Spojené nádoby - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spojené nádoby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spojené nádoby

play fullscreen
1 / 18
Spojené nádoby
746 Views
Download Presentation
richelle-lucas
Download Presentation

Spojené nádoby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spojené nádoby Do kterého čajníku se vejde více vody?

 2. Spojené nádoby Voda ve spojených nádobách se vždy snaží uspořádat tak, aby všechny hladiny byly ve stejné výši.

 3. Spojené nádoby Viz animace Kapaliny se ve všech spojených nádobách snaží zůstat vždy ve stejné výšce.

 4. Spojené nádoby p > patm. Kapaliny se ve všech spojených nádobách snaží zůstat vždy ve stejné výšce – je-li ve všech nádobách nad kapalinou shodný tlak.

 5. Kapalinový manometr pa pn Rozdíl tlaku v nádobě a atmosférického tlaku je tedy h

 6. Kapalinový manometr pa pa > pn pn -h

 7. Kapalinový manometr pa pa = pn pn

 8. Atmosférický tlak Co víte o zemské atmosféře?

 9. Atmosférický tlak Hustota plynu se mění spolu s tlakem a teplotou, proto není výpočet atmosférického tlaku tak jednoduchý.

 10. Atmosférický tlak Existenci atmosférického tlaku lze ukázat mnoha jednoduchými pokusy. Viz vývěva s balónky Vzduch

 11. Torricelliho pokus Evangelista Torricelli(1608 - 1647)

 12. Evangelista Torricelli (1608 - 1647) Od mládí měl zájem o přírodní vědy a pilným studiem se stal znalcem antické matematiky a díla Archimeda. Byl zastáncem astronomického učení G. Galilea, vyjádřeného v díle „Dialog o dvou systémech“. Rozvinul také jeho učení o parabolických drahách vržených těles. Torricelli se stal posledním Galileovým žákem, později tajemníkem a po Galileiho smrti také jeho nástupcem ve funkci matematika toskánského vévody. Jako profesor matematiky působil na Akademii ve Florencii. V následujících letech na základě experimentálních výsledků odvodil rovnici pro rychlost vytékání kapaliny z otvoru ve stěně nádoby a formuloval zákon spojených nádob. V roce 1643 provedl známý pokus s trubicí naplněnou rtutí a vytvořil v trubici vakuum. Na výsledky jeho bádání navázal později francouzský fyzik Blaise Pascal.

 13. Rtuťový tlakoměr h

 14. Rtuťový tlakoměr Rtuťový barometr využívá srovnání tlaku rtuťového sloupce a atmosférického tlaku. Je přesný, ale velký a nelze s ním jednoduše manipulovat. Slouží pro laboratorní užití, zejména k cejchování jiných typů přístrojů. patm. Stupnice [hPa] prtuť

 15. Tlakoměr Běžné tlakoměry využívají pro srovnání s atmosférickým tlakem sílu pružiny nebo zdeformovaného kovu.

 16. Tlakoměr Běžné tlakoměry využívají pro srovnání s atmosférickým tlakem sílu pružiny nebo zdeformovaného kovu.

 17. Aerostatická vztlaková síla Archimedův zákon platí nejen v kapalinách, ale i v plynech. Viz vývěva s vahadlem Vzduch

 18. Aerostatická vztlaková síla Viz animace „balón“