SIL-SMH 105 GENEL İŞLETME
Download
1 / 314

SIL-SMH 105 GENEL ??LETME - PowerPoint PPT Presentation


 • 325 Views
 • Uploaded on

SIL-SMH 105 GENEL İŞLETME. Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYA KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEK OKULU. DERSİN PLANI 2008-2009 Öğretim Yılı. 0. Temel Bilgiler 0.1. Ekonominin Tanımı 0.2. Bazı Ekonomik Terimler 0.2.1. İhtiyaçlar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SIL-SMH 105 GENEL ??LETME' - hosea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sil smh 105 genel letme

SIL-SMH 105 GENEL İŞLETME

Yrd. Doç. Dr. Abdullah KARAKAYAKARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEK OKULU


Sil smh 105 genel letme

DERSİN PLANI

2008-2009 Öğretim Yılı


Sil smh 105 genel letme

0. Temel Bilgiler

0.1. Ekonominin Tanımı

0.2. Bazı Ekonomik Terimler

0.2.1. İhtiyaçlar

0.2.2. Mal ve Hizmet

0.2.3. Fayda ve Değer

0.2.4. Tüketim

0.2.5. Arz ve Talep

0.3. Ekonomik Sistemler

0.3.1. Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi

0.3.2. Sosyalizm ve Merkezi Planlama

0.3.3. Yan Sistemler (Sentez Arayışları)

0.3.4. Ekonomik Sistemlerin Başarı Ölçütleri


Sil smh 105 genel letme

0.4. Kalkınma

0.4.1. Kalkınmanın Tanımı ve Önemi

0.4.2. Kalkınma Türleri

0.4.3. Kalkınmayı Etkileyen Faktörler

0.5. Üretim

0.5.1. Üretimin Gerekliliği

0.5.2. Üretimin Tanımı

0.5.3. Üretim Faktörleri

0.5.4. Üretimin Örgütlenişi

0.6. Kıtlık

0.6.1. Kıtlığın Tanımı

0.6.2. Kıtlık, Tercih ve Alternatif Maliyetler

0.6.3. Kıtlığın Nedenleri

0.6.4. Kıtlık ve Fakirliğin Kısır Döngüsü


Sil smh 105 genel letme

1. İşletmenin Tanımı ve Önemi

1.1. İşletmenin Tanımı

1.2. İşletmenini Önemi

2. İşletmelerin Gelişim Süreci

2.1. İlkel Toplumda İşletmeler!?

2.2. Tarım Toplumunda İşletmeler

2.3. Sanayi toplumunda İşletmeler

2.4. Bilgi Toplumunda İşletmeler

2.5. Bilgi Ötesi Toplumda İşletmeler

3. İşletme ve Çevresi

3.1. Sistem Kuramı

3.2. Sosyal Paydaşlar

3.3. İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluklar


Sil smh 105 genel letme

4. İşletme Amaçları

4.1. Süreklilik

4.2. Kar Etmek

4.3. Büyümek

4.4. Diğer (Sosyal Paydaş Beklentileri)

5. İşletmecilik

5.1. İşletmeciliğin Tanımı

5.2. İşletmecilik ve Optimizasyon

5.3. İşletmeciliğin Temel İlkeleri

5.4. İşletmecilik ve Kalkınma İlişkisi


Sil smh 105 genel letme

6. Girişimcilik

6.1. Girişimciliğin Tanımı

6.2. Girişimcilik Türleri

6.3. Girişimciliğin Tarihçesi

6.4. Girişimciliğin Önemi/Toplumsal Misyonu

7. İşletme Türleri

7.1. Büyüklüklerine Göre

7.2. İşin Niteliğine Göre

7.3. Mülkiyetine Göre

7.4. Yasal Yapılarına Göre

7.5. Kooperatif İşletmeler

7.6. Kar Amaçsız İşletmeler


Sil smh 105 genel letme

8. İşletme Kuruluşu

8.1. Yatırım Düşüncesi

8.2. Fizibilite Çalışması

8.3. Kuruluş Yeri Seçimi

8.4. Yatırım Maliyeti ve İşletme Sermeyesi

8.5. Organize Sanayi Bölgeleri

8.6. Küçük Sanayi Siteleri

9. İşletmelerde Kapasite

9.1. Kapasitenin Tanımı

9.2. Kapasite Türleri

9.3. Optimum Kapasite


Sil smh 105 genel letme

10. İşletmelerin Büyümesi

10.1. Büyümenin Tanımı Nedenleri ve Etkileyen Faktörler

10.2. Büyüklük Ölçütleri

10.3. Büyümenin Amacı ve Stratejik Analizi

10.4. Büyüme Şekilleri

10.5. Büyümenin Yönleri

10.6. Büyüme ve Hukuki Yapı

10.7. Büyümenin Kısıtlılıkları

11. İşletmenin Bölümleri(İşlevleri/Fonksiyonları)

11.1. Yönetim

11.2. Pazarlama

11.3. Finansman

11.4. İnsan Kaynakları

11.5. Üretim

11.6. Araştırma geliştirme

11.7. Muhasebe

11.8. Halkla İlişkiler


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

0. TEMEL BİLGİLER

Ekonomi Kavramı

Bazı Ekonomik Terimler

İhtiyaçlar, Mal ve Hizmet, Fayda ve Değer, Tüketim

Arz ve Talep

Ekonomik Sistemler

Kalkınma

Üretim

Kıtlık


Sil smh 105 genel letme

0.1. Ekonominin Tanımı

Ekonomi (İktisat):

 • Kıt ya da sınırlı kaynaklarla, sınırsız insan ihtiyaçlarının karşılanması sorunu ile ilgilenmektedir.

 • İnsanların iktisadi faaliyetlerini inceleyen bilim dalıdır.

 • İktisadi faaliyet, insana maddi refah salamaya yöneliktir.

 • İncelenen ekonomik birimin boyutuna göre, makro iktisat ve mikro iktisat olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Birey, aile ve işletme gibi küçük birimlerin faaliyetlerini inceleyen kısmına MİKRO İKTİSAT denir.

 • Ulusal ekonomi düzeyindeki iktisadi olayları inceleyen kısmına MAKRO İKTİSAT denir.

 • Makro ve Mikro iktisat, hiyerarşik yapı içerisinde, birbiriyle etkileşimli olup, birbirinin tamamlayıcısıdır.Sil smh 105 genel letme

0.2. Bazı Ekonomik Terimler

0.2.1. İhtiyaç

 • Karşılanmadığı (Tatmin edilmediği) zaman acı, kaygı ve üzüntü veren, karşılandığında zevk, haz ve gurur veren duygulara ihtiyaç (gereksinme) denir. İki tür ihtiyaç söz konusudur.

 • a) Ekonomik ihtiyaçlar: beslenme, giyinme barınma vb.

 • b) Ekonomi dışı ihtiyaçlar: Daha akıllı olma, cesur olma, sevgi ihtiyacı, özgürlük, adalet vb.

 • Ekonomik olmayan ihtiyaçlar, insan refahını etkilemekle birlikte ekonomik analizlerin dışındadır.


Sil smh 105 genel letme

Doyum

Dürtü

Motivasyon

Davranış

Faaliyet

İhtiyaç


Sil smh 105 genel letme

0.2.2. Mal ve Hizmet

 • İnsanihtiyaçlarını doğrudan veya dolaylı olarak karşılayan her şeye mal denir. Somut olmayana hizmet denir. Çoğu zaman mal her ikisini de kapsar.

 • Serbest Mallar

 • Ekonomik (Kıt) Mallar-

 • Dayanıklı ve Dayanıksız Mallar

 • Tüketim Malları, Üretim Malları ve Ara Mallar

  0.2.3. Fayda/Değer

 • Mal ve Hizmetlerin ihtiyaçları karşılama özelliğine fayda denmektedir.

 • Değer, malların faydalarının mukayesesi sonucunda ortaya çıkmıştır.Değer, nispi bir özellik taşımaktadır.


Sil smh 105 genel letme

0.2.4. Tüketim

 • Yararlı mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmasına tüketim denir.

 • Tüketim ekonomik faaliyetlerin son amacıdır.

 • İnsanların bütün çabaları, hayat seviyelerini yükseltmek yani ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak bir tüketim düzeyine ulaşmak amacına yönelmiştir.

 • Bu da ancak daha çok mal ve hizmete sahip olmamıza ve onları ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla kullanabilmemize bağlıdır.


Sil smh 105 genel letme

0.2.5. Arz ve Talep

 • Piyasada alıcı ve satıcı olmak üzere iki taraf vardır

 • Satıcıların faaliyetleri piyasanın ARZ yönünü oluşturur.

 • Alıcıların faaliyetleri piyasanın TALEP yönünü oluşturur.

 • Konuşma dilinde talep istek arzu anlamındadır.

 • Ancak her istek ve arzu ekonomik anlamda talep olarak kabul edilmez.

 • Satın alma isteğinin talep olarak kabul edilebilmesi için, satın alma gücüyle desteklenmiş olması gerekir.

 • Belirli bir piyasada, belirli bir anda, belirli bir fiyattan satılmak üzere piyasaya sunulan mal ya da hizmet miktarıdır.


Sil smh 105 genel letme

0.3. Ekonomik Sistemler (İktisadi Sistemler)

 • Toplumsal refahı maksimum yapmak için toplumun benimsediği; ekonomik, sosyal, yönetsel ve hukuki örgütlenme biçimidir.

 • Kısaca üretim sitemlerinin örgütlenmesi veya üretimin örgütlenmesi şeklinde de söylenir.

  0.3.1. Kapitalizm ve Piyasa Ekonomisi

 • Arz ve talebi özgür olan üretim faktörlerinden yararlanarak, üretimin ülke çapında hür müteşebbislerce örgütlendiği ekonomik sistemdir. Temel nitelikleri şunlardır:

 • Özel mülkiyet hakkı, Piyasa mekanizması, Bırakınız yapsınlar- Bırakınız geçsinler, Görünmeyen el


Sil smh 105 genel letme

0.3.2. Sosyalizm ve Merkezi Planlama

 • Eski Yunan’da Platon (MÖ 428-374) Cumhuriyet adlı yapıtında, özel mülkiyetin ve ticaretin bulunmadığı bir toplumsal düzeni savunmuştur.

 • K. Marx’ın tanımı şöyledir: Sosyalizm; üretim, dağıtım ve değişim araçlarının millileştirildiği sistemdir. Farklı uygulama biçimleri olmuştur. Merkezi planlama temel karakteristiğidir.


Sil smh 105 genel letme

0.3.3. Yan Sistemler (Sentez Arayışları)

 • İki uç sistem olan Kapitalizm ve Sosyalizmin çeşitli özellikleri alınarak oluşturulan karma sistemdir. Bilinen iki uygulaması

 • Türkiye’de 1930’larda uygulanan Karma Ekonomik Sistem: Devlet ve Özel sektör birlikte

 • Almanya’da 1945 sonrası uygulanan Sosyal Piyasa Ekonomisi.

 • Çin’de günümüzde uygulanmakta olan model!?

 • Serbest piyasa ekonomisi veya Merkezi Planlama yerine Sosyal Piyasa Ekonomisi Modelinin Uygulanması.

 • Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin uyumlu birlikteliği önemlidir.


Sil smh 105 genel letme

Yan

Sistemler

Sosyalizm

Kapitalizm


Sil smh 105 genel letme

0.3.4. Ekonomik Sistemlerin Başarı Ölçütleri

Etkinlik

 • Kıt kaynakların rasyonel kullanılması amacıyla, doğru üretim ve tüketim seçeneklerinin belirlenmesi ve uygulanmasıdır. Neye ihtiyaç varsa onu üretmek ve nerede ihtiyaç varsa orada tüketmek.

  İstikrar

 • Duraklama ve kriz oluşturmadan üretim ve refah düzeyinin dengeli ve sürekli yükselmesi. Aşırı dalgalanmalar oluşturmadan sistemin gelişmesini sağlamak.


Sil smh 105 genel letme

Özgürlük

 • Tarihi süreç içerisinde yapılan araştırmalar, özgür insanların, baskı altıda çalışan insanlardan daha başarılı ve mutlu olduğunu göstermiştir. (baskıyla da önemli sonuçlar alınabilir ancak insanların mutluluk düzeyi azdır)

 • İktisadi faaliyetlerde herkese girişim özgürlüğü verilmesini ifade eder.

  Adalet

 • Üretimin adaletli dağıtılmasıdır. Kapitalizmde herkese katkısına göre ilkesi ve Sosyalizmde ise herkese ihtiyacına göre ilkesi benimsenmiş ancak bunlar mutlak anlamda uygulanamamıştır. Fırsat eşitliğinin ve sosyal adaletin sağlanması yolundaki çalışmaların daha adaletli bir düzen sağlanmasında etkili olacağı söylenebilir.


Sil smh 105 genel letme

0.4. Kalkınma

 • Toplumların çeşitli amaçları vardır. Bunlar:

 • Varlığını korumak ve

 • Refah düzeyini artırmak olarak özetlenebilir.

 • Bu amaçlara yönelik olarak kalkınma;

 • Üretim-bölüşüm ilişkisinde nimet-külfet dengesini,

 • Üretim-sistem ilişkisinde, makro açıdan uygun makro sistemin ve mikro açıdan uygun örgütlenme şeklinin belirlenmesini ifade eder.


Sil smh 105 genel letme

 • Toplumsal amaçların gerçekleştirilmesi başta ekonomik gerekliliklerin gereği gibi yerine getirilmesi olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

 • Ekonomik gerekliliklerin yerine getirilmesi, değişik terimlerle ifade edilmektedir.

 • Bunlardan yaygın kullanılanları; kalkınma, ekonomik büyüme (büyüme), sanayileşme ve yapısal değişme kavramlarıdır.

 • Bu kavramlar, birbirleri ile ilişkilerinden dolayı, kısmen birbirine karıştırılmakla birlikte, sonuç olarak toplumsal refahın artmasına yönelik faaliyetleri ifade ederler.


Sil smh 105 genel letme

0.4.1. Kalkınmanın Tanımı ve Önemi gerekliliklerin gereği gibi yerine getirilmesi olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

 • Kalkınma, çoğu kez ekonomik büyüme ile birlikte, “ekonomik büyüme ve kalkınma” şeklinde ele alındığından bu iki kavram birlikte ele alınmıştır.

  Ekonomik/İktisadi Büyüme:Bir ekonomide kişi başına düşen üretimin sürekli artışıdır.

  Ekonomik büyüme açısından, üretim artışının sürekli olarak nüfus artışından fazla olması gerekir. Ancak bu şekilde toplumsal refahın sürekli yükselmesi sağlanabilir.

  Bir başka açıdan, Tarıma dayalı ekonomiden tarım dışı ekonomiye geçiştir.

  iktisadi büyüme kavramı, işçi başına, görece daha az sermayenin kullanıldığı tarımsal ekonomik faaliyetlerden, işçi başına daha fazla sermaye kullanılan sanayi ve diğer tarım dışı ekonomik faaliyetlere geçiş olarak da tanımlanmaktadır.


Sil smh 105 genel letme

Kalkınma: gerekliliklerin gereği gibi yerine getirilmesi olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.Ekonomik büyümeye göre daha kapsamlı bir kavramdır. Kalkınma; üretim artışı ile birlikte örf, adet, kültür, sosyal yaşam, ahlaki ve etik değerler, yönetim şekli ve anlayışı, hukuki yapı vb. faktörlerle etkileşimlidir.

 • Kalkınma, bir ülkede/ekonomide sosyal ve kültürel yapının değiştirilmesi ve yenileştirilmesi sürecidir. Kalkınma, toplumdaki nicel (sayısal) değişimlerin yanı sıra, nitel (Nitelik-Kalite) değişimleri de içermektedir.

 • Bir bakıma ekonomik büyüme sonucunun hayata yansımasıdır denilebilir.

 • Ekonomik Büyüme ve Kalkınma kavramlarının mutlak anlamda birbirinden bağımsız olduğu düşünülmemelidir.


Sil smh 105 genel letme

0.4.2. Kalkınma Türleri gerekliliklerin gereği gibi yerine getirilmesi olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

Ekonomik kalkınma

 • Bir ekonomide, yatırımların ve üretim verimliliğinin artması sonucu mal ve hizmetlerin nicel ve nitel olarak artmasıdır.

 • Ekonomik kalkınma iki aşamalı bir süreci ifade etmektedir. Birinci aşama, üretim faktörlerinin ortaya çıkarılması, ikinci aşama ise üretim faktörlerinin en uygun biçimde birleştirilmesidir.

 • Ekonomik kalkınma, iktisadi nitelikte olan yapılar/kurumlar yanında sosyal, siyasal nitelikteki yapılarda da gelişme yönünde bir değişme, hatta yeni yapıların oluşturulmasını içeren süreçlere de işaret etmektedir.

 • Ekonomik kalkınma sadece ekonomik boyutlarla sınırlanmayan, toplumu sosyolojik, psikolojik, politik, askeri vb. bir çok boyutlarıyla kuşatan karmaşık bir süreçtir.


Sil smh 105 genel letme

 • Kültürel Kalkınma gerekliliklerin gereği gibi yerine getirilmesi olmak üzere birçok faktöre bağlıdır.

 • Genel olarak eğitim düzeyinin yükselmesini, kültürel etkinliklerin ve bunlara katılan bireylerin artmasını, kültür ve tabiat varlıklarının korunması anlamındadır.

 • Kültürel kalkınma ile ekonomik kalkınma arasında önemli bir ilişki vardır. Yani gerçek ekonomik kalkınma, temelde insan öğesine, ona yapılan yatırımlara ve insanın etkinliğinin ve verimliliğinin artmasına bağlı olduğundan, doğrudan doğruya kültürel kalkınmanın bir türevidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Kültürel kalkınma, aynı zamanda bir toplumun üyelerinin sahip oldukları araçlarla varlıklarını devam ettirecek bir güç sağlayan sosyal ve zihinsel ilerlemeleri geleceğe açık olmayı, temel ihtiyaçların karşılanmasını, önemli derecede bağımsızlığı, kendine güveni, yaratıcılığı ve kültürel bir kimliği bünyesinde barındırmalıdır.

 • Toplumun heyecanının ve azminin geniş kapsamlı katılımını gerektirir. Bu anlamdaki kalkınma eğitim, örgütlenme ve disiplinli çalışma sürecini gerekli kılar.

 • Kültürel kalkınma, kalkınmada ekonomik faktörlerle birlikte, sosyal ve kültürel faktörleri de içinde barındıran bir kavramdır.


Sil smh 105 genel letme

Sosyal Kalkınma sahip oldukları araçlarla varlıklarını devam ettirecek bir güç sağlayan sosyal ve zihinsel ilerlemeleri geleceğe açık olmayı, temel ihtiyaçların karşılanmasını, önemli derecede bağımsızlığı, kendine güveni, yaratıcılığı ve kültürel bir kimliği bünyesinde barındırmalıdır.

 • Ekonomik kalkınma sonucu oluşan refahın, toplumsal sınıflar ve bölgeler arasında adaletli ve dengeli dağıtımın sağlanmasıdır. Genel olarak sosyal kalkınmanın ekonomik kalkınmanın tabi bir sonucu olduğu düşüncesi yaygındır. Buna karşın, özellikle gelir dağılımında önemli sorunlar yaşanan toplumlarda, ekonomik kalkınma her zaman beraberinde sosyal kalkınmayı gerçekleştirmeyebilir.

 • Sosyal kalkınmanın sağlanmasında toplumda dayanışma ruhunun oluşturulması ve korunması önemlidir. Sosyal kalkınma ancak toplumu oluşturan birey ve gruplar arasındaki güven, işbirliği ve aidiyet duygusunu geliştirerek kalkınmaya yönlendirilmesi ile sağlanabileceği inancı gün geçtikçe artmaktadır.

 • Sosyal kalkınma, kişisel ve kolektif düzeyde sosyal ve beşeri ilişkileri, sosyal dayanışmayı, karşılıklı saygınlığı artırmaktır.

 • Sosyal kalkınmada yaşanan sorunların azaltılabilmesi ve sosyal kalkınmanın beklenen yararı sağlayabilmesi açısından, yerel kalkınma stratejilerinin de önemli olduğu söylenebilir.


Sil smh 105 genel letme

Sürdürülebilir Kalkınma sahip oldukları araçlarla varlıklarını devam ettirecek bir güç sağlayan sosyal ve zihinsel ilerlemeleri geleceğe açık olmayı, temel ihtiyaçların karşılanmasını, önemli derecede bağımsızlığı, kendine güveni, yaratıcılığı ve kültürel bir kimliği bünyesinde barındırmalıdır.

 • Sürdürülebilir kalkınma kavramı, BM Çevre ve Kalkınma Komisyonu raporunda, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini tehlikeye sokmaksızın, bugünkü kuşağın ihtiyaçlarını karşılayabilen kalkınma modeli olarak tanımlanmaktadır. Kısaca gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden kalkınmayı gerçekleştirme anlamındadır. Çevre yönetimi önemlidir.

 • Buna göre kalkınma çabaları çevreyle uyumlu olduğu sürece sürdürülebilir niteliktedir. Sürdürülebilirlik, belirli bir seviyedeki kaynakların (ormanlar, toprak, su vb.) miktarının azalmaması olarak tanımlanmaktadır. Bu model; bindiği dalı kesmeyen, ekonomiyle eko-sistem arasındaki dengeyi koruyan, ekonomik kalkınmayla ekolojik dengeyi uzun dönemli ve birlikte ele alan bir kalkınma türüdür.


Sil smh 105 genel letme

 • Sürdürülebilir kalkınma başlangıçta çevresel bir sorumluluk olarak değerlendirilmesine rağmen günümüz toplumunda aktif olarak faaliyet gösteren tüm birey ve örgütlerin taşıması gereken ekolojik, ekonomik ve sosyal sorumluluklar bütünü seklinde kabul edilmektedir.

 • Sürdürülebilir kalkınma bugünkü sosyal ve ekonomik kârları, gelecekteki potansiyel benzer faydaları tehlikeye atmaksızın optimize eden sosyal ve yapısal ekonomik dönüşümlerin bütünleşmesi olarak tanımlanır.

 • Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınmanın birincil amacı, çok sayıda neslin, ekonomik refah düzeylerinin sürekli olarak adil ve akıllıca dağıtımını başarmaktır.

 • Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ihtiyacını çevresel koruma ve sosyal adalet ile dengeleyen geniş bir kavramdır.


Sil smh 105 genel letme

İnsani Kalkınma sorumluluk olarak değerlendirilmesine rağmen günümüz toplumunda aktif olarak faaliyet gösteren tüm birey ve örgütlerin taşıması gereken ekolojik, ekonomik ve sosyal sorumluluklar bütünü seklinde kabul edilmektedir.

 • Birleşmiş Milletler Gelişme Programı, insani kalkınmayı

 • İnsanların seçeneklerini artıran bir süreç olarak tanımlamakta ve sonsuz tercihler yerine bunlardan; uzun ve sağlıklı bir ömür, bilgi edinmek ve asgari geçim standardı için gerekli kaynaklara erişim olmak üzere sadece üçü üzerinde durmaktadır.

 • İnsani kalkınma indeksi, bu üç boyutu ifade eden indekslerin bir indekse indirgenmesiyle oluşturulmakta ve ülkelerin kalkınmışlık düzeyini gösteren önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir.

 • Burada önemli olan, kalkınma ile ilgili verilerin sadece gelir düzeyinin belirlenmesi için değil aynı zamanda yaşam kalitesi göstergelerinin belirlenmesi için de kullanılmasıdır.


Sil smh 105 genel letme

 • Bir diğer ifade ile insani kalkınma; sağlık, eğitim ve yaşam standardı gibi en basit insani özelliklerdeki kazanımlar ve bu kazanımlar açısından istenen standartların sağlanmasıdır.

 • İnsani kalkınma; herkes için onurlu biçimde ve hak ettiği ölçüde, günlük yaşamın tüm fırsat ve olanaklarına ulaşma imkânı sağlanmasını ve böylece bireysel ve toplumsal yaşam standardının yükseltilmesini amaçlamaktadır.

 • İnsani kalkınma; toplumun eğitim, sağlık ve gelir seviyesinin iyileştirilerek söz konusu alanlarda bireylere sunulan tercihleri genişletmeyi amaçlamaktadır.

 • Bu amacın öneminden dolayı bilgi ötesi topluma geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde kalkınma olgusunun içeriğini daha çok insani kalkınma kavramının doldurmakta olduğu söylenebilir.


Sil smh 105 genel letme

 • İnsani kalkınma: yaşam standardı gibi en basit insani özelliklerdeki kazanımlar ve bu kazanımlar açısından istenen standartların sağlanmasıdır.

 • Uluslararası ve ulusal düzeyde herkesin onurlu,

 • Günlük yaşamın tüm fırsat ve olanaklarına ulaşabilen

 • Yaşam standardı yüksek

 • İnsan haklarına saygılı

 • Sosyal, ekonomik, ve siyasal alanlarda kadın-erkek, herkesin eşit haklara sahip olduğu barışın

 • Sevgi Barış ve Dostluğun temel ortak bölen olduğu

 • İdeal bir dünyayı hedeflemektedir.


Sil smh 105 genel letme

 • İnsani kalkınma, başlıca üç kriterden yola çıkarak tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • a)Refah/Yaşam Standardı: Kişi başına düşen milli gelirin, yerel geçim maliyetlerine uyarlanmasıyla hesaplanmaktadır. Buna (SGP) satın alma gücü paritesi de denir. GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla)

 • b) Eğitim Standardı: İnsani Gelişme Endeksinin hesaplanmasında kullanılan ikinci kriter ülkenin eğitim düzeyidir. Endekste eğitim kriterinin hesaplanmasında iki farklı faktörden yararlanılmaktadır.

 • - Yetişkinler arasındaki okuma yazma oranı

 • - Ortalama eğitim düzeyi (Okullaşma Endeksi)

 • c) Sağlık Standardı: Bir ülkedeki ortalama yaşam süresi beklentisi esas alınarak sağlık standardı İnsani Gelişme Endeksine dahil edilmektedir.


Sil smh 105 genel letme

 • İnsani Kalkınma tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • Uzun ve Sağlıklı Yaşam (Yaşam Beklentisi)

 • Eğitim

 • Yaşam Standardı (Kişi başına reel GSYİH- Gelir)


Sil smh 105 genel letme

0.4.3. Kalkınmayı Etkileyen Faktörler tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • Ekonomik Faktörler (Üretim İmkanları)

 • İnsan Kaynakları/Nüfus

 • Doğal Kaynaklar

 • Parasal Kaynaklar/Sermaye

 • Girişimcilik

 • Stratejik Faktörler

 • Yönetim Anlayışı

 • Organizasyon Yapısı (Örgütlenme Durumu)

  Kültürel Değerler

 • Güven ve Etik

  Entegrasyon


Sil smh 105 genel letme

 • Toplumsal amaçların (Büyüme ve Kalkınmanın) tespit edilmektedir. Bu kriterler: çok pahalıya mâl olmadan gerçekleştirilmesi önemlidir

 • Bu, sınırlı kaynakların optimum (en uygun) kullanımına bağlıdır.

 • Her ne pahasına olursa olsun amaçlara ulaşmak isteği, ekonomik geçerliliği olan bir anlayış değildir.


Sil smh 105 genel letme

0.5. Üretim tespit edilmektedir. Bu kriterler:

0.5.1. Üretimin Gerekliliği

 • Amaçların optimum kaynak kullanımı ile gerçekleştirilmesi, toplumun ekonomik gücünü artırır ve ekonomik güç diğer güçlerin (siyasal, askeri, kültürel vb.) temelini oluşturur. Böylece toplumun pazarlık gücü artar.

 • Bunu sağlamak (ekonomik güç), öncelikle üretim ve nüfus etkenlerine bağlıdır.

 • Ayrıca üretim sitemlerinin örgütlenmesi ve nüfusun (toplumun) kültüründen önemli oranda etkilenir.

 • Sistem, örgüt ve kültür, insanın çalışma etkinliği ve isteği üzerinde etkilidir.

 • Kalkınmışlık farkı - Slayt


Sil smh 105 genel letme

ÜRETİM (Örgüt yapısı ve Sistem) tespit edilmektedir. Bu kriterler:

KALKINMA =

NÜFUS (Kültür, Eğitim Bilgi vb.)

 • ÜRETİM  NÜFUS SABİT

 • ÜRETİM SABİT NÜFUS 

 • ÜRETİM  NÜFUS  (Ü  > N )

 • MİLLİ GELİR BÜYÜME VE GELİR DAĞILIMI


Sil smh 105 genel letme

 • KISACA ÜRETMEK GEREKLİ tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • Zenginliğin kaynağı; sistemli, disiplinli ve örgütlü çalışarak yapılan üretimdir.

 • Yani her alanda etkin ve verimli çalışan, büyük örgütlere sahip olmak ve o örgütlerle birlikte üretmektir.

 • Üretim-Tüketim ilişkisi önemli

 • İktisat-İsraf kavramları önemli

 • İsraf ekonomisi (kapitalist ekonomi)


Sil smh 105 genel letme

0.5.2. Üretimin Tanımı tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • İnsan ihtiyaçlarının doğal olarak tam karşılanmaması sonucu ortaya çıkan, beşeri bir faaliyettir.

 • Amacı ürün, mamul veya hizmet oluşturmaktır.

 • Bunun için üretim faktörlerinin belirli şartlar ve yöntemlerle bir araya getirilmesi gerekir.

 • Yani üretim faktörlerinin doğru belirlenmiş öncelikler için işbirliği ve uyum içerisinde çalıştırılmasıdır.


Sil smh 105 genel letme

0.5.3. Üretim Faktörleri tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • ÜRETMEK BAZI UNSURLARI GEREKTİRİR

 • İnsan Kaynakları

 • Doğal Kaynaklar

 • Sermaye

 • Müteşebbis (Girişimci)

 • -------------------------------

 • Bilgi

 • Teknoloji

 • Zaman

 • Yönetim


Sil smh 105 genel letme

0.5.4. Üretimin Örgütlenişi tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • Üretim Teknik Bir Konudur

 • Buna Karşın;

 • Neyin,

 • Ne Zaman,

 • Kim İçin,

 • Nerede,

 • Nasıl Üretileceği Gibi Konular

 • Üretimin Yönetsel ve

 • Örgütsel Yönünü Ortaya Çıkarır


Sil smh 105 genel letme

 • Üretimle ilgili değerler tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • Üretim Unsurlarının çoğu,

 • Araçlar,

 • Yöntemler ve

 • İmkanlar

 • Çok Çeşitli ve Kısıtlı/Sonlu Olduklarından

 • İç ve dış çevremizi en az tahrip edecek şekilde ihtiyat ve basiretle üretim yapılmasını gerektirir.

 • Diğer bir ifade ile, bunlar arasından Rasyonellik (Akılcılık) ilkesine Göre Seçimler Yapmak Gerekir

 • Ekonomik Hareket ve Seçimler Yapmak


Sil smh 105 genel letme

 • Buna Göre tespit edilmektedir. Bu kriterler:

 • Üretimin Rasgele Olmaması,

 • Belli İlkeler İçerisinde

 • Uygun sistemlerle

 • Rasyonel Olması Gerekir

 • Ekonomik Sistem Tercihi ve İşletmecilik İlkeleri ile yakından ilişkili

 • Bu yapılamazsa kıtlık oluşacaktır.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

0.6. KITLIK hesaplı:

0.6.1. Kıtlığın Tanımı

 • Ekonomide yeterli mal ve hizmetin olmaması anlamındadır. Üretim istenen özelliklerde yapılamazsa kıtlık olur.

  0.6.2. Kıtlık, Tercih ve Alternatif Maliyetler

 • Kıtlık sorunu insanları seçenekler arasında tercih ya da tercihler yapmaya zorlar. Eldeki kaynaklardan maksimum fayda sağlayabilmek için ihtiyaçlar arasından önceliğe göre bir sıralama ve tercih yapılması gerekir. Bu durumda önceliği olmayan ihtiyaçlardan vazgeçilecektir.

 • Vazgeçilen seçeneğin maliyetine ise alternatif maliyet veya fırsat maliyeti denir.


Sil smh 105 genel letme

 • Vazgeçme Maliyeti ve alternatif maliyet olarak da bilinir. Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.

 • Başka bir anlatımla, vazgeçilen seçenekten sağlanabilecek net kazanç, yapılan şeyin fırsat maliyetini meydana getirir.

 • Eğer ikiden fazla seçenek arasında bir seçim yapılması söz konusu ise, benimsenen seçeneğin (yapılan şeyin) fırsat maliyeti, benimsenmeyen seçeneklerden (vazgeçilen şeylerden) en iyisinin net kazancı ile ölçülür.


Sil smh 105 genel letme

 • Maliyet yapılan veya yapılacak işlerden oluşurken Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.

 • Fırsat maliyeti yapılmayan veya yapılmayacak işlerden oluşur.

 • Bu nedenle maliyeti saptamak nispeten kolaydır.

 • Yapılan işleme karşın yapılamayan işlemlerin belirlenmesinin zorluğuna bağlı olarak, Fırsat Maliyetini saptamak zordur.

 • Bu nedenle fırsat maliyeti kavramı belli önemli kararlara (Örneğin yatırım kararları) uygulanır.


Sil smh 105 genel letme

İki Seçenek Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.


Kiden fazla se enek
İkiden Fazla Seçenek Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.


Sil smh 105 genel letme

0.6.3. Kıtlığın nedenleri Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.

 • Kıtlık 3 unsura bağlı olarak oluşur.

 • Üretim Unsurlarına Bağlı Kıtlık

 • Sisteme Bağlı Kıtlık

 • Bölüşüme Bağlı Kıtlık


Sil smh 105 genel letme

 • Üretim Unsurlarına Bağlı Kıtlık Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.

 • Tamamı olmasa da bazı üretim unsurları kıttır, çevresel faktörlerce sınırlandırılmıştır.

 • Örneğin; sermaye, girişimci, bilgi vb. gibi

 • Bunlar kıtlığa neden olur

 • Fırat akar durur, sen de bakar durursan, kıtlık olur

 • Örneğin girişimcinin kıt olduğu bir ekonomide üretim istenen düzeyde olamaz. Bu sorun bir süre dış alımla sürse de uzun vadede toplumun aleyhine sonuçlanır.

 • Tilki kuyruğu meselesi?


Sil smh 105 genel letme

 • Sisteme Bağlı Kıtlık Tercih edilen seçenek uğruna kaçırılan net kazanç tutarıdır.

 • Çeşitli ekonomik sistemler bulunmaktadır.

 • Planlı Ekonomi

 • Kapitalizm

 • Karma ekonomi

 • Her bir sistemin üretim unsurlarına bakış açısı farklı olmaktadır.

 • Toplumun bünyesine uygun olmayan sistemin seçimi, üretimde kaynak israfına, dolayısıyla da kıtlığa neden olur.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Bölüşüme Bağlı Kıtlık politikasına uygun olmadığı için sisteme bağlı kıtlıktan söz etmez.

 • Her nimet bir külfet karşılığıdır

 • Külfete katlananlar ile nimete konanlar arasında dengesizlik varsa bölüşüme bağlı kıtlık vardır

 • Kısaca bölüşümün adaletsiz oluşunu ifade eder.

 • Örneğin gelir dağılımı dengesizliği gibi.

Kar

Faiz Rant

Ücret

Faiz: Sermaye

Rant: Doğal Kaynaklar

Ücret: Emek Kar: Girişimci


Sil smh 105 genel letme

Düşük Gelir politikasına uygun olmadığı için sisteme bağlı kıtlıktan söz etmez.

Düşük İstihdam

0.6.4. Kıtlık ve Fakirliğin Kısır Döngüsü

Yetersiz Yatırım

Yetersiz Tasarruf

Yetersiz

Girişimci Kültürü

Yetersiz

Sermaye Birikimi


Sil smh 105 genel letme

 • Fakirliğin Kısır Döngüsünden Kurtulmada politikasına uygun olmadığı için sisteme bağlı kıtlıktan söz etmez.

 • Girişimcilik Önemli

 • Üretim ve Teknoloji ilişkisi önemli

 • Bilgi birikimi → teknolojiyi,

 • Teknoloji → Üretimi

 • Üretim → Pazarlamayı desteklemelidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Üretim–Pazarlama İlişkisinde politikasına uygun olmadığı için sisteme bağlı kıtlıktan söz etmez.

 • Pazarlamanın önceliği

 • Üretim-Bölüşüm İlişkisinde

 • Nimet-Külfet dengesinin gerekliliği

 • Üretim-Sistem İlişkisinde (Makro-Ülke Düzeyi)

  Uygun Makro Sistemin Belirlenmesi !?

 • Üretim-Sistem İlişkisinde (Mikro-Firma Düzeyi)

  Uygun Örgütlenme Biçiminin Belirlenmesi !?

 • Gereklidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Örgütlenme ile ilgili ilginç bir örnek! politikasına uygun olmadığı için sisteme bağlı kıtlıktan söz etmez.

 • KANO YARIŞI

 • Türk ve Japon takımları kano yarışı yapacaktır.

 • Uzun ve zorlu bir hazırlık devresinden sonra Japonlar 1 km farkla yarışı kazandılar.

 • Türk takımı çok sarsıldı ve sorunun belirlenmesi için yabancı danışmanlık şirketi ile anlaştı.

 • Uzun ve pahalı bir süreçten sonra, danışmanlık şirketinin bulgusu:

 • Rakip takımda 1 dümenci 8 kürekçi,

 • Türk takımında ise 1 kürekçi 8 dümenci bulunuyordu


Sil smh 105 genel letme

 • Türk takımı bu bulgular sonucu yeniden örgütlendi; yeni örgütsel yapı:

 • 4 dümen müdürü, 3 bölgesel dümen müdürü ve kürekçiyi motive etmek için yeni bir başarı değerleme sistemi...

 • İkinci yarışı Japonlar 2 km farkla kazandı

 • Üretimde iş bölümü ve uzmanlaşma.

 • Adam Smith

 • Sistem ve kültürle ilişkili!


Az geli mi li in k s r d ng s ve k yolu

Bilgi ve Teknoloji örgütsel yapı:

Girişimcilik, Yönetim

İnsan Kaynakları

Doğal Kaynaklar

Diğer

Yetersiz Yatırım

ve Düşük Verim

Yetersiz

Sermaye Birikimi

Yetersiz

Tasarruf

Düşük

Gelir

Düşük İstihdam

Az Gelişmişliğin Kısır Döngüsü ve Çıkış Yolu

Bilgi ve Teknoloji

Girişimcilik, Yönetim

İnsan Kaynakları

Doğal Kaynaklar

Diğer

Yetersiz Yatırım

ve Düşük Verim

Yetersiz

Sermaye Birikimi

Yetersiz

Tasarruf

Düşük

Gelir

Düşük İstihdam


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

1. İşletmenin Tanımı ve Önemi örgütsel yapı:

1.1. İşletmenin Tanımı

1.2. İşletmenin Önemi


Sil smh 105 genel letme

1.1. İşletmenin Tanımı örgütsel yapı:

 • İnsan ihtiyaçlarını karşılamak üzere yararlı mal ve hizmet üreten temel ekonomik birimlere “işletme” denir.

 • İşletme kelimesi, İş kökünden gelmektedir.

 • Bu anlamda

 • Üretim unsurlarının konuşlandırıldığı yer, İş yeri

 • Üretim unsurlarını çalıştırma, İş gördürme


Sil smh 105 genel letme

 • İşletme kavramı ile ilişkili diğer genel nitelikli bir kavram da örgüttür.

 • Kısaca, örgüt sistemli faaliyetler bütünüdür.

 • Buna göre her işletme bir örgüttür.

 • Ama her örgüt işletme değildir.

 • Ayrıca günlük dilde kullandığımız ve işletme kelimesi yerine kullanılabilecek bazı örnekler fikir vermesi amacıyla sunulmuştur.

  Kurum, kuruluş, şirket, firma, fabrika vb.

 • İşletmelerin sadece kar amaçlı bir örgüt olduğu da düşünülmemelidir.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

1.2. İşletmenin Önemi kavram da örgüttür.

(İşletmelerin Hayatımızdaki Yeri)

 • Tüm ihtiyaçlarımızı işletmeler vasıtasıyla karşılarız.

 • Örneğin sabah bizi uyandıran saatten ……


Sil smh 105 genel letme

2. İşletmelerin Gelişim Süreci kavram da örgüttür.

2.1. İlkel Toplumda İşletmeler!?

2.2. Tarım Toplumunda İşletmeler

2.3. Sanayi toplumunda İşletmeler

2.4. Bilgi Toplumunda İşletmeler

2.5. Bilgi Ötesi Toplumda İşletmeler


Sil smh 105 genel letme

 • İşletmelerin Gelişim Süreci kavram da örgüttür.

  İnsanlığın gelişim sürecine paralel olarak dört aşamada incelenebilir.

 • İlkel Toplum

 • Tarım Toplumu

 • Sanayi Toplumu

 • Bilgi Toplumu

 • Bilgi Ötesi Toplum


Sil smh 105 genel letme

2.1. İlkel Toplumda İşletmeler!? kavram da örgüttür.

İlkel Toplum → Göçebe Yaşam,

Toplayıcılık ve Avcılık ile

Kendine yetecek düzeyde besin

Teknoloji (Balta) ile fazla besin

(İnsanlar arası farklılaşma/Ekonomi-Yönetim burada başlıyor)


Sil smh 105 genel letme

2.2. Tarım Toplumunda İşletmeler kavram da örgüttür.

Tarım Toplumu → Yerleşik Hayata Geçiş

Tarım devrimi → 1. Küreselleşme

A) Tek tanrılı dinler tarım devrimi ile

başlıyor. Din ve Din adamları Önemli

B) Toprağı almak ve korumak için

Örgüt ve Devlet/İmparatorluk Kavramları

gelişmiştir.

C) Basit düzeyde işletmecilik.

Basit aletler ile tarımsal üretimde artış

Ev işçiliği ile mal üretimi

D) Basit düzeyde ticaret.

(Değiş-Tokuş (Trampa/Ayni değişim)


Sil smh 105 genel letme

2.3. Sanayi Toplumunda İşletmeler kavram da örgüttür.

Sanayi Toplumu → Kentleşme

Sanayi Devrimi → 2. Küreselleşme

A) Din’e ilaveten Dil ve Etnik Milliyetçilik akımları gelişmiştir.

B) Teknolojik üstünlüğün belirginleşmesi

Buhar gücü ve Ulusal Zenginliğin önem kazanması

1765 James Watt’ın buharlı makineyi keşfi

1776 Adam Smith’in iş bölümü ve uzmanlaşmayı keşfi (Ekonomi biliminin kurucusu)

Zaman tasarrufu → Alıştığı işi daha kısa zamanda yapar

Emek tasarrufu → Alıştığı işi daha kolay yapar

İş Geliştirme becerisi →Sürekli aynı işi yapmak, yeni yöntemleri geliştirme imkanı verir

C) Üretimin örgütlenmesinde sivil toplum örgütlerinin yer almaya başlaması

Lonca ve Ahilik teşkilatları (Zanaatkarlık)


Sil smh 105 genel letme

D) Fabrikalarda seri üretimin başlaması (Taylor ve Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)

Fabrikalar Köylüyü Kentli yapmıştır.

Köylü → Fabrika → Kentli

Sanayi Bölgeleri ve bu bölgelerde Şehirleşme

E) Emek ve Sermaye sınıfı oluşmuştur. Bu sınıflar arasında daha çok çatışma yaşanmıştır. (Proletarya diktatörlüğü ve işçi sınıfı arasında veya emek ile sermaye arasında)


Sil smh 105 genel letme

2.4. Bilgi Toplumunda İşletmeler Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)

Bilgi Toplumu → Teknoloji Bölgelerinin oluşumu

Teknokentler (Teknoparklar)

Bilişim Devrimi → 3. Küreselleşme

A)Ekonomi

B) Silah

C) İdeoloji

D) Bilginin artan önemi ve Bilgi ve iletişim teknolojisinin yaygınlaşması (Yaklaşık 1950’ler den bu yana)

Her alanda oluşturulan; bilgi sistemleri, bilgi ağları, bilgi bankaları

 • Düşünsel gücün önemini artırması

 • Üretim ve pazarlama stratejilerinin önem kazanması

 • Hizmet sektörünün öneminin artması

 • Teknoparklar (Teknoloji bölgeleri)


Sil smh 105 genel letme

2.5. Bilgi Ötesi Toplumda İşletmeler Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)

Bilgi Ötesi Toplum →

 • Sanayi devrimin ıskaladık, bilgi devrimini de ıskalarsak sınıfı düşük bir toplum olarak yaşamaya mahkum oluruz.

 • 2050 yılında dünyanın tek hakimi Türkler olacakmış….

 • İşletmelerin gelişiminde İktisadi Alan oluşumu oldukça önemlidir. Oktay Güvemli


Sil smh 105 genel letme

3. İşletme ve Çevresi Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)

3.1. Sistem Kuramı ve İşletme

3.2. Sosyal Paydaşlar ve Sorumluluklar


Sil smh 105 genel letme

3.1. Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)Sistem Kuramı ve İşletme

 • İnsanlar yeryüzünde var oldukları günden beri, yaptıkları işleri sistemleştirmeyi sistemli çalışmayı amaçlamışlardır.

 • Genel Sistem Kuramının (GST) kurucusu olarak, Ludwig Von Bertalanffy gösterilir.

 • 1937 yılından itibaren yayınladığı makalelerini derleyerek Genel Sistem Teorisi isimli bir kitap yayınlamıştır.

 • Disiplinler arası çalışmanın önemlidir


Sil smh 105 genel letme

 • Sistem: Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)Önceden belirlenmiş çeşitli amaçları gerçekleştirmek için aralarında karşılıklı karmaşık ilişkiler bulunan birden fazla bileşenin belli çevresel sınırlar içerisinde çalışarak oluşturduğu bütündür.

 • Tanımın Unsurları:

 • Amaç ve hedeflerin olması

 • Birden çok bileşen olması

 • Bileşenler arası ilişkiler

 • Çevre ve çevre ile etkileşim

 • Bütünlük

 • Sistemin sınırı (onu diğer sistemlerden ayıran alan)


Sil smh 105 genel letme

Sistemin Yapısı ve Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)İşletme Sistemi

GİRDİ

Üretim Faktörleri

İlk/Ham madde

İnsan Kaynakları

Bilgi, Enerji

Finansal Kaynaklar

Diğer

İŞLEM

Üretim Süreci

Dokuma

Kesme

Eritme

Şekillendirme

Diğer

ÇIKTI

Mal ve Hizmetler

Ürün/Hizmet

Kumaş, İplik, Elbise

Demir, Otomobil

Diğer

ÇEVRE

Uluslararası ve

Ulusal Ekonomi

Sektör ve Endüstri

Paydaşlar

Fiziki coğrafya

Teknolojik çevre

Kültürel Çevre

Diğer


Sil smh 105 genel letme

KONTROL Fayo’un iş analizleri mikro ekonominin işletmeciliğe dönüşü ve işletmeciliğin bilimselleşmesi)

Mevcut Çıktı

İstenen Çıktı

Karşılaştırılır

GİRDİ

İŞLEM

ÇIKTI

 • Sistem Çevre Etkileşimi ve İşletme Sistemi

  GERİ BİLDİRİM

  Mevcut Çıktı = İstenen Çıktı  Pozitif GB

  Mevcut Çıktı ≠ İstenen Çıktı  Negatif GB

  Sisteme müdahale gerekir.


Sil smh 105 genel letme

 • İşletmenin işleyişine etki eden çevresel faktörler (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.

  1. Dış Çevre (Makro Çevre)

  1.1. İlgili Dış Çevre 1.2. Genel Dış Çevre

  Sahipler Uluslar arası Çevre

  Ekonomik Çevre

  Yöneticiler Yasal Çevre

  Devlet Sosyal Çevre

  Kredi Kuruluşları

  Çeşitli örgütler Kültürel Çevre

  Halk/Toplum Siyasal Çevre

  Diğer Askeri Çevre

  Diğer


Sil smh 105 genel letme

2. İç Çevre (Mikro Çevre) (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.

2.2. Yapısal İç Çevre

Misyon, Vizyon ve Amaçlar

Stratejiler

Yapılacak İşler

Örgüt Kültürü

Kullanılan Teknoloji

Yönetim Anlayışı

Rekabet ve Çatışma

Diğer

2.1. İşlevsel İç Çevre

(Bölümler)

İnsan Kaynakları

Üretim

Pazarlama

Finansman

Yönetim

Muhasebe

Ar-Ge

Diğer


Sil smh 105 genel letme

 • Sistem Türleri ve (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.İşletme

 • Açık, Kapalı ve Kısmen Kapalı Sistemler

 • Alt, Üst ve Süper Sistemler

 • İşletmeler genel kabul görüldüğü şekli ile açık sistemlerdir. Ancak kısmen kapalı sistem olarak da düşünülebilir.


Sil smh 105 genel letme

 • Sistemle İlgili Bazı Kavramlar (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.

 • Sistem Analizi: Disiplinler arası bir çalışmayla sistemle ilgili değişkenlerin incelenmesi.

 • Sistem geliştirme: Sistemin aksayan yerlerine müdahale etme ve düzeltme

 • Sistem tasarımı: İlk defa bir sistem kurma, yeniden sistem oluşturma

 • Sistemin Çalıştırılması:


Sil smh 105 genel letme

Yeni Sistem (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.

Eski Sistem

 • Doğrudan Geçiş

 • Paralel Geçiş

Yeni Sistem

Eski Sistem


Sil smh 105 genel letme

Eski Sistem (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.Yeni Sistem

 • Kademeli Geçiş

 • Pilot Geçiş

Yeni Sistem

Eski Sistem

Pilot Sistem


Sil smh 105 genel letme

 • Sistem Yaklaşımı (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.

 • Porsche firması

 • Telefon sorunu

 • Durumsallık Yaklaşımı


Sil smh 105 genel letme

 • Porsche firması (İşletme İlgilileri/paydaşlar/çıkardaşlar) iki başlık altında incelenir.

 • Porsche firması, otomotiv sektöründe yankı uyandıracak teknik donanıma sahip iddialı bir otomobille pazara girer.

 • Müşterilerinden gelen her türlü yorum ve fikirlere açık olan yönetim, aracın piyasaya sürülmesinden 2 ay sonra ilginç bir şikayet mektubuyla karşılaşır.

 • Müşterinin şikayeti sudur:


Sil smh 105 genel letme

 • "Adım Danny Troatman. New Jersey'de yaşıyorum. Eşim ve çocuklarımla her aksam film seyretmeden önce şehir merkezinde bulunan markete dondurma almaya gidiyorum. Bir ay önce aldığım Porsche marka arabamla tabii ki... Fakat ne ilginçtir, ne zaman çikolatalı veya meyveli dondurma alıp arabama dönsem, araç çalışmıyor. Oysa vanilyalı aldığım zaman aracım rahatlıkla çalışıyor. Bunu bir kaç kere denedim ve her seferinde ayni sonucu aldım. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler"


Sil smh 105 genel letme

 • Bu olay Türkiye'de olsa ne oldurdu? Muhtemelen mektubunuz ciddiye alınmayıp bir kenara fırlatılırdı. Ama hayır! Porsche firmasındaki yetkililer derhal adı gecen bölgeye bir mühendis gönderiyorlar ve sebebini öğreninceye kadar orada kalmasını söylüyorlar.

 • Ertesi gün mühendis New Jersey'e varıyor ve Bay Troatman'la hemen temasa geçiyor. Ayni aksamdan başlamak üzere her aksam üstü mühendisimiz ve Bay

 • Troatman dondurma almak üzere markete gidiyorlar.


Sil smh 105 genel letme

 • Gerçekten de çikolatalı ve meyveli dondurma alındığı zaman araba çalışmıyor, vanilyalı alındığı zaman ise rahatlıkla çalışıyor.

 • Mühendis başlangıçta bu olaya şaşkınlıkla bakıyor fakat bilimsellikten uzaklaşmamaya gayret ediyor. Aradan yaklaşık bir ay geçiyor. Bay Troatman ile her gün markete giden mühendis, sonunda olayı çözüyor.


Sil smh 105 genel letme

 • Yeni model Porsche arabalarda kullanılan soğutma sistemi, araç durdurulduktan hemen sonra devreye giriyor ve motor belirli bir ısıya düsene kadar motoru kilitliyor. Markette en çok satılan dondurma ise vanilyalı. Bu yüzden vanilyalı dondurma tezgahı önünde sürekli sıra oluyor. Bay Troatman sıraya girip dondurmasını alana kadar gecen süre, motorun soğuması için yeterli oluyor. Fakat çikolatalı veya meyveli dondurma tezgahı önünde sıra olmadığı için dondurmayı hemen alıp aracına geri dönüyor. Motor ise

 • kilitli olduğu için araç çalışmıyor. Mühendis, raporunu yönetime sunuyor.

 • Piyasadaki araçlar geri toplanıp, gerekli ayarlamalar yapılıyor ve müşterilere yeni haliyle teslim ediliyor.


Sil smh 105 genel letme

 • Telefon sorunu araç durdurulduktan hemen sonra devreye giriyor ve motor belirli bir ısıya düsene kadar motoru kilitliyor. Markette en çok satılan dondurma ise vanilyalı. Bu yüzden vanilyalı dondurma tezgahı önünde sürekli sıra oluyor. Bay Troatman sıraya girip dondurmasını alana kadar gecen süre, motorun soğuması için yeterli oluyor. Fakat çikolatalı veya meyveli dondurma tezgahı önünde sıra olmadığı için dondurmayı hemen alıp aracına geri dönüyor. Motor ise

 • Joe, sosyal bilimlerle ilgili bir üniversite mezunu olarak bir telefon şirketinde çalışmaya başlamıştı. Şirketin kendisine verdiği ilk görev, şirketin eğitim kurslarına katılması olmuştu.

 • Eğitim direktörü ilk haftada Joe ile ne yapacağına ilişkin bir problemle karşılaştı. İlk aklına gelen şey de, Joe’ye işletmeyle ilgili bilgileri kapsayan birkaç el kitabı vermek olmuştu. Daha sonra, Joe’ya özel bir görev vermeyi de düşündü.


Sil smh 105 genel letme

 • Joe’nun özel görevi, civar kentlerden birindeki yanlış numara problemini çözmek için yeni bir numaralama sistemi üzerinde öneriler getirmekti.

 • Şirket, Joe’nun haberi olmaksızın, problemi o kadar ciddi tutuyordu ki, bir takım mühendisleri bu iş için görevlendirmiş, fakat dört aydır herhangi olumlu bir sonuç da alınamamıştı.

 • Cuma günü öğleden sonra, Joe, temiz daktilo edilmiş ve düzgün yazılmış bir raporu eğitim yöneticisinin masasının üzerine bıraktı.


Sil smh 105 genel letme

 • Joe’nun raporuna göre, yanlış numara problemini iki faktörden doğmaktaydı.

 • Önce, yeni telefon rehberindeki numara çevirmeyle ilgili açıklamalarda beş yanlış bulunmaktaydı. Bunlardan herhangi biri yanlış bir numaranın düşmesine yol açabilmekteydi.

 • İkinci olarak, Joe, şehirdeki kodlama sistemini protesto eden bir grubun bulunduğunu söylüyordu. Grup üyelerinden birinin iddiasına göre, bunlar mevcut kodlama sistemini sabote etmek üzere birçok yanlış numaraları çeviriyorlardı.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Durumsallık Yaklaşımı problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

 • Dışsal Faktörler:Müşteri, Rekabet, Devlet, Pazar Koşulları, Diğer

 • İçsel faktörler: Görevler, Personel, Teknoloji, Amaçlar, Kültür, Diğer

İşletme Yapısı ve İşleyişi


Sil smh 105 genel letme

3.2. Sosyal Paydaşlar ve Sorumluluklar problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

(İşletme İle İlgili Çıkar Grupları)

 • İşletmenin çok yönlü etkileşiminde bulunduğu ve her birine gruba karşı çeşitli sorumlulukları olan Sosyal Paydaşlar (Çıkar Grupları) şunlardır:

 • Sahipler

 • Yöneticiler

 • Çalışanlar

 • Kredi Verenler

 • Tedarikçiler/Satıcılar

 • Tüketiciler/Alıcılar

 • Devlet

 • Toplum (Sosyal Sorumluluk)

 • Diğer


Sil smh 105 genel letme

3.3. İŞ AHLAKI VE TOPLUMSAL problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

SORUMLULUK

 • İş Ahlakı: İş dünyasında geçerli olan doğru ve yanlış davranışlardır.

 • Amacı ilgili kişiyi doğru davranışlara yöneltmektir.

 • Toplumsal (Sosyal) Sorumluluk: Toplumun refahını geliştirme, hiç olmazsa zedelememe sorumluluğudur.

 • Dinçer ve Fidan, s.65 ilave


Sil smh 105 genel letme

 • İşletmelerin Sosyal Sorumluluklarına bazı örnekler: problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

 • Tüketicileri memnun etme gayreti

 • (Talep alma, Satış sonrası hizmetler vb.)

 • Çevreye karşı duyarlı olma (Çevre Koruma)

 • Çeşitli sosyal amaçlı yatırımlar yapma

 • Çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunma veya destekleme

 • Tekel, kartel vb. oluşumlardan kaçınma

 • Haksız rekabet yapmamak

 • Aldatıcı/Yanıltıcı reklam yapmamak


Sil smh 105 genel letme

 • Ayırımcılık (cinsiyet, ırk, din, sınıf vb.) yapmamak problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

 • Çalışma ortamının iyileştirilmesi

 • Toplumu doğru ve zamanında bilgilendirmek

 • Karaborsacılık yapmamak

 • İş ahlakına sahip olma

 • İş ahlakı; aile, grup, örgüt, toplum ve evrensel düzeydeki ahlak ile etkileşimlidir.

 • Güven, dürüstlük, sır saklama, stokçuluk yapmamak, sözleşmelere sadık kalmak, çalışanlara gereken ücreti zamanında ödemek, borcunu zamanında ödemek vb..


Sil smh 105 genel letme

 • Çalışma Hayatının Niteliğini Geliştirme problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

 • Dinçer ve Fidan 58-59

 • Müşterilere daha kaliteli mal ve hizmet sunmak

 • Yönetime Katılma (Öneri Sistemi) Dinçer ve Fidan 59-60

 • Çalışanlara daha iyi çalışma koşulları sağlamak

 • Çalışanların Tatmini ve Yüksek ücret vermek

 • İnsan kaynaklarının eğitimine önem vermek

 • İlerleme imkanları sunmak

 • Sürekli istihdam sağlamak vb.


Sil smh 105 genel letme

GÜVENİN EKONOMİK GELİŞMEDEKİ ROLÜ problemin çözümünü sağlayan bazı önerilerde bulundu.

Dürüstlük En iyi Politikadır

 • İşletmeler, şöhretlerine leke sürmemeye çok dikkat etmelidirler. İlişkide bulundukları insanlar üzerinde iyi niyet ve iyi duygular yaratma ve sürdürme, yaşama ve gelişmelerinin temelidir. “Dürüstlük en iyi politikadır” “Honesty is the best policy” sözünü ticari ahlakın yasası olarak kabul ederler .

 • Bu politika işletmeler açısından olduğu kadar ülke ekonomisi açısından da önemlidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Az gelişmiş ülkelerde,küçük işadamlarına kredi vermede en güç sorun, birçoklarının iş şöhretine verdikleri önemin yetersiz oluşudur.

 • İş şöhretine (goodwill) bir işletmenin en değerli aktif unsurlarından biri gözüyle bakılır.

 • Az gelişmiş ülkelerde sözü edilen anlamda bir dürüstlük ve güven ikliminin gerçekleştirilmemiş olması kalkınmayı geciktiren en önemli etmenlerden biridir.

 • Gelişmiş Batılı ülkelerde, bu geleneksel hava yerleşmiş bulunduğundan formaliteler azalmış, emek ve diğer harcamalardan tasarruf edilmiş, insanların sermayeleri ile emeklerini bir araya getirerek üretim güçlerini arttıran ortaklıklar yaygın bir hal almıştır.


Sil smh 105 genel letme

2) Güven Nasıl Yaratılabilir ? vermede en güç sorun, birçoklarının iş şöhretine verdikleri önemin yetersiz oluşudur.

 • Güven ve dürüstlüğün yerleşmesinde devletin, işletmelerin ve ailelerin büyük rolü vardır.

 • Devlet hem kendi ilişkilerinde dürüstlük hareket etmek, hem eğitim sistemini ona göre biçimlendirme hem de yasalarda gerekli önlemleri almak suretiyle doğruluğun iş hayatına da egemen olmasında başrol oynar.

 • Bu çerçevede devlet insanları doğru yola yöneltme Konusunda hukukun,ahlakın,dinin ve eğitimin sağladığı olanaklardan yararlanmayı ihmal etmemektedir.


Sil smh 105 genel letme

 • Gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, ondan sonra da bu yasaları kesinlikle uygulamak başta gelen hukuksal önlemlerdendir.

 • Cezaların hafif kaldığı sık sık çıkarılan afların cezaların etkinliğini azalttığı artık iyice anlaşılmış bir gerçektir.

 • Adalet dağıtım mekanizmasının daha iyi ve özellikle daha hızlı bir biçimde çalıştırılması üzerinde durulmaya değer bir önemli konulardandır.


Sil smh 105 genel letme

 • İşletmeler ise personele itimadı peşin bir ilke kabul etmiş bir örgüt kurmak,

 • Moral düzeyini yüksekte tutan bir yönlendirme sistemi gerçekleştirmek,

 • İşletme içi ve dışı eğitimde bu konuya eğilmek

 • Ücretle ilgili gerekli önlemleri almak vb yollarla dürüstlüğün gelişmesine yardım edebilirler.

 • Bireylerin ilk alışkanlık ve eğitimlerini aldığı ailelerde, işletmelerin aldığı önlemlere benzer yol ve yöntemlerle sorunun çözümüne yardımcı olabilirler.


Sil smh 105 genel letme

 • Töresel ve dinsel kuralların öğretilmesi ve uygulanması için her tür çabayı esirgememek de, devlet, işletme ve aileler için ihmal edilmemesi gereken bir görevdir.

 • Hukuksal ve töresel yaptırımların etkisini yitirdiği zaman ve koşullarda, bugün olduğu gibi, insan üstü bir gücün vicdanlar üzerindeki etkisine hiçbir toplumun ilgisiz ve uzak kalabilmesi düşünülemez.

 • Bu nedenle aydın eğiticilerin dinsel, töresel ve hukuksal ilke ve kurallardan da yararlanmaları gereğine inanıyoruz.


Sil smh 105 genel letme

 • Keza okullarda çağdaş başarı ilişkileri ile töresel eğitim esaslarının verilmesi ve insanı kötülük yapmaktan alıkoyan vicdan geliştirici bir eğitim sisteminiz gerçekleştirilmesi de ihmal edilmemelidir.

 • Hukuk, ahlak, din ve vicdan kurallarının disiplini içine sokulmayan bir iktisat ve ticaret düzeni toplumun tümü ile birlikte çökme ve dağılmaya hükümlüdür.

  (Prof. Dr. Kemal TOSUN, Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul 1990: 170 ve 173-174)


Sil smh 105 genel letme

 • T eğitim esaslarının verilmesi ve insanı kötülük yapmaktan alıkoyan vicdan geliştirici bir eğitim sisteminiz gerçekleştirilmesi de ihmal edilmemelidir.oplumumuzun ekonomik hayat ve iş ahlakıyla ilgili değerlerinden bazıları şunlardır:

 • Alış verişlerde birbirini aldatmamak

 • Borcunu vaktinde ödemek

 • İhtiyaç sahibi kimselere yardım ve destek sağlamak

 • İşçisine ücretini hakkıyla ve zamanında ödemek

 • Haksız rekabet yapmamak

 • Ölçü ve tartısında adil ve dürüst olmak

 • Kendine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasına yapmamak


Sil smh 105 genel letme

 • Stokçuluk yapmamak ve toplumun zayıf anlarında veya arz yetersizliği durumlarında fırsatçı politikalar gütmemek.

 • Mal ve hizmetleri hakkında yalan söylememek.Sattığı malın niteliklerini tam olarak belirtmemek.Kendi malın kötü yönlerini müşteriden gizlememek ve alacağı malın değerini düşürmek için kötülememek.Gerçek dışı ve asılsız reklamlara yönelmemek.

 • Sözüne ve anlaşmalarına sadık Kalmak ve yapılan bir pazarlıktan ve vakitten sonra bir başkasıyla pazarlılığa girmemek

 • Müşteri iken,satıcı iken,borcunu öderken,alacağını tahsil ederken kolaylık göstermek,müsamaha ile yaklaşmak ve gerektiğinde kendisinden fedakarlık yapmak.

  (Prof Dr. Ömer DİNÇER,İşletme Yönetimi Giriş,BETA Basın-Yayın Dağıtım A.Ş İstanbul ,1997: 67)


Sil smh 105 genel letme

İŞ HAYATININ ARTAN TOPLUMSAL SORUMLULUKLARI yetersizliği durumlarında fırsatçı politikalar gütmemek.

Toplumsal sorunların,davaların her ne tedbir alınırsa alınsın kolayca ve kısa sürede çözülebileceği beklemek aşırı iyimserlik olur. İnsanlığa uluslara kültüre ve hatta kurumlara, kolay ve kısa süreli reçeteler sunan ve vadedenler ya çağımızı şekillendiren bilimsel gerçek ve eğilimlerden haberli değildirler, ya da iyi niyetten yoksundurlar. Her çağın kendisine özgü belirgin ana ana cereyanlarından ve bu arada günümüzü nitelendiren özelliklerden çok zaman söz edilir.


Sil smh 105 genel letme

 • Bu sonuncular arasında bize en uygun görüneni zamanımızı“ bir beşeri münasebetler (insancıl ilişkiler) bunalımı ile nitelendiren düşünce biçimidir.” Bu bunalımın en basit ifadesi, işbirliği ve beraberliği etme zorunluluğunda bulunan kişilerin birbirleriyle geçinmeyi bilmemeleri, becerememeleridir. İşte ekonomik toplumsal,siyasal vb diğer bunalımların temelinde yatan aslında bu manevi toplumsal bunalımdır.


Sil smh 105 genel letme

Bu günün toplumunda insanlar hem rekabet şartları altında geçimlerini karlı bir şekilde kazanmayı,hem de din kitaplarının öğrettiği gibi komşularını sevmeyi başarabilirler mi?

Araştırmanın verdiği sonuç söyle özetlenebilir iktisat (iş hayatı) ile din ve ahlak arasında sıkı bağlar kurmalı ve bunları kuvvetlendirmelidir. İktisadın, eski deyimle la-ahlaki olduğu yani ahlakla ilişkisi bulunmadığı hususu, ancak bütün bilimlerin ve bu arada iktisadın da karşısında bulunduğu bilimsel-metodolojik bir zorunluluktur ve iktisadın uygulama yönü ve alanını içine almayan bir gerçektir.


Sil smh 105 genel letme

 • Fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerin de din ve ahlak ile ilişkileri yoktur; fakat,bunları uygulayan bir hekimin, bir kimyagerin, bir mühendisin uygulamada ihmal edemeyeceği dini ve ahlaki kural ve ilkeler vardır. Keza günlük geçimimizi sağlamak için her birimizin verdiği karalar din ve ahlak kurallarından uzak kalamazlar. İşadamları, girişimciler yönetimciler karar alırken, bu kararlarının yasal yönlerini görmezlikten gelemeyecekleri gibi, toplumsal kültürel ve ahlaksal etki ve tepkilerini de dikkatten uzak tutamazlar.

  (Prof.Dr.Kemal TOSUN, Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, 1990: 71-72)


Sil smh 105 genel letme

TOPLUMSAL SORUMLULUĞUN GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER ilişkileri yoktur; fakat,bunları uygulayan bir hekimin, bir kimyagerin, bir mühendisin uygulamada ihmal edemeyeceği dini ve ahlaki kural ve ilkeler vardır. Keza günlük geçimimizi sağlamak için her birimizin verdiği karalar din ve ahlak kurallarından uzak kalamazlar. İşadamları, girişimciler yönetimciler karar alırken, bu kararlarının yasal yönlerini görmezlikten gelemeyecekleri gibi, toplumsal kültürel ve ahlaksal etki ve tepkilerini de dikkatten uzak tutamazlar.

 • Yeni toplumsal değer anlayışına dayanan bu toplumsal sorunluluk zihniyet ve bilincinin kapsadığı başlıca yükümlülükler şunlardır.

 • Fakirliğin önlenmesi ve herkese asgari yaşam düzeyinin sağlanması

 • Herkese asgari sağlık koşulları ve önlemlerinin sağlanması

 • Irk,cinsiyet ve inanç gibi farkları dikkate almadan herkese eşit başarma koşullarının sağlanması

 • Herkese eşit eğitim ve öğrenim olanaklarının sağlanması


Sil smh 105 genel letme

 • Herkese,toplumun her kesimine,eşit çalışma ve meslek edinme olanaklarının sağlanması

 • Herkese uygun barınma,temiz ve güzel bir çevre,etkili ve güvenli taşıma,kültürel,sportif ve eğlence olanaklarının sağlanması.

 • Bunlar, aslında çağdaş devletin işlev ve görevleri arasında yer alan ve toplumsal devlet anlayış ve bilincini temsil eden yükümlülüklerdir. Bu nedenle iş hayatının sorumlulukları arasında yer almaları birçok kişiyi ve bu arada özellikle işadamlarıyla yöneticileri hayret içinde bırakabilir.

  (Prof.Dr.Kemal Tosun, Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul, 1990: 96)


Sil smh 105 genel letme

Ben size diyorum ki, edinme olanaklarının sağlanması

Hayat ancak hızlı gelişiminden yavaşlatılmaya kalkışıldığında

Kapkara olur

Ve bu hızlı gelişim bilgiden yoksunsa kör olur.

Ve her bilgi,içinde eylem yoksa boşunadır.

Ve her eylem içinde sevgi yoksa boştur.


Sil smh 105 genel letme

Sevgiyle dolu olarak çalışırsanız, ilkin kendinize, edinme olanaklarının sağlanması

Sonra birbirinize, sonrada Tanrıya bağlanmış olursunuz.

Sevgiyle dolu olarak çalışmak nedir ?

Dokuduğunuz kumaşı, sanki yalnız en sevdiğiniz kimse giyecekmiş gibi

Yüreğinizden çektiğiniz ipliklerle dokuyabilmek.

Kurduğunuz yapıyı, sanki içinde yalnız en sevdiğiniz oturacakmışçasına özenle ve sevgiyle kurabilmek.


Sil smh 105 genel letme

Serptiğiniz tohumları ve onun ürünlerini sanki yalnız en sevdiğiniz yiyecekmişçesine sevgiyle ekip biçebilmek

Bütün yaptıklarınıza kendi canınızdan yükselen bir soluk katabilmek …

Ve tüm kutsanmış ölülerin çevrenizde yaptıklarınızı gözlemlemekte olduklarını bir an olsun aklınızdan çıkarmamış olmak,

Halil Cibran

Ermiş

10. Ulusal Yönetim ve Organizasyon kongresi, Bildiriler Kitabı,

23-25 Mayıs 2002, ANTALYA


Sil smh 105 genel letme

4. İşletme Amaçları en sevdiğiniz yiyecekmişçesine sevgiyle ekip biçebilmek

4.1. Süreklilik

4.2. Kar Etmek

4.3. Büyümek

4.4. Diğer (Sosyal Paydaş Beklentileri)


Sil smh 105 genel letme

 • İşletme belli bir işi yapmak ve o işle ilgili faaliyetlerde bulunarak toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulurlar.

 • İşletmenin varlık nedeni faaliyette bulunduğu konuda işini yapmak ve görevini (Misyonunu) yerine getirmektir.

 • Bu misyonu niçin yerine getirmek istemektedir.

 • Sonuçta neyi/neleri elde etmek arzusundadır.

 • Bu soruların cevabı işletmenin amaçlarını belirtir.


Sil smh 105 genel letme

İşletme faaliyetlerde bulunarak toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için kurulurlar.

Ne yapıyor? Ne elde etmek istiyor?

İşi ve görevi nedir? Hangi sonuçlara varmak istiyor?

Misyon Amaçlar

Süreklilik Kar Büyüme Diğer


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

Amaçların Özellikleri elde edilmek istenenlerdir.

 • Sonuçları etkileyecek önemli hususları kapsamalı

 • Gerçekçi olmalı ve uygun trendlerle büyütülmelidir (Çıtayı yükseltmek)

 • Belirgin ve ölçülebilir olmalıdır

 • Uygun bir zaman dilimine sahip olmalıdır


Sil smh 105 genel letme

Ekonomik Amaçlar elde edilmek istenenlerdir.

 • Süreklilik (Varlığını korumak)

 • Kar

 • Büyüme

  Ekonomik Olmayan Amaçlar

 • Sosyal Sorumluluk (Sosyal Paydaş Beklentileri)

 • İş Ahlakı ???

 • Diğer Amaçlar


Sil smh 105 genel letme

4.1.Varlığını korumak (Süreklilik) elde edilmek istenenlerdir.

 • Her sistem gibi işletme sistemi de belirlediği amaçlarını gerçekleştirebilmek için varlığını koruma yolunda çaba sarf eder

 • Açık bir sistem olan işletmenin varlığını sürdürmesi büyük oranda çevreye uyum göstermesine bağlıdır


Sil smh 105 genel letme

4.2. Kar etmek elde edilmek istenenlerdir.

 • Yeni yatırım politikalarının oluşturulmasında

 • Çalışanlara daha iyi imkan sağlamada

 • Vergi ödemelerinde

 • Ortaklara kâr payı ödemede

 • Başarı değerlemede bir ölçüttür


Sil smh 105 genel letme

4.3. Büyümek elde edilmek istenenlerdir.

 • Optimum büyüklüğe ulaşmak önemlidir.

 • Çünkü optimum büyüklük hacmi, faaliyetlerin daha ekonomik ve kârlı sonuçlanmasını sağlar.

 • Büyük hacimde çalışmanın (iş yapmanın) avantajlarını kullanma

 • Buna “ölçek ekonomisi” denir.


Sil smh 105 genel letme

4.4. Diğer Amaçlar (Sosyal Paydaş Beklentileri) elde edilmek istenenlerdir.

 • İşletmeler genelde topluma, özde ise tüketiciye hizmet sorumluluğu taşımaktadır.

 • Topluma hizmet dolaylı veya dolaysız olarak gerçekleşebilir. Dolaylı hizmetin özet işletmeler, dolaysız hizmetin ise kamu işletmeleri tarafından öncelikli amaç olarak benimsendiği söylenebilir.

 • Tüketici istek ve beklentilerinin çeşitlenmesi ve artması tüketiciye hizmet sorumluluğunu artırmaktadır.

 • Toplumun ekonomik ve sosyal olaylara karşı daha duyarlı olması ve işletmeden ekonomik ve sosyal fayda beklemesi

 • Devletin ihmal ettiği veya yeterince destekleyemediği toplusal sorunların varlığı

 • Toplumsal sorunları çözmek amacıyla yapılanmış sivil toplum örgütlerinin artması (örgütlü toplum)

 • İşletmelerde Sosyal Paydaş Beklentilerinin karşılanmasının önemini artırmaktadır


Sil smh 105 genel letme

 • İşletme-Sosyal Paydaş Beklentileri etkileşimi, işletmenin niteliklerine (iş hacmi, iş kolu, yönetim anlayışı vb.) göre farklı düzeylerde oluşur.

 • Her biri bir çıkar grubu olan bu kişi ve kuruluşlarla etkileşimin dengeli ve adaletli olmasına özen gösterilmelidir.


Sil smh 105 genel letme

5. İşletmecilik işletmenin niteliklerine (iş hacmi, iş kolu, yönetim anlayışı vb.) göre farklı düzeylerde oluşur.

5.1. İşletmeciliğin Tanımı

5.2. İşletmecilik ve Optimizasyon

5.3. İşletmeciliğin Temel İlkeleri

Etkinlik

Verimlilik

Karlılık

Ekonomiklik

Esneklik

Toplam Kalite Yönetimi

İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk


Sil smh 105 genel letme

5.1. İşletmeciliğin Tanımı işletmenin niteliklerine (iş hacmi, iş kolu, yönetim anlayışı vb.) göre farklı düzeylerde oluşur.

 • İşletmelerin kendilerine tahsis edilen toplumsal kaynakları en uygun (optimum) kullanmaları için geliştirilen kuramsal (teorik) ve uygulamalı çalışmalara işletmecilik denir.

 • İşletmecilik, temel ekonomik sistemler olan işletmelerin optimizasyonu için şu tür temel çalışmaları içerir:

 • İşletmenin iç ve dış çevresinin, stratejik bakış açısıyla ANALİZ ve SENTEZ yoluyla incelenerek durumunun belirlenmesi.


Sil smh 105 genel letme

 • Durum analizi işletmenin niteliklerine (iş hacmi, iş kolu, yönetim anlayışı vb.) göre farklı düzeylerde oluşur.

 • Duruma uygun amaç ve strateji ve hedeflerin belirlenmesi

 • Bunların uygulanması ve

 • Sonuçların kontrolü ve geri bildirim yapılması

 • İşletmecilik, işletmenin faaliyetlerini yürütmesi için gerçekleştirdiği işlevlerin yönetilmesi (planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi, kontrolü ve koordinasyonu) şeklinde de tanımlanabilir.


Sil smh 105 genel letme

5.2. İşletmecilik ve Optimizasyon işletmenin niteliklerine (iş hacmi, iş kolu, yönetim anlayışı vb.) göre farklı düzeylerde oluşur.

Bir ekonomik sistemde var olan kaynakların (işgücü, zaman, sermaye, süreçler, ilk madde-malzemeler, kapasite, ekipman vb. sistem elemanlarının) en uygun şekilde kullanılarak, belirli amaçlara (maliyetlerin azaltılması, kar maksimizasyonu, kapasite kullanım düzeyinin yükseltilmesi, rekabet üstünlüğü, etkinlik ve verimlilik artışı, müşteri memnuniyeti, çevreye uyum vb.) ulaşmayı sağlayan yöntemler ve teknolojiler olarak tanımlanabilir.


Sil smh 105 genel letme

Kısıtlı/Sınırlı Optimizasyon işletmenin niteliklerine (iş hacmi, iş kolu, yönetim anlayışı vb.) göre farklı düzeylerde oluşur.

 • Karar vermeyi alternatifler arasından rasyonel bir seçim yapma süreci olarak ele almak, esasında şu varsayımlara dayanmaktadır.

 • Karar Verici alternatifler hakkında tam bilgiye sahiptir.

 • Her alternatifin sonucu hakkında tam bilgi vardır

 • Karar Verici bu sonuçlarla ilgili olarak net bir tercihe sahiptir

 • Karar Verici alternatiflerin sonuçlarını karşılaştırıcı hesapları yapabilir

 • Sorun net ve kesin olarak tanımlanabilir


Sil smh 105 genel letme

 • Ancak gerçek yaşamda bu varsayımların her zaman geçerli olmadığı, karar vericinin çoğu kez yetersiz ve kısıtlı bilgiler çerçevesinde seçim yapmak zorunda kaldığı bilinmektedir. Bu durum “Kısıtlı optimizasyon/Kısıtlı rasyonellik” teorisi ile incelenmektedir.

 • Kısıtlı rasyonellik teorisine/görüşüne göre, karar verici, gerçek yaşamda kısıtlayıcı faktörlerin etkisi altındadır. Bu faktörler karar vericiyi rasyonel seçim yapmaktan uzaklaştırır. Bu nedenle karar verici mevcut koşullarda “tatminkâr” sayılan seçimi yapar.


Sil smh 105 genel letme

 • Karar vericiyi rasyonel seçimden uzaklaştıran kısıtlayıcı faktörler olarak şunlar sayılabilir:

 • İnsan beyinin kısıtlı hesap yapma kapasitesi

 • Sorunun belirsizliği ve yapısının karmaşıklığı

 • Gerekli bilgilerin tam ve zamanlı elde edilmemesi vb.

 • Bu faktörlere bağlı olarak karar verme süreci en iyi soncu sağlayan rasyonel bir seçim sürecinden çok, kısıtlı bilginin işlendiği ve tatminkâr sayılan sonucu sağlayan bir seçim süreci olarak düşünülmelidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Tatminkâr olma, bir alternatifin sonucunun kabul edilebilmesi için gerekli minimum şartları karşılamayı ifade eder. Dolayısıyla rasyonel yaklaşımın maksimum veya optimum sonuca ulaştırmasına karşılık, kısıtlı rasyonellik tatminkar sonuca ulaştırır.

 • Kısıtlı rasyonellik gerçek yaşamda daha çok kullanılan bir karar yaklaşımıdır.

 • Rasyonel Yaklaşım Maksimum veya

  Optimum Sonuç

 • Kısıtlı Rasyonellik Tatminkar Sonuç


Sil smh 105 genel letme

Alt Optimizasyon (Alt düzeyli optimizasyon) edilebilmesi için gerekli minimum şartları karşılamayı ifade eder. Dolayısıyla rasyonel yaklaşımın maksimum veya optimum sonuca ulaştırmasına karşılık, kısıtlı rasyonellik tatminkar sonuca ulaştırır.

 • Alt optimizasyon çoğu kez problemlerin dar görülmesiyle ortaya çıkar.

 • Alt sistemleri ayrı ayrı optimize etme girişiminin, ana sistemin optimizasyonunda oluşturduğu olumsuzluktur.

 • Alt sistemler kendi amaçlarını gerçekleştirirken, ana sistemin amaçlarına istenen katkıyı sağlayamıyor demektir.

 • Üretim müdürü, maksimum üretim miktarı ile üretim maliyetlerini azaltılmaya çalışır. Bu durumda üretim artışı, satışlar dikkate alınmadan uygulanırsa stok fazlalılığı oluşur. Fazla stok bulundurma maliyetleri, fiyata yansıtılamıyorsa, gelir gider dengesi olumsuz yönde etkilenir ve maliyet düşürme işlemi işletmenin aleyhine sonuçlanmış olur.


Sil smh 105 genel letme

 • Benzer şekilde, işletme satış miktarını max. yaparak, kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.


Sil smh 105 genel letme

5.3. İşletmeciliğin Temel İlkeleri kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Üretimi optimum kaynak kullanımı ile yapmak

 • Optimum kaynak kullanımı çeşitli kriterlere (ölçütlere) göre saptanır. Bunların en çok bilinenleri:

 • Etkinlik- Etkililik

 • Verimlilik

 • Ekonomiklik

 • Kârlılık

 • Esneklik ve Uyumluluk

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk


Sil smh 105 genel letme

5.3.1. Etkinlik/Etkililik kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Etkinlik, uygulananın uygulanması gerekene uygun olmasıdır (uygunluk derecesidir).

 • Faaliyet, hareket veya davranışın mümkün olduğu kadar yöneltilmiş bulunduğu amaca ulaşma çabası ve derecesidir.

 • Amaca ulaşmada yeterli olunup olunmadığını gösteren bir ölçüttür.

 • Doğru amaç belirlemek,

 • Gerekli çıktıya ulaşmak


Sil smh 105 genel letme

 • Daha çok yönetimin (Kamu ve/veya Özel sektör), kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir. gerçek ihtiyaçları belirleyebilmesi

 • Doğru olan (Gerekli) işi yapmak.

 • (Fatih Sultan 100 altın ve 100 Sopa)

 • Doğru olan işi, doğru önem,

  öncelik ve imkan sırası ile yapmak.

  Etkinlik = Fiili çıktı

  Planlanan çıktı


Sil smh 105 genel letme

5.3.2. Verimlilik kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • VERİMLİLİK: En az kaynak kullanımı ile en çok çıktıyı sağlamak

 • En az girdi ile en çok çıktıya ulaşmak.

 • İşleri doğru yapmak.

 • Daha çok iç (firma, ülke) değişkenlerle ilgilidir.

 • Örneğin; işgücü, ilk madde, kullanılan teknoloji vb. unsurlardan etkilenir.


Sil smh 105 genel letme

 • Her unsur/değişken için ayrı ayrı hesaplanabilir. kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Parasal değerlerle ölçülmesi çok anlamlı olmadığından daha çok fiziksel değerlerle ölçülür.

 • İşletme mukayeselerinde sıklıkla kullanılır.

 • MPM – Milli Prodüktivite Merkezi kurulmuştur 1965

 • Verimlilik = Çıktı

  Girdi


Sil smh 105 genel letme

5.3.3. Ekonomiklik (İktisadilik) kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • İşlerin yürütülmesinde katlanılan maliyetler ile elde edilen gelirler arasındaki ilişkidir.

 • Üretimden elde edilen çıktının maliyetinin üzerinde bir değerle satılması

 • En az maliyetle en çok gelir elde etmekle ilgilidir.

 • 1’den büyük olması iyi anlamına gelir.

 • Ekonomiklik = Gelir

  Maliyet


Sil smh 105 genel letme

 • Daha çok dış değişkenlerle ilgilidir. kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Satış başarısı ile ilgilidir.

 • Mal ve hizmetlerin uygun koşullarda satış yeteneğini (pazarda varlığını koruma) sürdürebilmeleri ile ilgilidir.

 • Genel ekonomik yapıdan etkilenir.

 • Halkın yaşam tarzı

 • Toplumsal değerler ve

 • Dünya görüşü gibi faktörlerden etkilenir.


Sil smh 105 genel letme

 • 5.3.4. Karlılık kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Elde edilen kar ile bu karı sağlamak için kullanılan sermaye arasındaki ilişkidir.

 • Sermaye yapısından ve fırsat maliyetinden etkilenir.

 • Karlılık = Kar

  Sermaye


Sil smh 105 genel letme

 • 5.3.5. Esneklik ve Uyum kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Tüm ekonomiler; siyasi, askeri, teknolojik, sosyo-kültürel vb. çevresel faktörlerin etkisi altındadır.

 • Yaşamak ve kalkınmak için, bu faktörlerdeki hızlı ve ani değişime zamanında ve doğru uyum sağlamak zorunludur.

 • Uluslar arası toplumdan soyutlanmış biçimde kalkınmak mümkün değildir.

 • Değişen dünyanın sürekli izlenmesi ve çabuk entegre olunmasını ifade etmektedir.


Sil smh 105 genel letme

 • ESNEKLİK – UYUM kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Örgütün değişime çabuk ve kolay uyum sağlayabilme yeteneğidir.

 • Yeniliklere direnmeme ve yenilikçi olabilme

 • Israrcılık yerine uzlaşıcılık

 • İçinde bulunduğu çevreye uyum sağlayamayan örgütlerin başarılı olması ve uzun vadede varlığını koruması söz konusu olamaz


Sil smh 105 genel letme

 • Aşırı verimlilikten kaçınma kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • İnsan ve diğer kaynaklar arasında uyumu sağlama

 • İnsan – insan

 • İnsan – Donanım

 • Donanım – Donanım

 • Bu kavramlar birbirleri ile etkileşimlidir.


Sil smh 105 genel letme

5.3.6. Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Sabuncuoğlu ve Tokol, s.20-21)

 • İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk da bunun içinde olacak


Sil smh 105 genel letme

5.4. Kalkınma İle İşletmecilik Arasındaki İlişki kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Etkin, verimli, ekonomik, karlı ve esnek çalışarak kaynakları optimum kullanan, sosyal sorumluluklarını yerine getirerek toplam kalite yönetimi felsefesine sahip, sayıca çok, büyük hacimli işletmelerin olması ve çoğalması.


Sil smh 105 genel letme

 • Verimlilikle esneklik arasındaki ilişki nedir? kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • (birbirinden etkilenir mi, nasıl etkilenir veya ne yönde etkilenir?)

 • Kalkınma İle İşletmecilik Arasındaki İlişki nedir?


Sil smh 105 genel letme

6. Girişimcilik kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir. (5.11)

6.1. Girişimciliğin Tanımı

6.2. Girişimcilik Türleri

6.3. Girişimciliğin Tarihçesi

6.4. Girişimciliğin Önemi/

Toplumsal Misyonu


Giri imcili in tan m
Girişimciliğin Tanımı kar maksimizasyonu sağlamaya çalışabilir. Oysa üretim fonksiyonunun yani üretim hacmindeki değişmelerin oluşturacağı maliyet değişikliklerinin analiz edilmesi gereklidir. Aksi halde artan maliyetler arz/talep esnekliğine de bağlı olarak karı aynı oranda artırmayabilir. Sonuç olarak alt optimizasyon meydana gelir.

 • Teknik, ekonomik, sosyolojik ve psikolojik bağlamlarda ve her türlü örgütlerde geçekleşmekte olan girişimciliğin günümüzde çok çeşitli tanımları yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır.

 • Girişimcilik, iktisadi mal veya hizmet üretimi için gerçek veya tüzel kişilerce üretim faktörlerinin bir araya getirilerek, ekonomik fırsatların yeni değerlere dönüştürüldüğü organizasyonun sağlanmasıdır.

 • Bir atasözünde ifade edildiği gibi girişimci, un, yağ ve şekeri tedarik edip helvayı yapan kişidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Bir diğer tanıma göre girişimcilik, mevcut veya potansiyel faaliyet alanlarında, yeni kaynak bileşenlerinin ortaya çıkarılması, yeni fırsatların araştırılması ve keşfedilmesi, risk alınarak üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ile katma değer yaratacak yeni organizasyonlar veya işler yaratma sürecidir.

 • Kısaca girişimcilik; ürünlerin, süreçlerin, organizasyonların ve pazarların yeni bileşenlerinin oluşturulduğu bir süreçtir.

 • Girişimcilik yeni ve bilinmeyen bilginin yaratılması sürecidir.


Giri imcilik t rleri
Girişimcilik Türleri potansiyel faaliyet alanlarında, yeni kaynak bileşenlerinin ortaya çıkarılması, yeni fırsatların araştırılması ve keşfedilmesi, risk alınarak üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ile katma değer yaratacak yeni organizasyonlar veya işler yaratma sürecidir.

 • Girişimcilik değişik bakış açılarından farklı biçimlerde tanımlanabilir.

 • Bunlardan bazıları şöyledir:

 • Fırsat Girişimciliği

 • İç Girişimcilik

 • Bağımsız Girişimcilik

 • Devlet Girişimciliği


Giri imcili in tarih esi
Girişimciliğin Tarihçesi potansiyel faaliyet alanlarında, yeni kaynak bileşenlerinin ortaya çıkarılması, yeni fırsatların araştırılması ve keşfedilmesi, risk alınarak üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi ile katma değer yaratacak yeni organizasyonlar veya işler yaratma sürecidir.

 • İnsanoğlunun tarihin ilk yıllarından bu yana yaşamak ve ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı her faaliyet aslında basitçe girişim olarak nitelendirilebilir.

 • Avcılık, balıkçılık, çiftçilik, hayvancılık, ticaret vb. gibi her türlü faaliyet tarihin ilk dönemlerinden beri insanoğlunun girişimci olduğunu ortaya koyuyor.

 • Öyleyse her insan öyle veya böyle girişimci görünüyor.

 • Atalarımız bizlerden daha girişimciydiler.


Sil smh 105 genel letme


Giri imcili in nemi toplumsal misyonu
Girişimciliğin önemi/ Toplumsal Misyonu konulan tüm özellikleri içinde barındırmaktaydı.

 • Girişimciliğin önemi; toplumsal ihtiyaçların saptanması, bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik uygun yatırımların gerçekleştirilmesi ve bunların sonucunda istihdam, gelir, yaşam ve kalitesinin artırılması ile ilgilidir.

 • Varlığı koruma, bağımsızlık, demokratik rejim


Sil smh 105 genel letme

 • Girişimcilik ülke kalkınmasında olduğu kadar, günümüzde bölgesel, yöresel (yerel), kentsel, kırsal kalkınmada önemi hızla artan bir olgudur.

 • Ülkemizde son yıllarda bölgeler ve iller arasında gözlenen hızlı değişmeler makro politikalar yanında, girişimcilik faktörüne olan ilgiyi arttırmıştır.


Sil smh 105 genel letme

 • Kısaca girişimciliğin önemi kalkınmaya (toplumun yaşam kalitesine) sağladığı katkılar açısındandır.

  Bu katkılar şu şekilde özetlenebilir:

 • İşsizliğin azaltılması

 • Bilim ve teknoloji geliştirmeye destek

 • Ülkenin tanıtılması

 • Atıl kaynakların ekonomiye kazandırılması

 • Oynamaktan maksat kazanmaktır.

 • Girişimcilikten maksat kalkınmaktır.


Sil smh 105 genel letme

7. İşletme Türleri kalitesine) sağladığı katkılar açısındandır.

(Şahıs/Kişi İşletmesi, adi ortaklık, Şirketler)

7.1. Büyüklüklerine/Hacim Göre

7.2. İşin Niteliğine Göre

7.3. Mülkiyetine Göre

7.4. Yasal Yapılarına Göre

7.5. Kooperatif İşletmeler

7.6. Kar Amaçsız İşletmeler


Sil smh 105 genel letme

7. İşletme Türleri kalitesine) sağladığı katkılar açısındandır.

7.1. Büyüklüklerine Göre İşletmeler

 • KOBİ’ler: İşletmeleri büyüklüklerine göre sıralamada kesin bir ölçüt yoktur. Ancak genelde işçi sayısı, sermaye tutarı, fabrika alanı vb. değerler kullanılmaktadır.

 • Buna göre ülkemizde 200'den az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ kapsamında düşünülmektedir.


Sil smh 105 genel letme

 • KOBİ’lerin en önemli avantajı girişimcinin işin başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Buna karşılık kredi kullanımındaki kısıtlamalar önemli bir sakıncadır.

 • Ör: Devlet ihaleleri, yatırım teşvikleri, imtiyazlı krediler vb. uygulamalardan gereği gibi yararlanamazlar

 • Ayrıca genellikle profesyonel yönetim anlayışından yoksundurlar.


Sil smh 105 genel letme

 • Büyük işletmeler başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • KOBİ'lerin dışında kalan işletmelerdir. Büyük hacimli Olduklarından ani ve çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlayamazlar.

 • Genellikle sermaye sahipleri ile (girişimci) yöneticiler farklıdır.

 • Bu nedenle profesyonel yönetim anlayışı vardır.

 • İmtiyazlı kredi imkanlarından, yatırım teşviklerinden, devlet ihalelerinden vb. uygulamalardan önemli ölçüde yararlanırlar.


Sil smh 105 genel letme

 • Çok Uluslu İşletmeler (ÇUŞ) başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Birden fazla ülkede yatırım ve pazarlama faaliyetinde bulunan işletmelerdir.

 • Bu tür işletmelere sahip olan ülkeler daha çabuk kalkınırlar, bu nedenle milli ekonomi için önemlidirler.

 • Bazı ÇUŞ'lar çeşitli ülkelerde siyasal, sosyal ve ekonomik nüfuza sahip olabilirler ve bu nüfuza bağlı olarak oralarda iç çalkantılara neden olabilir.


Sil smh 105 genel letme

7.2. İşin Niteliğine Göre İşletmeler başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Üretim/Endüstri İşletmeleri: Çeşitli hammaddeleri alıp belli bir üretim sürecinden geçirdikten sonra mal veya hizmete dönüştürüp, pazarlara sunan işletmelerdir.

 • Hizmet İşletmeleri: Hizmet üretip pazarlayan işletmelerdir.

 • Ticaret İşletmeleri: Aldıkları malları hiç değiştirmeden veya çok az bir değişik yaptıktan sonra satan işletmelerdir.


Sil smh 105 genel letme

7.3. Mülkiyetlerine göre işletmeler: başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Özel İşletmeler:

 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi sermayeleri ile kurup çalıştırdıkları işletmelerdir.

 • Özel işletmelerde sermayenin tamamı özel (gerçek) kişilerce karşılanmaktadır.

 • Bu kişilerin uyruğuna göre; yerli sermaye ile kurulan özel işletmeler, yabancı sermaye ili kurulan özel işletmeler ve bunların bileşkelerinden söz edilebilir.


Sil smh 105 genel letme

 • Kamu İşletmeleri: başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Sermayesinin tamamı veya %50'den fazlası devlete ait olan işletmelerdir.

 • En çok bilineni Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’dir. Tokol ve Tuncer, s.57-58

 • Karma İşletmeler:

 • Özel sektör ile devletin ortaklaşa kurduğu işletmelerdir. Ancak devletin payı %50'nin altındadır.


Sil smh 105 genel letme

 • ÖZELLEŞTİRME başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Dar anlamda; Sınai ve ticari amaçlı bir kamu kuruluşunun

 • Tüm olarak ya da bağlı kuruluşları, işletmeleri ve iştirakleri itibariyle,

 • En az % 51’nin özel sektöre satışı/devridir.


Sil smh 105 genel letme

 • Geniş anlamda başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır. ; devletin ekonomik faaliyetlerdeki rolünün, payının ve etkisinin (karışmalarının) azaltılması ya da kimi sektörlerde tümüyle ortadan kaldırılmasıdır.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Devlet başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır. ; adalet, eğitim, sağlık, savunma gibi geleneksel işlevlerinde ve

 • Alt yapı,

 • Yasal düzenlemeler ve

 • Özel sektörü yönlendirici ve destekleyici görevler üstlenir.


Zelle t rmen n ama lari
ÖZELLEŞTİRMENİN AMAÇLARI başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • EKONOMİK VE MALİ

 • Ekonomide genel olarak etkinlik, verimlilik, karlılık ve iktisadilik düzeylerini yükseltmek.

 • Serbest piyasa ekonomisini güçlendirmek

 • Sermaye piyasasını geliştirmek


Sil smh 105 genel letme

 • Yabancı sermaye girişleri ve döviz gelirlerini artırmak başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • İleri teknoloji üretimi veya transferini gerçekleştirmek (Özellikle yabancı sermaye ortaklıkları ile)

 • Devletin borçlanma ve emisyon yoluyla karşılamak zorunda kaldığı finansman açıklarını azaltmak.


S yasal ve toplumsal ama lari
SİYASAL VE TOPLUMSAL AMAÇLARI başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Devletçiliğin aksine, liberal ekonomi, özel mülkiyet ve özel girişimcilikten yana bir siyasal ideoloji benimsemek.

 • Hükümetlerin yönetsel ve finansal yükünü azaltmak


Sil smh 105 genel letme

 • Halkta yatırım bilinci ve alışkanlığı geliştirmek. başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Mülkiyetin (sınai ve ticari) halka arzlarla tabana yayılması

 • Servet ve gelir dağılımını iyileştirme

 • Emek ve sermaye sahipliğini birleştirerek, uzlaşı sağlamak

 • Serbest rekabeti geliştirerek, tüketicinin uygun fiyatlarla kaliteli ve çeşitlenmiş mal ve hizmet almalarına katkı sağlamak.


Sil smh 105 genel letme

 • Özelleştirme sorunu başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • İşletmecilikte başarı sağlamak için işletmecilik ilkelerine göre çalışmak esastır.

 • Bu sağlandığında mülkiyetin kime ait olduğu çok önemli olmaz.

 • Aynı şekilde bu sağlanamıyorsa da mülkiyetin çok önemi yoktur.

 • Türkiye'de özelleştirmenin bir anlam ifade etmesi işletmecilik anlayışına bağlıdır. Yani işletmecilik ilkeleri uygulanmalıdır.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

A- Kişi İşletmesi: başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Gerçek kişilerin kendi emek ve sermayeleri ile kurup çalıştırdıkları işletmelerdir.

  B- Adi Ortaklık/Şirket: İki ya da daha fazla kişinin emek ve sermayelerini birleştirerek, kurdukları şirket türüdür. Şirketin kuruluşu kanunda özel olarak düzenlenmediğinden yazılı bir anlaşma olmaksızın da (sözlü anlaşma şeklinde de) kurulabilir.

 • Tüzel kişiliğe sahip değildir

 • Sınırsız ve müteselsil sorumluluk vardır

 • TTK‘da tanımlanmış olan şirket türlerinden değildir.

 • Borçlar kanununda tanımlanmaktadır.


Sil smh 105 genel letme

C- Şirketler başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

Kişi Şirketleri:

 • Gerçek kişilerin kendi emek ve sermayelerini ortaya koyarak oluşturdukları işletmelerdir.

 • Kişi şirketleri değişik biçimlerde olabilir:

  Kolektif Şirket: Yazılı bir sözleşmeye dayanarak bir ticaret unvanı altında birden fazla kişinin kurduğu şirkettir.

 • Sınırsız sorumluluk vardır.


Sil smh 105 genel letme

 • Komandit Şirketler başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • İki veya daha çok kimse tarafından, bir ticari işletmeyi müşterek ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, bir sözleşmeyle kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir kısmının sorumluluğu sınırlanmamış ve diğer bir kısım ortaklarının sorumluluğu belirli bir miktar ile sınırlanmış olan, hak ehliyeti işletme konusu ile sınırlı, tüzel kişiliğe sahip bir şirket tipidir.

 • Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlanmıştır.

 • Yasada, "Adi Komandit" ve "Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit" şirketler olmak üzere iki türe ayrılmaktadırlar.


Sil smh 105 genel letme

 • Adi Komandit Şirket: başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır. Ortaklardan en az birinin sınırsız sorumlu, diğerlerinin sınırlı sorumlu olduğu şirket türüdür.

  -Komandite ortak: Sınırsız sorumludur.

  -Komanditer ortak: Sınırlı sorumludur.

 • Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket


Sil smh 105 genel letme

 • Sermaye Şirketleri başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • Anonim Şirket: En az 5 kişi ile kurulan, ortak sayısı sınırsız olan ve ortakların sınırlı sorumlu olduğu şirket türüdür.

 • A.Ş.’ler Hisse senedi ve tahvil ihraç edebilir. Şirketi, Yönetim Kurulu ve onun atadığı Genel Müdür yönetir.

 • Limited Şirket: En az 2 kişi, en fazla 50 kişi ile kurulabilen ve ortakların sınırlı sorumlu olduğu şirket türüdür. Şirketi, Şirket Müdürü veya Müdürler Kurulu yönetir


Sil smh 105 genel letme

 • Eshamlı Komandit Şirketler: başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • (Hisseli/Sermayesi Paylara Bölünmüş Şirket)

 • Sermayesi paylara bölünen ve ortaklardan bir veya bir kaçının sınırsız sorumlu olduğu şirket türüdür.

 • Komanditer ortaklara düşen kar payı üzerinden kurumlar vergisi alınır, komandite ortaklar gelir vergisine tabidir. .

 • Uygulamada çok az rastlanan bir şirket türüdür

 • Bu tür şirkete ilişkin hükümler, Türk Ticaret Kanunu’nun 475-484’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.


Sil smh 105 genel letme

 • 7.5. Kooperatif İşletmeler başında olması ve ani çevresel değişikliklere çabuk uyum sağlamasıdır.

 • En az 7 kişinin sınırlı sorumluluk ile kurduğu işletme türüdür.

 • 1969’da çıkarılan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1. maddesinde:

 • Tüzel kişiliğe haiz olmak üzere üyeleri belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle karşılayıp, korunmak amacıyla gerçek ve kamu tüzel kişileri ile özel idareler, belediyeler, köyler, cemiyetler ve dernekler tarafından kurulan değişir üyeli ve değişir sermayeli teşekküllere kooperatif denir.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Kişisel yardımlaşmaya, ihtiyaçlarını, demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere bir araya gelen gönüllü insanlardan oluşan bir örgüttür

 • Kişisel sorumluluğa,

 • Demokrasiye,

 • Eşitliğe ve dayanışmaya dayalı değerlere sahiptir

 • Kooperatifçilik hareketinin ana fikri; tek başına yapılamayanı, birlikte yapılabilir hale getirmek anlayışına dayanmaktadır


Sil smh 105 genel letme

 • Temel İlkeler ihtiyaçlarını, demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere bir araya gelen gönüllü insanlardan oluşan bir örgüttür

 • Serbest giriş ilkesi

 • Demokratik yönetim ilkesi

 • Sermayeye sınırlı faiz verilmesi ilkesi

 • Risturn (gelir-gider farkı payı) verilmesi ilkesi

 • Kooperatif eğitiminin geliştirilmesi ilkesi

 • Diğer kooperatiflerle işbirliği ilkesi


Tarih esi
Tarihçesi ihtiyaçlarını, demokratik şekilde idare edilen bir kurum üzerinden karşılamak üzere bir araya gelen gönüllü insanlardan oluşan bir örgüttür

 • Kooperatif benzeri örgütlenmelerin tarihin eski dönemlerinde de bulunduğu bilinmektedir

 • Sistem ve ilkeler bakımından Ahilik Teşkilatı, kooperatifçiliğe büyük benzerlik göstermektedir

 • Avrupa ülkelerindeki bilinen ilk kooperatifçilik örneklerinin ilke olarak ahilik prensiplerinden etkilendiği de göz ardı edilmemelidir.

 • Buna göre, kooperatifçilik fikrinin anayurdunun Anadolu olduğu söylenebilir.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme
Önemi hareketine paralel olarak Avrupa ülkeleriyle belirli bir düzeyde etkileşim içerisinde başlamış ve gelişmiştir.

 • Kooperatifler, mahalli şartlara uygun örgütlenmeler olduklarından yaptıkları çok çeşitli hizmetler vasıtasıyla toplumun kültürel zenginleşmesine ve kalkınmasına önemli destekler sağlamaktadır

 • Kooperatifler hızlı değişim sürecinin ve bazı yanlış makro politikaların sonucu oluşan çarpık gelir dağılımının ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik dengesizliklerin etkilerini azaltmakta da önemlidir


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme


Kooperatifler ayr ca
Kooperatifler Ayrıca artırmaları

 • Demokratik yapısı

 • Sosyal ve ekonomik değerleri birleştirmesi

 • İnsan haklarına, kültürel kimliklerine ve bağımsızlıklarına saygı göstererek insanı ön planda tutması

 • Yerel topluluklara gerekli inisiyatifi veren örgütsel yapısı ile

 • Daha adaletli bir küreselleşme ve dünya düzeni yaratılmasına katkı sağlar


Sil smh 105 genel letme

7.6. Kar amaçsız işletmeler artırmaları

 • Kurucularının ve/veya yöneticilerinin öncelikli amacı kar sağlamak olmayan, topluma hizmeti ön planda tutan işletmelerdir.

 • Kar amacının tamamen ortadan kaldırılmış olması da söz konusu değildir. Çoğunlukla sunulan hizmetin devamı, sağlanan karla ilişkilidir.

 • Örnek: Bazı kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar vb.


Sil smh 105 genel letme

8. İşletme Kuruluşu artırmaları

8.1. Yatırım Düşüncesi

8.2. Fizibilite Çalışması

8.3. Kuruluş Yeri Seçimi

8.4. Yatırım Maliyeti ve İşletme Sermeyesi

8.5. Organize Sanayi Bölgeleri

8.6. Küçük Sanayi Siteleri


Sil smh 105 genel letme

8.1 Yatırım Düşüncesi artırmaları

 • Her işletmenin kurulmasından önce bir düşünce aşaması bulunur.

 • Girişimcilerin gerçekleştirmek istedikleri bir takım amaçlar, yatırım yapma fikrinin kaynağını oluşturur.

 • Bu amaçlara örnek olarak; kar elde etmek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak, yatırım teşviklerinden faydalanmak, sosyal saygınlık kazanmak, büyük işletme imajı oluşturmak, bağımsız çalışma isteği, başka fırsatların yokluğu vb. söylenebilir.


Sil smh 105 genel letme

 • Bir yatırım kararı hangi amaçla verilirse verilsin akılcı ve rasyonel olabilmesi için işletmeciliğin temel ilkelerine uygun olmalıdır.

 • Bu uygunluk, yatırımın fiilen gerçekleştirilmesini beklemeden araştırılmalıdır.

 • Bu araştırmayı kapsayan çalışmaya Fizibilite (Olabilirlik) Çalışması denir.


Sil smh 105 genel letme

8.2. Fizibilite Çalışması akılcı ve rasyonel olabilmesi için işletmeciliğin temel ilkelerine uygun olmalıdır.

 • Girişimci herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bu yatırımın ekonomik, teknik, finansal, hukuksal ve örgütsel açıdan uygunluğunu araştırılmalıdır.

 • Fizibilite, yatırımın akılcı ve rasyonel olup olmaması konusunda girişimciye fikir verir.

 • Söz konusu çalışmaların tümünü kapsayan ve bir ön proje niteliğini taşıyan araştırmaya fizibilite raporu denir.

 • Fizibilite raporunun yararları şunlardır.


Sil smh 105 genel letme

 • Bir ön proje niteliğinde olduğundan yatırım maliyetlerini azaltır.

 • En uygun kuruluş ve konumluk yeri seçimine katkı sağlar.

 • Yatırımın finansman ihtiyacı ve bunun karşılanması hakkında en uygun alternatifinseçilmesine katkı sağlar.

 • İşletmenin en uygun hukuksal yapıda kurulmasına imkan verir.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Fizibilite raporları çeşitli bölümlerden oluşur: ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Ekonomik Araştırma: Üretilecek mamullerin muhtemel fiyatları, pazarları maliyetleri, hammadde ve kuruluş yeri hakkında ayrıntılı inceleme yapılır.

 • Kısaca; neyi, nerde, kaça üretip, kime, kaça satacağız sorularına cevap arar.


Sil smh 105 genel letme

 • Teknik Araştırma: ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibiEkonomik araştırmada üretilmesine karar verilen mamullerin hangi teknoloji kullanılarak üretileceği ile ilgili ayrıntılı bilgi verir.

 • Teknoloji seçiminde ileri ve ilkel ayrımı önemli olmakla birlikte yerli ve yabancı ayrımı da önemlidir.

 • Özellikle yatırımcının amacı ile ilgilidir İstihdam önemli ise emek yoğun teknoloji daha önemlidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Finansal Araştırma: ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi Yatırımla ilgili para hareketlerinin çeşitli alternatifler içerecek biçimde ayrıntılı şekilde belirlenmesidir.

 • Yasal Araştırma: Kurulacak işletmenin hukuki yapısının alternatif yönleri ile ayrıntılı biçimde belirlenmesidir. ÖRNEK: Kişiişletmesi mi?, şirket mi ? kurulacağına; şirket kurulacaksa ne tür bir şirket kurulacağına bu aşamada karar verilir.


Sil smh 105 genel letme

 • Örgütsel Araştırma: ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibiBir işletmenin en değerli varlığı insan varlığıdır.

 • Bu nedenle gerçekleştirilecek yatırımın başarıya ulaşmasında kimin hangi işi, hangi yetki ve sorumluluk çerçevesinde yapacağı belirlenmelidir.

 • Uygun personelin bulunup bulunamayacağı yatırım kararında önemli etkendir.


Sil smh 105 genel letme

8.3. Kuruluş Yeri Seçimi ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Kuruluş yeri çalışmaları genel olarak işletmenin esas faaliyetlerini gerçekleştireceği Coğrafi bölge ya da fiziki mekandır.

 • Kuruluş yeri seçiminde en önemli unsur, işletmenin faaliyetlerini işletmecilik ilkelerine göre gerçekleştirerek amaçlarına ulaşabileceği bölgenin belirlenmesidir.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Ekonomik faktörler ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Pazara yakınlık (üretim, tüketimin olduğu yerde yapılmalı)

 • Hammadde kaynaklarına yakınlık

 • Ulaşım imkanları

 • İşgücü kaynaklarına yakınlık


Sil smh 105 genel letme

 • Doğal faktörler ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Enerji ve yakıt

 • İklim ve su


Sil smh 105 genel letme

 • Çevresel faktörler ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Sosyo-Psikolojik faktörler (Kendi memleketine iş yeri açması, vefa borcu )

 • Sosyo-Kültürel faktörler (İşçi sorunları, şehirde ve köyde yaşam, kentleşme-kentlileşme)

 • Kamusal faktörler

 • Stratejik faktörler


Sil smh 105 genel letme

 • Diğer faktörler ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Finansal kuruluşlara yakınlık

 • Yedek parça temini

 • Bakım-onarım sektörü

 • İşletmenin artık ürünlerini değerlendirme

 • Diğer işletmelerin artık ürünlerinden yararlanma

 • Atık sorunu


Sil smh 105 genel letme

8.3. Yatırım Maliyeti ve İşletme Sermayesi ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Genelanlamda bir değer birikimi elde etmek amacıyla yapılan parasal harcamaların tamamına "Maliyet" denir.

 • Buna benzer şekilde yatırım maliyeti, yatırım düşüncesi ve fizibilite çalışmalarının gerekli kıldığı harcamalarla başlar. Montaj ve deneme üretim maliyeti dahil olmak üzere yatırımın tamamlanmasına kadar geçen sürede yapılan harcamalardan oluşur.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Makine Donanım Maliyetleri ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Gümrük Vergisi ve Kur Farkı

 • Kuruluşun Gerektirdiği Resmi Harcamalar

 • Montaj ve Deneme Üretim Maliyetleri

 • Önceden Tahmin Edilemeyen Çeşitli Maliyetler


Sil smh 105 genel letme

İşletme Sermayesi-Döner Sermaye ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Yatırım tamamlandıktan sonra günlük olağan işlerin yürütülmesi için gerekli parasal kaynakları ifade eder.

 • Teknik açıdan dönen varlıklar ile kısa vadeli yabancı kaynaklar arasındaki ilişkiye bağlıdır.

 • Buna anlamda alış-satış sözleşmelerindeki peşin ve vade bileşimine de bağlıdır.


Sil smh 105 genel letme

 • Kuruluş Sürecinin İşleyişi ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Yatırım öncesi (planlama) çalışmaları

 • Yatırım çalışmaları

 • İşletme aşaması

 • Daha ayrıntılı biçimde

 • Proje fikri

 • Proje hazırlama (Fizibilite)

 • Değerlendirme ve yatırım kararı

 • Kesin proje

 • Projenin uygulanması (Yatırım)

 • Üretime Geçiş (İşletme aşaması)


Sil smh 105 genel letme

8.5. Organize Sanayi Bölgeleri ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

8.6. Küçük Sanayi Siteleri


Sil smh 105 genel letme

9. İşletmelerde Kapasite ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

9.1. Kapasitenin Tanımı

9.2. Kapasite Türleri

9.3. Optimum Kapasite


Sil smh 105 genel letme

9.1. Kapasitenin Tanımı ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Bir işletmenin belli bir dönemde üretebileceği mal, hizmet miktarıdır. Üretilen mal veya hizmetin niteliğine göre değişik birimlerle ölçülür.

 • Örneğin; metre, metre kare, metre küp, ton, kg, adet, kw vb.

 • Mevcut üretim faktörlerini akılcı ve rasyonel kullanarak üretimi gerçekleştirmek önemlidir.


Sil smh 105 genel letme

Kapasite Kullanımı Ve Sorunları ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • Kapasite kullanım oranı arttıkça maliyetler azalır. (Ancak işçilik maliyetleri artabilir.)

 • Aynı işletmede farklı kapasite ölçütleri kullanılabilir.

 • Kardemir: Ton/Yıl (Dönem)

 • Kok Fabrikası: Metreküp/Yıl

 • Çeşitli kapasite kavramları vardır.


Sil smh 105 genel letme

Maksimum Kapasite ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

(Planlanan Kapasite)

100.000 Adet/Yıl

3.000 Ton /Yıl

Teorik Kapasite

9.2. Kapasite Türleri

Gerçek Kapasite

(Normal Kapasite)

80.000 Adet/Yıl

2.950 Ton/Yıl

Pratik Kapasite

Atıl Kapasite

20.000 Adet/Yıl

Boş/Aylak Kapasite

Kullanılan Kapasite

60.000 Adet/Yıl

2.800 Ton/Yıl

Fiili Kapasite


Sil smh 105 genel letme

9.3. OPTİMUM KAPASİTE ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

Maliyetlerin en düşük, üretim miktarının en yüksek ve üretilen mal ve hizmetlerin satılabildiği kapasitedir.

Kullanılan Kapasite/ Fiili Kapasite

KKO =

Gerçek Kapasite

KKO = Kapasite Kullanım Oranı

2.800

KKO = = % 95

2.950

60.000

KKO = = 0,75

80.000


Sil smh 105 genel letme

10. İşletmelerin Büyümesi ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

10.1. Büyümenin Tanımı Nedenleri ve Etkileyen Faktörler

10.2.Büyüklük Ölçütleri

10.3. Büyümenin Amacı ve Stratejik Analizi

10.4. Büyüme Şekilleri

10.5. Büyümenin Yönleri

10.6. Büyüme ve Hukuki Yapı

10.7. Büyümenin Kısıtlılıkları


Sil smh 105 genel letme

10.1. Büyümenin Tanımı Nedenleri ve Etkileyen Faktörler ithalat -ihracat kolaylığı vb. gibi

 • İşletme büyüklüğü, işletme iriliği veya cesameti olarak da ifade edilen soyut ve göreceli bir kavramdır. İşletmelerin hangi açılardan birbirinden küçük veya büyük olduğunu net bir şekilde ifade etmek kolay değildir. İşletme büyüklüğü yönetim, verimlilik, esneklik topluma hizmet vb. açılardan da önemlidir.

 • İşletmeleri büyümeye iten temel nedenler olarak

 • - Değişen çevre şartlarına uyum

 • - Hızla artan nüfus

 • - Hızla artan ihtiyaçlar

 • * Büyük ölçekte faaliyette bulunmanın sağladığı ekonomilerden yararlanma,* Yetenekli yönetime sahip olma,* Birleşmenin iç büyümeye göre avantajlarının olması,* Finansal nedenler,* Vergi avantajı,* Değerli sınai haklara sahip olma,* Büyük bir işletme yaratma,* Rekabetin azaltılması,* Psikolojik nedenler.

 • Diğer nedenler


Sil smh 105 genel letme

 • İşletmelerin büyüklüğünü etkileyen üç ana faktörden söz edilebilir.

 • Bunlar:

 • Pazar koşulları ve talep durumu (Mevcut ve gelecek)

 • Girişimcinin sermaye ve finansman imkanları

 • Yönetim anlayışı ve becerisi

 • İşletme Birleşmeleri ; iki veya daha fazla işletmenin, büyüme amacı ile faaliyetlerinin ekonomik ve hukuksal açıdan tek bir birlik haline getirilmesi veya işbirliğine gitmeleridir.


Sil smh 105 genel letme

10.2. İşletmelerde Büyüklük Ölçütleri faktörden söz edilebilir.

 • Sayısal (Somut) Ölçütler

  • Personel sayısı

  • Kullanılan ham/ilk madde

  • Harcanan enerji

  • Satış miktarı/tutarı

  • Sermayesi

  • Aktif değerleri (Varlıkları)

   • Yatırımlar

   • Makine-Teçhizat, Fiziki Tesisler

   • Arazi - Arsa (alan)


Sil smh 105 genel letme

 • Sayısal olmayan (soyut) ölçütler faktörden söz edilebilir.

  • Yönetim şekli

  • Ürünlerin hitap ettiği çevre (bölge, ülke, uluslar arası)

  • Sahiplerin nitelikleri (bir kişi, küçük bir grup, büyük bir grup)

  • Aynı alandaki işletmelerle yapılan mukayese

  • Farklı alandaki işletmelerle yapılan mukayese


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

10.3. Büyümenin Amacı ve Stratejik Analizi (Örneğin, ileri teknoloji ile az işçi çalıştırma gibi).

 • Değişen şartlarda ayakta kalmak için, yeni teknolojiler araştırmak ve yeni yatırımlar yapmak gerekir

 • Kardemir’in teknolojiyi yenileyememesi, Erdemir’in yenilemesi.


Sil smh 105 genel letme

 • Büyümek varlığını korumak ve gelişmek için gereklidir.

 • Yeterli/Uygun düzeyde büyümeyen işletme geriliyor demektir.

 • Ölçek ekonomisinden yararlanarak, kar maksimizasyonu ya da sosyal paydaşların (işletme ilgililerinin) beklentilerinin yerine getirilmesinde maksimizasyonu sağlamaktır.

 • Bu nedenle büyüme uygun düzeyde (optimum işletme büyüklüğü) olmalıdır.


Sil smh 105 genel letme

 • Optimum noktanın üstündeki büyüklük, birim maliyeti düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Optimum noktanın altındaki büyüklük ise birim maliyetlerin artmasına ve rekabet gücünün yitirilmesine neden olabilir.

 • Bu nedenle işletme büyümesini planlı ve sistemli yapmalı ve büyümesini kıvam noktası olarak kabul edilen optimal noktayı geçmemelidir.


Sil smh 105 genel letme

 • BÜYÜMENİN STRATEJİK ANALİZİ düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Büyük İşletmelerin Üstün Yönleri

 • Kitle/seri üretim ve azalan maliyetler

 • Verimlilik

 • Profesyonel yönetim

 • Güncel işletmecilik tekniklerini uygulayabilme

 • Uygun şartlarda finansman

 • İş bölümü ve uzmanlaşmadan yararlanma

 • Risk yönetiminde kolaylık

 • Ölçek ekonomisinden yararlanma

 • Kamunun kolaylıklarından (ihaleler, teşvikler, finansman vb.)

 • Çevre, atık ve artık yönetiminde kolaylık


Sil smh 105 genel letme

 • Büyük İşletmelerin Zayıf Yönleri düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Beden katılığı nedeniyle maliyetlerini kolayca kısamazlar

 • Kriz yönetiminde yetersizlik

 • Örgütlenme maliyetleri yüksektir

 • Hantal bir örgüt yapısı vardır

 • Tekelleşmeye neden olabilirler

 • Siyasal güç olabilirler


Sil smh 105 genel letme

 • Küçük İşletmelerin Üstün Yönleri düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Müşterilerle daha yakın ilişkiler kurabilirler

 • Müşteri memnuniyeti daha üst düzeyde olabilir

 • Kurulma kolaylığı (Küçük sermaye ve kolay süreç)

 • Ürünlerde kalite daha ön plandadır

 • Kuruluş yeri sorunları daha azdır

 • Örgütlenme maliyetleri oldukça azdır

 • Yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilir

 • Esnek yapılarıyla krize daha dayanıklıdırlar


Sil smh 105 genel letme

 • Küçük işletmelerin Zayıf Yönleri düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme imkanları kısıtlıdır

 • Teknoloji yenilemede kaynak (öz kaynak ve yabancı kaynak) sıkıntısı söz konusudur.

 • Gelişme ve büyüme (birleşme) imkanları kısıtlıdır

 • İstihdama katkıları sınırlıdır

 • Profesyonel yönetici ve uzman personel istihdam etmeleri kısıtlıdır

 • Çoğunlukla sahiplerince yönetilirler. Profesyonel yönetim söz konusu değildir.

 • Kamu ihalelerinden yararlanmada sorunlar yaşanmaktadır


10 4 b y me ek ller
10.4. BÜYÜME ŞEKİLLERİ düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Ekonomik Büyüme: Üretim kapasitesinin çeşitlendirilmesi ve artırılmasıdır. Bu amaçla yeni kaynaklar yaratılarak yeni üretim faktörlerinin temini ve işletilmesi yoluna gidilebilir. Ayrıca kalitenin artırılması da düşünülebilir.

 • Fiziksel Büyüme: Fiziki tesislerin çoğalması ve daha geniş alana yayılmasıdır. Bu işlem yeni tesisiler yapmak şeklinde olabileceği gibi yeni tesislerin satın alınması şeklinde de olabilir.

 • Sosyal Büyüme: İşletmenin iç ve dış sosyal çevresiyle ilişkilerini geliştirmesidir. Çalışanlar arasında sosyal faaliyetlerin artırılması şeklinde olabileceği dış çevreye sosyal açıdan yararlı etkinliklerde bulunma şeklinde de olabilir.

 • Örgütsel Büyüme: Artan işlerle orantılı olarak işlerin daha etkin ve verimli yapılabilmesi amacıyla yeni örgütsel birimlerin oluşturulmasıdır. Hantallığa neden olabilecek aşırı örgütlenmeden kaçınmak gerektiği de unutulmamalıdır.


Sil smh 105 genel letme

10.5. BÜYÜMENİN YÖNLERİ düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

1.Yatay Büyüme:Aynı işte büyüme. Aynı işi yapan (aynı ürün veya hizmeti üreten) işletmelerin birleşmesidir.

Örn; birden fazla konfeksiyon işletmesinin birleşmesi.

Sinerjik etki sağlamayı amaçlayan kooperatifleşme, özellikle de KOBİ’ler arası işbirliğine sinerjik katkı sağlayabilecek kooperatifleşme

2.Dikey Büyüme:Aynı işin (üretimin) farklı aşamalarında büyüme. İşletmenin girdi sağladığı veya müşterisi olan işletmelerle birleşmesidir.

Dikey büyüme iki yönlüdür.


Sil smh 105 genel letme

 • Geriye Doğru Dikey Büyüme düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

  -Konfeksiyon fabrikasının kumaş ve

  iplik fabrikası kurması/alması.

  -Otomobil fabrikasının lastik

  fabrikası kurması/alması.

 • İleriye Doğru Dikey Büyüme-İplik kumaş konfeksiyon

 • Lastik otomobil

 • Satış mağazaları oluşturma


Sil smh 105 genel letme

3. Çapraz Büyüme: düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

Hem yatay hem de dikey büyümenin birlikte olmasıdır. Bu da Aykırı Büyüme ve Türdeş Büyüme ikiye ayrılmaktadır.

Aykırı Büyüme (Conglomerate Merger)Tamamen farklı sektörlerdeki yani birbirleriyle iş ilişkisi olmayan alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin birleşmesidir. risk dağıtımı amacıyla birleşerek büyümesidir. Bu  türün altındaki temel amaç risk dağıtımından yararlanarak büyümedir.

(Congenreic Merger)Birbirleri ile alıcı-satıcı ilişkisi bulunmayan fakat benzer işi yapan, birbiri ile ilişkili mal ve hizmet üretiminde bulunan şirketlerin birleşmesidir. Bu birleşme türü ile birleşen şirketler pazar paylarını genişletme ve karlıklıklarını artırma imkanından yararlanabilirler. Örneğin otomotiv endüstrisi için cam üretimi yapan bir işletme, lastik üretimi yapan bir işletmeyle birleşerek hem mevcut müşterilerine yeni bir ürün sunarak satışlarını artıma imkanı yaratabilir, hem de; birleştiği  işletmenin kendi pazarına ürün sunarak  hedef pazarını genişletme fırsatını yakalayabilir.

Türdeş birleşme bazı yazarlarca aykırı birleşme türüne girmekte; birleşmeler yatay, dikey ve  aykırı  birleşmeler olarak sınıflandırılmaktadır.


Sil smh 105 genel letme

10.6. BÜYÜME ve HUKUKİ YAPI düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.


Sil smh 105 genel letme

Hukuki Yapıyı Etkilemeyen Birleşmeler düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

Centilmenlik Anlaşmaları

Rekabeti kaldırmak ya da lehlerine çevirmek için anlaşma.

Vazgeçme durumunda müeyyide uygulanmaz.


Sil smh 105 genel letme

Konsorsiyumlar düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

(iş ortaklıkları - Joint Venture):

Belli bir iş için kurulan ortaklıklar. Genellikle büyük çaplı taahhüt işlerinde, farklı uzmanlık gerektiren işlerde işbirliği yapma şeklinde olur

Ör, Baraj, Boğaziçi Köprüleri, Metro inşaatı vb.


Sil smh 105 genel letme

Karteller düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Aynı alanda çalışan benzer mal/hizmet üreten işletmelerin veya üreticilerin, pazarda tekel sağlayarak güç birliği oluşturmak amacıyla, aralarındaki rekabeti azaltmak ya da kaldırmak için anlaşmalarıdır.

 • Ekonomik bağımsızlık nispeten korunmaktadır.


Sil smh 105 genel letme

Miktar Karteli: düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir. Üretim/satış miktarını belirleme OPEC

Fiyat Karteli:Fiyatı belirleme (ortak fiyat uygulama) OPEC

Bölge Karteli: Pazar paylaşımı (ulusal/uluslar arası)

Satın Alma Karteli:Girdileri, ortak temin etme. Ölçek ekonomisi!


Sil smh 105 genel letme

Konsernler düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Kartelin daha az işletme ile oluşturulması. İlişkiler daha yoğun olduğundan ekonomik bağımsızlık azdır ya da kaldırılmıştır.

 • Kartel gibi piyasaya yönelik olmaktan çok iç bünyeye yöneliktir.

 • Maliyeti azaltmak öncelikli amaçtır.


Sil smh 105 genel letme

Örneğin, düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

Erdemir – İsdemir birleşmesi buna bir ölçüde örnektir. Erdemir; İsdemir’i almış ve ona teknik, finansal, yönetsel açılardan destek ve iyileştirme sağlamıştır.


Sil smh 105 genel letme

Hukuki Yapıyı Etkileyen Birleşmeler düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

Tröstler: İki ya da daha fazla işletmenin tekelci güç oluşturmak amacıyla hukuki bağımsızlıklarını yitirerek, sermaye ve yönetimlerini birleştirmeleridir.

 • Karteller gibi genellikle aynı malı üreten işletmeler arasında olur.

 • Ancak dikey tröstlerde vardır.


Sil smh 105 genel letme

 • Oy Tröstleri(voting): düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir. Hisse senetlerini ele geçirilerek yönetime hakim olma şeklinde olur.

 • Kaynaşma Tröstleri (füzyon): Aynı işi yapmak amacıyla birleşme.


Sil smh 105 genel letme

 • Yatırım Tröstleri: düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir. Finansman kuruluşlardır. Karlı işletmelerin hisse senetlerini ellerinde tutarlar. Küçük tasarruf sahiplerine daha az riskli ve daha istikrarlı kar payı ödeyen hisse senetleri satarlar. Küçük tasarruflar, faizden daha fazla kar payı ödenerek ekonomiye kazandırılmış olur.


Sil smh 105 genel letme

Holdingler: düşürürken, üretileni satamama gibi sorun oluşturabilir.

 • Aynı ya da farklı iş kollarındaki işletmelerin (yavru şirketler) bir başka işletme (ana şirket) tarafından satın alınmasıdır. Ana şirket üretim ve pazarlama ile ilgilenmez. Yavru şirketlerin stratejilerini saptar ve denetler. Ayrıca finansman sıkıntılarına yardımcı olur.

 • %51 ya da % 20-30 ile bir şirket denetlenebilir. Diğer hisseler dağınık ise (atomize olmuşlarsa)


Sil smh 105 genel letme

 • Oy tröstünde, iş kolu aynıdır. Burada aynı ya da farklı olabilir.

 • Ayrıca oy tröstü üretim ve pazarlama alanında faaliyet gösterirken, holdingler yönetim ve finans ağırlıklı çalışır. (Küçük yatırımcı için yatırım tröstlerinin yaptığını yapar)

  Tam Birleşme (Merger): Büyük bir işletmenin bir veya daha fazla işletmeyi satın almasıdır.


Sil smh 105 genel letme

10.7. Büyümenin Kısıtlılıkları farklı olabilir.

 • Üretim ve yönetim yükünün artması buna karşın çalışanların ve yöneticilerin kapasitesinin sınırlı olması büyümenin sınırlandırılmasını gerektirir

 • Çalışanların sayıca çoğalması, sosyal ilişkileri azaltarak, sosyal sorunlara neden olabilir

 • Aşırı organizasyonun (örgütlenmenin); hantallık, üretememe, pahalıya üretme gibi sakıncaları olmaktadır. Ne organizasyon …


Sil smh 105 genel letme

 • Kamu oyunun ve kamu yönetiminin dikkatini çekme ve eleştirilere konu olma.

 • Örneğin Windows, Uzan grubu ….

 • Piyasa şartlarının değişmesi ve zorlaması, esnek çalışma yeteneğiyle krize daha dayanıklı, krizi daha iyi yönetebilen küçük işletmeleri avantajlı kılmış ve önemini artırmıştır


Sil smh 105 genel letme

 • Büyümenin ölçütü ve şeklinin doğru eleştirilere konu olma. seçilememesi bazen küçülme ve yok olmayı doğurabilir.

 • Ör, Kardemir özelleştirme sonrası ani büyüme çabalarından geri adım atmıştır. Karliman, Kar TV, Kartur vb. şirketleri tasfiye etmiştir.


Sil smh 105 genel letme

11. eleştirilere konu olma. İşletmenin Bölümleri(İşlevleri/Fonksiyonları)

11.1. Yönetim

11.2. Pazarlama

11.3. Finansman

11.4. İnsan Kaynakları

11.5. Üretim

11.6. Araştırma geliştirme

11.7. Muhasebe

11.8. Halkla İlişkiler


Sil smh 105 genel letme

11. İşletme Fonksiyonları eleştirilere konu olma.

 • Pazarlama

 • Finansman

 • İnsan Kaynakları

 • Üretim

 • Araştırma geliştirme

 • Muhasebe

 • Halkla İlişkiler

 • Yönetim


Sil smh 105 genel letme

 • Pazarlama eleştirilere konu olma.

 • Tanımı

 • Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan faaliyetler bütünüdür.

 • Mal, Hizmet ve Bilgi

 • Para ve Bilgi (Geri Bildirim)

İşletme

Tüketici


Sil smh 105 genel letme

 • Pazarlama eylemini alt unsurlarla da açıklanabilir: eleştirilere konu olma.

  1- Mamûl (Talep edilen özelliklerde)

  2- Fiyat (Müşterinin ödeme gücüne uygun)

  3- Dağıtım (Müşterinin alacağı yere ulaştırma)

  4- Tutundurma (Satış hacmini koruyan ve arttırıcı nitelikteki çabalar)

 • Halkla İlişkiler

 • Güç

 • İletişim


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Finansman eleştirilere konu olma.

 • İşletmenin kurulması ve faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli parasal kaynakların (fonların) sağlanması/temini korunması ve rasyonel şekilde değerlendirilmesine finansal yönetim veya finans/finansman denir.

 • İşletme için gerekli fonların sağlanması ve yönetilmesidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Finansmanda önemli seçenekler şunlardır: eleştirilere konu olma.

  1- Öz kaynaklarla finans

 • 2- Yabancı kaynaklarla finans

 • Krediler

 • Devletin finansal destekleri

 • 3- Bunların bileşim yüzdeleri ile finans

 • 4- Oto finansman (Öz kaynakla finansman!)

 • Bu seçeneklerin işletme faaliyetlerine, dolayısıyla kaynak kullanımındaki optimumluk derecesine etkileri farklı olur.


Sil smh 105 genel letme

 • Örneğin; eleştirilere konu olma. Büyük oranda yabancı sermaye kullanmak maliyetleri arttırır ve satış fiyatını yükseltir.

 • Öz sermaye ve/veya oto finansmanla finans, yabancı sermaye ile finansmana göre daha etkilidir. Ancak ortakların kâr beklentisine göre değişik sonuçlar verebilir veya uygulamada olabilirliği (imkanlılığı) düşük oranda olabilir.


Sil smh 105 genel letme

 • Diğer Finans Yöntemleri eleştirilere konu olma.

 • Leasing (Uzun Vadeli Kiralama)

 • Taşınır ya da taşınmaz malların, finansal kurumlar ya da söz konusu malların üreticileri tarafından uzun vadeli olarak kiraya verilmesidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Kiracı tarafından seçilip, kiralayan tarafından satın alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanım hakkını ise belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıda bırakan bir sözleşmedir

 • Bir varlığın mülkiyetine sahip olmak yerine kullanım hakkını kiralamayı esas alan bir yöntemdir.


Sil smh 105 genel letme

 • Factoring (Alacakların Satışı) alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanım hakkını ise belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıda bırakan bir sözleşmedir

 • Genellikle kısa vadeli (1 yıldan az vadeli) alacak haklarının vadesinden önce, belirli bir ıskonto oranından satılmasıyla, işletmeye fon sağlama olanağı veren bir finansman yöntemindir


Sil smh 105 genel letme

 • Forfaiting (Yurt dışı Alacakların Satışı) alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanım hakkını ise belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıda bırakan bir sözleşmedir

 • İhracattan doğan kısa ve uzun vadeli alacak haklarının vadesinden önce, belirli bir ıskonto oranından satılmasıyla fon sağlamadır. Yurt dışı işlemler bir banka tarafından garanti edilmiştir.

 • Forfaiting işleminde vade 6 ayla 6 yıl arasında değişmektedir.


Sil smh 105 genel letme

İnsan Kaynakları alınan bir malın mülkiyetini kiralayanda, kullanım hakkını ise belirli bir kira ödemesi karşılığında kiracıda bırakan bir sözleşmedir

 • İşletme faaliyetlerini gerçekleştirmek için insan kaynaklarının verimli ve akılcı bir biçimde kullanılması işlevidir.

 • İnsan unsuru olmadan işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi mümkün değildir.

 • İşleri yapan temel unsur insandır, makineler yardımcıdır.

 • İnsanların mutlu çalışması.


Sil smh 105 genel letme

 • İnsanın sosyal bir varlık olması ve karmaşık bir yapıdan oluşması insan unsurunun önemini arttırmaktadır.

 • TKY‘ye göre, insan kaynakları ve insanlar arası uyum stratejik öneme sahiptir.

 • Bu nedenle günümüzde personel yönetimi yerine İnsan Kaynakları Yönetimi kavramı kullanılmaktadır.


Sil smh 105 genel letme

 • İnsan kaynakları yönetiminin temel amaçları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

 • İnsanların daha verimli çalışmasını sağlamak

 • İnsanların daha mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak

 • İnsanların isteyerek/gönüllü çalışmalarını sağlayacak şekilde motivasyon yöntemleriuygulamak

 • Gelişim ve yükselme imkanları sunma


Sil smh 105 genel letme

 • Etkin bir değerleme sistemi ile başarıyı ödüllendirmek, başarısızlığı cezalandırmak

 • Sosyal ve ekonomik haklarda sürekli ilerleme sağlamak

 • Sendikalılaşma hakkı tanıma (Günümüzde önemi azalmıştır)

 • Personelin iş yapma becerisini arttırmak için sürekli eğitim uygulaması vb.


Sil smh 105 genel letme

4- ödüllendirmek, başarısızlığı cezalandırmakÜretim

 • Kısaca faydalı mal ve hizmet ortaya koymak şeklinde tanımlanan üretim

 • Her ne pahasına olursa olsun yapılamaz.

 • Üretimin etkin, verimli ve akılcı olmasıgerekir.

 • Bu nedenle işletmelerde üretim işlevi şu alt amaçlara yöneliktir.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

 • Uygun fabrika düzeni ödüllendirmek, başarısızlığı cezalandırmak

 • Üretim biçimine/yöntemine

 • Üretimde çalışan/kullanılan faktörlere

 • (İnsan, makine, malzeme, mamul, çeşitli hizmetler vb. faktörler)

 • Bağlı olarak

 • İnsan, malzeme ve fiziki tesisler arasında

 • en uygun/en iyi bileşimi oluşturmaktır


Sil smh 105 genel letme

 • Mamul geliştirme ödüllendirmek, başarısızlığı cezalandırmak

 • İş geliştirme

 • Zaman etütleri (Temel yol boyuyor)

 • Hareket Etütleri

 • Kalite kontrol


Sil smh 105 genel letme

 • Araştırma geliştirme (Ar-Ge) ödüllendirmek, başarısızlığı cezalandırmak

 • Günümüz işletmeleri bütünüyle rekabetiçerisinde bulunmaktadır. Rekabet ulusal ve uluslararası düzeyde işletme faaliyetlerine etki eden önemli bir özelliktir.

 • Rekabetten karlı çıkmak, gelişen teknolojiyi sürekli izlemek ve uygulamakla mümkündür. Daha önemlisi yeni teknolojiler üretebilmeye bağlıdır.


Sil smh 105 genel letme


Sil smh 105 genel letme

Muhasebe sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Tanımı

 • Görevleri

  (Genel Muh, Maliyet Muh, Yönetim Muh)

 • Çıkar Grupları

 • Yönetim

 • Kamu Maliyesi (Kalkınma)


Sil smh 105 genel letme

Halkla İlişkilerin Tanımı sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • İşletmenin çevresiyle iletişim (ilişki) kurması, etkileşimde bulunması, bütünleşmesi ve uyum sağlamasıdır

 • Kamu oyunun sempatisini, güvenini, anlayışını ve desteğini elde etmek ve sürdürmek için yapılan sürekli faaliyetlerdir.

 • İşletmenin politika ve faaliyetlerine karşı halkın tepkisinin değerlendirilmesi

 • Bu tepkinin işletme-toplum yararı ile uyumluluğu


Sil smh 105 genel letme

 • Halkla İlişkiler sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Dış çevrenin sempatisini ve iyi niyetini kazanmak amacıyla başvurulan yöntemlerin tümüdür.

 • İç çevrenin sempatisi olmadan yani çalışanlarını mutlu edemeyen bir işletmede, dış çevrenin sempatisinin ne ölçüde kazanılabileceği de tartışma konusudur.


Sil smh 105 genel letme

 • Bu Tanımların Ortak Noktaları sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Çevreyi (iç ve dış) tanıma ve çevreye gereken önemi verme.

 • Çevreyi hafife almama.

 • İkna ve inandırma ile kendini çevreye tanıtma

 • Beyin yıkama ile tanıtma değil


Sil smh 105 genel letme

 • Çevreye güven verme sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Çevreyi örgütün amaçları doğrultusunda etkileme

 • Çevrenin desteğini alma

 • Bilgi akışını iyi yönlendirme


Sil smh 105 genel letme

Halkla İlişkilerin Amaçları sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Örgütsel amaçların, özellikle sosyal sorumluluk amaçlarının topluma açıklanması,

 • Toplumun ihtiyaçlarına, beklentilerine duyarlı olmak

 • Toplumsal amaçlarla örgütsel amaçlar arasındaki çıkar dengesini sağlamak.

 • Örgüt-Toplum bütünleşmesini gerçekleştirmek.


Sil smh 105 genel letme

Temel İlkeler sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Halkla ilişkiler çalışmalarında başarı elde etmek,

 • İstenen etkileşimi sağlamak veya varolan olumlu etkileşimi sürdürme ve pekiştirme için

 • Bazı ilkelere uyulması gereklidir.


Sil smh 105 genel letme

İki Yönlülük sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Faaliyetlerimiz ve beklentilerimizle ilgili doğru bilgiler sunmak (Halka)

 • Halkın istek ve beklentilerini anlayarak, onların isteği yönünde politika uygulama ve faaliyetlerimizi yönlendirmek.


Sil smh 105 genel letme

Doğruluk-Dürüstlük sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • İşimize gelse de gelmese de gerçekleri bütün açıklığıyla halka açıklamak.

 • Gizlenecek şeyleri hiç yapmamak.

 • Saydamlık, şeffaflık.


Sil smh 105 genel letme

 • Vitrini düzeltmek süslemek değildir. sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Acı ilacı tatlı kaplayarak sunmak yerine,

 • Acılığını kabullenip kolay yutulması için tatlandırıldığını belirtmek.

 • Kazığı yağlayın...

 • Baban var mı?...


Sil smh 105 genel letme

İnandırıcılık sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Halka sunulan mesajların inandırıcı olması çok önemlidir.

 • Burada öncelikli bir konu da mesaja, önce kendimizin inanmasıdır.

 • Mesajı veren kişi ya da kurumun güvenilir, sempatik ve dili iyi kullanıyor olması inandırıcılığı olumlu yönde etkiler.


Sil smh 105 genel letme

Süreklilik sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Mesajların bir çok kez tekrar edilmesi gerekliliği.

 • İnsanlar bir kere duyup gördükleri şeyin üzerinde çok fazla durmazlar.

 • Mesajların kalıcı olması ve unutulmaması için süreklilik gereklidir.

 • Planlılık


Sil smh 105 genel letme

Sisteminin İşleyişi sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

MESAJ

 • Dikkat-İlgi çekici olmalı

 • Etkileyici olmalı

 • Harekete geçirici olmalı


Sil smh 105 genel letme

Hedef Kitle sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • İç ve Dış hedef kitle

 • Mevcut ve Potansiyel hedef kitle

 • Destekleyen, Karşı tavır takınan ve Kararsız hedef kitle.


Sil smh 105 genel letme

 • Çalışanlar ve aileleri sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Meslek Örgütleri

 • Sosyal Örgütler

 • Sivil Toplum Örgütleri

 • Potansiyel iş gücü

 • Kamu oyu liderleri

 • Medya vb.


Sil smh 105 genel letme

 • Kurum İçi Halkla İlişkilerde Kullanılan Yöntemler sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Yönetime katılma fırsatı verme

 • Özel bürolar-Halkla İlişkiler bürosu

 • Yöneticilerin (Üst) büro ziyaretleri

 • Sosyal faaliyetler

 • Çalışanların yönetimle iyi iletişimleri


Sil smh 105 genel letme

Araçlar sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Yazılı/basılı araçlar

 • Sözel araçlar

 • Bilişim Teknolojisi Destekli araçlar

 • Görsel-İşitsel araçlar

 • Diğer araçlar


Sil smh 105 genel letme

Yazılı/Basılı Araçlar sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Gazeteler, dergiler, broşürler, el kitapları, afişler pankartlar, rozetler, pullar, mektuplar, dönemsel raporlar, duvar gazetesi vb.


Sil smh 105 genel letme

Sözel Araçlar sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Yüz yüze-telefonla görüşme,

 • Konferanslar, seminerler,

 • Sempozyumlar, paneller

 • GÖRSEL-İŞİTSEL ARAÇLAR

 • Radyo, TV ve Filimler


Sil smh 105 genel letme

Bilişim Teknolojisi Destekli Araçlar sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Bilgisayar destekli iletişim teknolojilerinden yararlanma

  Diğer araçlar

 • Yarışmalar, Festivaller, Törenler, Fuar ve sergiler

 • LOBİCİLİK (Kulis çalışması)

 • Doğrudan ve Dolaylı lobicilik


Sil smh 105 genel letme

 • Yönetim sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • İNSANCIL ANLAMDA 

 • İnsanın,

 • İnsan tarafından,

 • İnsani amaçlar için,

 • İnsanca yönlendirilmesidir.


Sil smh 105 genel letme

GELENEKSEL ANLAMDA sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Başta insan olmak üzere, tüm örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlar doğrultusunda iş birliği ve uyum içerisinde çalıştırılmasıdır.

 • Örgütsel kaynakların, örgütsel amaçlar için sistematik örgütlenmesidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Yönetimin Özü sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Yönetim beşeri bir süreçtir.

 • Başkaları vasıtasıyla amaçlara ulaşma

 • Veya

 • Başkalarına iş gördürme becerisidir.


Sil smh 105 genel letme

 • Yönetimin Düzeyleri sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

 • Üst/Stratejik Düzey (Tepe Yönetim)

 • Orta/Yönetsel Düzey (Fonksiyonel Yönetim)

 • Alt/Eylemsel Düzey (Birinci Kademe Yönetim)


Sil smh 105 genel letme

Üst sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

Düzey

Orta Düzey

Alt Düzey

----------------------

Çalışanlar


Sil smh 105 genel letme

PLANLAMA sağlamak işletmelerde araştırma-geliştirme (Ar-Ge) fonksiyonunun varlığına ve etkin-verimli çalışmasına bağlıdır.

ÖRGÜTLEME

KOORDİNASYON

KONTROL

YÜRÜTME

Yönetimin işlevleri


Sil smh 105 genel letme