velkommen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Velkommen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Velkommen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

Velkommen - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Velkommen. T ilpasning i Hjerteforeningen. Af Hjerteforeningens vedtægter § 2 fremgår det, at foreningen har følgende formål: At støtte videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Velkommen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

Af Hjerteforeningens vedtægter § 2 fremgår det, at foreningen har følgende formål:

 • At støtte videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling.
 • At forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter.
 • At støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information.
 • At varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse og behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information mv.
 • At repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.
lang proces
Lang proces
 • Allerede i efteråret 2013 søsatte Hovedbestyrelsen ønsket om en tilpasning i Hjerteforeningen
 • Er vi effektive nok?
 • Kan vi gøre noget for bedre at efterleve formålet?
 • Bedre anvendelse af de indsamlede midler?
 • Hvordan får vi flere medlemmer?
 • Flere frivillige?
 • Flere fondsmidler?
 • Tilpasset patientrådgivning?
 • Mere egen forskning?
 • Større partnerskaber?
 • Større samfundspåvirkning?
foretaget os indtil nu
Foretaget os indtil nu
 • Ansat ny adm. direktør 1. april 2014
 • Som har
  • Gennemført interviews med ansatte, lokalkomitéer, hospitaler, andre patientstøtteorganisationer, kommuner osv., for at tage temperaturen på Hjerteforeningen
  • Fremlagt et strateginotat til Hovedbestyrelsen i juni og september 2014
 • Kim vil nu mere detaljeret gennemgå Hovedbestyrelsens beslutninger på strategiseminaret i september:
situationen
Situationen
 • Vi har en god sag!
 • Knap 430.000 danskere lever med hjertekarsygdom, og der bliver flere og flere…
 • Otte ud af 10 tilfælde af iskæmisk hjertesygdom kan forebygges
 • 1 mio. danskere har forhøjet blodtryk. 270.000 af dem ved det ikke
 • Omkring 2 mio. danskere har et højt indhold af kolesterol i blodet, hvilket kan indikere øget risiko for hjertekarsygdom
 • Lidt over hver 5. dansker over 18 år ryger
 • Hjertekarsygdom er årsag til 523.403 sengedage på hospital om året, og dermed den sygdom, der koster samfundet flest sengedage
 • Dødeligheden falder, vi kæmper for et Danmark, hvor ingen mennesker dør unødigt af hjertekarsygdom, hvor
  • Antallet af førstegangsindlæggelser med åreforkalkningssygdomme i hjertet skal falde med 25 % inden 2020
  • Antallet af dødsfald på grund af hjertekarsygdom skal falde med 25 % inden 2020
  • Livskvaliteten for hjertepatienter et år efter behandling skal stige med 25 % inden år 2020.
situationen1
Situationen
 • Strategi?
 • Effektivitet
 • Roller
 • Omverdenen
 • Medlemmer nok?
 • Hvad gør vi ved de mange udfordringer?

Vi har en god sag!

Ja – men vi har også udfordringer

fakta om unders gelsen
Fakta om undersøgelsen
 • Formål og baggrund
  • Første image-måling gennemført i 2013.
  • Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet med imaget for Kræftens Bekæmpelse og Diabetesforeningen.
 • Målgruppe
  • Danskere og hjertepatienter med minimum lidt kendskab til Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og/eller Diabetesforeningen.
  • I 2013 var målgruppen alle danskere og hjertepatienter uanset, om de kendte foreningerne eller ej.
 • Antal svar
  • 1.017 interview med danskere i alderen 30-74 år (nat. rep.)
  • 392 interview med hjertepatienter i alderen 30-74 år(ingen vægtning)
 • Metode
  • Gennemført online via YouGovs danske online-panel.
 • Tidsperiode
  • Undersøgelsen blev gennemført i perioden 16. april – 8. maj 2014.
  • + Top of Mind-spørgsmål på Omnibus september 2014
 • Sammenholdelse med 2013
  • Grundet den reviderede målgruppe er der udarbejdet nyt tabelsæt og nye grafer for 2013.
  • I præsentationen sammenholdes 2014 og 2013-resultaterne med hinanden med udgangspunkt i 2014-målgruppen (personer med reelt kendskab til foreningerne).
  • Dataindsamlingsperiode Tidsperiode 2013: 27. februar – 3. marts.
hvad betyder mest for valg af st tte til forening
Hvad betyder mest for valg af støtte til forening

De mest betydningsfulde fire parametre for valg af støtte er:

Troværdighed

Bidrager til fremskridt i forskning

Bidrager til forebyggelse af foreningens sygdomsområde

Har en samfundsrelevant sag, der er værd at kæmpe for

Evner at inddrage og involvere patienter og pårørende (noget mere for hjertepatienter end for befolkningen)

opsummering kendskab
Opsummering – kendskab
 • Kendskab
  • 19% af danskerne kender uhjulpet Hjerteforeningen (in mind)
  • 6% nævner Hjerteforeningen som den første sygdomsbekæmpende forening (top of mind)
  • 70% af danskerne har hjulpet kendskab til Hjerteforeningen
  • Befolkningens kendskab afledes primært af medierne (42%)
  • Hjertepatienters kendskab afledes primært af, at de selv har haft hjertesygdom (63%)
 • Kendskab
  • 55% af danskerne kender uhjulpet Kræftens Bekæmpelse Hjerteforeningen (in mind)
  • 47% nævner Kræftens Bekæmpelse som den første sygdomsbekæmpende forening (top of mind)
  • 88% af danskerne har hjulpet kendskab til Kræftens Bekæmpelse
 • Kendskab
  • 9% af danskerne kender uhjulpet Diabetesforeningen (in mind)
  • 2% nævner Diabetesforeningen som den første sygdomsbekæmpende forening (top of mind)
  • 58% af danskerne har hjulpet kendskab til Diabetesforeningen
opsummering donationer
Opsummering – donationer
 • Dør til dør-indsamlinger er den klart mest anvendte støtteform:
  • Hjerteforeningen bør derfor arbejde målrettet på at igangsætte dør til dør-indsamlinger. Denne støtteform vil generere stor donationsvillighed.
  • Andre donationsformer som f.eks. internettet, fast månedlig støtte og velgørenhedsshows er kun brugt af cirka hver femte dansker/hjertepatient. (men er meget betydningsfuld i HF!)
  • SMS og telefonopringninger anvendes kun som støtteformer af hver tiende dansker/hjertepatient.
 • I 2014 vil befolkningen/hjertepatienter støtte Hjerteforeningen med markant færre penge end i 2013:
  • Ud af 100 kr. får Hjerteforeningen næsten halvt så mange kroner som i 2013. Disse kroner går i stedet til Kræftens Bekæmpelse.
  • Det er vigtigt, at I får indkredset årsagerne til den markant reducerede donationsvillighed – hvad skyldes dette?
  • Nogle bud på årsager til den reducerede donationsvillighed er, at:
   • Hjerteforeningen ikke opleves som en lige så synlig forening som Kræftens Bekæmpelse.
   • Mange ikke kan sætte ord på, hvorfor det ikke er Hjerteforeningen, der får flest af de 100 kr. Det skyldes sandsynligvis et lavt kendskab til Hjerteforeningen og foreningens arbejde.
   • At hjertekarsygdomme ikke opleves som lige så dødelige som kræftsygdomme – hverken af befolkningen eller af hjertekarpatienter.
   • Svindelsager?
slide19

Emner

 • Indsatser
  • Forskning
  • Rådgivningscentre
  • Frivillighed
  • Børn- og ungeområdet
  • Landsindsamling
  • Organisation
 • Overgangsår
forskning

Forskning

 • Udvidelse af afdeling
  • Afdeling koordinerer al forskning
  • (inkl. Børnehjertefondens)
  • Registerbaseret udgangspunkt
  • 2. Gorm stoppede i sidste uge
  • 3. Ny forskningschef, Gunnar Gislason 1/11
 • 3. Ny strategi, handlingsplan
 • 4. Fondsrelationer
strategi stikord

I samarbejde med relevante videnskabelige selskaber

 • Forskning ud fra eksisterende registre
 • Over tid samle, monitere og udvikle diverse registre i DK, og skabe ”Den Danske Hjertedatabase”
  • (dansk hjerteregister, øst/vest register, pace/ICD register, klinisk kvalitetsdatabase, NIP data, hjertestart database, alm. praksis database osv.
 • Ph.d.’ere forske og formidle indenfor vores felt, samt deres kliniske projekter
 • BHFs ph.d. planer integreres i forskningsmiljøet

Strategi, stikord

slide24

2,4

25 FTE

34 ansatte

6,4

5,6

3,6

3

3,5

slide27

3 rådgivningscentre

Et antal mobile uderådgivninger

oml gning af r dgivning
Omlægning af rådgivning
 • Mindre Face-2-Face
 • Øget brug af telefon og mail
 • For maksimal fleksibilitet fordeles telefoner og mail mellem centre (Et”call center” har desuden høj medarbejder-flow).
 • Online rådgivning (Go-to-meeting)anvendes af alle rådgivere som erstatning for Face-2-face
  • Udvikling af ”rådgivnings-pakker” der kan anvendes i online rådgivning inden for de største rådgivningstemaer

Bemanding:

  • Kardiologiske sygeplejersker skal fortsat være kernen i et center
  • Der suppleres med psykologer og socialrådgiver. HF behandler ikke for psykiske lidelser, men afdækker behov og henviser til egen læge.
  • Der er et lille behov for læger i RC, skal være mulighed for at trække på erfaren, anerkendt kardiolog, f.eks. ansat centralt, HB/ Frivillig
mobil satellitr dgivning skal ge tilg ngelighed af r dgivningen
Mobil satellitrådgivning skal øge tilgængelighed af rådgivningen
 • Hvert rådgivningscenter varetager 3-4 mobile satellitrådgivninger
 • Den mobile rådgivning sikrer, at rådgivning er tilgængelig i større dele af landet
 • Rådgivningen skal bidrage til et link mellem den kommunale rehabilitering og Hjerteforeningen (lokalkomité og rådgivning)
 • Der etableres samarbejde med det kommunale sundhedscenter
 • Satellitrådgivningerne etableres helst i samarbejde med lokalkomitéer
 • Der kan bestilles rådgivningstid på forhånd
 • Alle kompetencer i rådgivningscentret vil på skift være tilstede
 • Der kan evt. afholdes hjertecafé i forlængelse af en rådgivningsdag
akut plan for 2014
Akut plan for 2014
 • Alle aktiviteter i de lukkede centre er aflyst (individuelle samtaler, grupper, foredrag i RC)
 • Aktiviteter udenfor centrene er aflyst i mindre omfang
 • Aktiviteter med lokalkomitéer er aflyst i mindre omfang
 • Det betyder, at medarbejdere i de 3 rådgivningscentre har travlt resten af året med at afholde aktiviteter i lokalkomitéer mv.
 • Pjecer: Nye sat i produktion, bestil ikke fra lager som ryddes, oriénter venligst ved større arrangementer om at bagsiden af pjecerne ikke er opdateret
2015 opgaver i rc
2015, opgaver i RC
 • Rådgivning (patienter, risikogruppen – ca. 20.000)
 • Satellit- og mobil uderådgivning
 • Samarbejde med kommuner
 • Faglige netværk
 • Samarbejde med lokalkomitéer
 • Rådgivende patienter
 • Div. tværorganisatoriske aktiviteter (kampagner, fondsprojekter (fx Egmont, Arla), Hjertemotion)

(Bemanding: 18 medarbejdere, herunder 6,5 specialister)

forslag til de to typer uder dgivninger
Forslag til de to typer uderådgivninger

Satellitrådgivning

 • Ikke koblet til én lokalkomité, men til flere i området (fx 5 stk.)- der annonceres i hele området
 • I samarbejde med kommune
 • 2 medarbejdere (sygeplejerske + specialist)
 • Patientuddannelse er overskriften:
  • Korte personlige samtaler
  • Netværk eller kurser
  • Temacaféer

Punktrådgivning

 • I hele landet…
 • Ca. 2 gange årligt?
 • I samarbejder med lokalkomité
midlertidig plan for satellitr dgivninger
Midlertidig plan for satellitrådgivninger

Vi forventer at kunne starte i januar de steder vi mangler at etablere

sk rpet fokus samarbejdet med lokalkomit er justeres
Skærpet fokus –samarbejdet med lokalkomitéer justeres
 • Fokus bliver på satellitrådgivninger og punktrådgivninger
 • Uddannelse på regionskurser (BT-måling, om RC, mv.)
 • Lokale samarbejder fx omkring kampagner
 • Besvare faglige spørgsmål

Overgangsordning gældende for 2015 for bl.a. følgende opgaver:

 • Foredrag i Lokalkomitéer
 • Førstehjælpskurser
 • Koordinering af hjertebil
faglig frivillige
Faglig frivillige
 • Forebyggelsesafdelingen projektleder på at etablere korps af faglige frivillige
 • Fagområder til start:
  • HLR (sygeplejersker og læger)
  • Motionsaktiviteter
  • Kost/motion
 • I et samarbejde på tværs identificeres de andre fokusområder
strategi udvikles i l bet af 2015

Strategi udvikles i løbet af 2015

Kobling til frivilligområdet, og vores kommende frivillige indsats

b rn og unge omr det

Problem

 • Børneklubben kender ikke til Hjerteforeningen som sådan
 • Og HFsmedlemmer/frivillige kender vist ikke børneklubben?
 • Hjerteforening, Børnehjertefond og børneklub – 3 af hinanden uafhængige instanser. Forstår ikke hinanden, ønsker ikke hinanden? Samarbejder i hvert fald knap nok…

Børn- og unge området

 • Løsning
 • En samlet politik for HF: Vi vil alle livet igennem
 • Vi har derfor strategier for relevante målgrupper
 • Én af dem er en børn og –ungestrategi: snitflader til andre målgrupper, hjertebørn m/uden medfødt hjerteproblem. Indsatser, organisering osv.
slide42

Landsindsamling

 • Den nye indsamlingslov vedtaget af Folketinget her i 2014
 • Indsamlingsnævnet kan give Hjerteforeningen en 3-årig tilladelse i 2014
 • Oprindelig beslutning: Hjerteforeningen søger en LS og, og en indsamling forventes først at give overskud efter 3 år.
 • Hjerteforeningen skal kunne mobilisere 7.000 frivillige, hvilket stiller krav til nuværende og nye frivillige
 • Udover den forventede investering i nye ressourcer, vil en landsindsamling trække på yderligere ressourcer fra hele organisationen
 • Der er i budgettet afsat ressourcer til rekruttering af en leder af indsamlingen

Godkendt i 2012

pr 1 11 i r

Medlemmer, lokalkomitéer, klubber,

Repræsentantskab, Hovedbestyrelse

Formandsskab

Adm. direktør

Kim Høgh

Pr. 1/11 i år

Frivilligafdeling

Børnehjertefond, Lokalkomiteer

Frivllligchef

Betina E. Jensen

Fundraising- og marketingafdeling

Fundraising og marketing

Fundraising- og marketingschef

Ellen Smidt-Nielsen

Forebyggelsesafdeling

Sundhed, rådgivning

Forebyggelseschef

Charlotte Kira Kimby

Stab

Vice adm. direktør Torben Koed

Sekretariatschef Claus Beck-Tange

Pressechef Jens Højbjerg

Forskningsafdeling

Forskning, dokumentation

Forskningschef

Gunnar Gislason

slide46

Projekt 3

Afd. 3

Afd. 1

Stab

Dir.

Projekt 1

Projekt 2

Afd. 2

6 overgangs r

6. Overgangsår

Overgang til hvad? Forberede hvad?

eksempler p opgaver

Ny organisation, som bl.a. skal

  • Etablere ny centerstruktur mv.
  • forberede LS 16
 • Nye vedtægter
 • Nyt styringssystem, særlig vægt på monitorering og evaluering
  • Nyt årshjul
  • bestyrelseshåndbog
 • Ny politik og nye strategier:
  • Frivilligpolitik
  • Rådgivnings- og patientstøttestrategi
  • Forskningsstrategi
  • Børn og ungestrategi
  • Kommunikations- og pressestrategi
  • IT kortlægning > IT strategi
  • Strategi for politisk interessevaretagelse
  • Strategioplæg 2016

Eksempler på opgaver

hjerteforeningens vedt gter
Hjerteforeningens vedtægter
 • §2. Formål

Hjerteforeningens formål er:

 • At støtte videnskabelig forskning i hjerte- og kredsløbssygdomme, deres årsager, forebyggelse og behandling.
 • At forebygge hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter.
 • At støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme gennem oplysning og sundhedspædagogiske aktiviteter.
 • At støtte patienter med hjerte- og kredsløbssygdomme og deres pårørende gennem bl.a. rådgivning og information.
 • At varetage fælles interesser for hjerte- og kredsløbspatienter og arbejde for bedre forebyggelse og behandling gennem sundhedspolitiske initiativer, information mv.
 • At repræsentere Danmark i internationale organisationer med lignende formål.
kobling til frivilligomr det og vores kommende frivillige indsats

Kobling til frivilligområdet, og vores kommende frivillige indsats

 • Frivillige socialrådgivere, psykologer, kardiologiske sygeplejersker, fysser mv. rådgiver på telefon og mail fra RC
 • øget samarbejde ml. lokale frivillige og RC: Supervision, uddannelse
 • Patientstøttefrivillige, osv.
id professionelle frivillige
Idé: Professionelle frivillige
 • Frivillige socialrådgivere, psykologer, kardiologiske sygeplejersker, fysser mv. rådgiver på telefon og mail fra RC
 • Lokale professionelle frivillige etablerer lokale hold-aktiviteter
  • Fx kosthold/-skoler, madskoler
  • Motionshold
  • Foredrag i LK og lokalområdet
  • Diverse grupper afh. af interesser og kvalifikationer fx
  • HLR-kurser
 • Der udvikles ”koncepter” som professionelle frivillige kan arbejde med – fx koncept for motionshold, for kosthold
  • Temaer defineres med frivilligteam
  • Koncepter udvikles i RC/sundhed og evt. i samarbejde med frivillige
  • Frivilligteam arrangerer uddannelse i koncepter
 • RC har fokus på introduktion til koncepter og supervision af professionelle frivillige
 • Behov for supervision og uddannelse fra RC
patientst ttefrivillige
Patientstøttefrivillige

Skal sikre kontakt til lokale hjertepatienter via kommunale rehabiliteringscentre og hospitaler

 • Netværk på kommunale rehabiliteringscentre
 • Netværksarrangementer / hjertecafeer i kommunale center
 • Frivillige på hospitaler
 • FT arrangerer uddannelse i samarbejde med RC
 • FT er tovholdere og RC bidrager med supervision efter behov
get samarbejde ml lokale frivillige og rc
Øget samarbejde ml. lokale frivillige og RC
 • Etablere kontakt til lokale hjertepatienter og pårørende ved bl.a.:
  • Kontakt til kommunale sundhedscentre
  • Kontakt til lokale sygehuse
 • Formidling af Hjerteforeningens patientstøtte-aktiviteter
 • Formidle uderådgivninger med RC til målgruppen
 • Løbende udvikling af nye lokale frivilligbaserede aktiviteter