Download
1 / 59

Standart - PowerPoint PPT Presentation


 • 475 Views
 • Uploaded on

F ƏNN Riyaziyyat V sinif Qaziyev SamirMuxtar oğlu Qax rayonu R.İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəb i. Standart. 3.1.3.Üçbucaq,düzbucaqlı və kvadratın perimetrini ,düzbucaqlının və kvadratın sahəsini hesablayır. Mövzu. Üçbucağın, kvadratın və düzbucaqlının perimetri.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Standart' - burke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

FƏNNRiyaziyyatV sinifQaziyev SamirMuxtar oğluQax rayonu R.İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəbi


Standart

3.1.3.Üçbucaq,düzbucaqlı və kvadratın perimetrini ,düzbucaqlının və kvadratın sahəsini hesablayır.


M vzu
Mövzu

Üçbucağın, kvadratın və düzbucaqlının perimetri.


Həndəsi fiqurları tanıyır və fərqləndirə bilir.

Tərəfləri verildikdə üçbucaq, düzbucaqlı və kvadratın perimetrlərini tapır.

Məqsəd


İş forması

Cütlər,böyük və kiçik qruplar.


İş üsulu:

İnteqrasiya

 • Beyin həmləsi

 • Müzakirə

 • Müsahibə

 • Venn diaqramı

 • İnformatika.

 • Həyatbilgisi.


Resurslar i
RESURSLARI

 • Dərslik,

 • test kitabı

 • işçi vərəqələri

 • həndəsi fiqurlar

 • xətkeş

 • qələm

 • pozan

 • lövhə

 • təbaşir

 • kompyuter və. s.


Dioqnostik

qiymətləndirmə


Bucaq n y deyilir buca n atributlar hans lard r
Üçbucaq nəyə deyilir?Üçbucağın atributları hansılardır?


Bucaq
Üçbucaq

Üçbucağın hansı növləri var?

Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən

onları ardıcıl olaraq birləşdirən parçalardan ibarət

olan fiqura üçbucaq deyilir.

 • A,B,C üçbucağın təpələri,AB,AC,BC-yə isə tərəfləri deyilir.

Tərəflərinə və bucaqlaqrına görə

B

C

A


Buca n bucaqlar na g r n vl ri
Üçbucağın bucaqlarına görə növləri.

 • Düzbucaqlı üçbucaq

 • İtibucaqlı üçbucaq

 • Korbucaqlı üçbucaq


Cbucag n t r fl rin g r n vl ri
Ücbucagın tərəflərinə görə növləri.

 • Müxtəliftərəfli

 • Bərabəryanlı

 • Bərabərtərəfli
Dördbucaqlı

C

B

D

ADÜZBUCAQLI

Bütün bucaqlarıdüzbucaqolandördbucaqlıdüzbucaqlıadlanır.


Düzbucaqlının bir təpədən cıxan tərəfləri onun uzunluğu və eni adlanır.

Düzbucaqlının böyük tərəfi onun uzunluq, kiçik tərəfi isə en qəbul olunur.

a

b

b

a


Kvadrat n y deyilir
Kvadrat nəyə deyilir? uzunluğu və eni adlanır.


KVADRAT uzunluğu və eni adlanır.

Bütün tərəfləri bərabər və bütün bucaqları düz bucaq olan dördbucaqlı.


A b c d kvadratin t p n qt l r ab bc cd da kvadratin t r fl r d r
A,B,C,D uzunluğu və eni adlanır. – KVADRATIN TƏPƏ NÖQTƏLƏRİAB, BC,CD, DA- KVADRATIN TƏRƏFLƏRİDİR

A

B

D

C

TƏPƏ NÖQTƏLƏRİ A,B,C,D OLAN KVADRAT ABCD,BCDA,CDAB,DABC VƏ.S KİMİ İŞARƏ OLUNUR.


Motiviasiya problemin qoyulmas
Motiviasiya uzunluğu və eni adlanır..Problemin qoyulması.


Qruplardakı fiqurları uzunluğu və eni adlanır.

necə fərqləndirmək olar?

2

1


Perimetr n dem kdir
Perimetr nə deməkdir? uzunluğu və eni adlanır.

Perimetrətrafıölçürəm — fiqurunsərhəddininümumiuzunluğu (əsasənmüstəviüzərində). Uzunluqkəmiyyətləriiləölçülür.

Bəzənhəndəsifiqurunsərhəddnidəperimetradlandırırlar.


Təqdiqa uzunluğu və eni adlanır.t sualı


Üçbucağın,kvadratın, uzunluğu və eni adlanır.

düzbucalının perimetri necə və hansı

üsullarla hesablanır?


Təqdiqatın aparılması. uzunluğu və eni adlanır.

Şagirdlər qruplara bölünürlər. Qruplara iş vərəqələri paylanır.


QRUP uzunluğu və eni adlanır.

TAPŞIRIQLARI


T r fl ri 3 4 v 5 olan buca n perimetrini tap n

QRUP uzunluğu və eni adlanır.

1

Tərəfləri 3,4 və 5 olan üçbucağın perimetrini tapın.

1.

 • 12

 • 15

 • 10

 • 11Perimetri 144 sm olan kvadrat n t r fini tap n

3. haesablayın.

Perimetri 144 sm olan kvadratın tərəfini tapın.

 • A) 36 SM

 • B) 42 SM

 • C) 28 SM

 • D) 120 SM


T r fl ri 4 olan buca n perimetrini tap

1 haesablayın.

QRUP

2

Tərəfləri 4 olan üçbucağın perimetrini tap.

 • 16

 • 8

 • 12

 • 20


T r fl ri 15 sm v 2 sm olan d zbucaql n n perimetrini tap n

2 haesablayın.

Tərəfləri 15 sm və 2 sm olan düzbucaqlının perimetrini tapın.

 • A) 20 SM

 • B) 34 SM

 • C) 15 SM

 • D) 75 SM


3. haesablayın.Hansı fiqur kvadratdır.

A

B

C

D


T r fl ri 10 10 v 12 olan buca n perimetrini tap n

1 haesablayın.

QRUP

3

Tərəfləri 10,10 və 12 olan üçbucağın perimetrini tapın.

 • 42

 • 32

 • 22

 • 52


D zbucaql n n t r fl ri 16 sm v 10 sm olarsa onun perimetrini tap n
Düzbucaqlının tərəfləri 16 sm və 10 sm olarsa onun perimetrini tapın.

2

A) 52 SM

B) 70 SM

C) 20 SM

D) 58 SM


Kvadrat n perimetri 16 sm dir t r fini tap n
Kvadratın perimetri 16 sm-dir.Tərəfini tapın. perimetrini tapın

3

 • A) 5

 • B) 4

 • C) 8

 • D) 6Kvadrat və Düzbucalınının perimetrini tapın

oxşar cəhətlərini yazın.

d

k


M lumat m badil si
Məlumat mübadiləsi. perimetrini tapın

Hər qrup lideri öz işini təqdim edir.

Qrupların işi lövhədən asılır.


Məlumatın müzakirəsi. perimetrini tapın

 • Müzakirə prosesində müəllim şagirdlərə suallar verir. Müəllim şagirdlərin köməyi ilə əsaslı fikri qısa və aydın izah edir. Şagirdlərin cavabında faydalı fikirləri izah etdirmək üçün əlavə suallar verir.


Buca n perimetri nec hesablan r
Üçbucağın perimetri necə hesablanır? perimetrini tapın

Kvadratın perimetri necə hesablanır.

Düzbucaqlının perimetri necə hesablanır?


Nəticə və ümumiləşdirmə. perimetrini tapın

Şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bildirirəm ki, insan həmişə oxuyub öyrənməlidir. Perimetr anlayışı tez-tez istifadə olunan anlyışdır.Buca n perimetri
Üçbucağın perimetri. deyilir.

 • Bərabəryanlı

 • P=a+a+c

  Müxtəliftərəfli

 • P=a+b+c

 • Bərabərtərəfli

 • P=a+a+a


D zbucaql n n perimetri
Düzbucaqlının perimetri. deyilir.

Uzunluğunu a, enini b, perimetrini P ilə işarə etsək, tərifdən alarıq ki,

P = 2(a + b ) olur.

a

b

b

a


Kvadrat n perimetri
Kvadratın perimetri deyilir.

Kvadratın tərəfinin uzunluğunu a ilə işarə etsək, tərifə görə onun perimetri üçün

P = 4•a

Düsturunu alarıq.


Şagirdlərin cavablarını sistemləşdirdikdən sonra onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.


 • RİYAZİYYAT BÜTÜN ELMLƏRİN onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.

  AÇARI OLDUĞU ÜÇÜN

  O, HAKİM ELAN

  OLUNUR. VƏ

  BÜTÜN BAŞQA ELMLƏR

  ONA TABE OLMAĞA MƏCBURDUR


 • Dostluğumuzun onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.dateoremivar:

Səninüçünsevincləvuran,

üstünlüyübölən,

keçmişiçıxan,

gələcəyitoplayan,

qəlbinindərinliyindəkiehtiyacıhesablayıbvə


 • hər onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.zamanbütünparçalardan

  dahaböyükolan ,

  işiqurtarandansonra

  qalıqkimibirtərəfə

  atmayan

  ənyaxşıinsanaDOSTdeyilir.


Yaradıcı tədbiq etmə. onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.

Cütlərə döşəmənin, yazı taxtasının, günyənin, kvadrat formasında olan şəklin perimetrinin hesablanması tapşırılır.


Ev tapşırığı. onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.

Dərslikdən və test tapşırıqları kitabından çalışmalar verilir.

Kitab üzrə iş


Dərsin bütün mərhələlərində ayrı-ayrı şagirdlərin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə aparılır.


Qiym tl ndirm
Qiymətləndirmə. şagirdlərin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə aparılır.


Q şagirdlərin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə aparılır.ÜVVƏT ELMDƏDİR, BAŞQA CÜR HEÇ KƏS, HEÇ KƏSƏ ÜSTÜNLÜK EYLƏYƏ BİLMƏZ.


Diqq şagirdlərin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə aparılır.ətinizə görə sağ olun.


ad