vask l tler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VASKÜLİTLER PowerPoint Presentation
Download Presentation
VASKÜLİTLER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

VASKÜLİTLER - PowerPoint PPT Presentation


 • 690 Views
 • Uploaded on

VASKÜLİTLER. Damar duvarının enflamasyonudur . Stenoz , oklüzyon veya anevrizmaya yol açar. Büyük Damar ... Dev Hücreli Arterit ... Takayasu Arteriti Orta Büyüklük … Poliarteritis Nodosa … Kawasaki hastalığı

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VASKÜLİTLER


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vask l tler
VASKÜLİTLER
 • Damar duvarının enflamasyonudur.
 • Stenoz, oklüzyon veya anevrizmaya yol açar.
 • Büyük Damar ... Dev Hücreli Arterit
 • ... Takayasu Arteriti
 • Orta Büyüklük …PoliarteritisNodosa
 • … Kawasaki hastalığı
 • Küçük …Wegenergranulomatosisisit. ANCA
 • … Mikroskopikpolianjitp.n. ANCA
 • … ChurgStraussp.n. ANCA
dev h creli arterit
Dev Hücreli Arterit
 • Temporal arterit (karotid arterin extrakraniyal dalları)
 • Erişkinlerde en sık görülen vaskülittir.
 • İleri yaş (70-80)
 • Kadınlarda daha sık.
 • Avrupalılarda daha sık.
 • Kesin sebebi belli değil
 • T hücreleri, makrofajlar, multinükleer dev hücreler, parçalanmış internal elastik lamina
kl n k
KLİNİK
 • Baş ağrısı (sistemik enflamasyonlal birlikte)
 • Temporal arterde nodularite ve skalp hassasiyeti.
 • Çenede kladikasyo
 • Yorgunluk kilo kaybı ve ateş
 • Göz semptomları (Diplopi, görme kaybı, amorosisfugax, 1/5 hastada tam körlük)
 • 1/3 hastada polymyalji
 • Nörolojik semptomlar (TIA, RIND, Strok)
 • Üst ekstremitedekladikasyo, nabız kaybı
slide4
TANI
 • ESR (50 mm/saat), crp yüksekliği.
 • Normokromnormositer anemi.
 • Trombosit artışı
 • Karaciğer enzimleri, Alkalenphosfataz
 • Büyük damar tutulumu (DSA, BTA, MRA)
 • Temporal arter biyopsisi (3-5 cm )(Altın standart)
slide5

Subklavyen, aksiller, proksimalbrakiyal arterde stenozlar (% 10-15)

 • Bilateraltutlum sıktır.
 • Aortik anevrizma % 10.
 • Disseksiyon
med kal tedav
MEDİKAL TEDAVİ
 • Oral prednisone 40-60 mg (DM, Osteoporoz, HT)
 • Methotrexate
 • Kollateraller iyi olduğu için bypass pek gerekmez
 • Anevrizmalara müdahele gerekebilir
takayasu hastali i
TAKAYASU HASTALIĞI
 • Aorta ve ana dallarını pulmoner arteri tutan immune arterittir.
 • Genellikle 2.ve 3.dekaddakadınlarda görülür
 • ( Ortalama 25 yaş).
 • Doğu asya, hindistan, japonyada
 • Kadınlarda 3-4 kat daha fazla
 • Anevrizma veya Tıkayıcı hastalık
etyoloji
Etyoloji
 • Ailesel genetik yatkınlık
 • Humoral , hücresel immunite
 • Otoimmunemekanizmalar (RA, SLE, IBH, GN)
 • Anti aortikendotelialcellantibody (20 X N)
 • Tbc endemik olduğu bölgelerde
 • Hormonal etkiler (Doğurgan yaşta kadınlarda)
patoloj
PATOLOJİ
 • Aralıklı
 • Panarterit
 • Akut eksudatif, kronik nonspesifikproduktif, granulomatozenflamasyon görülebilir.
 • Düz kas hücreleri, fibroblastlarintimayıinvazeederve ara madde depolanır.
 • İntimal kalınlaşma------stenoz-----iskemi
 • Mediada elastik lifler destrukte olur , Adventisyadafibrosis gelişir.
 • Anevrizma gelişimi
kl n k1
KLİNİK
 • 1. Faz : Ateş, kilo kaybı,baş ağrısı, myalji, artralji
 • 2. Faz : Damar enflamasyonuna bağlı damar ağrısı, hassasiyet (carotodynia %32)
 • 3. Faz : Remisyon : iskemi veya anevrizma
 • Yaklaşık 1 yıl, 5 Doktor ------Tanı (piskosomatik hastalık zannedilir)
 • Aortik ark ve dallarının tutulumu sık olduğundan serebrovasküler(senkop, presenkop, TİA, Amorosisfugax, RIND, strok)semptom ve bulgular fazladır.
 • Görme bozuklukları (Retinalhipoperfüzyon)
slide11

Üst ekstremitedekladikasyo

 • Vertebral arterin proksimal ve distalitutlur
 • Koroner arter tutulumu iskemi , konjestive kalp yetersizliği (Myokardit)
 • Pulmoner tutulum (PH bulguları verir)
 • Sol subklavyen arter daha sık tutulur
 • Subklavyensteal fazla görülmez
 • Aort kökü genişlemesi (Aort yetersizliği )
 • Mitral yetersizlik
slide12

Hipertansiyon (renal arter darlığına bağlı, aort kompliansında azalma, carotid body reseptörlerinde disfonksiyon)

 • Anevrizmal bölgeler multiplstenotik bölgelerle birliktedir.
 • Viseral arter de tutulum
 • Alt ekstremitearter tutulumu nadirdir
 • Raynaud fenomeni görülebilir
slide13
LABORATUVAR

RADYOLOJİ

 • CRP, Sedimantasyon yüksekliği, Anemi
 • BTA, MRA damar duvarındaki değişiklikleri gösterir.
 • Dublex USG karotis için iyi
 • Positron emisyon tomografisi ( flurodeoxyglucoseuptakeenflame duvarda aktivite artar.)
 • DSAvasküler lezyonları göstermede altın standart
siniflama ueno
SINIFLAMA (UENO)
 • I) Aortik ark ve dalları
 • II) Desendan aorta abdominal aorta ve dalları
 • III) Tüm aorta
 • IV ) İlave Pulmoner arter tutulumu varsa
slide21
Medikal tedavi

Cerrahi tedavi

 • Steroidler (%60 remisyon )
 • Remisyon yoksa veya relaps olursa ----Methotrexate, cyclophosfamid, azothioprin, mycophenolatemofetil
 • Anti TNF (TNF– IL- 12 ve IL 18)
 • HT---renal arter stenozu
 • Ekstremiteiskemisi
 • Serebraliskemi darlık >%70
 • Aort yetmezliği
 • Progresif anevrizmalar
 • Disseksiyonlar
slide22
Endovasküler Tedavi
 • Renal arter stent (1 yıl %80)
 • Subklavyen arter
 • Aorta
 • Damar duvarı sert, fibrotik, uzun segment
 • Karotislerdeemboliden daha çok tromboz nedeniyle semptom olur.
 • Endarterektomiye uygun değil.
 • Koroner arterlerdeki darlıklar ostial-----bypass
 • Renal arterlere bypass
 • Middleaortiksendrom bypass (Dist aorta ve iliaklar korunur)
 • Viseral arterlerde bypass önerilir
slide23
Prognoz
 • Alt ekstremitedeüste nazaran daha çok iskemi görülür.
 • TA anevrizma ruptur riski daha azdır.
 • Bypasslardarestenoz ve tromboz riski var
 • Enflamasyondan dolayı anastamotik anevrizma oluşabilir (%12).
 • Relapse %30-90 civarında
 • Retinopati, HT, AY Anevrizma, yüksek sedimantasyon, kötü prognoz
orta l ekl damar
ORTA ÖLÇEKLİ DAMAR

POLİARTERİTİS NODOSA

(PAN)

 • Böbrekler ,
 • cilt,
 • kas,
 • sinir,
 • GI trakt damarlarını etkiler.
 • Fokalsegmental, vaskulit
 • İdyopatik
 • Hepatit B, HIV, paraneoplastik sendrom (Hairycell lösemi)
 • HT, böbreklerde hematom
 • Livedoretikülaris, scnoduller
 • Myalji,artralji
 • Mono-polinöropati
 • Karın ağrıları
 • Anevrizma ve darlık
 • Kas sinir ve derin cilt biopsisi
 • Akciğerleri tutmaz
orta l ekl damar1
ORTA ÖLÇEKLİ DAMAR

KAWASAKİ HAST

 • <5 yaş koroner arterlerde tutulum (MI)
 • Koroner Anevrizmalar (%25)
 • Valvuler kalp Hast
 • Myokardit
 • Perikardit
 • Asprin ve IV Immunglobulin
 • Anevrizmalar
 • İliak
 • Axiller
 • Renal arter
ba dokusu hastal klar na sekonder vask litler
Bağ Dokusu Hastalıklarına SekonderVaskülitler

BEHÇET HASTALIĞI

PATOJENEZ

 • Oral, genital aftlar
 • Üveit,retinalvaskülit
 • Cilt lezyonları (aknei form papulopüstüloz, eritemanodosum, tromboflebitler)
 • NonerozivArtrit
 • GI enflamatuar bağırsak hast gibi
 • CNS ( menenjit, epilepsi, beyin sapı bulguları)
 • 20-40 yaşları
 • Sistemik vaskülittir.
 • BH prevelansının yüksek olduğu toplumlarda HLAB51 risk faktörü.
 • Vasküler hasarda endoteldisfonksiyonu, oksidatifstress, enflamasyon sorumlu.
 • Paterji testi(24-48 saat sonra püstül)
slide27
Damar tutulumu %50
 • Arteryelve VenözTROMBOZLAR
 • (Süperior ve inferiyor vena cavada, Hepatikvenlerde (BuddChiari sendromu), mezaterikven, dural sinüs, derin venler )
 • Sistemik ve Pulmoner Arterlerde ANEVRİZMALAR
 • Arteryel problem %1-7
 • Abdominal Aorta (en sık), pulmoner, femoral, popliteal, karotis arterde
 • Duvar rüptürüne bağlı
 • Ponksiyona bağlı gelişebilir
 • Masif hemoptizi
slide28
TIKANIKLIKLARDA

ANEVRİZMALAR

 • Kollateraller iyi gelişir
 • İliofemoral, femoropopliteal
 • Tıkanıklıklarda bypassların tıkanma riski yüksek
 • Aortadaanevrizmektomi + Bypass
 • Ligasyon (Nadiren)
buerger hastal
Buerger Hastalığı

(Tromboangitisobliterans)

 • Kronik, nonaterosklerotik, segmenter, enflamatuar, infrapopliteal,infrabrakiyal, orta ve küçük ölçekli ölçekli arterleri, (venleri,s inirleri ) tutan sigara içen genç hastalarda görülen.
 • Serebral, koroner, viseralarterleri tutabilir.
 • Sigara, tütün
 • Düşük sosyoekonomik seviye
 • 5/100 bin
 • Collogen I, III,ve IV e karşı artmış selülerimmunite
 • Antiendotelyal antikor lar
 • HLA A9, HLA B5
 • ED- Vasorelaksasyon
 • Ağız hijyeni bozuk hastalar (Treponemadentricola)
slide31
Patoloji
 • Trombotikoklüzyon, intimalenflamasyon (1-5 mm) pathognomonik
 • Akut faz: Panvaskülit, trombüsün etrafında PMN, intimal kalınlaşma, tüm nörovasküler yapılarda nötrofilikinfiltrasyon bulunur.
 • Subakut faz: trombüsrekanalize olmaya başlar.
 • Kronik faz: Trombüs organize olur, perivaskülerfibrosis.
 • İnernal elastik lamina sağlam kalır
slide33
KLİNİK

Nadiren

 • Ortalama yaş 35
 • En sık semptomlar ayakta ağrı, baldırda kladikasyo,siyanoz
 • Gezici tromboflebit
 • Ayaklarda trofik değişiklikler
 • İskemikülserasyonlargangren
 • İskemiknörit
 • Anksiyete, depresyon
 • Çok nadiren
 • Cerebral, Koroner ve Viseral arterler
 • TIA, Strok, şizofreni, MI, Mezanteriskemi
 • Allen testi %63 +
slide35
Teşhis Shionoya Kriterleri
 • Sigara hikayesi
 • Sigara dışında başka aterosklerotik risk faktörü olmaması
 • < 50 yaş
 • İnfrapoplitealarteryel tutulum
 • Üst ekstremite tutulumu veya flebitismigrens
 • ESR, crp, RF,compleman seviyesi, immunkompleks seviyeleri Antinükleerantibody genellikle NORMAl
slide36
Medikal Tedavi

Cerrahi Tedavi

 • Sigaranın bırakılması
 • Antiplatelet (Asprin)
 • Pentoxyfilin (Trental, pentox)
 • Cilostazol (fosfodiesteraz 3 inhibitörü)
 • Prostoglandinler
 • Uygun Vakalarda bypass
 • Sempatektomi
 • Torokal (T1-2-3)
 • Lumber L2-3-4
 • Spinalkordstimulasyonu
 • Anjiojenezkök hücre umbilikalkord, kemik iliği
toras k outlet sendromu
TORASİK OUTLET SENDROMU

Tanım

Sıklık

 • Nörovasküleryapıların torasik çıkım yolunda sıkışmasına bağlı ortaya çıkan semptom ve bulgulardır.
 • Yaş 20-50
 • %70 bayan
 • N-TOS ----- %95
 • V-TOS ------ %2-3
 • A-TOS ------ %1
slide42
TOS

Anatomy

Anatomy

 • Cervikal kot : c7 inin transverse prosesi (Complet, inkomplet)
 • Anormal 1. kot : T1 in transverseprosesi
 • 1. kotta kallus
 • Klavikulada kırık
 • BP – c5,6,7,8 ,T1
 • Nervustorasikuslongus- c6
 • Dorsalskapular sinir -c5
 • Cervikal sempatik zincir
 • Dar skalen üçgen
 • Skalenminimus
 • Ant skalen kas anomalileri
 • İnterdigitating kaslar
 • Fibrözbandlar
 • Dar kostoklaviküler alan
 • Subklavius kası, kostoklavikülerligaman
slide45
N –TOS %95

V-TOS %2-3

 • Hiperektansiyon boyun hasarı motorlu araç kazaları, kaygan zeminde düşmeklavyede çalışma travma (%80)
 • Skalen kaslarda fibrosis,spazm
 • Kolda, elde, omuzda boyundaağrı, hipersesitivite, diuse ödem.
 • Tekrarlayan üst ekstremite hareketleri (atletizim , yüzme, basket, tenis gibi)
 • Dar kostoklaviküler alan
 • Subklavius kası, kostoklavikülerligaman
 • Perivenözfibrosis, intima hasarı, tromboz (Paget- Schoretter---effort sendromu)
muayene
muayene

N TOS

V-TOS

 • Hipotenaratrofi
 • ElevatedArmStress Testi (3 dak 30-60 sn)
 • Elvey üst ext tansiyon testi.
 • Skalen blok
 • Skalen hassasiyet
 • Ödem, gerginlik, venözsiyanoz , Flegmasiacerulaedolens, kollateral artışı
muayene1
muayene

A-TOS %1

A-TOS

 • Servikal kot veya anomal 1. kot vardır.
 • İntima hasarı
 • Post stenotikdilatasyon, anevrizma
 • Digitalemboliler
 • Retrogradcerebralemboli
 • Supraklaviküler üfürüm pulsatil kitle, digitalemboliler, nabızda azalma
tedavi
Tedavi

TANI

FTR

 • Elektromyografi, sinir ileti tetkikleri pek faydalı değil
 • Düz grafi
 • MR, BT, Arteriografi
 • Dublex USG, Venografi
 • NSAI, kas gevşeticiler, ağrı kesiciler
 • Egzersizler 2-4 hafta
 • Spor aktivitelerini değiştirme
 • Trombolitik tedavi
 • antikoagulasyon
cerrahi tedavi
Cerrahi tedavi

Transaksiller 1. kot rezeksiyonu

Supraklavikülerinsizyon

 • 1. kot Anterolaterali
 • Skalen ant
 • Bantlar kesilir
 • Servikal kot, skalen kaslar rahat kesili,
 • Nöroliz daha rahat yapılır.
 • İnfraklavilerins ilave edilebilir.
komplikasyonlar
Komplikasyonlar
 • Frenik sinir hasarı
 • N. thorasikuslong hasarı
 • Brakiyalpleksus hasarı
 • Horner sendromu
 • Lenfatik drenaj