kompetensutveckling och metodutveckling generella och specifika inl rningssv righeter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter - PowerPoint PPT Presentation


 • 513 Views
 • Uploaded on

Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter. Gunilla Hellberg Edström Resursfunktionen, Ams. ICF. Klassifikation av funktionstillstånd Se ”ringarna” på vattnet - vilka konsekvenser ett funktionshinder får

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kompetensutveckling och metodutveckling Generella och specifika inlärningssvårigheter' - liam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kompetensutveckling och metodutveckling generella och specifika inl rningssv righeter

Kompetensutveckling och metodutvecklingGenerella och specifika inlärningssvårigheter

Gunilla Hellberg Edström

Resursfunktionen, Ams

slide2
ICF
 • Klassifikation av funktionstillstånd
 • Se ”ringarna” på vattnet - vilka konsekvenser ett funktionshinder får
 • Funktionsnivå - kroppsliga strukturer och funktioner
 • Aktivitetsnivå - personens förmåga att utföra
 • Deltagarnivå - personens förmåga att delta i olika livssituationer
 • Omgivningsfaktorer som påverkar
utvecklingsrelaterade skillnader
Utvecklingsrelaterade skillnader
 • Begåvningsrelaterade problem - kategorisk bedömning (finns/finns inte)
  • Mental retardation 1-2 %
  • Svagbegåvning (marginell mental retardation) 5-7 %
  • Specifika inlärningssvårigheter 4-6 %
 • Beteenderelaterade problem - dimensionell bedömning (kontinuum normalt/icke normalt)
  • Autism, Aspergers syndrom 1 %
  • ADHD, DAMP 1-3 %
neuropsykologi
Neuropsykologi
 • Studerar samband mellan hjärnans strukturer och mänskliga funktioner
 • Förstå
 • Förklara
 • Beskriva
 • Förutsäga
 • Förändra
slide5

Begåvning

Uppmärksamhet

Minne

Språk

Handling

Exekutiva funktioner

Varseblivning

Perception

Höger

Vänster

Autopilot – basala funktioner

intelligens beg vning vad r det
Intelligens/begåvning – vad är det?
 • Definition: ”Det man mäter med intelligenstest”
 • Var sitter begåvning i hjärnan? Intelligenstest mäter ett urval av separata funktioner
 • Hjärnans roll – adaptiva funktioner – alla delar samarbetar i nätverk
 • Förmåga att
  • resonera, planera, lösa problem,
  • tänka abstrakt, förstå idéer och språk, komplicerade sammanhang
  • förmåga till inlärning
utveckling
Utveckling
 • Sker i samspel med miljön
 • ”Fönster” för utveckling
 • Från det enkla till det mer komplexa
 • Från automatiskafunktioner till självstyrande
 • Utvecklingen av de mer enkla funktionerna lika över kulturer
 • Utvecklingen av högre funktioner kulturberoende, omgivningsberoende
slide10

4 år

8 år

generella inl rningssv righeter
Generella inlärningssvårigheter
 • Arbetsbegränsningar orsakat av begränsade begåvningsresurser
 • Flertalet har vanlig skolbakgrund (70-80 %) och är s k svagbegåvade (marginell mental retardation)
 • För kodning inga krav på begåvningsnivå (IK-poäng) men att de har svårt med abstrakt tänkande
k nnetecken g enerella inl rningssv righeter
Kännetecken Generella inlärningssvårigheter
 • bristande förmåga till abstrakt tänkande
 • minnes- och inlärningssvårigheter (ofta läs- och skriv, matematik)
 • långsamhet
 • specifika svårigheter (perception)
 • språksvårigheter (att förstå och/eller tala)
 • social kommunikation
 • bristande förmåga att se ur olika perspektiv, svårt att lösa problem
 • dåligt självförtroende, bristande självmedvetenhet
tv grupper generella inl rningssv righeter
Särskolebakgrund

Segregerad skolbakgrund med anpassat innehåll

Känner ofta tillhörighet i gruppen

Har stabila kunskaper inom vissa områden

Föräldrar har insikt

Har själva insikt

Tydlig svagbegåvning (under IK 70)

Vanlig skolgång

Vanlig skolgång; eventuellt med hjälp i enskilda ämnen, mindre grupp

Ofta mobbade i skolan

Har bristande kunskaper inom många områden

Föräldrar brister i insikt

Brister själva i insikt

Begåvning varierar inom det lägre begåvningsintervallet

Två ”grupper” Generella inlärningssvårigheter
 • Gemensamt:
 • Svagbegåvning, konkret tänkande
 • Önskan om att vara som andra och att ”passera” som andra
mental retardation och svagbeg vning
Mental retardation och svagbegåvning
 • Kan se mycket olika ut
 • Störningar i basala funktioner kan göra att personen har långsam bearbetningsförmåga m m
 • Perceptionsstörningar kan påverka kapacitet och inlärning
 • Kombination svag begåvning och dåliga exekutiva funktioner ger dålig prognos vad gäller arbete
specifika inl rningssv righeter
Specifika inlärningssvårigheter
 • Oförmåga att lära sig vissa färdigheter trots konventionell instruktion, normal intelligens och sociokulturella möjligheter
 • Prestationen i den aktuella färdigheten ligger klart under den förväntade nivån – omöjligt att lära in vissa saker
 • Har förmåga till abstrakt tänkande
 • Ojämn begåvningsprofil
specifika inl rningssv righeter fyra undergrupper
Specifika inlärningssvårigheter fyra undergrupper:
 • Specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
 • Språkstörningar
  • Receptiva - att förstå
  • Expressiva - att tala och/eller att uttrycka sig
 • Icke språkliga inlärningssvårigheter
 • Uppmärksamhets- och koncentrationssvårigheter
vad kr ver dagens arbetsmarknad
Vad kräver dagens arbetsmarknad?
 • Social kompetens
 • Följa regler och normer
 • Flexibilitet
 • Spetskompetens
 • ……..
 • Strategisk och noggrann
 • Sympatisk och målinriktad
 • Social och energisk
 • Lösningsorienterad, strukturerad
slide18

Att jämföra

Arbetslivets krav

basala färdigheter

sociala/psykiska

självstyrning

aktivitetsnivå

intellektuella

fysiska

Individens resurser

verktyg/kognitivt

handling/exekutivt

känsla/emotionellt

kropp/fysiskt

Omgivning

individbakgrund

arbetsplatsen

- område, storlek, organisation, attityder socioekonomiska faktorer

klarg ra arbetsf ruts ttningar
Klargöra Arbetsförutsättningar
 • Syftet är att den arbetssökande ska få kunskap och insikt om sina personliga förutsättningar för arbete och utbildning. Tjänsten kan också utreda hur svårigheter kan kompenseras och den arbetssökande stärkas och utvecklas.
klarg ra arbetsf ruts ttningar metoder
Klargöra Arbetsförutsättningar - metoder
 • Kartläggande och utredande samtal
 • Arbetspsykologisk utredning
 • Arbetssocial utredning
 • Aktivitetsbaserad bedömning via praktisk arbetsprövning
funktionshinder som medf r nedsatt arbetsf rm ga
Hjärt-, kärl-, och/eller lungsjukdom

Hörselskada/dövhet

Grav synskada/synsvaghet

Rörelsehinder

Övriga somatiskt relaterade fh

Psykiskt fh

Generella inlärningssvårigheter

Socialmedicinskt fh

Astma/allergi/överkänslighet

Specifika inlärningssvårigheter

Förvärvad hjärnskada

Funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga
anpassa din arbetssituation
Anpassa din arbetssituation
 • Syftet är att möjliggöra ett aktivt arbetsliv för den som har nedsatt arbetsförmåga genom en anpassning av arbetsplatsen och/eller studiemiljön. Det övergripande syftet är att öka arbetskraftsutbudet samt motverka långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden.
anpassa metoder
Anpassa - metoder
 • Arbetsanalys – till grund för anpassning av arbetsuppgifter/arbetsförhållanden
 • Utprovning av arbetstekniska hjälpmedel samt utbildning för att använda dem
 • Upphandling av arbetstekniska hjälpmedel
program och st d
Program och stöd
 • Lönebidrag
 • Skyddad anställningsformer
 • Stöd till personligt biträde
 • Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd SIUS
 • Arbetstekniska hjälpmedel
 • Flexibla anpassningsmoduler arbetsmarknadsutbildning
intellektuella krav i arbetslivet
Intellektuella krav i arbetslivet
 • Kunna bearbeta, ta in och hantera information
 • Inlärningsförmåga, minne
 • Klara intellektuellt krävande arbetsuppgifter
 • Förstå orsak och verkan
 • Kunna lösa problem
 • Vara utvecklingsbar
 • Förmåga att förstå och uttrycka sig i tal och skrift
intellektuella krav exempel p sv righeter
Intellektuella kravexempel på svårigheter
 • Svårt att lära in nya saker och att översätta kunskaper i ”nya” situationer
 • Svårt att klara av för många moment – en sak i taget
 • Behöver extra tid för att utföra arbetsuppgifter
 • Svårt att lösa oväntade och nya problem
 • Svårt med instruktioner; att förstå och komma ihåg
 • Svårt att göra bedömningar
 • Svårt att se/förstå ”vad som behövs göras”
psykiska sociala krav i arbetslivet grundl ggande uppf randekod
Psykiska/sociala krav i arbetslivetgrundläggande uppförandekod
 • Kunna hantera sina och andras känslor, både i arbetsgrupp och gentemot ev. kunder
  • Ställa upp på kundens behov (inte sina egna), klara av att bli klandrad, inte blir arg och skälla ut
 • Hålla lagom distans till andra
  • Ha en professionell hållning mot andra, veta var gränserna för relationen går
 • Kunna samarbeta med andra
 • Kommunicera med andra
 • Anpassa sig till andra
psykiska sociala krav exempel p sv righeter
Psykiska/sociala kravExempel på svårigheter
 • Svårt att förstå sin roll i arbete
 • Svårt att klara av kravfulla situationer – gör bara saker på ”sina villkor”
 • Har svårt att hantera konflikter – hur gör man det på jobbet?
 • Kan ha svårt att se sin egen roll i det sociala samspelet, - självinsikt
 • Har stort behov av uppmärksamhet och bekräftelse
 • Har svårt att se andras behov i vårdande arbete
 • Stort behov av stöd och hjälp
 • Svårt att följa regler och bestämmelser
krav p sj lvst ndighet i arbetslivet
Krav på självständighet i arbetslivet
 • Kunna göra en plan att följa som man sedan kan genomföra självständigt, bl.a. genom att rätta egna felaktigheter och fråga till råds vid behov
 • Ha planeringsförmåga och organisationsförmåga
 • Ha omdöme/självkontroll
 • Ha initiativförmåga
sj lvst ndighet exempel p sv righeter
SjälvständighetExempel på svårigheter
 • Har svårt att organisera sitt arbete, papper, verktyg m m i en enda röra
 • Svårt med helhet, omdöme och överblick
 • ”Flyter ut”, fokuserar på oväsentliga
 • Har svårt att slutföra arbetsuppgifter
 • Har svårt att avgöra när en uppgift är färdig
 • Tappar tråden i det han/hon gör
 • Svårt att rätta till fel, ser inte att det blir fel
 • Svårt att hålla en god kvalité
 • Beslutsvånda och prioriteringssvårigheter
anpassning bem tande
Anpassning - Bemötande
 • Lägg tillsammans upp en tydlig plan för ert samarbete
 • Tydlig och rak kommunikation – gå igenom vad som upplevs som problematiskt
 • Uppmuntra – belöna (öka självförtroende)
 • Tydliga samband – förklara vad som händer och varför
 • Öka medvetenhet hos individen via ex rollspel
 • Lär strategi för hur han/hon ska göra när problem uppstår
anpassning bem tande1
Anpassning - Bemötande
 • Lär omgivningen hur de ska kommunicera, ge information
 • Lär omgivningen att vara tydliga, ge feedback
 • Ge strategier för att stoppa oönskade beteenden (ex time out tecken)
anpassning aktivitet milj
Anpassning aktivitet - miljö
 • Tänk på onödiga störningar i miljön – vad kan man plocka bort, undvika
 • Försök göra miljön förutsägbar, rutiner och vanor
 • Försök lägga in ”ledtrådar” i miljön som stöd i planeringen
 • Undvik stressade situationer (vad upplever individen som stressande, vad upplever omgivningen som stressande)
anpassning aktivitet milj1
Anpassning aktivitet - miljö
 • Bryt ner uppgifterna till steg för steg
  • Lär den sökande vad som krävs via tydliga och konkreta instruktioner
  • Hjälp den sökande att tänka i steg – gärna skriva ner dem
  • Utvärdera tillsammans med den sökande – skriv ner hur resultatet blev
  • Ta små steg åt gången – inte för lång tidsrymd mellan start och mål
 • Använd olika former av tekniska hjälpmedel: minneshjälpmedel, planeringshjälpmedel, instruktionshjälpmedel, stavningshjälpmedel, talsyntes m m
generellt st dbehov anpassning
Generellt stödbehov - anpassning
 • Kontinuerligt behov av stöd
 • Att ha någon att vända sig till när problem uppstår, att ha en person som kan hjälpa till och reda ut saker
 • Vissa vill ha mer konkret hjälp i arbetet
 • Ställer krav på omgivningen – att arbetsplatsen förstår, är beredda attbistå när problem uppstår och orkar med