fa sz ml z s 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Áfa – Számlázás 2013. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Áfa – Számlázás 2013.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Áfa – Számlázás 2013. - PowerPoint PPT Presentation


 • 54 Views
 • Uploaded on

Áfa – Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés. Tételes összesítő jelentés Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén - csak, ha a vevő belföldi áfa-alany

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Áfa – Számlázás 2013.' - trygg


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
belf ldi sszes t jelent s
Belföldi összesítő jelentés
 • Tételes összesítő jelentés
 • Eladói oldal

- ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja

- csak egyenes adós ügyletek esetén

- csak, ha a vevő belföldiáfa-alany

- abban a bevallási időszakban, ahol a fizetendő adó megállapítása történik (evás abban az eva-bevallásban, ahol a számlát kiállította)

 • Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben:

- vevő adószámának első 8 számjegye,

- adóalap és áthárított áfa összege,

- számla sorszáma,

- teljesítés időpontja

 Először a 2013. 01. 01-vel, vagy ezt követően kezdődő bevallási időszakra

belf ldi sszes t jelent s1
Belföldi összesítő jelentés
 • Tételes összesítő jelentés

b) Vevői oldal

- ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja

- csak egyenes adós ügyletek esetén

- abban a bevallási időszakban, ahol adólevonási jogot gyakorol, akár csak 1 forint értékben

- az evások ezt nem adják be

 • Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben:

- eladó adószámának első 8 számjegye,

- a teljes adóalap és a teljes áthárított áfa (nem a levont!),

- számla sorszáma,

- teljesítés időpontja

 Először a 2013. 01. 01-vel, vagy ezt követően kezdődő bevallási időszakra

belf ldi sszes t jelent s2
Belföldi összesítő jelentés
 • Tételes összesítő jelentés
 • Módosítás, érvénytelenítés

- akár az eredeti számla, akár a módosított (érvénytelenített) számla, akár mindkettő áfa-tartalma a 2 millió forintot eléri, vagy meghaladja

- abban az adó-megállapítási időszakban kell betenni, ahol a módosítást, érvénytelenítést figyelembe kell venni

 • Mit kell szerepeltetni a tételes összesítőben:

- partner adószámának első 8 számjegye,

- eredeti adóalap és eredeti áthárított áfa-összeg,

- eredeti számla sorszáma,

- teljesítés időpontja

- módosító, érvénytelenítő okirat sorszáma, módosított adatok

 Ha az eredeti számlát 2013. 01. 01. előtt számolták el, akkor nem kell

belf ldi sszes t jelent s3
Belföldi összesítő jelentés
 • Tételes összesítő jelentés
 • Előleg
 • Ha az előleg áfája a 2 millió forintot eléri: az előleg adó-megállapítási időszakában az előleget szerepeltetni kell, majd a teljesítéskor az „összesen” adatokkal a végszámlát is szerepeltetni kell
 • Ha az előleg áfája a 2 millió forintot nem éri el: az előleg adó-megállapítási időszakában az előleget nem kell szerepeltetni (akkor sem, ha ismert, hogy a teljes ellenérték áfája a 2 millió forintot el fogja érni), a teljesítéskor az „összesen” adatokkal a végszámlát szerepeltetni kell
belf ldi sszes t jelent s4
Belföldi összesítő jelentés

2.Összevont összesítő jelentés

 • Vevői oldal:

- csak egyenes adós ügyletek esetén

- ha ugyanabban a bevallási időszakban gyakorol

- összesen legalább 2 millió forint értékben adólevonási jogot

- ugyanazon eladótól származó

- több számlára (ideértve: előleg és módosítás is)

akkor a 2 millió áfa-tartalmat el nem érő számlákat összevont összesítőbe kell tenni

 • Mit kell szerepeltetni az összevont összesítőben:

- eladó adószámának első 8 számjegye,

- a számlákban szereplő össz-adóalap és össz-áthárított áfa (nem a levont!),

 • Evások nem nyújtanak be ilyet

b) Eladói oldal: nem nyújt be ilyet!!!

belf ldi sszes t jelent s5
Belföldi összesítő jelentés
 • A tételes és az összevont összesítő jelentés kapcsolata

Ha a vevő ugyanazon eladótól több, mint 2 millió forint értékben gyakorol egy adott bevallási időszakban adólevonási jogot és van olyan számla közte, amelynek az áfája a 2 millió forintot önállóan eléri, vagy meghaladja, akkor:

- a 2 millió áfát elérő, vagy meghaladó számla: tételes összesítő nyilatkozatba kerül (de az összevontba nem!)

- a többi: az összevont összesítő nyilatkozatba kerül (akkor is, ha ez utóbbiak áfája összesen nem éri el a 2 millió forintot)

belf ldi sszes t jelent s6
Belföldi összesítő jelentés

Nem kell a belföldi összesítőben szerepeltetni:

 • Nem adóalanynak teljesített ügyletek
 • Külföldi adóalany felé teljesített ügyletek
 • Fordított adózás alá eső ügyletek
 • Olyan különös adózási mód alá eső ügyletek, ahol a számla áthárított áfát nem tartalmaz
 • Adómentes ügyletek
belf ldi sszes t jelent s7
Belföldi összesítő jelentés

Gyakori kérdések:

 • Be lehet-e tenni minden számlát (azokat is, amelyekre nincs törvényi kötelezettség)?
 • Devizás számlák kezelése
 • Többszöri módosítás kezelése
 • Ugyanabban az adó-megállapítási időszakban több módosítás
 • Csoportos számla helyesbítés
 • Csoportos adóalany
p nzforgalmi fa elsz mol s
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Választáson alapul (Art. szerint kell bejelenteni)

 • Ki jogosult a választásra:

- belföldön letelepedett áfa-alany (regisztráltak nem!)

- Kkv. szerint kisvállalkozásnak minősülő adóalany (tárgy naptári év első napján)

- nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás alatt

- nem alanyi mentes

- 125 millió forintos értékesítési értékhatárt éves szinten sem a tárgy naptári évben, sem az azt megelőző évben nem haladja meg

p nzforgalmi fa elsz mol s1
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

A 125 milliós értékhatár számítása

 • Összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás adó nélküli összege
 • Kivéve:

a) tárgyi eszköz értékesítése

b) immat. jószág értékesítése

c) közösségi adómentes értékesítések

d) közérdekű mentes ügyletek (Áfa tv. 85. §)

e) kiegészítő jelleggel végzett pénzügyi adómentes ügyletek (Áfa tv. 86. § (1) bekezdés a)-g) pontok)

p nzforgalmi fa elsz mol s2
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Lényege

 • A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany
 • adófizetési kötelezettségét az ellenérték kézhezvételekor, nála történt jóváírásakor állapítja meg (abban a bevallási időszakban, amikor fizettek neki)
 • adólevonási jogát az ellenérték megfizetésekor gyakorolhatja (abban a bevallási időszakban, amikor fizetett)

b) A pénzforgalmi elszámolást választó adóalany partnere

 adólevonási joga akkor keletkezik, amikor az ellenértéket a pénzforgalmis adóalany felé megfizeti (abban a bevallási időszakban, amikor fizetett)

p nzforgalmi fa elsz mol s3
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Ügyletek köre (milyen ügyletekre)

 • Belföldi
 • Egyenes adós (ideértve az adómentes ügyleteket, kiv. KBÉ)

Kivételek:

 • Közösségi adómentes értékesítés
 • Közösségi termékbeszerzés
 • Fordított adózás alá tartozó ügyletek
 • Hatályon kívüli ügyletek
 • Áfa törvény 10. § a) pontja szerinti termék-részletvételek
 • Különös adózás alá eső ügyletek
p nzforgalmi fa elsz mol s4
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Részletfizetés kezelése

 • Pénzforgalmis adóalany a részlet kézhezvételekor állapítja meg a részletre vonatkozó fizetendő adót
 • A pénzforgalmis adóalany partnerének a részlet kifizetésekor keletkezik adólevonási joga, de csak az adott részlet áfájára
 • Ha a pénzforgalmis adóalany fizet részletekben, akkor adólevonási jogát a megfizetett részlet áfájának erejéig gyakorolhatja
 • Az a)-c) pontok alól kivétel: 10. § a) pont!!
p nzforgalmi fa elsz mol s5
Pénzforgalmi áfa-elszámolás
 • Számla-korrekció
 • Ha a felek között pénzügyi rendezéssel együtt jár a korrekció, akkor a korrekciót mindkét fél pénzforgalmi szemléletben számolja el
 • Ha a korrekció nem jár a felek között pénzügyi rendezéssel, akkor az általános szabályok vonatkoznak a korrekcióra
p nzforgalmi fa elsz mol s6
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Kilépés, kiesés a pénzforgalmi áfából

1. Csoport

 • Jogállásváltozás következik be (pl. alanyi adómentességet választ)
 • Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés alá kerül
 • Egyéb módon jogutód nélkül megszűnik
 • Tevékenységét szünetelteti

Következmények:

 • Fizetendő adóját a függő tételekre meg kell állapítania
 • Levonási jogát a függő tételekre gyakorolhatja
p nzforgalmi fa elsz mol s7
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Kilépés, kiesés a pénzforgalmi áfából

2. Csoport

 • Lemond a pénzforgalmi áfáról
 • Csődeljárás alá kerül
 • Nem minősül már kisvállalkozásnak
 • Átlépi a 125 milliós értékhatárt

Következmények:

 • Fizetendő adóját a függő tételek kapcsán továbbra is a pénzforgalmi szabályok szerint állapítja meg
 • Levonási jogát a függő tételekre gyakorolhatja
p nzforgalmi fa elsz mol s8
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

Számlakiállítási szabályok

 • A pénzforgalmis adóalany köteles a számláin a „pénzforgalmi elszámolás” kifejezést feltüntetni
 • Amelyik számlán ezt elmulasztja, arra vonatkozóan nem alkalmazhatja a pénzforgalmi elszámolást
p nzforgalmi fa elsz mol s9
Pénzforgalmi áfa-elszámolás

A tételes áfa-bevallás és a pénzforgalmi elszámolás kapcsolata

 • A pénzforgalmis adóalanynak abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő kimenő számlát, amelyikben először keletkezik adófizetési kötelezettsége
 • A pénzforgalmis adóalanynak abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő bejövő számlát, amelyikben első alkalommal gyakorol adólevonási jogot
 • A pénzforgalmis adóalany partnerének abban az időszakban kell beállítani a 2 millió forint áfát elérő bejövő számlát, amelyikben először nyílik meg adólevonási joga
zlet g truh z s
Üzletág-átruházás

Üzletág-átruházás Áfa tv. szerinti fogalma

 a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására

zlet g truh z s1
Üzletág-átruházás
 • Nem termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás az üzletág-átruházás, feltéve:

- az Áfa tv. 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételek is fennállnak

- az átvevő belföldön nyilvántartásba vett adóalany

- nincs olyan jogállása, amely alapján tőle az adó fizetése nem követelhető

- kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesz

- az átvevő az üzletágat kizárólag adólevonásra jogosító továbbműködtetés céljából szerzi meg

- ha az átadás során ingatlan is átkerül, akkor:

a) ha az átadó élt az Áfa tv. 88. § szerinti választással, az átvevő is él,

b) ha az ingatlan az átadáskor egyébként adóköteles értékesítési körbe tartozik, akkor az átvevő az Áfa tv. 88. § szerinti választással él

k zleked si eszk z b rbead sa
Közlekedési eszköz bérbeadása

Teljesítés helye

 • Rövid távú (30 napot, hajók esetén 90 napot meg nem haladó): ahol a közlekedési eszközt a bérbevevő rendelkezésére bocsátják
 • Hosszú távú: főszabály, azaz adóalany megrendelő esetén a megrendelő letelepedése, nem adóalany megrendelő esetén a nyújtó letelepedése  2013. január 1-jétől nem adóalany megrendelő esetén szintén a megrendelő letelepedésének országa a teljesítés helye
 • Kivéve: kedvtelési célú hajó: ahol rendelkezésre bocsátják a hajót, feltéve, hogy a nyújtónak ezen a helyen (is) van letelepedése
k z ss gi term k rt kes t s
Közösségi termékértékesítés

Teljesítés időpontja KBÉ esetén: általános szabályok:

 • Egyszeri elszámolású: tényállásszerű megvalósulás
 • Időszakos elszámolású: fizetési határidő  2013. január 1-jétől, ha az elszámolási időszak egy naptári hónapnál hosszabb, akkor – időarányos részteljesítésként – teljesítési időpont lesz a naptári hónap utolsó napja is  ez vonatkozik a közösségi termékbeszerzésre is
k z ss gi term k rt kes t s1
Közösségi termékértékesítés

FIGYELEM!

A fizetendő adót továbbra sem a teljesítés időpontjában, hanem az Áfa tv. 60. § (4) bekezdése, illetve 63. §-a alapján kell megállapítani:

 számla kiállítása, vagy

 legkésőbb a teljesítést követő hó 15. napja

k z ss gi term k rt kes t s2
Közösségi termékértékesítés

2013. január 1-jétől nem alkalmazandó az előleg-szabály a közösségi adómentes értékesítésekre  az ilyen előlegeket 2013. január 1-jétől nem kell külön bevallani, sem külön az összesítő nyilatkozatban szerepeltetni, hanem majd a teljes ügyletről a teljesítéshez kapcsolódóan kell bevallást, összesítőt beadni

rfolyam szab lyok
Árfolyam-szabályok

Alkalmazható banki árfolyamok:

 • Bármely, belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkező hitelintézet devizában eladási árként jegyzett árfolyama
 • MNB árfolyam, ha az adózó ezen választását az adóhatósághoz bejelenti
 • 2013. január 1-jétől: Európai Központi Bank (EKB) árfolyama is, ha az adózó ezen választását az adóhatósághoz bejelenti
szem lyg pkocsi zemeltet se
Személygépkocsi üzemeltetése

Új adólevonási lehetőség

 2013. január 1-jétől a személygépkocsi üzemeltetését, fenntartását szolgáló szolgáltatások áfa-tartalmának csupán az 50 százaléka nem levonható

 • DE! ha legalább 50 százalékot közvetített szolgáltatásként továbbszámláznak, akkor levonható a teljes áfa
 • NEM vonatkozik a változás a termékekre!!!
levonhat fa v ltoz s nak elsz mol sa
Levonható áfa változásának elszámolása

Abban az esetben, ha fordított adózás esetén változik a levonható adó összege, akkor azt abban az adómegállapítási időszakban kell elszámolni, amelyikben a fizetendő adó változását is el kell számolni

ford tott ad z s
Fordított adózás
 • 2012. december 31-ig:

Fordított adózás alá esett: az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul

 • 2013. január 1-jétől:

Fordított adózás alá esik: az adós és a hitelező, valamint az adós és a hitelező által kijelölt harmadik személy viszonylatában olyan termék értékesítése esetében, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányul

sz ml z s 2013
Számlázás 2013.

Számlázási joghatóság

 • A teljesítés helye szerinti ország szabályait kell alkalmazni, kiv.:

- ha a számlakibocsátó nincsen letelepedve a teljesítés tagállamában és a teljesítés tagállamában a megrendelő az adó fizetésére kötelezett személy (és nincs önszámlázás)

 • ha a teljesítés helye harmadik ország

 ez utóbbi két esetben a számlakibocsátó illetőségének országa szerinti számlázási szabályok az irányadóak

sz ml z s 20131
Számlázás 2013.

Közösségi adómentes értékesítés

 • A KBÉ-hez kapott előleget 2013. január 1-jétől nem kell számlázni
sz ml z s 20132
Számlázás 2013.

Számlakibocsátási határidő

 • Főszabályként a teljesítéstől számított 15 nap
 • Készpénzfizetés esetén: haladéktalanul
 • Adómentes ügyletek, illetve fordított adózás esetén: ésszerű határidő
 • 2013. január 1-jétől: KBÉ esetén, illetve külföldre nyújtott szolgáltatás esetén legkésőbb a teljesítés napját követő hó 15. napja
sz ml z s 20133
Számlázás 2013.

Gyűjtőszámla

 • 2013. január 1-jétől gyűjtőszámla:

- azonos naptári hónapban teljesített ügyleteket lehet egy gyűjtőszámlába tenni

 kivétel: ha a felek megállapodnak, hogy a számlakibocsátó adómegállapítási időszakára vonatkozóan szól a gyűjtőszámla, feltéve, hogy abban KBÉ, illetve külföldre nyújtott szolgáltatás nem szerepel

sz ml z s 20134
Számlázás 2013.

Számla tartalmi elemei

 • vevő adószámának első 8 számjegye
 • „pénzforgalmi elszámolás” kifejezés
 • „önszámlázás” kifejezés
 • „fordított adózás” kifejezés
 • „különbözet szerinti szabályozás-utazási irodák” kifejezés
 • „különbözet szerinti szabályozás-használt cikkek” kifejezés
 • „különbözet szerinti szabályozás-műalkotások” kifejezés
 • „különbözet szerinti szabályozás-gyűjteménydarabok és régiségek” kifejezés
sz ml z s 20135
Számlázás 2013.

Egyszerűsített adattartalmú számla

 • Előleg esetén
 • Ha legkésőbb a teljesítésig készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel fizetnek
 • Területi hatályon kívüli ügyletek
 • 2013. január 1-jétől, ha a számla áfával növelt végösszege a 100 eurót nem haladja meg, kivéve, ha KBÉ-ről, vagy távolsági értékesítésről van szó
sz ml z s 20136
Számlázás 2013.

Elektronikus számla

2013. január 1-jétől: elektronikus úton kibocsátott és befogadott számla (nem pedig e-úton előállított számla)

 Az e-aláírással és időbélyegzővel ellátott számla, valamint az EDI rendszeres számla csupán opciók, nem pedig kizárólagos lehetőségek

alanyi ad mentess g
Alanyi adómentesség

Új értékhatár 2013. január 1-jétől

 6 millió forint

k lf ldi ad visszat r t s
Külföldi adóvisszatérítés
 • 2013. január 1-jétől német és francia nyelven is benyújtható a kérelem (az eddigi magyar és angol mellett)
 • 2013-tól egy időszakra több kérelem is benyújtható, de évente legfeljebb 5 kérelem nyújtható be
k ztest letek talakul sa
Köztestületek átalakulása

2013. január 1-jétől nem minősül termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak, ha a köztestület – jogszabályon alapuló, jogutódlást eredményező – átalakulása történik, feltéve, hogy az Áfa tv. 17-18. §-aiban foglalt feltételek fennállnak

gyermek s ifj s gv delem
Gyermek- és ifjúságvédelem

2013. január 1-jétől nem adómentes, hanem 27 %-os áfa-körbe tartozik a gyermek- és ifjúságvédelem keretében teljesített étkeztetés, ha az azért járó ellenérték külön térítési díjban nyilvánul meg

p nzt rg pek
Pénztárgépek
 • Az adóhatóság részére adatszolgáltatást kell teljesíteni
 • Az adóhatóság elektronikus úton fogja felügyelni a pénztárgépeket
 • a kontrollszalagos pénztárgépet 2013. július 1-ig kell lecserélni
 • az elektronikus naplós pénztárgépet 2014. január 1-ig kell lecserélni
mez gazdas g ford tott ad z sa
Mezőgazdaság fordított adózása
 • Vtsz-szel meghatározott termékek
 • Külön adatszolgáltatás termékenként, eladónként, vevőnként
 • Hatályba léptető szabályok: 2012. július 1-től 2014. június 30-ig
 • A 2012. július 1-je előtt teljesült ügyletek: egyenes adózás
 • A 2012. július 1-jétől teljesült ügyletek: fordított adózás, kivéve, ha a fordított adózásra irányadó adófizetési kötelezettség keletkezési nap 2012. július 1-jét megelőzi
 • Előleg: ha 2012. július 1-je előtt fizették az előleget: az előleg egyenes adózásban marad, csak a fennmaradó összeg lesz fordított
 • Kompenzációs feláras rendszerre nem vonatkozik
sert s gazat ford tott ad z sa
Sertéságazat fordított adózása
 • Vtsz-szel meghatározott termékek
 • Külön adatszolgáltatás termékenként, eladónként, vevőnként
 • Hatályba léptető szabályok: 2013. április 1-től 2015. március 31-ig
 • A 2013. április 1-je előtt teljesült ügyletek: egyenes adózás
 • A 2013. április 1-jétől teljesült ügyletek: fordított adózás, kivéve, ha a fordított adózásra irányadó adófizetési kötelezettség keletkezési nap 2013. április 1-jét megelőzi
 • Előleg: ha 2013. április 1-je előtt fizetik az előleget: az egyenes adózásban marad, csak a fennmaradó összeg lesz fordított
 • Kompenzációs feláras rendszerre nem vonatkozik