Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yr un peth PowerPoint Presentation

Yr un peth

175 Views Download Presentation
Download Presentation

Yr un peth

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Yr un peth Gwahanol

  2. Jigso Ynysoedd Prydain Iwerddon Yr Alban Lloegr Cymru Gogledd Iwerddon

  3. Jigso De America yr Ariannin Bolifia Feneswalia Ecwador Perw Columbia Tsili Pa wledydd sydd ar goll?