Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Postupná interaktivní animace se spouští kliknutím levým tlačítkem myši. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Postupná interaktivní animace se spouští kliknutím levým tlačítkem myši.

Postupná interaktivní animace se spouští kliknutím levým tlačítkem myši.

117 Views Download Presentation
Download Presentation

Postupná interaktivní animace se spouští kliknutím levým tlačítkem myši.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Konstrukce střihu dámského saka • Postupná interaktivní animace se spouští kliknutím levým tlačítkem myši. • Pro zřetelnější zobrazení je vhodné spouštět interaktivní animaci na celé obrazovce. • Použijte pravé tlačítko myši a z nabídky příkazů zvolte „celá obrazovka“. • Nebo použijte příkaz „Procházet“ v hlavním nabídce. Po jeho rozvinutí se objeví také příkaz „celá obrazovka“.

  2. Konstrukce střihu dámského saka (M 1:5) ZADNÍ DÍL 1. zadní středová přímka 1 2. krční přímka k1K1 3. zadní hloubka podpaží K1 H1 0,067vp + 0,1oh + 0,5 K6 K7 4. délka zad K1 P1 dz + 0,5 5. hloubka sedu P1 S1 0,1vp + 3 K4 K21 6. délka oděvu K1 D1 do K3 7. tvarování ZD P1 P11 = S1 S11 k = 1,5 K2 K1 N4 K31 8. odklon zadní střed. př. K1, P11, S11 =1´ H11, D11 N4´ N5 9.šířka zad H11 H3 (0,125oh + 5) + P(2) K71 10. šířka průramku H3 H5 (0,125oh- 1) + P(4,5) 11.šířka přední H5 H7 (0,25oh- 4) + P(1,5) 12.šířka průkrčníku ZD K1K2(0,2ok–0,2) + 0,3) 13. odklon krční př. ZD k´  1´ v bodě K1 14. boční krční přímka 2  k v bodě K2 2  k´ K21 15. výška průkrčníku ZD K21 K4k = 2,0 H32 H33 16. sklon náramenice K3 K31 k = 1 H52 H6 H7 17. konec náramenice ZD K31 N4 k = 1,5 H72 18. prohloubení průramkuH3 H31k = 3,5 H5 H11 H3 H1 H61 H5 H51 k = 3,5 H71 H31 H51 H4 19. montážní bod H31 H32 0,25 H31 K31 + 0,5 H32 H33 k = 0,5 20. vybrání na pasové přímce P3 P31 = P3 P31´ k = 1,0 P41 ***************************************************************** P3 P6 P42 P42´ PŘEDNÍ A BOČNÍ DÍL P31 P31´ P61´ P11 P61 P7 P1 P5 P4 21. konstrukční bod H6 H7 H60,1oh + 0,7 22. prsní přímka 6  h v bodě H6 P6, S6 23. umístění prsního vrcholu P6 H61 dpp - dps 24. sklon náramenice PD H5 N5 = k1 H3 K31 - 1 X4 X6 25. šířka ramene PD N5 N4´ 0,05 oh - 2 26.boční bod průkrčníku H61 K6 = k2 [dps –(K1 K2 + 0,5)] + 1 N4´K6 = k3 (K4 N4 – 0,7) k2 ∩ k3 K6 S6 27. šířka průkrčníku PD K6 K7 = k4 K1 K2 + 0,3 28. pom.bod tvar. prs. vyb. H7 H71 = H6 H61 S5 H61 H71 = k5 S1 S7 S3 S4 S61´ S41´ S61 S11 S41 29. tečna k bodům K6(r4) a H61 (r5) H71 K7  7´ 30. odkloněná boční přímka k´ 7´v bodě K6  K7 31. odkloněná hrudní přímka h´ 7´v bodě H61 H72 32. prsní vybrání H71 H61 H72 33. hloubka průkrč. PD K7 K71 K6 K7 + 1 34. montážní bod rukávu H51 H52 H31 H32 - 2 35. dolní okraj PD P7 D7 P1 D1 + 0,5 36. umístění boč. členění H51 H4 k = 3,0 37. boční přímka 4 v bodě H4  P4, S4 D7 D11 D3 D1 D6 38. vybrání v pase na PD P6 P61 = P6 P61´ k = 1,0 39. vybrání na sedu S6 S61 = S6 S61´ k = 0,5 40. konstrukční rozměr Rs [(S7 S61´+ S61 S11) – (0,5os + 5)] 41. přesah dílů S4 S41 = S4 S41´ 0,5 Rs a) zadní díl b) přední díl 42. zvýšení pasové linie P4 P41 k = 1,0 43. vybrání v pasové linii P41 P42 = P41 P42´ k = 0,5 44. umístění kapesního otvoru P4 X4 k = 10,0 P6 X6 k = 10,5 Vykreslení obrysu

  3. N4 K31 N5 N4´ 2 cm H33 H52 H32 H3 H5 H4 H51 H31 2 cm 2 cm 1,5 cm 2 cm N51 H52 Konstrukce dvojšvového rukávu (M 1:5) 1. přední průramková př. 5 N41 N4 2. nadpažková přímka n 5 N5 N5 N3 3. výška rukávové hlavice N5 H5 0,45(H31 N4 + H51 N4´) - 2 4. délka rukávu N5 D5 dr + 1,5 5. prodloužení loketní délce D5 D51 k = 2,0 N31 N32 6.mont. bod rukávu a trupu H5 H52 H51 H52 – 0,5 7. loketní přímka H5 L5 0,5 H5 D5 - 2 8. šířka v rukávové hlavici N5 N3 H3 H5 + 4,5 N51 9. zadní průramková přímka 3 n bodě N3 H3, L3 10. zúžení v lokti L5 L51 k = 1,5 H33 L3 L31 k = 1,0 11. šířka ruk. v dolním kraji D5 D3 L5 L3 – 3,5 H52 12. pom. body pro vykr. hlavice N5 N4 0,5 N5 N3 +1 N5 N41 0,5 N5 N4 H52 N51 0,5 H52 N41 H3 H5 H4 H5 H4 0,5 H5 H3 N3 N31 0,25 N3 H3 N31 N32 na přímce N31 N4 k = 0,7 13. přední přehybová přímka H52 L51 D5 14. zadní lok. přehyb. přímka N31 L31 D3 H52 H33 = H52 H33 + 0,7 H52 Nx = H52 N4´ H33 Ny = H33 N4 Ny Nz = 0,5 Ny Nx L3 L5 Nz Vykreslení obrysu L51 L31 Nx Ny H33 D5 D51 D3

  4. K6 K64 P7 D7 D6 Konstrukce předního kraje a fazonky (M 1:5) Př1 K65 St1 1. umístění přehybu klopy v průkrčníku K6 K61 k = 2 K1 2. konec přehybu klopy P7 P71 k = 7 3. šířka překladu P71 P72 = D7 D71 k = 7 4. přehyb klopy P72 K61 K61 5. umístění nejširšího místa klopy K61 K62 k = 18 6. šířka klopy K62 K63 k = 6 7. tvarování průkrčníkuv bodě K64 8. umístění sítóvého přehybu límce K61 K65 K1 K2 + 1 02 k1 (K61, K61 K65) k2 (K65, 4 cm)  01 9. střední límcová přímka na přehyb límce K63 K62 10. šířka stojáčku St1 K1 k = 2,5 11. šířka převěsu St1 Př1 k = 4 12. cíp klopy 01 K63 k = 4,5 13. cíp límce 01 02 k = 4 14. fazónkový úhel  = 60º - 90º Vykreslení obrysu P72 P71 D71