B rey n ya am bulgulari
Download
1 / 96

BİREYİN YAŞAM BULGULARI - PowerPoint PPT Presentation


 • 2308 Views
 • Uploaded on

BİREYİN YAŞAM BULGULARI. CANAN ULUN MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ. Yaşam Bulguları. Vücut sıcaklığı Nabız Solunum Kan basıncı. Yaşam Bulguları İzlenmesi Niçin Önemlidir?. Normal dışı durumları belirlemek Değişikliklere göre uygun tedavinin zamanında belirlenmesi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BİREYİN YAŞAM BULGULARI' - marvin-carney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
B rey n ya am bulgulari

BİREYİN YAŞAM BULGULARI

CANAN ULUN

MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ


Ya am bulgular
Yaşam Bulguları

Vücut sıcaklığı

Nabız

Solunum

Kan basıncı


Ya am bulgular zlenmesi ni in nemlidir
Yaşam Bulguları İzlenmesi Niçin Önemlidir?

Normal dışı durumları belirlemek

Değişikliklere göre uygun tedavinin zamanında belirlenmesi

Uygun hemşirelik girişimlerini belirlemek


Ya am bulgular n n zlerken neleri bilmeliyiz
Yaşam Bulgularının İzlerken Neleri Bilmeliyiz?

Normal sınırlarını

Hastanın tıbbı öyküsünü, kullandığı ilaçları

Belirtilerde değişiklik yaratan çevre koşullarını

Ölçüm aletinin doğruluğunu

Doğru ölçüm kriterlerini bilmeliyiz.


Ya am bulgular n n takip s kl
Yaşam Bulgularının Takip Sıklığı

Hasta kabulünde, muayeneye hazırlarken,

Cerrahi işlem öncesi ve sonrası (sıklık artar)

Tanı işlemlerinden önce ve sonra

Doktor istemine uygun zamanlarda

Kalp ve solunum sistemini etkileyen ilaçların uygulamasından önce ve sonra

Hastanın durumunda ani bozulma olduğunda

Yaşam belirtilerini etkileyebilecek girişimlerden önce ve sonra

Kan ve kan ürünleri transfüzyonundan önce, transfüzyon süresince ve sonrasında

Hasta kendisinde bir farklılık hissettiğinde


Ya am bulgular al n rken dikkat edilecekler noktalar 1
Yaşam Bulguları Alınırken Dikkat Edilecekler Noktalar 1

Yaşam bulgularını, belirli zamanlarda alma hastaya bakım veren hemşirenin sorumluluğudur ve onun tarafından alınmalıdır.

Elde edilen veriler, bir önce alınan verilerle karşılaştırılmalıdır. Böylece elde edilen verilere göre hastanın sağlık durumu değerlendirilmiş olur.


Ya am bulgular al n rken dikkat edilecekler noktalar 2
Yaşam Bulguları Alınırken Dikkat Edilecekler Noktalar 2

Hastanın tıbbi tanısı, tedavisi ve aldığı ilaçları bilmek gerekir. Bu faktörler yaşam bulgularını etkiler.

Çevresel koşullar bilinmelidir.

Doğru ölçüm yapılmalıdır.

Kullanılan aletler doğru çalışmalıdır

Yaşam bulguları sistematik bir şekilde düzgün aralıklarla alınmalıdır. • Sıcaklık: bir cisimde bulunan ısı enerjisi miktarıdır.

 • Isı: bir maddenin moleküllerinin kinetik ya da potansiyel enerjilerinin toplamıdır.

 • Isı bir enerji, sıcaklık ısının ölçümünü ifade eder.


 • İnsan organizmasının işlevsel olabilmesi için belirli düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • İnsan organizması 35-40 °C arasında canlılığını sürdürebilir.

 • Vücut sıcaklığı

 • 1- iç sıcaklık (coretemperature):37,1°C

 • 2- yüzey sıcaklılığı (surfacetemperature)

  değişken


V cut s cakl n n y zey s cakl l l ld b lgelere g re normal de erleri
Vücut Sıcaklığının ( düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.yüzey sıcaklılığı) Ölçüldüğü Bölgelere Göre Normal Değerleri


V cut s cakl n n d zenlenmesi
Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

1- Sinirsel kontrol


 • 2- Derinin Görevi düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • Vücudun yalıtım sistemidir

 • Deri ısıyı toplar ve dağıtır.

 • Deri ısı duyusunu alır.

 • 3- Terleme


Isi ret m
ISI ÜRETİMİ düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • Bazal metabolizma hızı

 • Kas çalışması

 • Tiroid hormonları

 • Sempatik sinir sistemi gibi yapılar etkiler


Isi kaybi
ISI KAYBI düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • 1- RADYASYON: ışınım

 • 2-KONDİÜKSİYON: iletme

 • 3- KONVEKSİYON: hava akımı

 • 4-EVAPORASYON: buharlaşma


Radyasyon isi i inlari
RADYASYON(ISI IŞINLARI): düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • İnsan vücudu, ısı ışınlarını tüm doğrultulara yayar.

 • Normal oda sıcaklığında, çıplak bir kişiden ısı kaybının % 60 ndan ısı ışınları sorumludur.

 • Vücut ısısı çevredeki ısıdan yüksekse, ısı ışınları vücuttan çevreye doğru yayılır.

 • Koyu renkli, kapalı ve kalın giysilerin giyilmesi, radyasyon yoluyla gerçekleşen ısı kaybını azaltır.


Kond ks yon
• KONDÜKSİYON: düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • Vücut yüzeyinin havaya ve temas ettiği cisimlere doğrudan ısı iletmesi (ısı alış verişi) sonucu gerçekleşen ısı kayıplarıdır.Sıcaklık ,sıcak alandan soğuk alana doğru geçer

 • Ateşi yükselen hastalara uygulanan ıslak-soğuk duş ya da kompreslerin amacı, kondüksiyon yoluyla vücut ısısını düşürmektir. 


Konveks yon
• KONVEKSİYON: düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • Havaakımınınetkisiylevücuttanısıkaybedilmesidir. Sıcaklık önce kondüksiyon yoluyla havaya yayılır sonrada hava akımıyla uzaklaştırılır.

 • Odanınpencereleriniaçarak, yürüyerek, koşarak, soğukhavavesoğuksuyamaruzkalındığında, konveksiyonyoluylaısıkaybıgerçekleşir.


Buharla ma evaporasyon
• BUHARLAŞMA düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.(evaporasyon):

 • Vücuttan su(ter) buharlaşırken, buharlaşan 1 gram suya karşılık 0.58 kalori ( ısı ) kaybedilir.

 • yüksek çevre ısısı nedeniyle radyasyon ve kondüksiyon ile ısı düşürülemediği gibi vücuda ısı alınır.

 • Bu koşullarda, vücudun ısıdan kurtulması için tek yol buharlaşmadır.


V cut s cakl n etkileyen fakt rler
Vücut Sıcaklığını Etkileyen Faktörler düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Yaş

Fiziksel aktivite

Hormonal faktörler

Günlük ısı döngüsü

Stres

Çevre ısısı

Beslenme

Uyku hali

Kanama

Vazodilatör ve sedatif maddelerin alınması


V cut sicakli inin l m nde kullanilan ara lar
VÜCUT SICAKLIĞININ ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN ARAÇLAR düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • Civalı Cam Termometre

 • Elektronik Termometreler

 • Isıya Dayanıklı Bantlar

 • Timpanik Membran Termometreleri


Cival cam termometreler
Civalı Cam Termometreler düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Silindir, boğum ve hazne bölmesinden oluşur.

Oral, aksiller ve rektal yoldan ölçümde kullanılır

Her hastanın kendi derecesi olması tercih edilmelidir.

Dezenfeksiyonu gerekir.

Civalı cam termometre kırılması durumunda önlem alınmalıdır.


Cam termometrenin s cakl n n d r lmesi
Cam termometrenin sıcaklığının düşürülmesi düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.


Elektronik termometreler
Elektronik Termometreler düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Yaklaşık 25-50 saniye içinde ölçüm yapar.


Is ya dayan kl bantlar
Isıya Dayanıklı Bantlar düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

En yaygın olarak karına ya da alına uygulanır.

Isıya göre, bant üzerinde renk değişikliği olur.


Tek kullan ml k termometreler
Tek Kullanımlık Termometreler düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Esnek, plastik bir şerit üzerinde 50 tane benek bulunan bir termometredir.

Benekler ısı ile renk değiştirirler.

Saklama koşulları önemlidir.


Timpanik membran termometreleri
Timpanik Membran Termometreleri düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Dış kulak yolu 1/3 dış kısmına yerleştirilir.

Kulaktaki timpanik membrandan yayılan kızılötesi ışınımı ölçme temeline dayanırlar.

1-2 sn ölçüm yapar


V cut sicakli inin y kselmes ate
VÜCUT SICAKLIĞININ YÜKSELMESİ düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.(ATEŞ)

 • PREKSİ:vücut sıcaklığının normal sınırların üstüne çıkmasıdır.

 • Ateş başlarken hastada: üşüme,titreme, piloereksiyon, vazokonstriksiyon, soğukluk solukluk, nabız hızında ve solunum hız ve derinliğinde artma görülür.

 • Ateşli Durumda: deri ısınır, deride kızarıklık, vazodilatasyon, susama huzursuzluk, iştahsızlık halsizlik, ve kas ağrısı görülür


 • Vücut ısısı 41 düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.°C ye yükseldiği duruma HİPERPREKSİ denir.

 • Vücut ısısı 42 °C ye ulaştığında beyinde sinir hücreleri ölür.

 • 44 °C de solunum merkezi hasar görür, doku proteinleri yıkılır, enzimler inaktive olur ve ölüm oluşur.


H perpreks de y ksek ate hem rel k bakimi
HİPERPREKSİDE (Yüksek ateş) HEMŞİRELİK BAKIMI düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • Yaşam bulgularının sık kontrolü (her 30 dak.)

 • Kan vb kültür örneği alma

 • Hastayı yakından izleme

 • Çevre ısısını düzenleme

 • Soğuk uygulama yapma (titreme evresi hariç)

 • Yeterli sıvı alımını ve beslenmesini sağlama

 • Oksijen tedavisi uygulama,aktiviteyi kısıtlama

 • Ağız bakımı

 • İlaç tedavisi uygulama(antipretik, antibiyotik…)


Ate ekilleri 1
Ateş Şekilleri- 1 düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • 1- Aralıklı (intermittent) ateş:gün içinde normal ve yüksek olarak ölçülür. Dönemler halinde birbirini takip eder. Sabah düşük, gece yüksek izler.

 • 2- Dalgalı (Remittent) Ateş: vücut sıcaklığı normalin üstündedir. Gün içinde 2°C üstünde dalgalanma gösterir.


Ate ekilleri 2
Ateş Şekilleri - 2 düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • 3-Sürekli (constant) Ateş: sürekli yüksek ve dalgalanma 2 °C den azdır.

 • 4- Tekrarlayan ( Relapsing, Rekürrent) Ateş: en az 24 saat normal sıcaklık, ancak sonra tekrar yükselir.

 • 5-Ondülans Ateş: vücut sıcaklığı birkaç gün içinde yavaş yavaş yükselir. Bir süre yüksek kaldıktan sonra, birkaç gün içinde yavaş yavaş düşer.

 • 6- Ters (İnvers) Ateş: sabah sıcaklık yüksek, akşam daha düşüktür.


Ate in d mesi
Ateşin Düşmesi düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Krizis: Ateşin aniden normal vücut sıcaklığına düşmesidir.

Liziz: Ateşin derece derece normal değere ulaşmasıdır.


V c t sicakli inin d mes
VÜCÜT SICAKLIĞININ DÜŞMESİ düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

 • HİPOTERMİ : Vücut iç sıcaklığının normal değerin altında olmasıdır.

  1- HAFİF HİPOTERMİ:

 • iç sıcaklık 35- 32° C’ dir.

 • Üşüme, titreme, soğukluk, solukluk, kas işlevi azalır, metabolizma yavaşlar, dalgınlık hali, koordinasyon kaybı, sakinlik oluşur.


2- ORTA HİPOTERM düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.İ:

 • İç sıcaklık 32- 26°C dir.

 • Titreme durur. Zihinsel ve fiziksel aktivite yavaşlar. Uykuludur. Nabız yavaşlamıştır.

  3- ŞİDDETLİ HİPOTERMİ:

 • İç sıcaklık 26°C nin altındadır.

 • Nabız bradikardik, aritmik ve zayıftır.

 • Solunum yavaşlar, koma halindedir.

 • 25 °C nin altında ölüm oluşur.


Oral yolla v cut s cakl n n l lmesi
Oral Yolla Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi düzeyde ısı enerjisine gereksinimi vardır.

Termometre dil altında sağda yada solda3-5 dk bekletilir.


Oral yol le v cut s cakl l l rken dikkat edilecek noktalar
Oral Yol İle Vücut Sıcaklığı Ölçülürken Dikkat Edilecek Noktalar

Hastanın kişisel termometresinin olması gerekir.

Ağızdan ısı ölçülmeden yarım saat önce sıcak veya soğuk sıvı alınmamalıdır.

Termometrenin civalı haznesi dil altına konmalıdır.

Dudaklar kapalı olmalı, fakat dişler sıkılmamalıdır.


Oral yolla is n n al namad durumlar 1
Oral Yolla Isının Alınamadığı Durumlar- 1 Edilecek Noktalar

Bilinci yerinde olmayan hastalarda

Dispnesi olan hastalarda

Yeni doğan ve Çocuklarda

Yaşlılarda

Psikiyatri hastalıklarında

İstemsiz kasılması olan hastalarda


Oral yolla is n n al namad durumlar 2
Oral Yolla Isının Alınamadığı Durumlar-2 Edilecek Noktalar

 • Ameliyat sonrasında

 • Ağız ve burun ameliyatı olan hastalarda

 • Ağız içinde yara ve enfeksiyonu olanlarda

 • Sürekli oksijen tedavisi alanlarda

 • Yemek yeme, sigara içme ve sakız çiğneme sonrasında ölçüm yapılmamalıdır.


Rektal yol le v cut s cakl n n l lmesi
Rektal Yol İle Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi Edilecek Noktalar

Vücut ısısı, rektal yoldan alınacağı zaman 2-4 dk bekletilir.

Yetişkinlerde lateral ya da prone pozisyon kullanılır.


Rektal yolla s cakl n l ld durumlar
Rektal Yolla Sıcaklığın Ölçüldüğü Durumlar Edilecek Noktalar

Bilinçsiz ve zayıf hastalarda, bebek ve çocuklarda kullanılır

Üst solunum yolu hastalıklarında

Kalp hastalıkları

Psikiyatrik hastalıklar

Ağız ameliyatlarından sonra

Ağız enfeksiyonlarında


Rektal yol le v cut s cakl n n l lmesinde dikkat edilecek noktalar 1
Rektal Yol İle Vücut Sıcaklığının Ölçülmesinde Dikkat Edilecek Noktalar-1

 • Rektal yolla ölçüm yaparken derecenin anüse daha rahat yerleşmesi için termometrenin civa hazneli balonu yağlanmalıdır.

 • Yetişkinde: 3,8 cm

 • Çocuklarda: 2,5 cm

 • Bebeklerde:1,25 cm yağlandıktan sonra anüsten içeri yavaşça yerleştirilmelidir


Rektal yol le v cut s cakl n n l lmesinde dikkat edilecek noktalar 2
Rektal Yol İle Vücut Sıcaklığının Ölçülmesinde Dikkat Edilecek Noktalar-2

 • Yerleştirme sırasında hastaya derin solunum yapması söylenmelidir. Bu şekilde anal sfinkteri gevşer.

 • Ölçüm sonrası kayıt yapılırken mutlaka rektal yoldan olduğu belirtilmelidir.


Rektal yolla s cakl n l lmedi i durumlar
Rektal Yolla Sıcaklığın Ölçülmediği Durumlar Dikkat Edilecek Noktalar

Rektal kanamalarda

Rektum ameliyatları

Doğum

Loğusalık devresinde

Devamlı olarak çocuklarda rutin bir yol olarak

Bebeklerde

Diyare durumlarında


Timpanik yolla v cut s cakl n n l lmesi
Timpanik Yolla Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi Dikkat Edilecek Noktalar

Birkaç saniye içinde ölçüm yapılır.

Yapılan araştırmalarda 3 yaşın altındaki çocuklarda güvenirliğinin düşük olduğu saptanmıştır.


Aksiller yol le is l lmesi
Aksiller Yol İle Isı Ölçülmesi Dikkat Edilecek Noktalar

En sık kullanılan bölgedir

Enfeksiyon bulaşma olasılığı düşüktür.

Her hastanın bir derecesi olmalıdır

 • Normal değeri 36 -37 º C, kalış süresi 5-10dak.

 • Koltuk altı terli olmamalıdır.

 • Koltuk altında enfeksiyon ya da yara olmamalıdır.

 • Hasta dinlenmiş durumda olmalıdır.


Nabiz

NABIZ Dikkat Edilecek Noktalar


Nabız Dikkat Edilecek Noktalar: kalp atımlarının arterlerde yaptığı dalgalanma hareketidir.

Nabız: Kalbin sol ventrikülünün sistolü sırasında aortaya attığı kanın damar duvarına yaptığı basıncın deri yüzeyinden hissedilmesidir.


 • Stroke Dikkat Edilecek Noktalar Volüm: kalbin sol ventrikülünün bir sistolde aortaya attığı kan miktarıdır. (yetişkinde 60-70 ml)

 • Kardiakoutput: kalbin bir dakikada aortaya pompaladığı kan miktarı

 • KardiakOutput: Stroke volüm x Nabız hızı


Nabz n zellikleri
Nabzın Özellikleri Dikkat Edilecek Noktalar

Nabzın Hızı (Sayısı)

Nabzın Ritmi

Nabzın Hacmi (Volümü)


Nabz n h z say s
Nabzın Hızı (Sayısı) Dikkat Edilecek Noktalar


Nabz n h z n etkileyen fakt rler
Nabzın Hızını Etkileyen Faktörler Dikkat Edilecek Noktalar


Cinsiyet:Kadınlarda erkeklerden 7-8 atım fazladır. Dikkat Edilecek Noktalar

Uzun boylu ve zayıflarda daha yavaş,

Uzun süreli sıcak uygulama, kan basıncının düşmesi nabzı artırır

Vücut ısısının yükselmesi nabzı artırır.(0,6°C yükselme, nabzı 7-8 atım artırır)

Sempatik uyarı artırır. Parasempatik azaltır.


Nab z h z
Nabız hızı Dikkat Edilecek Noktalar

 • Taşikardi: nabız hızının 1 dakikada 100 ün üzerinde olması

 • Bradikardi: nabız hızının 1 dakikada 60 ın altında olmasıdır.


Nabz n ritmi
Nabzın Ritmi Dikkat Edilecek Noktalar

Kalp atımları birbiri ardına düzenli aralıklarla olur. Buna regüler nabızdenir

Aritmi: Atımları düzensiz, eşit aralıkla olmayan nabızaaritmik nabız denir.

Nabız defisiti: Radyal ve apikal nabız arasındaki farktır

Bigemine nabız: Nabzın her normal vuruşunun ardından bir ekstra sistol alınmasına bigemine nabız denir.


Nabz n hacmi vol m
Nabzın Hacmi (Volümü) Dikkat Edilecek Noktalar

Nabzın hacmi, kalbin kasılma gücünün kaba bir göstergesidir.

Sol ventrikülün her kasılmasında perifere gönderdiği kan miktarını göstermektedir.

Nabız palpe edildiğinde kolayca bulunmalıdır.

Filiform nabız(ipliksi nabız): Nabzın şiddetinin, dolgunluk hissinin azalmasına veya kaybolmasına filiform nabız denir.


Nab z al nan arterler
Nabız Alınan Arterler Dikkat Edilecek Noktalar


Radyal nab z alma
Radyal Nabız Alma Dikkat Edilecek Noktalar

Yeni yatan hastalarda, kalp hastalarında ve aritmi durumunda nabız 1 dakika sayılır.

Regüler bir nabız, 30 saniye süresince sayılır, çıkan sayı 2 ile çarpılarak nabız sayısı bulunur.


Apikal nab z alma
Apikal Nabız Alma Dikkat Edilecek Noktalar

Kalbin apeksindensteteskop ile alınan nabızdır.

1 dakika sayılır.

Apeks: Midklavikular hat ve 5. interkostal aralık kesişim noktasıdır.


Apikal radial nab z alma
Apikal-Radial Nabız Alma Dikkat Edilecek Noktalar

Kardiovasküler sisteme ilişkin hastalıklarda, apikal ve radial nabız aynı anda iki kişi tarafından alınır ve birlikte değerlendirilmelidir.


Nabiz alinirken d kkar ed lecek noktalar
NABIZ ALINIRKEN DİKKAR EDİLECEK NOKTALAR Dikkat Edilecek Noktalar

 • 1. Egzersiz ve yemeklerden yarm saat sonra alınmalı

 • 2.kalp ilaçlarından önce ve sonra , aritmilerde,2-3 yaş altı çocuklarda nabız kalbin apeksinden alınmalı ve tam 1 dakika sayılmalı

 • 3.çocuklarda nabız dereceden önce alınmalı

 • 4.invaziv girişim yapılan arteren nabız alınmamalı.


Solunum

SOLUNUM Dikkat Edilecek Noktalar


Solunum1
SOLUNUM Dikkat Edilecek Noktalar

Solunum süreci:

Ventilasyon: solunum

İnspirasyon: soluk alma

Ekspirasyon: soluk verme

Kondüksiyon: solunum yollarından akcigerlere hava hareketi

Difüzyon:eritrositler ile alveoller arasındaki oksijen- karbondioksit değişimi

Perfüzyon:kan gazlarının pulmoner kapillerden kana doğro yayılması

Yetişkinde ventilasyonda 500 ml hava değişimi olur


Solunumun d zenlenmes
SOLUNUMUN DÜZENLENMESİ Dikkat Edilecek Noktalar

 • Solunum arteriyel kandaki O2 , CO2 ve Hidrojen konsantrasyonuna göre düzenlenir.

 • Solunum merkezi medulla oblangatadır. Burası istemli olarakta serebral korteks tarafından kontrol edilir. Duyu sinirleri de bu merkezi uyarır.


Solunumu etkileyen fakt rler 1
Solunumu etkileyen faktörler-1 Dikkat Edilecek Noktalar

 • Yaş

 • Nabız hızı

 • Egzersiz

 • Vücut ısısı: sıcaklıkta 0,6 °C derecelik artış solunum hızında dakikada 4 artışa neden olur.

 • Ağrı

 • Anksiyete


Solunumu etkileyen fakt rler 2
Solunumu etkileyen faktörler-2 Dikkat Edilecek Noktalar

 • Sigara

 • Vucudun pozisyonu

 • İlaçlar

 • Beyin travması

 • Anemi

 • Pnömotoraks


Solunum h z
Solunum Hızı Dikkat Edilecek Noktalar

 • Yenidoğanda : 30-35 atım/dk

 • 0-1 yaş:26-40

 • 1-6 yaş: 20-30

 • 6-11 yaş:18-24

 • 11-16 yaş:16-24

 • Yetişkin: 16-20

 • İler yaş:12-24


Solunumla ilgili terimler
Solunumla ilgili terimler Dikkat Edilecek Noktalar

 • Öpne (Eupnea): Normal solunumdur. Gürültüsüz,düzenli ve eforsuzdur. Her bir solunum arasında dinlenme periyodu vardır.

 • Taşipne(takipne): Solunum sayısının 20 nin üstünde olmasıdır.

 • Bradipne: Solunum sayısının dakikada 12'nin altına düşmesidir.

 • Apne:Solunumun geçici olarak durmasıdır.


 • Hipoksi Dikkat Edilecek Noktalar : hücre ve dokuların yeterlioksijen alamamasıdır.

 • Dispne: güç solunum hızlı ve yüzeyel solunum vardır. Burun kanatları solunuma katılır. Ortopne pozisyonu vardır.

 • Siyanoz: oksijen yetersizliğinde deri ve müközmembranların kirli mavimsi mor renk almasıdır.


 • Hipoventilasyon Dikkat Edilecek Noktalar: solunum hız ve derinliğinin birlikte azalmasıdır

 • Hiperventilasyon: solunum hız ve derinliğinin birlikte artmasıdır.

 • Kusmaul solunum: solunum anormal biçimde derinleşmiş ve derinliği artmıştır.düzenlidir.diyabetik ketoasidozda görülür.

 • Cheyne- stokes solunum: yavaş ve yüzeyel başlar, derece derece derinliği artar, sonra yavaşlar ve tekrara yüzeyelleşir. 10-20 sn lik bir apne dönemi görülür.beyin kanamalarında görülür.

 • Biot solunum: takipne, apne ve düzenli şeklinde sırayla devam eder.


Solunumun l m
Solunumun ölçümü Dikkat Edilecek Noktalar

 • Hastanın radyal (radial) arterinden tutulur. Kolu göğsüne getirilir.

 • Nabız sayılıyor hissini uyandırarak solunum sayılır.


Arter yel kan basinci

ARTERİYEL Dikkat Edilecek NoktalarKAN BASINCI


Tan m
Tanımı Dikkat Edilecek Noktalar

 • Kalbin ventriküllerinde artere atılan kanın arter duvarına yaptığı basınçtır.

 • Sistolik kan basıncı (Büyük Tansiyon): kalbin sol ventrikülü sistolde iken, kanın büyük bir basınçlaarteriyel sisteme pompalanması anında duyulan en yüksek basınçtır.

 • Diastolik Basınç (Küçük Tansiyon):ventriküldiyastolü sırasında arter duvarındaki daimi olan basınca denir.

 • Nabız basıncı:sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka denir. Ortalama değeri 30-50 arasında olmalıdır.


Kan bas nc n etkileyen hemodinamik fakt rler
Kan basıncını etkileyen hemodinamik faktörler Dikkat Edilecek Noktalar

1- kan basıncını artıran faktörler

 • Kardiyak autputun artması

 • Periferikvasküler direncin artması

 • Kan volümünün artması

 • Kanın viskositesinin artması

  2- kan basıncını düşüren faktörler

 • Kardiyak autputun azalması

 • Periferikvasküler direncin azalması

 • Kan volümünün azalması

 • Kanın viskozitesinin azalması


Kan bas nc na etki eden fakt rler
Kan Basıncına Etki Eden Faktörler Dikkat Edilecek Noktalar

Kalıtım

Yaş

Cinsiyet

Irk

Şişmanlık

Stres

Egzersiz

Pozisyon

Sigara

İlaçlar

Sigara

Yüksek dozda alkol

Sodyum alımı

Şeker hastalığı

Sempatik sinir sistemi uyarımı

Gün boyunca görülen değişikliklerYeti kinde normal kan bas nc
Yetişkinde Normal Kan Basıncı Dikkat Edilecek Noktalar

Sistolik basıncın:110-120 mm-Hg

Diastolik basıncı: 60-80 mm-Hg


Kan basinci de kl kler
KAN BASINCI DEĞİŞİKLİKLERİ Dikkat Edilecek Noktalar

Hipertansiyon:sistolik 140 ve diyastolik 90 mmHg üzerinde olmasıdır

Hipotansiyon: Sistolik basıncın 90, diastolik basıncın 50 mmHg' nin altında olduğu tansiyondur.


Kan bas nc l me y ntemi
Kan Basıncı Ölçme Yöntemi Dikkat Edilecek Noktalar

Kan basıncı direkt (arter içinden) ve dolaylı yöntemle ölçülür.

Dolaylı yöntemle ölçmede sfigmomanometre ve steteskop kullanılır.

Tansiyon ölçerken seri halde duyulan seslere KOROT-KOFT sesleri denir. Üzerine basınç yapılmış arter, serbest bırakıldığında duyulan ilk ses sistolik, sesin kaybolduğu noktadaki basınç diastolik basınçtır.


Tansiyon aletlerindeki ortak b l mler
Tansiyon Aletlerindeki Ortak Bölümler Dikkat Edilecek Noktalar

Lastik Borular

Puvar (Lâstik pompa)

Vida (Hava Ayar Düğmesi)

Manşet

Manometre


Tansiyon aleti b l mleri
Tansiyon Aleti Bölümleri Dikkat Edilecek Noktalar


Tansiyon aletlerinin e itleri
Tansiyon Aletlerinin Çeşitleri Dikkat Edilecek Noktalar

Aneroid (yaylı) manometreli tansiyon aleti


Tansiyon aletlerinin e itleri1
Tansiyon Aletlerinin Çeşitleri Dikkat Edilecek Noktalar

Civa Manometreli Tansiyon Aleti


Tansiyon aletlerinin e itleri2
Tansiyon Aletlerinin Çeşitleri Dikkat Edilecek Noktalar

Elektronik Manometreli Tansiyon Aletleri


Kan bas nc l m nde dikkat edilecek noktalar 1
Kan Basıncı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar-1 Dikkat Edilecek Noktalar

Ölçüm yapılacak kolda yaralanma, enfeksiyon, kadınlarda mastektomi (memenin tamamen çıkartılması) geçirmiş taraf, böbrek dializi için fistül ve intranevöz infizyon olmamalıdır.

Birey rahat ve dinlenmiş (beş dakika), yarım saat öncesine kadar yiyip içmemiş ve yorucu faaliyet yapmamış olması gerekir.


Kan bas nc l m nde dikkat edilecek noktalar 2
Kan Basıncı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar-2 Dikkat Edilecek Noktalar

Manşetin genişliği, kolun çevresinin bir buçuk katından fazla olmamalıdır. Manşetin içindeki lâstik kesesinin (manşon) boyu fazla olmamalıdır. Manşet küçük olursa, tansiyon yüksek alınır.

Steteskop, manşetin altına sokulmamalıdır.


Kan bas nc l m nde dikkat edilecek noktalar 3
Kan Basıncı Ölçümünde Dikkat Edilecek Noktalar-3 Dikkat Edilecek Noktalar

Manşetin altında giysi olmamalıdır.

Hastanın kolu, kalp hizasında (düzeyinde) olmalıdır.

Tansiyon değerinden emin olmak için yapılacak tekrar ölçümde, kolun alt tarafındaki dolaşımın normale dönmesi için 1-2 dakika beklenir.

Kan basıncını ayaktan popliteal arterden alınmasında, hastaya yüz üstü (prone) pozisyonu verilir.


Kan bas nc n n l ld yerler
Kan Basıncının Ölçüldüğü Yerler Dikkat Edilecek Noktalar

Koldan

Bacaktan


Steteskop dinleme aleti
Steteskop (Dinleme aleti) Dikkat Edilecek NoktalarYa am bulgularinin kayded lmes
YAŞAM BULGULARININ KAYDEDİLMESİ Dikkat Edilecek Noktalar

Hastaya ait yaşam bulguları ve diğer bilgiler hemşire gözlem kağıdına kaydedilir


Www smlogretmenleri com
www.smlogretmenleri.com Dikkat Edilecek Noktalar

dinlediğiniz için teşekkürler


ad