katastrofen rsager og konsekvenser n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
KATASTROFEN - ÅRSAGER OG KONSEKVENSER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

KATASTROFEN - ÅRSAGER OG KONSEKVENSER - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

KATASTROFEN - ÅRSAGER OG KONSEKVENSER. AT 2012: Studentereksamen Inspiration: Religion / humaniora (SB). Katastrofen – årsager og konsekvenser. OPGAVEFORMULERING: DU SKAL: 1)Vælge en sag: en bestemt katastrofe central.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KATASTROFEN - ÅRSAGER OG KONSEKVENSER' - udell


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
katastrofen rsager og konsekvenser

KATASTROFEN - ÅRSAGER OG KONSEKVENSER

AT 2012: Studentereksamen

Inspiration: Religion / humaniora (SB)

katastrofen rsager og konsekvenser1
Katastrofen – årsager og konsekvenser
 • OPGAVEFORMULERING: DU SKAL:

1)Vælge en sag: en bestemt katastrofe central.

2)Udarbejde en problemformulering og en synopsis: belys katastrofen, dens årsager og/eller konsekvenser.

3)Gøre rede for din brug af begrebet katastrofe og begrund dit valg af materiale.

4)Anvende viden og metoder fra to fag (ét på min. B-niv.) fra hvert sit hovedområde.

fag og hovedomr der
FAG OG HOVEDOMRÅDER
 • Hovedområder: Din sag skal anvende viden og metoder fra to fag fra hvert sit hovedområde:

Samfundsvidenskab-Humaniora-Naturvidenskab

 • Fag: Dette oplæg inspirerer til sager indenfor humaniora med udgangspunkt i faget religion, som gennem analyse af menneskelige produkter fokuserer på menneskets forhold til katastrofen og dets opfattelse af katastrofens årsager og konsekvenser.
naturkatastrofer
naturkatastrofer
 • Fokus: Når en katastrofe indtræffer dukker der mange spørgsmål op. Hvad var årsagen til katastrofen? Kunne den have været forhindret? Hvilke konsekvenser medfører den? Hvad kan vi lære af den?
 • Naturkatastrofer: flodbølger, jordskælv, vulkaner, tørke, laviner, oversvømmelser etc.

-Hvilket natursyn præger det senmoderne menneske?

-Hvordan forholder forskellige religioner sig til naturkatastrofers årsag?

-Kan tro og viden supplere hinanden i belysningen af naturkatastrofers årsag?

-Skyldes katastrofen menneskets religiøse ulydighed? (arvesynden)

-Skyldtes Egyptens ti plager reelt klimaforandringer? Var plagerne mytiske eller reelle?

-Epedimier: Pest i Europa 1348 eller den spanske syge – var det Guds straf over mennesket?

-Jødeudryddelser / nazisme / Holocaust – Guds straf eller menneskelig ondskab?

(Stikord: skabelsesteologi, kaos / kosmos, flodbølger / oversvømmelser i diverse trosopfattelser og myter, Noahs Ark, De ti plager, Dakotaernes myte om Vandfloden, Johannes Åbenbaring etc.)

den potentielle katastrofe verdens undergang dommedag
Den potentielle katastrofe:Verdens undergang / dommedag
 • FOKUS: Mennesket har altid filosoferet / profeteret over dommedag, den såkaldte apokalypse: Hvornår, hvordan og hvorfor slutter livet på jorden?
 • Dommedagsforestillinger i forskellige religioner (Jødedom, Kristendom, Islam, Hinduismen, Jehovas Vidner, Mormonismen, Hopi-indianerne, Mayaerne, Nordisk mytologi/Ragnarok o.a.)
 • Profetier om naturkatastrofer/Dommedagsprofetier gennem tiden (fx i Bibelen – Jhs. Åbenbaring).
 • Bibelske myter om naturkatastrofer (fx i Torahen - De ti plage, Noahs Ark etc.)
 • Kaos: Hvilke roller har forestillingen om ”kaos” spillet i forskellige mytologiske og religiøse traditioner? (kosmos-kaos, Ragnarok, Helvedesforestillinger etc)
 • Jordens undergang - komparativ undersøgelse af videnskabelige og religiøse synspunkter på jordens undergang (fysisk – geo)

(Stikord: Dommedagsforestillinger i forskellige religioner, Johannes Åbenbaring,

Maya-profetier, Profetier om Jerusalems fald / Jeremias, Esthers Bog i Tanakh:

Afværgelse af jødisk etnisk udrensning, Nostradamus´ profetier ”Centuria”,

H. Camping - moderne dommedagsprofet, Jim Jones / Peoples Temple -

masseselvmord etc.)

menneskeskabte katastrofer
menneskeskabte katastrofer
 • Terror (i religionens tegn): fx 9/11, Madrid/London-bomberne, IRA, Al Qaeda etc.
 • Krig, folkemord, etnisk udrensning og massakre:

nazisme /jødeforfølgelser, inkvisitionen, korstogene, massakren på Utøya, selvmordsbombere, djihad, masseselvmord etc.)

 • Klimaforandring, forurening, hungersnød - Natursyn:

-Grønne religiøse bevægelser: Kan kærlighed til Guds skaberværk medføre en verden uden klimaproblemer?

-Askese i verdensreligioner og i senmoderne livsstil.

-Skaber det kristne natursyn klimaproblemer?

-Hvordan argumenterer de monoteistiske religioner for bevarelse af naturen? (analyse af skrifterne)

-Er naturbevarelse en religiøs, etisk eller samfundsmæssig pligt?

-En komparativ analyse af naturfolks natursyn og de senmoderne økologiske bevægelser.

-Hvad er biskop Steen Skovgårds syn på sammenhængen mellem klimaforandringer og dommedag?

etik moral og ansvar
ETIK – moral og ansvar

FOKUS: Konsekvenser af katastrofen skaber etisk debat i forhold til fx:

-mediernes ansvar

-menneskeligt ansvar

-Hvilke konsekvenser har katastrofen for det senmoderne menneske

ETIK: Etisk spørgsmål: Hvem har ansvaret for katastrofen?

 • Etisk diskussion i forbindelse med mediedækning af katastrofen – at udstille menneskelig lidelse (etisk råd)
 • Hungersnød og kristent nødhjælpsarbejde – næstekærlighedsbegrebet – det kristne menneskes ansvar.

Filosofisk fokus:

-Satte jordskælvet i Portugal 1755 skub i Europas oplysningstid (fra

Guds vilje til menneskets vilje – et paradigmeskifte)?

-Indsamlinger til katastrofeofre: Nytte eller pligtetik?

frygten for katastrofen
Frygten for katastrofen

FOKUS: Forskellige religioners opfattelse af katastrofens årsag:

- Naturkatastrofer kan opfattes som guddommelig straf af mennesket

- Mennesket selv skaber katastrofen (griber ind i Guds skaberværk / opretholder ikke kosmos /videnskab og teknologi ”leger Gud”)

- Rituel påvirkning af den potentielle katastrofe: Rituel praksis til opretholdelse af kosmos – undgå kaos (ritualer: ”Do ut des”: ofringer, bøn, soldans etc.)

 • Determinisme - forudbestemmelse:

-Har mennesket en fri vilje eller er katastrofen forudbestemt? (prædestinationslæren)

-Hvordan påvirker frygten for katastrofen et samfund / et religiøst fællesskab?

-Hvordan påvirker mediernes dækning af katastrofen vores menneskelige etik?

 • Katastrofen som skræmmebillede:

-Helvede som skræmmebillede og magtmiddel i katolsk kristendom (aflad / reformation) : Fx en retorisk sammenligning af nutidens dommedagsprædikanter og katolicismens afladsprædikanter.

frygten for katastrofen fortsat
Frygten for katastrofen (fortsat)
 • Sorg, krise, frygt, nødhjælp: Trosfællesskabet som tryg ramme…

- Hvilke funktioner kan troen / religionen have i fht. at hjælpe mennesket med konsekvenserne af en katastrofe? (fx kirkens rolle som nødhjælper eller kollektivt samlingspunkt ved katastrofer: Utøya, Haiti, Japan)

-Kan en religion aktivt hjælpe overlevende ofre med at håndtere katastrofen, eller gør den brutale katastrofe religiøse forestillinger meningsløse?

-Folkekirkens Nødhjælp – arbejdsområde, organisation og ideologi

-Får de forskellige trossamfund flere tilhængere som følge af en katastrofe? (statistik)

 • Andet:

-Terrortrussel - kultursammenstød? Mediernes skræmmebillede af islam.

-Hvordan har mediedækningen af 9/11 påvirket Vestens opfattelse af islam? (frygten for terrortrussel og islamisk ekspansion)

-Kristendom – islam: Religiøst sammenstød og opgør (the clash of civilisations – ”os og dem”) – katastrofe eller mulighed?

religionsfaglige perspektiver
Religionsfaglige perspektiver

FAGET RELIGIONS ”DNA”:

Hovedområde:

Humaniora – religion beskæftiger sig som et humanistisk fag med mennesket (”human”); dets tanker, handlinger og produkter i bred forstand.

Materiale (empiri):

”Tekster” (hellige skrifter, myter, ritualbeskrivelser, liturgi, salmer, artikler, fremstillinger, baggrundsstof, debatter, artikler, religiøse hjemmesider, relikvier, billeder, film, dokumentar etc.)

Metoder:

Tekstanalyse, argumentationsanlayse, billedanalyse, ritualanalyse: Van Gennep, NinianSmarts religionsmodel mv. (se udleverede metodeark)

katastrofen i et spanskfagligt perspektiv
Katastrofen – i et spanskfagligt perspektiv
 • Naturkatastrofer:

-Jordskælv i Chile 2010, Costa Rica 2009, Perú 2007, México City 1985, Chile 1960 – årsager og konsekvenser (spansk - - samf-natgeo)

-Forureningskatastrofer: Perú olieforurening (OD), Galicien (Prestige i 2007)

-Klimaforandringer: Ørkenspredning / vandproblemer i Sydspanien

-Mayakalenderen: Profeti - jordens undergang i 2012 : Apocalyptus (rel/ his/me/ mat)

 • Menneskeskabte katastrofer:

-Minekollaps i Chile – mediedækningen / sensationshistorie (spansk – samf)

-Erobringen af Latinamerika og sygdomme i den forbindelse (spansk/his/biologi)

-Immigration Mexico/USA: Massakre på immigranter i Taumaulipas, México

-Immigration Afrika / Spanien: En humanitær katastrofe (spansk – samf)

-Folkemord i Chile under Pinochets militærdiktatur

-Argentina: ”La guerrasucia” - Peróns diktatur – politisk udryddelse.

-Massakre/bombning af Guernica (den spanske borgerkrig)

 • Katastrofen skaber ulighed:.

-Natursyn og etik: Regnskov / oliepalmeplantager ( Perú: OD 2011)

-Storbyens skjulte katastrofe: slum, fattigdom og socialt forfald (MachismoPerú, DrogasMéxico, Los niños de la calle etc.)

- Sammenbrud af sociale strukturer/megabyer/postborgerkrigssamfund: Bander (Las Maras) – spansk-samf

ad