html5-img
1 / 30

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918. Kultura, umění a výchova na konci 19. a začátku 20. století. Anotace. Materiál tvoří 30 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy kulturního a společenského vývoje v Evropě koncem 19. a počátkem 20. století

asa
Download Presentation

Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871-1918 Kultura, umění a výchova na konci 19. a začátku 20. století

 2. Anotace • Materiál tvoří 30 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější etapy kulturního a společenského vývoje v Evropě koncem 19. a počátkem 20. století • cílová skupina: 9. roč. • Autor: Mgr. Tomáš Kozák • očekávaný výstup: žák se seznámí s kulturními dějinami ve 2. pol. 19. stol. a počátku 20. stol • použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník, Wikipedia • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek, na něž žák získá odpovědi pomocí internetu • na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

 3. Světové výstavy • Světová výstava 1889 (francouzsky Expositionuniverselle de 1889) byla v pořadí 10. světová výstava a zároveň čtvrtá, která se uskutečnila v Paříži. Trvala od 6. května do 31. října 1889. Jejím tématem byla Velká francouzská revoluce, neboť se konala v roce jejího 100. výročí. Pro tuto výstavu byla mj. postavena Eiffelova věž, která se později stala symbolem Paříže. Hlavním organizátorem celé výstavy byl jmenován architekt Jean-Charles Alphand.

 4. Eifellova věž Věž Gustava Eiffela je dodnes nejviditelnější památkou na světovou výstavu. Stavba vysoká 300 metrů zvítězila v soutěži organizované Ministerstvem průmyslu a obchodu k oslavě stého výročí Velké francouzské revoluce a pokroku vědy a techniky ve Francii od roku 1789. Eiffelova věž byla slavnostně otevřena 31. března 1889 po dvou letech a dvou měsících práce. Obřadu se zúčastnil premiér PierreTirard. Pro veřejnost byla věž otevřena 15. května. Až do uzavření výstavy 6. listopadu Eiffelovu věž navštívily dva miliony návštěvníků. Stavba získala jen dočasné povolení a v roce 1909 měla být opět rozebrána.

 5. Zlaté časy – Belle Epoque • éra, v níž dominuje bezstarostnost, radost ze života • 1896 – první novodobé olympijské hry v Athénách

 6. baron Pierre de Coubertin Baron Pierre de Coubertin (1. ledna 1863 Paříž – 2. září 1937 Ženeva), původním jménem Pierre de Frédy byl francouzský pedagog a historik, nejvíce známý jako zakladatel moderních Olympijských her.

 7. Olympijské hryAthény 1896 Na prvních letních olympijských hrách se soutěžilo ve 43 soutěžních disciplínách devíti sportů. LOH se účastnilo 245 sportovců ze 14 zemí. Čeští sportovci v Athénách nestartovali. Her se zúčastnil jen dr. Jiří Guth-Jarkovský, který už od roku 1894 byl členem Mezinárodního olympijského výboru. Vrátil se okouzlen olympijskou myšlenkou a okamžitě zahájil intenzivní přípravu na start české delegace na příštích hrách.

 8. česká účast na olympijských hrách – Stockholm 1912 Český olympijský výbor vyslal 45 českých sportovců a největší zastoupení měli šermíři (14) atleté (11) a tenisté (9).[1] Po protestech vídeňské vlády česká výprava při zahajovacím ceremoniálu kráčela za vlajkou s rakousko-uherkským orlem a tabulkou Autriche-Tchéques, ale pod praporem s českým lvem.[2] Žádný ze sportovců však nedosáhl na stupně vítězů, čtvrté místo získalo družstvo šavlistů, v tenise pak na trávě Ladislav Žemla v dvouhře a spolu s Jaroslavem Justem i ve čtyřhře.[

 9. Kultura 2. poloviny 19. a počátku 20 století • v různých odvětvích umění se projevují různé umělecké styly • poslední jednotný styl, který zasáhl architekturu, malířství, módu i užité umění byla secese

 10. Architektura a výtvarné umění • navazuje se na romantismus – staví se budovy tzv. historizujícím slohu (novogotika=pseudogotika a novorenesance=pseudorenesance) • nejznámější pseudorenesanční budovou je Národní divadlo v Praze • pseudogotika se uplatňuje i při výzdobě činžovních domů nebo při přestavbách – hrad Bouzov

 11. Národní divadlo

 12. Hrad Bouzov

 13. Výtvarné umění • snaha o maximální zachycení skutečnosti=realismus • motivem jsou velice často běžné životní situace • po pol. 19. stol. dochází ke zdokonalení fotografie • i přes prorokovaný neúspěch přinesla fotografie pro malíře osvobození • nemuseli už striktně zobrazovat realitu, ale mohli zkusit zachytit pocity, nálady a dojmy => nový umělecký směr impresionismus (z imprese=dojem) • za zakladatele impresionismu je považován Claude Monet

 14. Claude Monet Claude Oscar Monet (14. listopadu 1840 v Paříži– 5. prosince 1926 v Giverny) byl francouzský impresionistický malíř a grafik.

 15. Claude Monet - Imprese

 16. Auguste Rodin Auguste Rodin, celým jménem François-Auguste-René Rodin (12. listopadu 1840 v Paříži – 17. listopadu 1917 v Meudonu) byl jeden z největších sochařů 19. století, ústředním představitelem směru Beaux-arts. Vycházel ze studia antiky, gotiky, renesance a orientálního umění. Za základ své umělecké činnosti pokládal přírodu. Z ní vycházel a zůstával jí věrný až do smrti. Lidské tělo bylo pro něj nejvhodnějším prostředkem, kterým je možné vyjádřit každý duševní stav. Rodinem začína éra moderního sochařství.

 17. Auguste Rodin - Polibek

 18. Výtvarné umění v našich zemích • v oblibě většinou historizující náměty • zobrazují se slavné události z našich dějin nebo ze slovanské mytologie • umění je velmi ovlivněno RKZ • nejznámější umělci této epochy: • Mikoláš Aleš • Václav Brožík • František Ženíšek • Josef Václav Myslbek

 19. Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš (18. listopadu 1852 Mirotice – 10. července 1913 Praha) byl český malíř, kreslíř, dekoratér a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností tzv. "Generace Národního divadla", klasik českého umění 19. století. V ranějším období tvořil v pozdně romantickém stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese, později směřoval spíše k secesi.

 20. Václav Brožík (5. března1851Třemošná – 15. dubna1901Paříž) byl český akademický malíř. Pocházel z nejchudších poměrů. Učil se litografem a v porcelánce. Od roku 1868 studoval na Akademii výtvarných umění (AVU) v Praze, Drážďanech a Mnichově. V roce 1879 podnikl studijní cestu do Nizozemí, kde studoval staré vlámské a holandské malíře. Oženil se s dcerou bohatého pařížského obchodníka s obrazy. Byl povolán jako profesor na pražskou Akademii výtvarných umění a svůj čas až do smrti dělil mezi Prahu a Paříž, kde měl rodinu. Byl součástí tzv. "Generace českého Národního divadla".

 21. František Ženíšek František Ženíšek (25. května 1849, Praha – 15. listopadu 1916, PrNarodil se v rodině Josefa Ženíška a jeho ženy Karoliny. František byl již v mládí považován za velmi nadaného umělce, první úspěchy slavil již v žákovských letech. Byl součástí tzv. „Generace českého Národního divadla“, do níž patřili i Mikoláš Aleš, Josef Václav Myslbek, Vojtěch Hynais, Václav Brožík, Josef Tulka, Julius Mařák, Adolf Liebscher aj. - generace vlasteneckých umělců glorifikujících národní myšlenky. Jeho malířský styl plně odpovídal tehdy rozšířenému oficiálnímu vkusu, tvořil v akademicky uhlazené formě ovlivněné neorenesancí. Byl vynikající kreslíř a malíř historických a alegorických výjevů včetně monumentální malby, perfektní figuralista.aha) byl český malíř.

 22. Josef Václav Myslbek Josef Václav Myslbek (20. června 1848 Praha – 2. června 1922 tamtéž) byl nejvýznamnější český sochař přelomu 19. a 20. století, představitel monumentálního realismu a zakladatel novodobého českého sochařství.

 23. Secese • nový originální styl • 90. léta 19. století • nehledá inspiraci v minulosti • obliba složitých rostlinných ornamentů • štuky, fasády, stropy, vitráže, šperky,… • plakáty – Alfons Mucha

 24. Alfons Mucha Alfons Maria Mucha (24. července1860Ivančice – 14. července1939Praha) byl český malíř a designér období secese. Stal se známým téměř přes noc díky divadelnímu plakátu Gismonda (1894–1895), který si objednala pařížská herečka Sarah Bernhardtová. Herečka později uzavřela s Muchou smlouvu a on pro ni a Divadlo Renesance v Paříži vytvořil ještě několik dalších plakátů. Jeho životní dílo je cyklus velkoformátových pláten Slovanská epopej, na kterém pracoval osmnáct let. Krom toho se také zasloužil spolu s Jaroslavem Kvapilem a Ladislavem Syllabou o obnovení svobodného zednářství v Československu

 25. Literatura • i v literatuře převažuje realismus • Honoré de Balzac • Charles Dickens • Maxim Gorkij • objevují se počátky vědeckofantastické, dobrodružné literatury i detektivky (Verne, May, Doyle) • zvýšená pozornost je věnována výchově a vzdělávání dětí • objevují se první knihy psané přímo pro dětské čtenáře • mnoho příběhů se čte i v dnešní době • významní autoři knih pro děti: • Jules Verne • Selma Lagerlöfová

 26. Jules Verne Jules Verne [žil vern] (8. února1828Nantes – 24. března1905Amiens) byl francouzskýspisovateldobrodružné literatury. Je považován za jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury. Jeho knihy jsou dodnes oblíbeny hlavně mezi mládeží.

 27. Hudba • velká obliba opery • Giacomo Puccini - Tosca • Georges Bizet - Carmen • Bedřich Smetana – Libuše, Má vlast • Antonín Dvořák – Rusalka, Z Nového světa • objevuje se nový žánr – opereta • koncerty, symfonie

 28. Zápis • Architektura a výtvarné umění • historizující sloh, novogotika a novorenesance • realismus • rozmach fotografie umožňuje vznik nových malířských směrů – impresionismus – Claude Monet, Auguste Rodin • Secese • nový styl • dekorativní složitě propletené květinové motivy • Alfons Mucha – plakáty • Literatura • realismus – snaha zachytit holou skutečnost • Honoré de Balzac, Charles Dickens, Maxim Gorkij • Alois Jirásek • vědecko-fantastická literatura • Jules Verne • detektivka • sir A. C. Doyle – Sherlock Holmes

 29. Hudba • obliba opery • vznik operety • Giacomo Puccini • Georges Bizet • Bedřich Smetana • Antonín Dvořák

 30. Shrnující otázky • Čím byl inspirován historizující sloh? • Jaký je rozdíl mezi impresionismem a realismem? • Jaký byl vliv a význam vynálezu fotografie na malířství? • Proč u nás byly oblíbeny historické náměty? • Jakou souvislost má průmyslová revoluce a technický pokrok s vědecko-fantastickou literaturou? • Proč se spisovatelé některých národů obraceli do minulosti při hledání námětů? • Jaké nové zábavné žánry literatury se objevují? • Vysvětlete rozdíl mezi operou a operetou.

More Related