Download
p echody a animace n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přechody a animace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přechody a animace

Přechody a animace

209 Views Download Presentation
Download Presentation

Přechody a animace

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_7C21 Přechody a animace

 2. Pravidlo • Důležitý je obsah prezentace, přechody a animace mají být příjemným, nikoliv rušivým doplňkem! • Nekombinovat mnoho typů!

 3. Přechody • Nalezneme je na samostatné kartě

 4. Doporučení • Abyste tuto operaci nemuseli dělat ručně, zejména u větších prezentací, je vhodné využít příkaz Použít u všech, který naleznete také na kartě Přechody ve skupině Časování • Jeden typ přechodu pro celou prezentaci

 5. Další nastavení lze nastavit: • Zvuk - slouží pro vybrání zvuku, který se přehraje společně s efektem přechodu • Doba trvání - nastavuje, jak dlouho bude efekt přechodu trvat • Při kliknutí myši; Za… - nastavuje aktivační událost pro přechod na další snímek

 6. U většiny přechodů máte po jejich aktivaci možnost upřesnit možnosti vybraného efektu. Nejčastěji se jedná o nastavení směru zobrazení přechodu apod. Veškerá tato nastavení týkající se daného přechodu naleznete pod příkazem Možnosti efektu ve skupině Přechod na tento snímek.

 7. Animace vztahuje se k nějakému prvku prezentace

 8. V aplikaci PowerPoint 2010 existují čtyři různé druhy animací: • Úvodní efekty: Objekt může být například postupně vykreslován, může na snímek přiletět od okraje nebo může do zobrazení skočit s odrazem. • Závěrečné efekty: K těmto efektům patří odlet objektu ze snímku, zmizení objektu nebo spirála ven ze snímku. • Zvýrazňující efekty: Jedná se například o zmenšení nebo zvětšení objektu, změnu barvy nebo otáčení kolem středu objektu. • Dráhy pohybu: Tyto efekty je možné použít k posouvání objektu nahoru nebo dolů, doleva či doprava nebo po hvězdicové či kruhové dráze (vedle jiných efektů).

 9. Pravidla Střídmost Stejné typy objektů – stejná animace.

 10. Přidání animace k objektu • Vyberte objekt, který chcete animovat. • Na kartě Animace klikněte ve skupině Animace na tlačítko Více a vyberte požadovaný animační efekt.

 11. Nastavení možností efektu, časování nebo pořadí animace • možnosti efektu- klikněte na kartě Animace ve skupině Animace na šipku vedle položky Možnosti efektu a zvolte požadovanou možnost. • Na kartě Animace je možné nastavit spuštění, trvání nebo časování zpoždění animace.

 12. Podokno animací • Přehled o vložených animacích v aktuálním snímku • Možnost úprav animací

 13. Testování animačního efektu • Na kartě Animace ve skupině Náhled klikněte na položku Náhled

 14. Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř Projekt: Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci Registrační číslo:CZ.1.07/1.5.00/34.0210 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_7C21 Jméno autora: Mgr. Jana Vosáhlová Název práce: Přechody a animace Předmět: IKT Ročník: sekunda Časová dotace: 30 min Vzdělávací cíl: seznámit se s možnostmi a pravidly pro přechody mezi snímky a animace prvků na snímku Pomůcky: MS PowerPoint 2010 Poznámka: Inovace: možno předat studentům k domácí přípravě Datum vytvoření: 13. 3. 2013