • 3. KOULUTUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN • 4. YRITTÄJYYDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

 4. ESR-OHJELMAKAUSI 2000-2006 • MÄÄRÄLLISIÄ TOTEUMATIETOJA: • KAIKISSA ESR-OHJELMISSA • ALOITTANEITA HENKILÖITÄ 923 650 • PROJEKTEJA 5030 • RAHOITUSKEHYKSESTÄ MAKSETTU 74%, SIDOTTU 97%

 5. ESR-OHJELMAKAUDEN 2007-2013 SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA UUDET KÄYTÄNNÖT • MIKÄ MUUTTUU: OHJELMARAKENNE • Ohjelmakaudella 2000-2006 tavoiteohjelmat 1,2 ja 3 sekä Equal • -> Ohjelmakaudella 2007-2013 yksi valtakunnallinen ESR-ohjelma, jossa • valtakunnallinen osio (50%) • alueelliset osiot (50%) • Etelä-Suomi (Uusimaa, Häme, Kaakkois-Suomi, Varsinais-Suomi) • Länsi-Suomi (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Satakunta, Keski-Suomi, Pirkanmaa) • Pohjois-Suomi (Pohjois-Pohjanmaa, Lappi) • Itä-Suomi (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala); • oma rahoituskehys ja ohjelma

 6. ESR-OHJELMAKAUDEN 2007-2013 SISÄLTÖ, TAVOITTEET JA UUDET KÄYTÄNNÖT • MIKÄ MUUTTUU: Rahoituksen määrä • - Rahoitusta 38% vähemmän käytettävissä kuin ohjelmakaudella 2000-2006 • ESR-rahoitus yhteensä 615 miljoonaa euroa (edellisellä kaudella 905 miljoonaa euroa) • MIKÄ MUUTTUU: Projekteista strategisiin kehittämisohjelmiin • valtakunnallinen ohjelma toteutetaan kehittämisohjelmina

 7. ”Projektiviidakosta kokonaisvaltaiseen kehittämiseen” Valtakunnallinen ESR -ohjelma toteutetaan kehittämisohjelmina.Ne ovat • Strategisesti tärkeitä teemoja kullakin hallinnonalalla • Poikkihallinnollisia: toteutetaan ministeriöiden välisenä yhteistyönä • Niiden puitteissa järjestetään projektien koordinaatio, hyvien käytäntöjen kartoittaminen/ arvioinnit, tuki projektien kehittämiselle • Alueet voivat osallistua kehittämisohjelmiin oman alueellisen rahoituskehyksensä puitteissa ja/ tai saada rahoitusta valtakunnallisesta kehittämisohjelmasta • Itä-Suomi voi osallistua oman rahoituskehyksensä puitteissa • Valtakunnallinen kehittämisohjelma voidaan toteuttaa keskitetysti ministeriössä ja/ tai alueellisesti (TE –keskukset/ lääninhallitukset) – työhallinnossa pääsääntöisesti alueilla • Kehittämisohjelmiin kuuluvat projektit valitaan julkisen hakuprosessin kautta • Itse toteutettaville hankkeille varataan rahoitus viranomaiselle

 8. AIKATAULU OHJELMA-ASIAKIRJA JÄTETTY KOMISSIOON – LISÄSELVITYKSET KÄYNNISSÄ => HYVÄKSYMINEN TOUKO-KESÄKUU (?) VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT SEURANTAKOMITEASSA 24.-25.5.2007 SEURANTAKOMITEA ANTAA SUOSITUKSET KEHITTÄMISOHJELMISTA – MAHDOLLISIA TARKENNUKSIA

 9. Huomioita • RAKENNERAHASTOLAKI 1401/2006 • 7 §: HALLINTOVIRANOMAINEN ESR:SSÄ TYÖMINISTERIÖ • Muutos aiempaan: alueohjelmien osalta aiemmin hallintoviranomainen oli SM • 8 § VAROJEN JAKO • ESR-varoja käyttävät ministeriöt tekevät esityksensä hallintoviranomaiselle TM:lle määrärahojen jaoksi • ministeriöiden esitykset perustuvat muiden välittävien toimielimien (alueviranomaiset) esityksiin • Varojen jakamisessa otetaan huomioon maakuntien yhteistyöasiakirjat • tarpeen mukaan kuultava yhteistyöryhmiä

 10. Käynnistämisen aikataulusta: • VALTAKUNNALLISEN OSION RESURSSIT JAETAAN TE –KESKUKSILLE VALTAKUNNALLISTEN KEHITTÄMISOHJELMIEN TOTEUTTAMISEEN • TUJO–päivät 14.-15.5: KEHITTÄMISOHJELMIEN ESITTELY • SUUNNITTELU- JA VALMISTELUPROSESSI TE –KESKUKSISSA: mitä osioita alueellisesta ohjelmasta ja mitä valtakunnallisista kehittämisohjelmista – esitykset ministeriölle • SEURANTAKOMITEAN KOKOUKSEN (24.-25.5.2007) JÄLKEEN vuorossa suunnitelmat ja resurssiesitykset • RESURSSIT VOIDAAN JAKAA / PROJEKTIEN VALINTA KÄYNNISTÄÄ SITTEN KUN OHJELMA-ASIAKIRJA HYVÄKSYTTY, TUKIKELPOISUUSASETUKSET VALMIITA SEKÄ TIETOJÄRJESTELMÄT KÄYTÖSSÄ

 11. Uuden ohjelman tavoitteet toimintalinjoittain • TOIMINTALINJA 1: työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yrittäjyyden kehittäminenTOIMINTALINJA 2: työllistyminen ja työmarkkinoilla pysyminen • TOIMINTALINJA 3: työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen • TOIMINTALINJA 4: jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö • ESR-toimintaa ohjaavat yhteiset periaatteet (tasa-arvo, sosiaalinen innovaatio, kumppanuus, pienet toimijat, kestävä kehitys)

 12. YHTEENVETO ja LISÄTIETOJA • Suomessa ohjelmakaudella 2007-2013 yksi ohjelma, joka jakaantuu valtakunnalliseen ja alueellisiin osioihin • Rahoituksen määrä vähenee • Projektit valitaan julkisten hakujen kautta, käynnistys syksyllä 2007 • Tärkeitä painotuksia ovat tasa-arvon edistäminen, työelämän kehittäminen., syrjäytymisen väheneminen, uusien menetelmien kehittäminen sekä kansainvälistymisen lisääminen • lisäksi kestävä kehitys ja sosiaaliset innovaatiot • LISÄTIETOA:www.esr.fi

 13. Kiitos!